Om Camera Raw-filer

En Camera Raw-fil indeholder ubehandlede, ukomprimerede gråtonebilleddata fra et digitalkameras billedsensor og desuden oplysninger om, hvordan billedet blev taget (metadata). Photoshop® Camera Raw-softwaren fortolker Camera Raw-filen og bruger oplysninger om kameraets og billedets metadata til at opbygge og behandle et farvebillede.

Forestil dig Camera Raw-filer som negativerne til dine billeder. Du kan til hver en tid behandle filen igen for at få de ønskede resultater ved at foretage justeringer af hvidbalance, toneområde, kontrast, farvemætning og skarphed. Når du justerer et Camera Raw-billede, bevares de oprindelige Camera Raw-data. Justeringer gemmes som metadata i en medfølgende sidecar-fil, i en database eller i selve filen (ved DNG-format).

Når du tager JPEG-filer med dit kamera, behandler kameraet automatisk JPEG-filen for at forbedre og komprimere billedet. Du har generelt ikke meget kontrol over denne behandling. Når du tager Camera Raw-billeder med dit kamera, har du mere kontrol, end når du tager JPEG-billeder, fordi du med Camera Raw ikke låses fast på den behandling, kameraet udfører. Du kan godt redigere både JPEG- og TIFF-billeder i Camera Raw, men du kan ikke undgå at komme til at redigere pixel, der allerede er blevet behandlet af kameraet. Camera Raw-filer indeholder altid de oprindelige, ubehandlede pixel fra kameraet.

Når du vil tage Camera Raw-billeder, skal du indstille kameraet til at gemme filer i sit eget Camera Raw-filformat.

Bemærk:

Photoshop Raw-format (.raw) er et filformat til overførsel af billeder mellem forskellige programmer og computerplatforme. Photoshop Raw må ikke forveksles med Camera Raw-filformater. Filtypenavne til Camera Raw-filer er forskellige alt efter kameraproducenten.

Digitale kameraer henter og gemmer Camera Raw-data med en lineær toneresponskurve (gamma 1,0). Både film og det menneskelige øje har en ikke-lineær, logaritmisk respons på lys (gamma over 2). Et ubehandlet Camera Raw-billede, der vises som et gråtonebillede, vil forekomme meget mørkt, fordi det, der opfattes dobbelt så lyst af fotosensoren og computeren, opfattes mindre end dobbelt så lyst af det menneskelige øje.

Du kan se en liste over understøttede kameraer og få yderligere oplysninger om Camera Raw på Understøttelse af Camera Raw-filer fra digitale kameraer.

Hvis du har brug for en liste over kameraer, og hvilken version af Camera Raw som hvert kamera kræver, skal du se Kameraer, som understøttes af Camera Raw.

Om Adobe Camera Raw

Camera Raw-software indgår som ekstramodul med Adobe After Effects® og Adobe Photoshop og giver desuden ekstra funktioner i Adobe Bridge. Camera Raw sørger for, at hvert af disse programmer kan importere og arbejde med Camera Raw-filer. Du kan også bruge Camera Raw til at arbejde med JPEG- og TIFF-filer.

Bemærk:

Camera Raw understøtter billeder på op til 65.000 pixel i længden eller bredden og op til 512 megapixel. Camera Raw konverterer CMYK-billeder til RGB ved åbning. En liste over understøttede kameraer findes under Understøttelse af Camera Raw-filer fra digitale kameraer.

Photoshop eller After Effects skal være installeret, for at disse filer kan åbnes i dialogboksen Camera Raw fra Adobe Bridge. Hvis Photoshop eller After Effects ikke er installeret, kan du dog stadig se skærmversioner af billederne og se deres metadata i Adobe Bridge. Hvis der er knyttet et andet program til billedfiltypen, er det muligt at åbne filen i dette program fra Adobe Bridge.

I Adobe Bridge kan du anvende, kopiere og fjerne billedindstillinger, og du kan se eksempelbilleder og metadata for Camera Raw-filer uden at åbne filerne i dialogboksen Camera Raw. Eksempelbilledet i Adobe Bridge er et JPEG-billede, som er oprettet ved hjælp af de gældende billedindstillinger. Visningen bruger ikke de ubehandlede kameradata i sig selv, fordi det ville give et meget mørkt gråtonebillede.

