PDF-formatet i Photoshop

Du kan använda kommandot Spara som om du vill spara RGB-, indexerad färg-, CMYK-, gråskale-, bitmapps-, LAB-färg- och duplexfärgbilder i Photoshop PDF-format. Eftersom Photoshop-information som lager, alfakanaler, anteckningar och dekorfärger bevaras i ett Photoshop PDF-dokument kan du öppna dokumentet och redigera bilderna i Photoshop CS2 eller senare.

Obs!

Du kan snabbt spara en fil som Photoshop PDF genom att spela upp funktionsmakrot Spara som Photoshop PDF för filen. Du kommer åt funktionsmakrot genom att välja Produktion från menyn på panelen Funktionsmakron.

För avancerade användare har Photoshop PDF-formatet alternativ som gör dokumentet PDF/X-kompatibelt, vilket är nödvändigt om du till exempel skickar dokumentet till en stor kommersiell tryckpress. PDF/X (Portable Document Format Exchange) är en delmängd av Adobe PDF som tar bort färg-, teckensnitts- och svällningsvariabler som orsakar problem vid tryckning.

Du kan också ange säkerhetsalternativ och begränsa åtkomsten till PDF-dokumentet. I den nya 128-bitars RC4-krypteringen (Acrobat 6 och senare) finns ett alternativ som gör att användare kan visa metadata och miniatyrbilder i ett säkert PDF-dokument med Adobe Bridge.

Du kan spara dina PDF-inställningar som en förinställning för PDF och skapa enhetliga Photoshop PDF-filer. Förinställningar och övriga inställningar för Adobe PDF delas av Adobe-komponenterna, inklusive Photoshop, InDesign, Illustrator och Acrobat.

Spara i Photoshop PDF-format

 1. Välj Arkiv > Spara som och sedan Photoshop PDF på menyn Format. Du kan välja ett färgalternativ om du vill bädda in en färgprofil eller använda den profil som har angetts med kommandot för korrekturinställningar. Du kan också lägga till lager, anteckningar, dekorfärger och alfakanaler. Klicka på Spara.
 2. I dialogrutan Spara Adobe PDF väljer du en förinställning för Adobe PDF och anger om Photoshop PDF-filen ska skrivas ut på en vanlig skrivare eller provskrivare (proofer), skickas till en kommersiell skrivare, distribueras via e-post, visas på webben, och så vidare. Mer information finns i Förinställningar för Adobe PDF.

  Att välja en förinställning är det enklaste sättet att ange alternativ för Photoshop PDF-filen. När du har valt en förinställning klickar du på Spara PDF för att generera Photoshop PDF-filen. Om du vill lägga till säkerhetsalternativ eller finjustera alternativen för att spara filen följer du de återstående stegen i den här proceduren.

 3. (Valfritt) Välj alternativ på menyerna Standard och Kompatibilitet och ange PDF/X-kompabiliteten och kompatibiliteten med Acrobat-versioner för PDF-dokumentet. Mer information finns i avsnittet Kompatibilitetsnivåer för PDF.
 4. (Valfritt) Välj Allmänt i den vänstra delen av dialogrutan Spara Adobe PDF om du vill ange allmänna alternativ för att spara PDF-filer. Information om de olika alternativen finns i Allmänna alternativ för Adobe PDF.

  Obs!

  Om du använder Photoshop 7.0 eller en tidigare version kan du öppna Photoshop PDF-filer som generiska PDF-filer med sammansatta lager. Välj först Arkiv > Öppna som och sedan Allmän PDF på Filformat-menyn (Windows), eller välj först Arkiv > Öppna och sedan Allmän PDF på Format-menyn (Mac OS).

 5. (Valfritt) Välj Komprimering i den vänstra delen av dialogrutan Spara Adobe PDF och ange komprimerings- och nedsamplingsalternativ för PDF-filen. Mer information finns i Komprimerings- och nedsamplingsalternativ för Adobe PDF.
 6. (Valfritt) Välj utdata i den vänstra delen av dialogrutan Spara Adobe PDF om du vill ange alternativ för färghantering och PDF/X. Mer information finns i Färghanterings- och PDF/X-alternativ för Adobe PDF.
 7. (Valfritt) Om du vill lägga till säkerhetsalternativ till PDF-dokumentet väljer du Säkerhet i vänstra delen av dialogrutan Spara Adobe PDF. Ange lösenordet och behörighetsalternativet för PDF-dokumentet. Se även Lägga till säkerhet för PDF-filer.

  Obs!

  Krypteringsnivån beror på PDF-dokumentets kompatibilitetsinställning. Välj en annan kompatibilitetsinställning och du vill ange en högre eller lägre krypteringsnivå.

 8. (Valfritt) Välj Sammanfattning i vänstra delen av dialogrutan Spara Adobe PDF. Du kan granska alternativen som du angav.
 9. (Valfritt) Om du vill återanvända inställningarna för att spara PDF klickar du på Spara förinställning och sparar inställningarna som en PDF-förinställning. Den nya förinställningen visas på menyn Adobe PDF-förinställning nästa gång du sparar en Photoshop PDF-fil, men även i alla övriga Adobe Creative Cloud-program. Se även Spara en förinställning för Adobe PDF.

 10. Klicka på Spara PDF. Dialogrutan för Spara Adobe PDF stängs och PDF-dokumentfilen skapas.

Förinställningar för Adobe PDF

En PDF-förinställning är en grupp inställningar som påverkar skapandet av en PDF. De här inställningarna har utformats för att optimera balansen mellan filstorlek och kvalitet med utgångspunkt från hur PDF-filen ska användas. De flesta förinställningar delas av alla Adobe --komponenter, inklusive InDesign, Illustrator, Photoshop och Acrobat. Du kan även skapa och dela egna förinställningar som passar dina unika krav.

Några av förinställningarna som anges nedan är inte tillgängliga förrän du flyttar dem (vid behov) från tillbehörsmappen Extras (där de installeras som standard) till inställningsmappen Settings. Mapparna Extras och Settings finns vanligtvis i (Windows Vista och Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF eller (Mac OS) Library/Application Support/Adobe PDF. En del förinställningar är inte tillgängliga i vissa Creative Suite-komponenter.

De anpassade inställningarna finns i (Windows XP) Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista och Windows 7) Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings, eller (Mac OS) Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Obs!

Gå igenom dina PDF-inställningar med jämna mellanrum. Inställningarna återgår inte automatiskt till standardinställningarna. Program och verktyg som skapar PDF-filer använder den senaste uppsättningen PDF-inställningar som har definierats eller valts.

Högkvalitetsutskrift

Skapar PDF-filer för kvalitetsutskrift på skrivare och korrekturenheter. Den här förinställningen använder PDF 1.4, nedsamplar färgbilder och gråtonsbilder till 300 ppi och monokroma bilder till 1200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt, lämnar färg oförändrad och förenklar inte genomskinlighet (för filtyper som klarar genomskinlighet). Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare. I InDesign skapar den här förinställning också taggade PDF-filer.

Illustrator-standard (endast Illustrator)

Skapar en PDF där alla Illustrator-data bevaras. PDF-filer som skapas med den här förinställningen kan öppnas på nytt i Illustrator utan att någon information går förlorad.

Stora sidor (endast Acrobat)

Skapar PDF-filer som är lämpliga för att visa och skriva ut ingenjörsritningar större än 500 x 500 cm. Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat och Reader 7.0 eller senare.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK och RGB) (enbart Acrobat)

Används för långtidsarkivering av elektroniska dokument. PDF/A‑1b använder PDF 1.4 och konverterar alla färger till antingen CMYK eller RGB beroende på vilken standard du väljer. Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat och Reader 5.0 eller senare.

PDF/X-1a (2001 och 2003)

PDF/X-1a kräver att alla teckensnitt är inbäddade, att rätt markeringar och utfall har angetts och att färg visas som CMYK, dekorfärger eller båda. Filer som överensstämmer måste innehålla information som beskriver vilka utskriftsvillkor de har förberetts för. PDF-filer som skapas med PDF/X-1a-överensstämmelse kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare.

PDF/X-1a använder PDF 1.3, nedsamplar färgbilder och gråskalebilder till 300 ppi och monokroma bilder till 1200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt, skapar otaggade PDF-filer och förenklar genomskinlighet med hjälp av inställningen Hög upplösning.

Obs!

PDF/X1-a:2003- och PDF/X-3 (2003)-förinställningar placeras på datorn under installationen, men är inte tillgängliga förrän du flyttar dem från tillbehörsmappen Extras till inställningsmappen Settings.

PDF/X-3

Den här förinställningen skapar en PDF baserad på ISO-standarden PDF/X-3:2002. En PDF-fil som skapas med den här inställningen kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare versioner.

PDF/X-4 (2008)

Den här förinställningen skapar ISO PDF/X-4:2008-filer med stöd för direktgenomskinlighet (genomskinlighet förenklas inte) och ICC-färghantering. PDF-filer som exporteras med den här förinställningen har PDF 1.4-format. Bilder nedsamplas och komprimeras och teckensnitt bäddas in på samma sätt som med PDF/X-1a- och PDF/X-3-inställningarna. Du kan skapa PDF/X-4:2008-kompatibla PDF-filer direkt från Creative Suite 4- och 5-komponenter, inklusive Illustrator, InDesign och Photoshop. I Acrobat 9 Pro ges möjlighet att köra validering och preflight-funktionen för PDF-filer för PDF/X-4:2008-kompatibilitet samt konvertera filer som inte har PDF/X-format till PDF/X-4:2008 när det är möjligt.

Adobe rekommenderar PDF/X-4:2008 som det optimala PDF-filformatet för pålitliga arbetsgångar för trycksakspublicering.

Tryckkvalitet

Skapar PDF-filer för tryckning med hög kvalitet (t ex för digitalt tryck eller för separationen till en fotosättare eller tryckplåtssättare), men skapar inte filer som överensstämmer med PDF/X. I det här fallet är innehållets kvalitet viktigast. Målet är att bibehålla all den information i en PDF-fil som ett professionellt tryckeri eller en tryckleverantör behöver för att skriva ut ett dokument på rätt sätt. Den här uppsättningen alternativ använder PDF 1.4, konverterar färger till CMYK, nedsamplar färgbilder och gråtonsbilder till 300 ppi och monokroma till 1 200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt och bevarar genomskinlighet (för filtyper som klarar genomskinlighet).

Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Obs!

Innan du skapar en Adobe PDF-fil som ska skickas till en skrivare eller tryckleverantör bör du ta reda på utdataupplösningen och andra inställningar eller be om en .joboptions-fil med rekommenderade inställningar. Du kan behöva anpassa Adobe PDF-inställningarna för en viss leverantör och sedan bifoga dem som en .joboptions-fil.

Rikt innehåll PDF

Skapar tillgängliga PDF-filer med taggar, hyperlänkar, bokmärken, interaktiva element och lager. Den här uppsättningen alternativ använder PDF 1.5 och bäddar in deluppsättningar av alla teckensnitt. Den optimerar också filerna för hämtning sida för sida (byte-serving). Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 6.0 och Acrobat Reader 6.0 eller senare. (Förinställningen Rikt innehåll PDF finns i tillbehörsmappen Extras.)

Obs!

Den här förinställningen kallades eBook i tidigare versioner av vissa program.

Minsta filstorlek

Skapar PDF-filer för visning på webben, i ett intranät eller för e-postdistribution. Den här uppsättningen med alternativ använder komprimering, nedsampling och en relativt låg bildupplösning. Alla färger konverteras till sRGB och teckensnitt bäddas in. Den optimerar också filerna för hämtning sida för sida (byte-serving). För bästa resultat om du tänker skriva ut PDF-filen bör du inte använda den här förinställningen.

Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Magazine Ads 2006 (Japan)

Med den här förinställningen kan du skapa en PDF baserat på regler som skapats av Digital Data Delivery Committee.

Standard (endast Acrobat)

Skapar PDF-filer som ska skrivas ut på skrivare eller digitala kopiatorer, publiceras på CD eller skickas till en kund som ett publiceringskorrektur. Den här uppsättningen alternativ använder komprimering och nedsampling för att begränsa filstorleken, men bäddar även in deluppsättningar av alla (tillåtna) teckensnitt som används i filen, konverterar alla färger till sRGB och skriver ut till en medieupplösning. Observera att deluppsättningar av Windows-teckensnitt inte bäddas in som standard. PDF-filer som skapas med den här inställningsfilen kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Mer information om hur du skapar och sparar en anpassad förinställning finns i Spara en Adobe PDF-förinställning.

PDF/X- och PDF/A-standarder

PDF/X- och PDF/A-standarder har definierats av ISO (International Organization for Standardization). PDF/X-standarder gäller vid utbyte av grafiskt innehåll; PDF/A vid långtidsarkivering av elektroniska dokument. Vid PDF-konvertering kontrolleras filen som bearbetas mot den angivna standarden. Om PDF-filen inte uppfyller den valda ISO-standarden visas ett meddelande som ber dig välja om du vill avbryta konverteringen eller fortsätta, vilket skapar en fil som inte överensstämmer med standarden.

De vanligaste standarderna för ett tryck- och publiceringsarbetsflöde är följande PDF/X-format: PDF/X‑1a, PDF/X‑3 och (i 2007) PDF/X‑4. De vanligaste standarderna för PDF-arkivering är PDF/A-1a och PDF/A-1b (för mindre strikta krav).

Obs!

Mer information om standarderna PDF/X och PDF/A finns på _seISO-webbplatsen.

PDF-kompatibilitetsnivåer

När du skapar PDF-filer måste du ange vilken PDF-version som ska användas. Du kan ändra PDF-versionen genom att växla till en annan förinställning eller genom att välja ett kompatibilitetsalternativ när du sparar som PDF eller redigerar en PDF-förinställning.

Generellt sett bör du, om du inte behöver kompatibilitet bakåt, använda den senaste versionen (i det här fallet version 1.7). Den senaste versionen innehåller de allra senaste funktionerna. Om du däremot skapar dokument som ska distribueras allmänt kan du också välja Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) för att se till att alla användare kan visa och skriva ut dokumentet.

I nedanstående tabell jämförs vissa av de funktioner som är tillgängliga i PDF-filer som du skapar med de olika kompatibilitetsinställningarna.

Obs!

Acrobat 8.0 och 9.0 använder också PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6), Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-filer kan öppnas i Acrobat 3.0 och Acrobat Reader 3.0 eller senare.

PDF-filer kan öppnas i Acrobat 3.0 och Acrobat Reader 3.0 eller senare. Det kan dock hända att funktioner som är specifika för senare versioner inte kan visas eller går förlorade.

Den flesta PDF-filer kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare. Det kan dock hända att funktioner som är specifika för senare versioner inte kan visas eller går förlorade.

Den flesta PDF-filer kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare. Det kan dock hända att funktioner som är specifika för senare versioner inte kan visas eller går förlorade.

Får inte innehålla bilder som använder effekter för live-genomskinlighet. Genomskinlighet måste förenklas före konvertering till PDF 1.3.

Stödjer användning av live genomskinlighet i teckningar. (Acrobat Distiller-funktionen förenklar genomskinlighet.)

Stödjer användning av live genomskinlighet i teckningar. (Acrobat Distiller-funktionen förenklar genomskinlighet.)

Stödjer användning av live genomskinlighet i teckningar. (Acrobat Distiller-funktionen förenklar genomskinlighet.)

Inga funktioner för lager.

Inga funktioner för lager.

Bevarar lager när du skapar PDF-filer från program med funktioner för att skapa PDF-filer med lager, t.ex. Illustrator CS och InDesign CS eller senare.

Bevarar lager när du skapar PDF-filer från program med funktioner för att skapa PDF-filer med lager, t.ex. Illustrator CS och InDesign CS eller senare.

DeviceN-färgrymd med 8 grundfärger stöds.

DeviceN-färgrymd med 8 grundfärger stöds.

DeviceN-färgrymd med upp till 31 grundfärger stöds.

DeviceN-färgrymd med upp till 31 grundfärger stöds.

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte. (Distiller konverterar teckensnitten vid inbäddning.)

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte.

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte.

Det går att bädda in teckensnitt med flera byte.

40-bitars RC4-säkerhet stöds.

128-bitars RC4-säkerhet stöds.

128-bitars RC4-säkerhet stöds.

Funktioner för 128-bitars RC4 och 128-bit AES-säkerhet (Advanced Encryption Standard).

Allmänna alternativ för Adobe PDF

Du kan ange följande alternativ i avsnittet Allmänt i dialogrutan Adobe PDF-alternativ:

Beskrivning

Visar beskrivningen från den valda förinställningen. Du kan redigera beskrivningen här. Du kan klistra in en beskrivning från Urklipp. Om du redigerar beskrivningen av en förinställning läggs ordet ”(ändrad)” till i slutet av förinställningens namn.

Bevara Photoshops redigeringsfunktioner

Bevarar Photoshop-data i PDF-dokumentet, till exempel lager, alfakanaler och dekorfärger. Ett Photoshop PDF-dokument med det här alternativet kan bara öppnas i Photoshop CS2 eller senare.

Bädda in sidminiatyrbilder

Välj det här alternativet om du vill skapa en miniatyrbild av teckningen.

Optimera för snabb webbvisning

Välj det här alternativet om du vill optimera PDF-filen för snabbare visning i en webbläsare.

Visa PDF när den har sparats

Öppna den skapade PDF-filen i det program som är standardprogram för visning av PDF-filer.

Komprimerings- och nedsamplingsalternativ för Adobe PDF

När du sparar ett dokument i Adobe PDF-format kan du komprimera text och teckningar och komprimera och nedsampla bitmappsbilder. Beroende på vilka inställningar du väljer kan komprimeringen och nedsamplingen avsevärt minska PDF-filens storlek, med liten eller ingen förlust av innehåll och precision.

Området Komprimering i dialogrutan Adobe PDF-alternativ är uppdelat i tre avsnitt. Varje avsnitt innehåller olika alternativ för komprimering och omsampling av bilder i teckningarna.

Nedsampling

Om du planerar att använda PDF-filen på webben kan du använda nedsampling för en hårdare komprimering. Om du planerar att skriva ut PDF-filen med hög upplösning bör du inte använda nedsampling. Markera alternativet Nedsampla inte om du vill inaktivera alla nedsamplingsalternativ.

Nedsampling syftar på att minska antalet pixlar i en bild. Om du vill nedsampla bilder väljer du en interpolationsmetod - genomsnittlig nedsampling, delsampling eller bikubisk nedsampling - och anger önskad upplösning (i pixlar per tum). Därefter anger du en upplösning i rutan För bilder ovan. Alla bilder med en högre upplösning än detta tröskelvärde nedsamplas.

Den interpolationsmetod du väljer avgör hur pixlarna tas bort:

Genomsnittlig nedsampling Till

Medelvärdet på pixlarna i en samplingsyta används. Hela ytan täcks sedan med medelvärdesfärgen i angiven upplösning. Genomsnittlig nedsamling är detsamma som Bilinjär omsampling.

Delsampling Till

En pixel i mitten av exempelområdet väljs ut, varefter hela området ersätts med den pixelfärgen. Med metoden Delsampling minskar konverteringstiden avsevärt jämfört med nedsampling, men bilderna blir inte lika mjuka och jämna. Nedsampling är detsamma som omsamplingen Närmast intilliggande.

Bikubisk nedsampling Till

Ett viktat medelvärde används för att bestämma pixelfärgen. Det ger vanligtvis bättre resultat än den enklare metoden med nedsampling. Bikubisk nedsampling är den mest tidskrävande metoden men också den mest exakta, och ger de mjukaste övertoningarna.

Komprimering

Använd det här alternativet om du vill ange vilken typ av komprimering som ska användas.

ZIP-komprimering

Fungerar bra för bilder med stora enfärgade ytor eller upprepade mönster och för svartvita bilder med upprepade mönster. ZIP-komprimering är icke förstörande.

JPEG-komprimering

Passar bra för bilder i gråskala eller färg. JPEG-komprimering är förstörande, vilket innebär att bildinformation tas bort, vilket i sin tur kan medföra sämre bildkvalitet. Filstorleken minskas emellertid med så liten informationsförlust som möjligt. Eftersom information tas bort vid JPEG-komprimering kan filstorleken bli avsevärt mycket mindre jämfört med när ZIP-komprimering används.

JPEG2000

Är den nya internationella standarden för komprimering och paketering av bilddata. Precis som JPEG-komprimering lämpar sig JPEG2000-komprimering bra för färg- och gråskalebilder. ZIP-komprimering har även andra fördelar jämfört med JPEG, till exempel stöd för progressiv visning och en icke förstörande komprimering. JPEG2000 kan endast användas om Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare valts på menyn Kompatibilitet.

Bildkvalitet

Använd det här alternativet för att ange önskad komprimeringsgrad. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på komprimeringsmetoden. Vid JPEG2000-komprimering kan du välja mellan alternativen Icke förstörande, Maximum, Hög, Medium, Låg och Minimum. Vid JPEG-komprimering kan du välja mellan alternativen Minimum, Låg, Medium, Hög och Maximum. Photoshop inkluderar ett ZIP-komprimeringsalternativ med 8-bitars kvalitet. Det här alternativet är icke-förstörande, vilket betyder att bildkvaliteten inte påverkas eftersom inga data tas bort för att minska filens storlek.

Plattstorlek

Anger storleken på plattorna som används i bilder med JPEG 2000-komprimering. När lågkvalitetsvärden används för att optimera bilder som är mindre än 1024 x 1024 pixlar, blir det bäst resultat om den största plattstorleken används. En plattstorlek på 1024 är bäst för de flesta bilder. Mindre plattstorlekar används vanligtvis för små bilder (som ska visas på till exempel mobiltelefoner).

Konvertera 16 bitar/kanal till 8 bitar/kanal

Konverterar bilder med 16 bitar per kanal till bilder med 8 bitar per kanal (markerat som standard). ZIP är den enda komprimeringsmetod som är tillgänglig om alternativet Konvertera 16 bitar är avmarkerat. Om dokumentets kompatibilitetsinställning är Acrobat 5 (PDF 1.4) eller tidigare är inte alternativet Konvertera 16 bitar tillgängligt, och bilderna konverteras automatiskt till 8 bitar per kanal.

Färghanterings- och PDF/X-alternativ för Adobe PDF

Du kan ange följande alternativ i avsnittet Utdata i dialogrutan Adobe PDF-alternativ. Interaktionen mellan utdataalternativ ändras beroende på om Färghantering har aktiverats eller inte, och vilken PDF-standard som har valts.

Färgkonvertering

Ange hur färginformation ska representeras i Adobe PDF-filen. När du omvandlar färgobjekt till RGB eller CMYK väljer du också en destinationsprofil på den snabbmeny som visas. All dekorfärgsinformation bevaras vid färgomvandling. Det är bara processfärgerna som omvandlas till den angivna färgmodellen.

Ingen konvertering

Bevarar färginformationen som den är.

Konvertera till mål

Konverterar alla färger till profilen som har valts som mål. Om profilen ingår eller inte beror på profilinkluderingsprincipen.

Mål

Beskrivning av omfånget för den slutliga RGB- eller CMYK-utdataenheten, till exempel en bildskärm eller en SWOP-standard. Med hjälp av profilen omvandlar Photoshop dokumentets färginformation (som har definierats i källprofilen i dialogrutan Färginställningar i Arbetsytor) till färgmodellen för målets utdataenhet.

Profilinkluderingsprincip

Avgör om en färgprofil ingår i filen.

Namn på utdataåtergivningsprofil

Ange normala utskriftsvillkor för dokumentet. En profil för utdatametod fordras för att skapa PDF/X-kompatibla filer. Den här menyn är bara tillgänglig om en PDF/X-standard (eller förinställning) har valts i dialogrutan PDF-alternativ.

Utdatavillkor

Beskriver det tänkta utskriftsförhållandet. Den här posten kan vara användbar för den som tar emot PDF-dokumentet.

Utdatavillkors-ID

En pekare till mer information om de tänkta utskriftsförhållandena. Identifieraren anges automatiskt för utskriftsvillkor som ingår i ICC-registret.

Registernamn

Anger webbadressen för mer information om registret. URL:en anges automatiskt för ICC-registernamn.

Öka säkerheten för PDF-filer

När du sparar som PDF kan du lägga till lösenordsskydd och säkerhetsbegränsningar, så att inte vem som helst kan öppna filen, kopiera eller extrahera dess innehåll, skriva ut dokumentet osv.

En PDF-fil kan kräva att lösenord anges för att öppna ett dokument (lösenord för dokumentöppning) och för att ändra skyddsinställningarna (lösenord för behörighet). Om du anger säkerhetsbegränsningar för en fil bör du också ange båda dessa lösenord. Annars kan vem som helst öppna filen och ta bort begränsningarna. Om en fil öppnas med ett lösenord för behörighet, avaktiveras säkerhetsbegränsningarna tillfälligt.

RC4-säkerhetsmetoden från RSA Corporation används för att lösenordsskydda PDF-filer. Beroende på inställning för Kompatibilitet (i kategorin Allmänt), kan krypteringsnivån vara hög eller låg.

Obs!

Adobe PDF-förinställningarna stödjer inte lösenord och säkerhetsinställningar. Om du väljer lösenord och skyddsinställningar i dialogrutan Exportera till Adobe PDF och sedan klickar på Spara förinställning, bevaras inte lösenordet eller skyddsinställningarna.

Spara en förinställning för Adobe PDF

Även om standardförinställningarna för PDF baseras på de bästa metoderna kanske du inser att ditt arbetsflöde kräver speciella PDF-inställningar som inte är tillgängliga med någon av de inbyggda förinställningarna. I så fall kan du skapa och spara egna förinställningar som du kan återanvända i Photoshop och de andra Adobe Creative Cloud-programmen.

I Photoshop kan du spara förinställningen med kommandot Förinställningar för Adobe PDF, eller genom att klicka på Spara förinställning i dialogrutan Spara Adobe PDF. Förinställningar för Adobe PDF sparas som filer med tillägget .joboptions. Det är praktiskt om du till exempel vill att en återförsäljare eller tryckare ska skicka dig en .joboptions-fil med de förinställningar för Adobe PDF som fungerar bäst i deras arbetsflöde.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Förinställningar för Adobe PDF.

  • Om du sparar ett Photoshop PDF-dokument klickar du på Spara förinställning i dialogrutan Spara Adobe PDF när du har angett PDF-inställningarna. Hoppa över steg 2 och 3.

 2. Om du väljer kommandot Förinställningar för Adobe PDF gör du något av följande i dialogrutan Förinställningar för Adobe PDF:
  • Om du vill skapa en ny förinställning klickar du på Ny i dialogrutan Förinställningar för Adobe PDF. Skriv ett namn på förinställningen i textrutan Förinställning i dialogrutan Ny PDF-förinställning.

  • Om du vill redigera en befintlig förinställning markerar du den och klickar på Redigera. (Du kan inte redigera standardförinställningarna.)

 3. Ange PDF-alternativen.
 4. Spara förinställningen genom att göra något av följande:
  • Klicka på OK i dialogrutan Ny PDF-förinställning eller Redigera PDF-förinställning. Den nya förinställningen visas i listan med förinställningar för Adobe PDF. Klicka på Klar när du är klar.

  • I dialogrutan Spara skriver du ett namn på förinställningen i texrutan Filnamn och klickar på Spara.

  Förinställningar för Adobe PDF lagras i följande mappar:

  • (Windows Vista) Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Windows XP) Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Mac OS) Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

  Förinställningarna du sparar för Adobe PDF på de här platserna kan användas i dina övriga Adobe --program.

  Obs!

  Om du vill spara PDF-förinställningen på en annan plats än standardplatsen klickar du på Spara som i dialogrutan Förinställningar för Adobe PDF och bläddrar till lagringsplatsen, eller bläddrar till önskad lagringsplats i dialogrutan Spara och klickar på Spara.

Läsa in, redigera eller ta bort förinställningar för Adobe PDF

Adobe PDF-förinställningar (skapa-inställningar) är tillgängliga i Photoshop och andra Adobe-program. I dialogrutan Förinställningar för Adobe PDF kan du spara, läsa in, redigera och ta bort förinställningar för Adobe PDF.

 1. Välj Redigera > Förinställningar för Adobe PDF och gör något av följande:
  • Om du vill spara inställningarna som en ny förinställning klickar du på Ny och anger inställningar i dialogrutan Ny PDF-förinställning. Sedan klickar du på OK.
  • Om du vill redigera en förinställning för Adobe PDF markerar du förinställningen i fönstret Förinställning och klickar på Redigera. Sedan ändrar du inställningarna i dialogrutan Redigera PDF-förinställning.  

  Obs!

  Även om du inte kan redigera Adobe PDF-förinställningarna som installeras med Photoshop (namnen på de förinställningar som installeras med Photoshop visas inom hakparentes) kan du markera någon av dem och klicka på Ny. Sedan kan du ändra inställningarna i dialogrutan Ny PDF-förinställning och spara dem som en ny förinställning.

  • Om du vill ta bort en förinställning för Adobe PDF markerar du förinställningen i fönstret Förinställning och klickar på Ta bort. Du kan inte ta bort de förinställningar för Adobe PDF som installerades med Photoshop.

  • Om du vill läsa in en förinställning för Adobe PDF klickar du på Läs in och markerar förinställningsfilen. Sedan klickar du på Läs in. Förinställningen läggs till i fönstret Förinställningar.

  Obs!

  När du letar efter en förinställning för Adobe PDF som du vill läsa in visas enbart filer med tillägget .joboptions i dialogrutan Läs in.

  • Om du vill stänga dialogrutan PDF-alternativ, förinställning klickar du på Klar.
  • Om du vill spara en förinställning på någon annan plats än standardplatsen så klickar du på Spara som och ger förinställningen ett nytt namn (om det behövs). Sedan bläddrar du till destinationen och klickar på Spara.