Skapa den stämning du vill ha genom att snabbt ersätta himlen

Ersätt himmel

Minska antalet steg i arbetsflödet för fotoredigering genom att använda den nya funktionen Ersätt himmel som släpptes under MAX 2020. Tidigare krävdes det flera steg för att ersätta himlen och noggrann finjustering för att skapa ett sömlöst utseende. Nu kan du spara tid och få det utseende du vill ha genom att låta Adobe Sensei sköta maskering och blandning åt dig. Följ de tre enkla stegen nedan för att komma igång.

Byt enkelt ut himlen i bilden
Byt enkelt ut himlen i bilden

Lägg snabbt till dramatik i motivet genom att ersätta himlen i tre enkla steg

Ersatt himmel
  1. Välj Redigera > Ersätt himmel.

  2. Välj en ny himmel

    • Egenskapsrutan Ersätt himmelt visas
    • Välj en ny himmel från de inkluderade bilderna eller lägg till en egen 
  3. Justera inställningarna för att skapa den perfekta bilden

    Den ursprungliga bildens himmelsområde markeras och maskeras automatiskt, vilket gör att den nya himlen kan visas baserat på de valda alternativen. För ett sömlöst utseende kan du justera skjutreglagen för att ändra himlen och blanda förgrunds- och bakgrundsfärgerna.

Inställningar och alternativ

Panelen Ersätt himmel
A. Verktyget Flytta himmel B. Himmelspensel C. Hand D. Zooma E. Välj ersättningshimmel F. Inställningar G. Senast använd himmel H. Skapa en ny grupp I. Skapa ny himmel J. Ta bort himmel K. Förinställd zoom vid förhandsvisning 

Flytta kant: Avgör var ramen mellan himlen och ursprungsbilden börjar

Tona kant: Anger mängden toning eller ludd från himmelsbilden till ursprungsfotot längs kanterna

Intensitet: Justerar himlens intensitet

Temperatur: Justerar temperaturen på himlen till varmare eller kallare

Skala: Ändrar storlek på himmelsbilden

Vänd: Vänder himmelsbilden vågrätt

Belysningsläge: Avgör vilket blandningsläge som används för justeringar

Justera belysning: Skjutreglaget Opacitet som gör huvudbilden ljusare eller mörkare när den blandas med himlen – med inställningen noll görs inga justeringar

Färgjustering: Skjutreglaget Opacitet som anger hur mycket förgrunden ska harmoniseras med himmelsfärgerna – med inställningen noll görs inga justeringar

Utdata: Gör att du kan välja om ändringarna i bilden ska placeras på nya lager (namngiven lagergrupp med masker) eller ett duplicerat lager (ett enda förenklat lager)