Blandningsläget som har angetts i alternativfältet styr hur pixlarna i bilden påverkas av ett målar- eller redigeringsverktyg. Du kan lättare föreställa dig effekten av en blandning om du använder och förstår innebörden av följande färgbegrepp:

  • Basfärgen är bildens ursprungliga färg.

  • Blandningsfärgen är den färg som appliceras med målar- eller redigeringsverktyget.

  • Resultatfärgen är den färg som uppstår vid blandningen.

Beskrivningar av blandningsläget

Välj ett alternativ på snabbmenyn Läge i alternativfältet.

Obs!

  • Du kan använda snabbmenyn Blandningsläge till att visa hur de olika alternativen kommer att se ut på bilden genom att rulla över dem. Blandningslägena förhandsvisas på arbetsytan.
  • Följande blandningslägen är tillgängliga för 32-bitars bilder: Normal, Lös upp, Mörkare, Multiplicera, Ljusare, Linjär skugga (Lägg till), Differens, Nyans, Mättnad, Färg, Luminiscens, Ljusare färg och Mörkare färg.

Normal

Redigera eller måla varje bildpunkt så att den får resultatfärgen. Det är standardläget. (Normalläget kallas Tröskelvärde när du arbetar med bitmappsbilder eller bilder med indexerad färg.)

Lös upp

Redigera eller måla varje bildpunkt så att den får resultatfärgen. Resultatfärgen är dock en slumpmässig ersättning av pixlarna med bas- eller blandningsfärgen, beroende på den aktuella pixelns opacitet.

Lägg bakom

Redigerar eller målar endast genomskinliga delar av ett lager. Det här läget fungerar endast för lager där alternativet för att låsa genomskinlighet är avaktiverat och ger samma effekt som när du målar på baksidan av en genomskinlig acetatfilm.

Radera

Redigerar eller målar varje pixel så att den blir genomskinlig. Det här läget är tillgängligt för formverktyget (när fyllningsområde () har valts), färgpytsverktyget (), penselverktyget (), pennverktyget (), kommandot Fyll och kommandot Linje. Det här läget kan endast användas för lager med inaktiverat alternativ för att låsa genomskinlighet.

Mörkare

Färginformationen för bas- och blandningsfärg kontrolleras och den färg som är mörkast används som resultatfärg. Pixlar som är ljusare än blandningsfärgen ersätts medan pixlar som är mörkare än blandningsfärgen behålls oförändrade.

Multiplicera

Färginformationen för bas- och blandningsfärg för varje kanal multipliceras med varandra. Resultatfärgen är alltid en mörkare färg. Om du multiplicerar någon färg med svart blir resultatet alltid svart. Om du multiplicerar någon färg med vitt blir resultatet alltid oförändrat. När du målar med någon annan färg än svart eller vitt, blir färgen mörkare för varje nytt penseldrag. Effekten påminner om den du får om du ritar på en bild med flera filtpennor.

Efterbel. färg

Färginformationen för varje kanal kontrolleras, och basfärgen förmörkas så att den återspeglar blandningsfärgen genom att kontrasten mellan dessa färger ökas. Om du blandar med vitt förändras inte färgen.

Linjär efterbelysning

Färginformationen för varje kanal kontrolleras, och basfärgen förmörkas så att den återspeglar blandningsfärgen genom att intensiteten minskas. Om du blandar med vitt förändras inte färgen.

Ljusare

Färginformationen för bas- och blandningsfärg kontrolleras och den färg som är ljusast används som resultatfärg. Pixlar som är mörkare än blandningsfärgen ersätts medan pixlar som är ljusare än blandningsfärgen behålls oförändrade.

Raster

Den inverterade färginformationen för bas- och blandningsfärg för varje kanal multipliceras med varandra. Resultatfärgen är alltid en ljusare färg. Om du rastrerar någon färg med svart blir resultatet oförändrat. Om du rastrerar någon färg med vitt blir resultatet vitt. Effekten påminner om den du får när du projicerar flera diabilder över varandra.

Färgskugga

Färginformationen för varje kanal kontrolleras, och basfärgen görs ljusare så att den återspeglar blandningsfärgen genom att kontrasten mellan dessa färger minskas. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Linjär skugga (Lägg till)

Färginformationen för varje kanal kontrolleras, och basfärgen görs ljusare så att den återspeglar blandningsfärgen genom att intensiteten ökas. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Täcka över

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på basfärgen. Mönster eller färger täcker befintliga pixlar samtidigt som högdagrar och skuggor i basfärgen bevaras. Basfärgen ersätts inte utan blandas med blandningsfärgen så att ursprungsfärgens ljus- eller mörkhet återspeglas.

Mjukt ljus

Gör färgerna mörkare eller ljusare beroende på blandningsfärgen. Effekten påminner om den du får när du belyser bilden med en dämpad strålkastare. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått, belyses bilden som om den vore skuggad. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grå blir bilden mörkare, som om den efterbelysts. Om du målar med en ren svart eller vit färg skapar du en yta med betydligt mörkare eller ljusare färg, men resultatet blir inte ren svart eller vit färg.

Skarpt ljus

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på blandningsfärgen. Effekten påminner om den du får när du belyser bilden med en stark strålkastare. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått, belyses bilden som om den vore rastrerad. Detta är användbart när du vill skapa högdagrar på en bild. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått, blir bilden mörkare som om den vore flerdubblad. Det är användbart när du vill skapa skuggor i en bild. Om du målar med ren svart eller vit färg blir resultatet helt svart eller vitt.

Klart ljus

Efterbelyser eller skuggar färgerna genom att öka eller minska kontrasten beroende på blandningsfärgen. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått görs bilden ljusare genom att kontrasten minskas. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått görs bilden mörkare genom att kontrasten ökas.

Linjärt ljus

Efterbelyser eller skuggar färgerna genom att öka eller minska intensiteten beroende på blandningsfärgen. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått görs bilden ljusare genom att intensiteten ökas. Om blandningsfärgen är mörkare än 50 % grått, görs bilden mörkare genom att kontrasten ökar.

Strålljus

Ersätter färgerna beroende på blandningsfärgen. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är ljusare än 50 % grått ersätts pixlar som är mörkare än blandningsfärgen, och pixlar som är ljusare än blandningsfärgen ändras inte. Om blandningsfärgen (ljuskällan) är mörkare än 50 % grått ersätts pixlar som är ljusare än blandningsfärgen, och pixlar som är mörkare än blandningsfärgen ändras inte. Det är användbart när du vill skapa specialeffekter i en bild.

Hård blandning

Lägger till röda, gröna och blå kanalvärden i blandningsfärgen till basfärgens RGB-värden. Om summan av värdena för en kanal är 255 eller högre används värdet 255. Om summan är mindre än 255, används 0. Därför har alla blandade pixlar röda, gröna och blå kanalvärden på 0 eller 255. Detta förändrar alla pixlar till primära additiva färger (röd, grön eller blå), vit eller svart.

Obs!

För CMYK-bilder så ändras alla pixlar med hård blandning till primära subtraktiva färger (cyan, gul eller magenta), vit eller svart. Maximalt färgvärde är 100.

Differens

Färginformationen för bas- och blandningsfärg kontrolleras, och därefter dras antingen blandningsfärgen från basfärgen eller tvärtom, beroende på vilken färg som har högst ljusstyrka. Blandning med vitt innebär att basfärgens värden inverteras, medan blandning med svart inte medför någon förändring.

Uteslutning

Ger en effekt som påminner om läget Differens men med lägre kontrast. Om du blandar med vitt inverteras basfärgens värden. Om du blandar med svart förändras inte färgen.

Subtrahera

Färginformationen kontrolleras för varje kanal och blandningsfärgen skiljs från basfärgen. I 8- och 16-bitarsbilder bortfaller alla negativa resultat och värdet blir noll.

Dela upp

Färginformationen kontrolleras för varje kanal och blandningsfärgen skiljs från basfärgen.

Nyans

Ger en resultatfärg med basfärgens luminans och mättnad och blandningsfärgens nyans.

Mättnad

Ger en resultatfärg med basfärgens luminans och nyans och blandningsfärgens mättnad. Om du använder det här läget för ett område utan mättnad (värdet 0 för grått) sker inte någon förändring.

Färg

Ger en resultatfärg med basfärgens luminans och blandningsfärgens nyans och mättnad. Det innebär att bildens gråtoner bevaras, vilket är användbart vid färgläggning av monokroma bilder och vid toning av färgbilder.

Luminiscens

Ger en resultatfärg med basfärgens nyans och mättnad och blandningsfärgens luminans. Detta läge skapar den inverterade effekten av Färg-läget.

Ljusare färg

Jämför summan av alla kanalvärden för blandnings- och basfärgen och visar färgen med det högre värdet. Med Ljusare färg skapas ingen tredje färg, vilket är möjligt med blandningen Ljusare, eftersom de högsta kanalvärdena från både bas- och blandningsfärgen används för att skapa resultatfärgen.

Mörkare färg

Jämför summan av alla kanalvärden för blandnings- och basfärgen och visar färgen med det lägre värdet. Med Mörkare färg skapas ingen tredje färg, vilket är möjligt med blandningen Mörkare, eftersom de lägsta kanalvärdena från både bas- och blandningsfärgen används för att skapa resultatfärgen.

Exempel på blandningslägen

Exemplen visar resultatet av att måla delar av bildens framsida med de olika blandningslägena.


Ursprunglig bild


Normal, 100 % opacitet


Normal, 50 % opacitet


Lös upp, 50 % opacitet


Lägg bakom


Radera


Mörkare


Multiplicera


Efterbel. färg


Linjär efterbelysning


Göra ljusare


Rastrera


Färgskugga


Linjär skugga (Lägg till)


Övertäckning


Mjukt ljus


Skarpt ljus


Klart ljus


Linjärt ljus


Strålljus


Hård blandning


Differens


Uteslutning


Subtrahera


Dela upp


Nyans


Mättnad


Färg


Luminiscens, 80 % opacitet


Ljusare färg


Mörkare färg