Åbn, behandl og gem billeder i Camera Raw

Behandling, sammenligning og klassificering af flere billeder

Den letteste måde at arbejde med flere Camera Raw-billeder på er ved at bruge visningen Filmstrip i Camera Raw. Visningen Filmstrip åbnes som standard, når du åbner flere billeder i Camera Raw fra Adobe Bridge.

Bemærk:

Visningen Filmstrip er ikke tilgængelig, når du importerer flere billeder i After Effects.

Der findes tre billedtilstande i ruden Filmstrip: fravalgt, valgt (men ikke aktiv) og aktiv (og valgt). Generelt anvendes justeringer på alle markerede (valgte) billeder.

Du kan også synkronisere indstillinger for at anvende indstillinger fra det aktive billede på alle markerede billeder. Du kan hurtigt anvende et sæt af justeringer på et helt billedsæt, f.eks. alle billeder taget under de samme forhold, og derefter finjustere de enkelte billeder senere, når du har bestemt, hvilke du vil bruge til det endelige output. Du kan synkronisere både globale og lokale justeringsindstillinger.

 • Du markerer et billede ved at klikke på miniaturen af det. Når du vil markere en række billeder, skal du holde Skift nede og klikke på to miniaturebilleder. Når du vil føje et billede til en markering, skal du holde Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (Mac OS) nede og klikke på dets miniaturebillede.
 • Hvis du vil skifte aktivt billede uden at ændre, hvilke billeder der er markeret, skal du klikke på en navigationspil  nederst i ruden Forhåndsvisning.
 • Når du vil anvende indstillinger fra det aktive billede på alle markerede billeder, skal du klikke på synkroniseringsknappen øverst i ruden Filmstrip og vælge, hvilke indstillinger der skal synkroniseres.
 • Når du vil anvende en stjerneklassifikation, skal du klikke på en klassifikation under miniaturebilledet.
 • Når du vil angive, at markerede billeder skal slettes, skal du klikke på Marker til sletning .

  Der vises et rødt X i miniaturen af et billede, som er markeret til sletning. Filen sendes til papirkurven, når du lukker dialogboksen Camera Raw. Hvis du beslutter alligevel at beholde et billede, som du har angivet skal slettes, skal du markere det i ruden Filmstrip og klikke på Markér til sletning igen, inden du lukker dialogboksen Camera Raw.

Du kan se et selvstudium om synkronisering af redigeringer på tværs af flere Camera Raw-fotos i Synkronisering af redigeringer i Adobe Camera Raw (på engelsk) af Dan Moughamian.

Automatisering af billedbehandling

Du kan oprette en handling for at automatisere behandlingen af billedfiler med Camera Raw. Du kan automatisere redigeringsprocessen og processen med at gemme filer i formater som f.eks. PSD, DNG, JPEG, Stort dokumentformat (PSB), TIFF og PDF. I Photoshop kan du også bruge kommandoen Batch, Billedbehandler eller kommandoen Opret slipværktøj for at behandle en eller flere billedfiler. Det er en god idé at bruge Billedbehandler til at gemme billedfiler i forskellige filformater under den samme behandlingssession.

Her er en række tip til at automatisere behandlingen af Camera Raw-billedfiler:

 • Når du har indspillet en handling, skal du først vælge Billedindstillinger i menuen Camera Raw-indstillinger  i dialogboksen Camera Raw. På denne måde anvendes indstillingerne for hvert billede (fra Camera Raw-databasen eller XMP-sidecar-filerne) til at afspille handlingen.

 • Hvis du planlægger at bruge handlingen sammen med kommandoen Batch, kan det være en god ide at bruge kommandoen Gem som og vælge filformatet, når Camera Raw-billedet gemmes.

 • Når du bruger en handling til at åbne en Camera Raw-fil, afspejler dialogboksen Camera Raw de indstillinger, der var gældende, da handlingen blev indspillet. Du kan oprette forskellige handlinger til at åbne Camera Raw-billedfiler med forskellige indstillinger.

 • Når du bruger kommandoen Batch, skal du vælge Tilsidesætte handlingens Åbn-kommandoer. Alle Åbn-kommandoer i handlingen udføres derefter i de batchbehandlede filer frem for de filer, der er angivet ved navn i handlingen. Fravælg kun Tilsidesæt handlingen "Åbn"-kommandoer, hvis handlingen skal udføres på åbne filer, eller hvis handlingen bruger kommandoen Åbn til at finde nødvendige oplysninger.

 • Når du bruger kommandoen Batch, skal du vælge Undertryk dialogbokse med indstillinger for filåbning for at forhindre, at dialogboksen Camera Raw åbnes, hver gang et Camera Raw-billede behandles.

 • Når du bruger kommandoen Batch, skal du vælge Tilsidesæt handlingen "Gem som"-kommandoer, hvis du vil bruge Gem som-instruktionerne fra kommandoen Batch i stedet for Gem som-instruktionerne i handlingen. Hvis du vælger denne indstilling, skal handlingen indeholde kommandoen Gem som, da kommandoen Batch ikke automatisk gemmer kildefilerne. Fravælg Tilsidesæt handlingen "Gem som"-kommandoer for at gemme de filer, der behandles af kommandoen Batch, på den placering, som er angivet i dialogboksen Batch.

 • Når du opretter slipværktøj, skal du vælge Undertryk dialogbokse med indstillinger for filåbning i afspilningsområdet af dialogboksen Opret slipværktøj. Dette forhindrer, at dialogboksen Camera Raw åbnes, hver gang et Camera Raw-billede behandles.

 

Åbning af billeder

 • Når du vil behandle Raw-billeder i Camera Raw, skal du vælge en eller flere Camera Raw-filer i Adobe Bridge og derefter vælge Filer > Åbn i Camera Raw eller trykke på Ctrl+R (Windows) eller Command+R (Mac OS). Når du er færdig med at foretage justeringer i dialogboksen Camera Raw, skal du klikke på Udført for at acceptere ændringerne og lukke dialogboksen. Du kan også klikke på Åbn billede for at åbne en kopi af det justerede billede i Photoshop.
 • Når du vil behandle JPEG- eller TIFF-billeder i Camera Raw, skal du vælge en eller flere JPEG- eller TIFF-filer i Adobe Bridge og derefter vælge Filer > Åbn i Camera Raw eller trykke på Ctrl+R (Windows) eller Kommando+R (Mac OS). Når du er færdig med at foretage justeringer i dialogboksen Camera Raw, skal du klikke på Udført for at acceptere ændringerne og lukke dialogboksen. Du kan angive, om JPEG- eller TIFF-billeder med Camera Raw-indstillinger automatisk skal åbnes i Camera Raw i afsnittet JPEG- og TIFF-filhåndtering i Camera Raw-indstillingerne.
 • Når du vil importere Raw-billeder i Photoshop, skal du vælge en eller flere Camera Raw-filer i Adobe Bridge og derefter vælge Filer > Åbn med > Adobe Photoshop CS5. (Du kan også vælge Filer > Åbn i Photoshop og søge efter og vælge Camera Raw-filer). Når du har afsluttet justeringerne i dialogboksen Camera Raw, skal du klikke på Åbn billede for at acceptere ændringerne og åbne det justerede billede i Photoshop. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at åbne en kopi af det justerede billede og ikke gemme justeringerne af det originale billedes metadata. Tryk på Skift, mens du klikker på Åbn billede, for at åbne billedet som Smart Object i Photoshop. Du kan når som helst dobbeltklikke på det Smart Object-lag, der indeholder Raw-filen, for at justere Camera Raw-indstillingerne.

  Tip: Hold Skift nede, og dobbeltklik på en miniature i Adobe Bridge for at åbne et Camera Raw-billede i Photoshop uden at åbne dialogboksen Camera Raw. Hold Skift nede, mens du vælger Filer > Åbn for at åbne flere markerede billeder.

 • Når du vil importere Camera Raw-billeder til After Effects ved hjælp af Adobe Bridge, skal du markere en eller flere Camera Raw-filer i Adobe Bridge og derefter vælge Filer > Åbn med > Adobe After Effects CS5. (Du kan også vælge kommandoen Filer > Importer i After Effects og søge efter og vælge Camera Raw-filer). Når du har afsluttet justeringerne i dialogboksen Camera Raw, skal du klikke på OK for at acceptere ændringerne.
 • Når du vil importere TIFF- og JPEG-filer til After Effects ved hjælp af Camera Raw, skal du vælge Filer > Importer i After Effects og derefter vælge Alle filer i menuen Aktiver (Mac OS) eller menuen Filtype (Windows) i dialogboksen Importer fil i After Effects. Markér den fil, der skal importeres, vælg Camera Raw fra menuen Format, og klik på Åbn.
 • Vælg Filer > Importer til After Effects for at importere Camera Raw-billeder til After Effects som en sekvens. Vælg billederne, markér afkrydsningsfeltet Camera Raw-sekvens, og klik på Åbn. Camera Raw-indstillinger, der er anvendt på den første Camera Raw-fil ved import, anvendes på de resterende filer i sekvensen, medmindre der er en XMP-sidecar-fil for hver efterfølgende fil i sekvensen. I dette tilfælde anvendes indstillingerne i XMP-filen eller i DNG-filen på den specifikke ramme i sekvensen. Alle andre rammer bruger de indstillinger, som den første fil i sekvensen angiver.
Bemærk:

Hvis du har problemer med at åbne Camera Raw-filer, skal du se Why doesn't my version of Photoshop or Lightroom support my camera?

Gemme et Camera Raw-billede i et andet format

Du kan gemme Camera Raw-filer fra dialogboksen Camera Raw i PSD-, TIFF-, JPEG- eller DNG-format.

Når du bruger kommandoen Gem billede i dialogboksen Camera Raw, placeres filer i en kø for at blive behandlet og gemt. Det er praktisk, hvis du behandler flere filer i dialogboksen Camera Raw og gemmer dem i samme format.

 1. Klik i dialogboksen Camera Raw på knappen Knappen Gem billede nederst til venstre i dialogboksen.

  Bemærk:

  Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på Gem for at undertrykke dialogboksen Gem valg i Camera Raw, når du gemmer en fil.

 2. Angiv følgende indstillinger i dialogboksen Gem valg.

  Mål

  Angiver, hvor filen skal gemmes. Klik om nødvendigt på knappen Vælg mappe, og naviger til placeringen.

  Filnavngivning

  Angiver filnavnet ved hjælp af en navngivningskonvention, der indeholder elementer som f.eks. dato og kameraets serienummer. Når du bruger beskrivende filnavne, som er baseret på en navngivningskonvention, kan du bedre holde styr på dine billedfiler.

 3. Vælg et filformat i menuen Format.

  Digital Negative

  Gemmer en kopi af Camera Raw-filen i DNG-filformatet.

  Kompatibilitet

  Angiver de versioner af Camera Raw og Lightroom, som kan læse filen.

  Hvis du vælger Brugerdefineret, skal du angive, om der skal være kompatibilitet med DNG 1.1 eller DNG 1.3. Konverteringen bruger som standard komprimering uden tab, hvilket betyder, at der ikke går nogen oplysninger tabt, når filstørrelsen reduceres. Hvis du vælger Linear (Demosaiced), gemmes billeddataene i et interpoleret format. Det betyder, at anden software kan læse filen, også selvom denne software ikke har en profil til det digitale kamera, som billedet er taget med.

   

  JPEG-eksempel

  Integrerer et JPEG-eksempelbillede i DNG-filen. Hvis du beslutter at integrere et JPEG-eksempel, kan du vælge eksempelstørrelsen. Hvis du integrerer JPEG-eksempler, kan andre programmer se indholdet af DNG-filen uden at analysere Camera Raw-dataene.

   

  Integrer original Raw-fil

  Gemmer alle originale Camera Raw-billeddata i DNG-filen.

   

  JPEG

  Gemmer kopier af Camera Raw-filer i JPEG-format (Joint Photographic Experts Group). Angiv en værdi fra 0 til 12, eller vælg én i menuen for at angive komprimeringsmængden. Hvis du angiver en højere værdi eller vælger Høj eller Maksimum, anvendes der mindre komprimering, hvilket forøger filstørrelsen og billedkvaliteten. JPEG-format bruges normalt til at vise fotografier og andre halvtonebilleder i webfotogallerier, diasshow, præsentationer og andre onlinetjenester.

  TIFF

  Gemmer kopier af Camera Raw-filerne som TIFF-filer (Tagged-Image File Format). Angiv, om der ikke skal anvendes komprimering eller anvendes LZW- eller ZIP-komprimering. TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer. TIFF giver bedre komprimering og kompatibilitet med andre programmer, end PSD-formatet gør.

  Photoshop

  Gemmer kopier af Camera Raw-filer i PSD-filformatet. Du kan angive, om du vil bevare beskårne pixeldata i PSD-filen.

 4. Klik på Gem.
Adobe-logo

Log ind på din konto