Bemærk: Der vises et advarselsikon  i miniaturerne og eksempelbilledet i dialogboksen Camera Raw, mens eksempelbilledet oprettes fra Camera Raw-billedet.

Du kan ændre de standardindstillinger, som Camera Raw bruger til en bestemt model af kameraet. For hver kameramodel kan du også ændre standarderne for en bestemt ISO-indstilling eller et bestemt kamera (efter serienummer). Du kan ændre og gemme billedindstillinger som forudindstillinger til brug i andre billeder.

Når du bruger Camera Raw til at foretage justeringer (herunder opretning og beskæring) af et Camera Raw-billede, bevares billedets originale Camera Raw-data. Justeringerne gemmes i enten Camera Raw-databasen, som metadata integreret i billedfilen, eller i en XMP-baseret sidecar-fil (en metadatafil, som følger med en Camera Raw-fil). Yderligere oplysninger finder du under Angive, hvor Camera Raw-indstillinger skal gemmes.

Når du har behandlet og redigeret en Camera Raw-fil med ekstramodulet Camera Raw, vises et ikon  i miniaturen af billedet i Adobe Bridge.

Hvis du åbner en Camera Raw-fil i Photoshop, kan du gemme billedet i andre billedformater, som f.eks. PSD, JPEG, Stort dokumentformat (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG eller PBM. I dialogboksen Camera Raw i Photoshop kan du gemme de behandlede filer i DNG- (Digital Negative), JPEG-, TIFF- eller PSD-format (Photoshop). Selvom Photoshop Camera Raw-software kan åbne og redigere en Camera Raw-billedfil, kan programmet ikke gemme et billede i et Camera Raw-format.

Efterhånden som nye versioner af Camera Raw bliver tilgængelige, kan du opdatere denne software ved at installere en ny version af ekstramodulet. Du kan kontrollere, om der er opdateringer til Adobe-softwaren, ved at vælge Hjælp > Opdateringer.

Forskellige kameramodeller gemmer Camera Raw-billeder i mange forskellige formater, og dataene skal fortolkes forskelligt for disse formater. Camera Raw understøtter mange kameramodeller, og det kan fortolke mange Camera Raw-formater.

Bemærk:

Hvis du har problemer med at åbne Camera Raw-filer, skal du se Why doesn't my version of Photoshop or Lightroom support my camera?

Om DNG-formatet (Digital Negative)

DNG-formatet (Digital Negative) er et ikke-beskyttet, offentligt dokumenteret og bredt understøttet format til lagring af ubehandlede kameradata. Hardware- og softwareudviklere bruger DNG, fordi det giver et fleksibelt arbejdsforløb til behandling og arkivering af Camera Raw-data. Du kan også bruge DNG som et mellemliggende format til lagring af billeder, som oprindeligt blev taget ved hjælp af et beskyttet Camera Raw-format.

Eftersom DNG-metadata er offentligt dokumenteret, behøver softwarelæsere som Camera Raw ikke kameraspecifik viden for at afkode og behandle filer, som er oprettet af et kamera, der understøtter DNG. Hvis understøttelse af et beskyttet format ophører, kan brugere ikke få adgang til billeder, der er gemt i det pågældende format, og billederne kan gå tabt for altid. Da DNG er offentligt dokumenteret, er der langt større sandsynlighed for, at ubehandlede billeder, der er gemt som DNG-filer, vil kunne læses af software også på lang sigt, hvilket gør DNG til et mere sikkert valg med henblik på arkivering.

Metadata til justeringer, som foretages på billeder, der er gemt som DNG-filer, kan integreres i selve DNG-filen frem for i en XMP-sidecar-fil eller i Camera Raw-databasen.

Du kan konvertere Camera Raw-filer til DNG-formatet ved at benytte Adobe DNG Converter eller dialogboksen Camera Raw. Yderligere oplysninger om DNG-formatet og DNG Converter finder du på produktsiden Digital Negative (DNG). Hvis du vil hente den seneste DNG Converter, skal du gå til Adobes downloadside.

Behandl billeder med Camera Raw

Kopier Camera Raw-filer til din harddisk, organiser dem, og konverter dem evt. til DNG.

