Viske ut med viskelærverktøyet

Viskelærverktøyet brukes til å endre bildepunkter til enten bakgrunnsfargen eller til gjennomsiktig. Hvis du arbeider på en bakgrunn eller i et lag der gjennomsiktighet er låst, endres bildepunktene til bakgrunnsfargen. Ellers viskes bildepunktene ut til gjennomsiktighet.

Du kan også bruke viskelæret til å tilbakeføre det aktuelle området til en status du velger i historikkpanelet.

 1. Velg viskelæret .
 2. Angi bakgrunnsfargen du vil bruke hvis du visker ut i bakgrunnen eller et lag med låst gjennomsiktighet.
 3. Velg en modus på alternativlinjen. Pensel og Blyant angir at viskelæret skal fungere som disse verktøyene. Blokk er et kvadrat med harde kanter og fast størrelse, uten alternativer for å endre tetthet eller flyt.
 4. For pensel- og blyantmodus velger du en penselforhåndsinnstilling og angir tetthet og flyt på alternativlinjen.

  En tetthet på 100 % visker ut bildepunktene helt. En lavere tetthet visker ut bildepunktene delvis. Se Alternativer for maleverktøy.

 5. Hvis du vil viske ut til en lagret status eller en mellomkopi av bildet, klikker du i den venstre kolonnen for statusen eller mellomkopien i historikkpanelet og velger Slett til historikk på alternativlinjen.

  Merk:

  Hvis du vil bruke viskelæret midlertidig i modusen Slett til historikk, holder du nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS) når du drar i bildet.

 6. Dra gjennom området du vil viske ut.

Endre like bildepunkter med det magiske viskelæret

Når du klikker i et lag med det magiske viskelæret, endres alle like bildepunkter til gjennomsiktig. Hvis du arbeider i et lag med låst gjennomsiktighet, endres bildepunktene til bakgrunnsfargen. Hvis du klikker i bakgrunnen, konverteres den til et lag, og alle like bildepunkter endres til gjennomsiktig.

Du kan velge å viske ut bare sammenhengende bildepunkter eller alle like bildepunkter i gjeldende lag.

Visk ut lignende piksler
Eksempel på utvisking av like bildepunkter

 1. Velg det magiske viskelæret .
 2. Gjør følgende på alternativlinjen:
  • Skriv inn en toleranseverdi for å definere fargeområdet som kan viskes ut. En lav toleranse visker ut bildepunkter innenfor et område av fargeverdier som er svært like bildepunktet du klikker. En høy toleranse utvider fargeområdet som vil bli fjernet.
  • Velg Utjevnet for å glatte ut kantene på området du visker ut.
  • Velg Sammenhengende for å viske ut bare bildepunkter som henger sammen med punktet du klikker. Hvis du vil viske ut alle like bildepunkter i bildet, lar du være å velge dette alternativet.
  • Velg Fargeprøve av alle lag for å ta en fargeprøve av den utviskede fargen ved hjelp av kombinerte data fra alle synlige lag.
  • Angi en tetthet for å definere styrken på utviskingen. En tetthet på 100 % visker ut bildepunktene helt. En lavere tetthet visker ut bildepunktene delvis.
 3. Klikk i den delen av laget du vil viske ut.

Gjøre bildepunkter gjennomsiktige med bakgrunnsviskelæret

Bakgrunnsviskelæret visker ut bildepunkter i et lag til gjennomsiktighet mens du drar. Du kan viske ut bakgrunnen mens du beholder kantene på et objekt i forgrunnen. Ved å angi ulike fargeprøve- og toleransealternativer kan du styre området for gjennomsiktigheten og skarpheten til rammene.

Merk:

Hvis du vil slette bakgrunnen for et objekt med intrikate eller ujevne kanter, bruker du kommandoen Hurtigvalg.

Bakgrunnsviskelæret tar en fargeprøve i midten av penselen, også kalt aktiveringspunktet, og sletter denne fargen der den vises inni penselen. Det foretas også fargeuttrekk på kantene av alle forgrunnsobjekter, slik at fargeglorier ikke er synlige hvis forgrunnsobjektet senere limes inn i et annet bilde.

Merk:

Bakgrunnsviskelæret overstyrer innstillingen for å låse gjennomsiktige bildepunkter for et lag.

 1. I lagpanelet velger du laget som inneholder områdene du vil viske ut.
 2. Velg bakgrunnsviskelærverktøyet . (Hvis verktøyet ikke er synlig, holder du nede viskelærverktøyet og velger Bakgrunnsviskelær fra hurtigmenyen.)
 3. Klikk eksempelpenselen på alternativlinjen, og angi penselalternativer i hurtigpanelet:
  • Hvis du bruker et trykkfølsomt digitaliseringsbord, velger du alternativer på menyene Størrelse og Toleranse for å variere størrelsen og toleransen for bakgrunnsviskelæret i løpet av et strøk. Velg Pennetrykk for å basere variasjonen på pennetrykket. Velg Pennehjul for å basere variasjonen på plasseringen av pennetommelhjulet. Velg Av hvis du ikke vil variere størrelsen eller toleransen.
 4. Gjør følgende på alternativlinjen:
  • Velg en grensemodus for utvisking: Ikke-sammenhengende for å viske ut fargeprøven uansett hvor den forekommer under penselen, Sammenhengende for å viske ut områder som inneholder fargeprøven, og som er koblet sammen, og Finn kanter for å viske ut sammenkoblede områder som inneholder fargeprøven, samtidig som skarpheten i formkanter bedre opprettholdes.
  • Skriv inn en verdi for Toleranse, eller dra i skyvekontrollen. En lav toleranse begrenser utviskingen til områder som er svært like fargeprøven. En høy toleranse visker ut et bredere fargeområde.
  • Velg Beskytt forgrunnsfarge for å hindre at områder som tilsvarer forgrunnsfargen i verktøykassen, blir visket ut.
  • Velg et fargeprøvealternativ: Sammenhengende for å ta fargeprøver kontinuerlig mens du drar, Én gang for å viske ut bare områder som inneholder fargen du klikker først, og Bakgrunnsfarge for å viske ut bare områder som inneholder den gjeldende bakgrunnsfargen.
 5. Dra gjennom området du vil viske ut. Pekeren for bakgrunnsviskelæret vises som en penselform med et trådkors som angir verktøyets aktiveringspunkt .

Autoviske med blyantverktøyet

Med alternativet Autovisk for blyantverktøyet kan du male bakgrunnsfargen over områder som inneholder forgrunnsfargen.

 1. Angi forgrunns- og bakgrunnsfarger.
 2. Velg blyantverktøyet .
 3. Velg Autovisk på alternativlinjen.
 4. Dra over bildet.

  Hvis midten av markøren er over forgrunnsfargen når du begynner å dra, viskes området ut til bakgrunnsfargen. Hvis midten av markøren er over et område som ikke inneholder forgrunnsfargen når du begynner å dra, males området med forgrunnsfargen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet