Simulering af filmkorn

Afsnittet Korn under fanen Effekter indeholder kontrolelementer til at simulere filmkorn for at opnå en stilistisk effekt, der minder om bestemte filmtyper. Du kan også bruge effekten Korn til at afmaske forstørrelsesartifakter ved store udskrifter.

Kontrolelementerne Størrelse og Grovhed bestemmer til sammen kortnets egenskab. Kontrollér korn ved forskellige zoomniveauer for at sikre, at egenskaben fremstår som ønsket.

Billeder med ingen korneffekt anvendt (øverst), korneffekt anvendt (nederst).
Ingen korneffekt anvendt (øverst), korneffekt anvendt (nederst).

Mængde

Styrer den mængde korn, der anvendes på billedet. Træk til højre for at forøge mængden. Indstil til nul for at deaktivere korn.

Størrelse

Styrer kornpartikelstørrelse. Hvis du angiver en værdi på 25 % eller højere, kan det medføre at visse billeder bliver slørede.

Grovhed

Styrer kornets ensartethed. Træk til venstre for at gøre kornet mere ensartet og til højre for at gøre det mere ujævnt.

Anvendelse af en efterbeskæringsvignet

Hvis du vil anvende en vignet på et beskåret billede, skal du bruge funktionen Vignettering efter beskæring.

 1. Beskær dit billede. Se Beskæring af billeder.

 2. Vælg en type i området Vignettering efter beskæring under fanen Effekter.

  Highlight Priority

  Anvender efterbeskæringsvignetten og beskytter samtidig kontrast i højlysområder, men det kan medføre farveskift i billedområder, der er gjort mørkere. Velegnet til billeder med vigtige højlysområder.

  Color Priority

  Anvender efterbeskæringsvignetten og bevarer samtidig farvetoner, men det kan medføre tab af detaljer i lyse højlysområder.

  Paint Overlay

  Anvender efterbeskæringsvignetten ved at blande originale billedfarver med sort eller hvid. Velegnet, når der ønskes en blød effekt, men det kan reducere kontrast i højlysområder.

 3. Finjuster effekten ved at indstille en af følgende skydeknapper:

  Mængde

  Positive værdier gør hjørnerne lysere, negative værdier gør dem mørkere.

  Midtpunkt

  Højere værdier begrænser justeringen til området tæt på hjørnerne, lavere værdier anvender justeringen til et større område væk fra hjørnerne.

  Rundhed

  Positive værdier gør effekten mere cirkulær, negative værdier gør effekten mere oval.

  Udtynd

  Højere værdier øger opblødningen mellem effekten og de omgivende pixel, lavere værdier reducerer opblødningen mellem effekten og de omgivende pixel.

  Højlys

  (Tilgængelig for effekten Highlight Priority eller Color Priority, når Mængde er en negativ værdi) Styrer graden af højlysets "gennemslagskraft" i et billedes lyse områder, f.eks. gløden i en gadelampe eller en anden strålende lyskilde.

Fjern tåge

Med Adobe Camera Raw kan du nu nemt øge eller mindske mængden af dis eller tåge i et foto. Klik på  i panelet Justeringer i højre side for at få vist panelet Grundlæggende, og juster skydeknappen Fjern tåge.

Skydeknappen Fjern tåge
Anvend Fjern tåge på fotos.

Mængde

Styrer mængden af tåge/dis i et billede. Træk til højre for at fjerne tåge/dis, og træk til venstre for at tilføre tåge/dis.

Radialfilter

Radialfiltre i Adobe Camera Raw skaber opmærksomhed omkring bestemte dele af billedet. Få flere oplysninger i Radialfilter i Camera Raw.

Bemærk: Fjern tåge er nu tilgængelig som en lokal justering. Mens du arbejder med radialfilter, gradueret filter, eller justeringspensel, kan du justere skydeknappen Fjern tåge. Find flere oplysninger i Udføre lokale justeringer i Camera Raw.

basic_panel

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online