Inden du udfører noget arbejde på de billeder, som dine Camera Raw-filer repræsenterer, skal du overføre dem fra kameraets hukommelseskort, organisere dem, give dem anvendelige navne og i øvrigt forberede dem til brug. Brug kommandoen Hent fotos fra kamera i Adobe Bridge til at udføre disse opgaver automatisk.

Åbn billedfilerne i Camera Raw.

Du kan åbne Camera Raw-filer i Camera Raw fra Adobe Bridge, After Effects eller Photoshop. Du kan også åbne JPEG- og TIFF-filer i Camera Raw fra Adobe Bridge.

Juster farve.

Farvejusteringer omfatter hvidbalance, tone og mætning. Du kan foretage de fleste justeringer på fanen Grundlæggende og derefter bruge kontrolelementer på de andre faner til at finjustere resultaterne. Hvis du vil have Camera Raw til at analysere dit billede og anvende tilnærmede tonejusteringer, skal du klikke på Auto på fanen Grundlæggende.

Hvis du vil anvende de indstillinger, der er brugt til det foregående billede, eller du vil anvende standardindstillingerne for kameramodellen, kameraet eller ISO-indstillingerne, skal du vælge den ønskede kommando i menuen Camera Raw-indstillinger . (Se Anvende gemte Camera Raw-indstillinger).

Se Sådan foretager du ikke-destruktive redigeringer i Camera Raw for at se et videoselvstudie i, hvordan du kan foretage ikke-destruktive farvejusteringer (og andet) af billeder i Camera Raw.

Foretag andre justeringer og billedkorrektioner.

Brug andre værktøjer og kontrolelementer i dialogboksen Camera Raw til at udføre opgaver som f.eks. at gøre billedet skarpere, reducere støj, korrigere for linsedefekter og retouchering.

(Valgfrit) Gem billedindstillinger som en forudindstilling eller som standardbilledindstillinger.

Hvis du vil anvende de samme justeringer på andre billeder senere, skal du gemme indstillingerne som en forudindstilling. Hvis du vil gemme justeringerne som de standarder, der skal anvendes på alle billeder fra en bestemt kameramodel, et bestemt kamera eller en bestemt ISO-indstilling, skal du gemme billedindstillingerne som de nye Camera Raw-standarder. (Se Lagring, nulstilling og indlæsning af Camera Raw-indstillinger.)

Angiv indstillinger for arbejdsforløb.

Angiv indstillinger for at angive, hvordan billeder skal gemmes fra Camera Raw, og hvordan Photoshop skal åbne dem. Du kan få adgang til Indstillinger for arbejdsforløb ved at klikke på linket under skærmversionen af billedet i dialogboksen Camera Raw.

Gem billedet, eller åbn det i Photoshop eller After Effects.

Når du er færdig med at tilpasse billedet i Camera Raw, kan du anvende justeringerne på Camera Raw-filen, åbne det justerede billede i Photoshop eller After Effects, gemme det justerede billede i et andet format eller annullere og kassere justeringerne. Hvis du åbner dialogboksen Camera Raw fra After Effects, er knapperne Gem billede og Udført ikke tilgængelige.

 • Gem billede Anvender Camera Raw-indstillingerne på billederne og gemmer kopier af dem i JPEG-, PSD-, TIFF- eller DNG-format. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at undertrykke dialogboksen Gem valg i Camera Raw, og gem filerne med de nyeste indstillinger. (Se Lagring af et Camera Raw-billede i et andet format).
 • Åbn billede eller OK Åbner kopier af Camera Raw-billedfilerne (med Camera Raw-indstillingerne anvendt) i Photoshop eller After Effects. Den oprindelige Camera Raw-billedfil forbliver uændret. Tryk på Skift, mens du klikker på Åbn billede for at åbne Raw-filen i Photoshop som Smart Object. Du kan når som helst dobbeltklikke på det Smart Object-lag, der indeholder Raw-filen, for at justere Camera Raw-indstillingerne.
 • Udført Lukker dialogboksen Camera Raw og gemmer filindstillingerne i Camera Raw-databasefilen, XMP-sidecar-filen eller DNG-filen.
 • Annuller Annullerer de justeringer, der er angivet i dialogboksen Camera Raw.

Oversigt over dialogboksen Camera Raw

Dialogboksen Camera Raw
Dialogboksen Camera Raw

A. Kameranavn eller filformat B. Slå fuld skærm til/fra C. Histogram- D. Billedjusteringsfaner E. Menuen Billed- og Camera Raw-indstillinger F. Justeringsskydeknapper G. Eksempelindstillinger H. Indstillinger for arbejdsforløb I. Zoomniveauer 

Bemærk:

 • Nogle kontrolelementer, f.eks. linket til Indstillinger til arbejdsforløb, som er tilgængelige, når du åbner dialogboksen Camera Raw fra Adobe Bridge eller Photoshop, er ikke tilgængelige, når du åbner dialogboksen Camera Raw fra After Effects.
 • Du kan aktivere Automatisk temperatur- og Automatisk nuance-funktionen ved at shift-dobbeltklikke i eksempelbilledet.

 • Du åbner menuen Camera Raw-indstillinger ved at klikke på knappen  i det øverste højre hjørne af en af billedjusteringsfanerne. Flere af kommandoerne i denne menu er også tilgængelige fra menuen Rediger > Indstillinger for fremkaldning i Adobe Bridge.

Der er følgende kontrolelementer for zoom i Camera Raw:

 • Zoomværktøj 

  Indstiller zoomniveauet i eksempelbilledet til den næste højere forudindstillede værdi, når du klikker på eksempelbilledet. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik for at bruge den næste lavere zoomværdi. Træk zoomværktøjet i eksempelbilledet for at zoome ind på et markeret område. Dobbeltklik på zoomværktøjet for at vende tilbage til 100 %.

 • Håndværktøj 

  Flytter billedet i eksempelvinduet, hvis eksempelbilledet er indstillet til et højere zoomniveau end 100 %. Hold mellemrumstasten nede for at aktivere håndværktøjet midlertidigt, mens du bruger et andet værktøj. Dobbeltklik på håndværktøjet for at tilpasse eksempelbilledet efter vinduet.

 • Vælg zoomniveau

  Vælg en forstørrelsesindstilling i menuen, eller klik på knapperne Vælg zoomniveau.

Eksempel

Viser resultatet af billedjusteringerne, som er foretaget under den aktuelle fane, kombineret med indstillingerne under de øvrige faner. Fravælg indstillingen, hvis billedet skal vises med de oprindelige indstillinger under den aktuelle fane kombineret med indstillingerne under de øvrige faner.

Fra og med version 8.4 til Photoshop CC har Camera Raw avancerede kontrolelementer til forhåndsvisning, så du hurtigt kan sammenligne et billedes Før/Efter-tilstand:

 • Gem de aktuelle indstillinger som billedets Før-tilstand
  Byt om på de aktuelle indstillinger og de gemte indstillinger for Før-tilstand. De aktuelle indstillinger gemmes som Før-tilstand, og de indstillinger, der tidligere er gemt som Før-tilstand, anvendes på billedet
  Vælg en tilstand for forhåndsvisningen
 • Se kun Efter-indstillinger anvendt på billedet
 • Før/Efter-indstillinger anvendt på venstre og højre halvdel af billedet
 • Før/Efter-indstillinger anvendt på hele billedet og vist side om side
 • Før/Efter-indstillinger anvendt på øverste og nederste halvdel af billedet
 • Før/Efter-indstillinger anvendt på hele billedet og vist lodret til hurtig sammenligning

RGB

Viser værdierne for rød, grøn og blå i pixelen under markøren i eksempelbilledet.

Skygger og højlys

Viser udklipning af skygge og højlys ved hjælp af knapperne øverst i Histogram. Afskårne skygger vises med blåt og afskåret højlys med rødt. Afskæring af højlys vises, hvis en af de tre RGB-kanaler afskæres (helt mættet uden detaljer). Afskæring af skygger vises, hvis alle tre RGB-kanaler afskæres (sort uden detaljer).

 

Fanerne til billedjustering i Camera Raw er følgende:

  Grundlæggende 

  Juster hvidbalance, farvemætning og tonalitet.

  Tonekurve 

  Finjuster tonalitet med en parametrisk kurve og en punktkurve.

  Detaljering 

  Gør billeder skarpere, eller reducer støj.

  HSL / gråtoner 

  Finjuster farver ved at justere Nuance, Farvemætning og Luminans.

  Del toning 

  Farvelæg monokrome billeder, eller opret specialeffekter med farvebilleder.

  Objektivkorrektioner 

  Kompenser for kromatisk afvigelse, geometriske forvrængninger og vignettering, som er forårsaget af kameralinsen.

  Effects 

  Simuler filmkorn, eller anvend en efterbeskæringsvignet.

  Kamerakalibrering 

  Anvend kameraprofiler på Raw-billeder for at korrigere farvetoner og justere ikke-neutrale farver for at kompensere for kamerabilledsensorens virkemåde.

  Forudindstillinger 

  Gem og anvend sæt med billedjusteringer som forudindstillinger.

  Snapshots 

  Opret versioner af et foto, som registrerer dets tilstand på et vilkårligt tidspunkt under redigeringsprocessen.

Eksempelbilleder

Videoselvstudie: Sammenlign Camera Raw-justeringer før og efter

Videoselvstudie: Sammenlign Camera Raw-justeringer før og efter
Infinite Skills

Arbejde med Camera Raw-cachen i Adobe Bridge

Når du åbner Camera Raw-filer i Adobe Bridge, anvender miniaturebillederne og eksemplerne enten standardindstillingerne eller dine justerede indstillinger. Cachen i Adobe Bridge indeholder dataene til filminiaturer, metadata og filoplysninger. Ved at cachelagre disse data forkortes indlæsningstiden i Adobe Bridge, når du vender tilbage til en mappe, du tidligere har fået vist. Camera Raw-cachen gør det hurtigere at åbne billeder i Camera Raw og få opdateret eksempler i Adobe Bridge, når billedindstillinger ændres i Camera Raw.

Eftersom cachen i Camera Raw kan blive meget stor, kan du tømme den eller begrænse dens størrelse. Du kan også tømme og regenerere cachen, hvis du har mistanke om, at den er ødelagt eller gammel.

Bemærk:

Camera Raw-cachen indeholder data til ca. 200 billeder for hver gigabyte disklager, den er tildelt. Camera Raw-cachen er som standard indstillet til en maksimal størrelse på 1 GB. Du kan forøge dens grænse i Camera Raw-indstillingerne.

 1. I Adobe Bridge skal du vælge Rediger > Camera Raw-indstillinger (Windows) eller Bridge > Camera Raw-indstillinger (Mac OS). Eller, med dialogboksen Camera Raw åben, klik på knappen Åbn dialogboksen Indstillinger .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre cachestørrelsen, skal du angive en værdi for Maksimal størrelse.
  • Hvis du vil tømme Camera Raw-cachen, skal du klikke på knappen Slet cache.
  • Hvis du vil ændre placeringen af Camera Raw-cachen, skal du klikke på Vælg placering.

Arbejde med Camera Raw og Lightroom

Camera Raw og Lightroom deler den samme billedbehandlingsteknologi for at sikre ensartede og kompatible resultater på tværs af programmer. Metadataændringer skal gemmes i XMP i Lightroom, for at Camera Raw kan se billedjusteringer, der er foretaget i udviklingsmodulet i Lightroom.

Justeringer, der er foretaget i Camera Raw, vises også i indholds- og eksempelpanelerne i Adobe Bridge.

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist Lightroom-ændringer i Camera Raw og for at sikre, at Camera Raw-justeringer kan ses i Lightroom og Adobe Bridge:

 1. I Adobe Bridge skal du vælge Rediger > Camera Raw-indstillinger (Windows) eller Bridge > Camera Raw-indstillinger (Mac OS). Eller, med dialogboksen Camera Raw åben, klik på knappen Åbn dialogboksen Indstillinger .

 2. Vælg Gem billedindstillinger i > Sidecar-filer ".XMP", og fravælg Ignorer sidecar-filer ".XMP".
 3. Når du har foretaget justeringer af et fotografi i Camera Raw, skal du gemme det ved at klikke på Udført eller Åbn billede.

Bemærk:

Camera Raw læser kun de aktuelle indstillinger for det primære billede i Lightroom-kataloget. Justeringer, der er foretaget af virtuelle kopier, vises ikke og er ikke tilgængelige i Camera Raw.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online