Ersätt himlen i dina foton

Skapa den stämning du vill ha genom att snabbt ersätta himlen

Tidigare krävdes det flera steg för att ersätta himlen och noggrann finjustering för att skapa ett sömlöst utseende. Nu kan du spara tid och få det utseende du vill ha genom att låta Adobe Sensei sköta maskering och blandning åt dig. 

Ersatt himmel

Lägg till dramatik i bilderna med Ersätt himmel

Introducerades i oktober 2020 (v22.0) och uppdaterades i augusti 2021 (version 22.5)

Minska antalet steg i arbetsflödet för fotoredigering genom att använda den nya funktionen Ersätt himmel.

Följ de tre enkla stegen nedan för att komma igång:

 1. Få åtkomst till Ersätt himmel

  Välj Redigera > Ersätt himmel.

 2. Välj en ny himmel

  • Dialogrutan Ersätt himmel visas
  • Välj en ny himmel från de inkluderade bilderna eller lägg till en egen
 3. Justera inställningarna för att skapa den perfekta bilden

  Den ursprungliga bildens himmelsområde markeras och maskeras automatiskt, vilket gör att den nya himlen kan visas baserat på de valda alternativen. För ett sömlöst utseende kan du justera reglagen för att ändra himlen och blanda förgrunds- och bakgrundsfärgerna.

  Byt enkelt ut himlen i bilden
  Byt enkelt ut himlen i bilden

Finjustera inställningarna för Ersätt himmel

Panelen Ersätt himmel i Photoshop

A. Verktyget Flytta himmel B. Himmelpensel C. Verktyget Hand D. Verktyget Zooma E. Hantera himmelförinställningar F. Förinställd zoom vid förhandsvisning G. Ta bort himmel H. Importera himmel från bilder I. Skapa ny himmelgrupp J. Senast använd himmel K. Menyn Himmelförinställningar 

I dialogrutan Ersätt himmel kan du göra följande inställningar:

 • Flytta kant: Avgör var gränsen mellan himlen och ursprungsbilden ska börja.
 • Tona kant: Anger mängden toning eller ludd från himmelsbilden till ursprungsfotot längs kanterna
 • Intensitet: Justerar himlens intensitet
 • Temperatur: Justerar temperaturen på himlen till varmare eller kallare
 • Skala: Ändrar storlek på himmelsbilden
 • Vänd: Vänder himmelsbilden vågrätt
 • Belysningsläge: Anger vilket blandningsläge som används för justeringar
 • Förgrundsbelysning: Används för att ställa in kontrast i förgrunden. Om du anger värdet noll görs inga justeringar
 • Kantbelysning: Reglage för att styra de justeringar av ljuset som tillämpas på objektkanterna i dina himmelbilder. Värdet noll medför inga justeringar
 • Färgjustering: Reglaget Opacitet som anger hur mycket förgrunden ska harmoniseras med himmelsfärgerna – med inställningen noll görs inga justeringar
 • Utdata: Här kan du välja om ändringarna i bilden ska placeras på Nya lager (namngiven ersättningsgrupp för himlen) eller ett Duplicerat lager (ett enda förenklat lager)
ersätt himmel

Kantförbättring

I april 2022-versionen av Photoshop 23.3 har vi förbättrat kvaliteten längs kanterna på objekt i Ersätt himmel. Kontrasten mellan förgrunden och bakgrunden runt objekt med tunna linjer bevaras bättre, medan haloartefakter också minskas när en ljus himmel ersätts med en mörkare himmel. Himmelmasker har förbättrats ytterligare för högupplösta bilder genom att en ny lagergrupp med justeringar med flera blandningslägen har införts för att förbättra hela himlen i den sammansatta bilden.

Förbättring av kanter i Ersätt himmel
Använd skjutreglaget Kantbelysning för bättre blandning längs kanterna på objekt på himlen i den sammansatta bilden

Om du vill reglera de justeringar av ljuset som tillämpas på objektkanterna i dina himmelbilder använder du helt enkelt det nya skjutreglaget Kantbelysning i dialogrutan Ersätt himmel. Högre värden ger högre kontrast samtidigt som haloeffekter längs kanterna minskas.

En ny lagergrupp som kallas Kantbelysningsgrupp läggs till i lagerstapeln för resultatet av Ersätt himmel. Övriga lager förblir desamma.

Lagergrupp för kantbelysning

Markera och hantera himmelförinställningar

På snabbmenyn Himmelförinställningar kan du göra följande inställningar:

 • Importera himlar:
  • Importera himmel från bilder: Används för att skapa en eller flera nya himmelförinställningar från de bilder av himlar som användaren valt. Med den här funktionen kan du markera flera bilder och importera dem som nya förinställningar i en grupp.
  • Importera himmel från himmelförinställningar: Används för att importera befintliga himmelförinställningar för himmel från en eller flera sky-filer.
ersätt himmel

 • Skapa ny Himmelgrupp: Skapa en ny grupp med förinställningar för olika typer av himlar som du ofta arbetar med
 • Byt namn på himmel: Ändra namnet på en himmel från listan
 • Ta bort himmel: Ta bort en eller flera himlar från listan
 • Visa senaste: Visa nyligen använda himlar i listan
 • Lägg till standardhimlar: Använd det här alternativet om du vill lägga till standardvärden för himmel i listan över himmelförinställningar
 • Exportera markerade himlar: Exportera markerade himmelförinställningar till en .sky-fil och spara den på datorn.
 • Hämta fler himlar: Gå till Adobe Discover-webbplatsen där du kan visa och hämta fler himmelbilder och himmelförinställningar kostnadsfritt. 

Hämta fler himlar till Ersätt himmel

I augusti 2021-versionen (version 22.5) finns det ett nytt menyobjekt på snabbmenyn Himmelförinställningar som leder dig till Adobe Discover-webbsidan där du kan visa och hämta fler himmelbilder kostnadsfritt.

Panelen Ersätt himmel har förbättrats
Använd alternativet Hämta fler himlar för att bläddra bland ett antal kostnadsfria filer med himlar och välja en perfekt himmel för dina bilder

Så här får du åtkomst till nya .sky-filer:

 1. Navigera till Redigera > Ersätt himmel.

 2. Klicka på pilen för att visa panelen Hantera himmelförinställningar.

 3. Klicka på kugghjulsikonen på panelen Hantera himmelförinställningar för att visa snabbmenyn Himmelförinställningar.

 4. Välj Hämta fler himlar ...

  • Dialogrutan Ersätt himmel förblir öppen, men användarens standardwebbläsare öppnas.
  • Webbläsaren öppnas automatiskt på sidan Hämta fler himlar på Adobe Discover-webbsidan.

  Om du för närvarande är utloggad på webbsidan loggas du automatiskt in när du dirigeras till webbplatsen från Photoshop.

 5. Välj ett himmelpaket för hämtning. Varje himmelspaket representeras av en animering med exempelbilder.

 6. Du kan importera den hämtade sky-filen som en ny förinställning för himmel i Ersätt himmel genom att göra något av följande:

  • Manuellt via menyn Himmelförinställningar (både Mac och Windows)
  • dra och släpp sky-filer på Photoshop arbetsyta när Ersätt himmel inte är öppet (både Mac och Windows)
  • dra och släpp på det tomma namnlistområdet (endast Mac)
  Visa

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto