Med Photoshop kan du exportera ritytor, lager, lagergrupper eller Photoshop-dokument som PNG-, JPEG-, GIF- eller SVG-bildresurser.

Exportera ritytor, lager eller dokument med hjälp av snabbexport

Exportera ett Photoshop-dokument eller alla ritytor i det

Välj Arkiv > Exportera > Snabbexportera som [bildformat]. Välj en målmapp om du uppmanas till det. Det aktuella dokumentet exporteras som en bildresurs med det format du har angett i snabbexportinställningarna. Om dokumentet innehåller ritytor exporteras alla ritytor i det en och en när du väljer det här alternativet.

Exportera markerade lager, lagergrupper eller ritytor

Markera lager, lagergrupper eller ritytor att exportera som bildresurser i panelen Lager. Högerklicka på markeringen och välj Snabbexportera som [bildformat] på snabbmenyn. Välj en målmapp om du uppmanas till det.

En bildresurs genereras per markerat lager, markerad lagergrupp eller markerad rityta.

Ändra snabbexportinställningar

Som standard genereras resurser som PNG med genomskinlighet och dessutom visas en uppmaning om att välja exportplats varje gång. Du kan ändra de här inställningarna genom att välja Inställningar > Exportera eller Arkiv > Exportera > Exportinställningar och sedan ange följande:

 • Ditt föredragna snabbexportformat: PNG, JPG, PNG-8, GIF eller SVG
 • Formatspecifika parametrar. Med PNG kan du till exempel ange om du vill exportera resurser med Genomskinlighet aktiverat (32 bitar) eller exportera bilder med mindre storlek (8 bitar).
 • Platser för bilder som du exporterar med hjälp av snabbexport. Om du vill göra det väljer du något av följande:

Visa fråga om exportplats varje gång: visar en uppmaning om att välja en plats varje gång du exportera resurser
Exportera filer till en resursmapp i samma mapp som det aktuella dokumentet: placerar bilden i en undermapp med namnet Assets i den mapp som innehåller Photoshop-källdokumentet.

 • Du kan välja att infoga metadata - information om upphovsrätt och kontakt - i de exporterade resurserna
 • Du kan välja om du vill konvertera resurserna till färgrymden sRGB

Dialogrutan Exportera som: Ritytor, lager och dokument

Photoshop: Dialogrutan Exportera som: Ritytor, lager och dokument
Dialogrutan Exportera som

Med dialogrutan Exportera som kan du finjustera inställningarna varje gång du exporterar lager, lagergrupper, ritytor eller hela Photoshop-dokumentet som bilder.

 • Välj Arkiv > Exportera > Exportera som om du vill exportera det aktuella Photoshop-dokumentet. Om dokumentet innehåller ritytor exporteras alla ritytor i det med den här dialogrutan.
 • Om du vill öppna den här dialogrutan för lager, lagergrupper eller ritytor markerar du dem i panelen Lager. Högerklicka på markeringen och välj Exportera som på snabbmenyn.

  Varje lager, lagergrupp och rityta exporteras som en separat bildresurs.

Alternativ i dialogrutan Exportera som

Du kan ange följande alternativ i dialogrutan Exportera som:

Format

Välj PNG, JPGGIF eller SVG.

Formatspecifik inställning

Med PNG anger du om du vill exportera resurser med Genomskinlighet aktiverat (32 bitar) eller exportera bilder med mindre storlek (8 bitar). För JPEG anger du önskad bildkvalitet (0–100 %). GIF-bilder är genomskinliga som standard.

Obs!

Tänk på följande när du exporterar PNG-resurser:

 • Om du väljer Genomskinlighet genereras 32-bitars PNG-resurser.
 • Om du väljer Mindre fil genereras 8-bitars PNG-resurser.
 • Om du inte väljer något av ovanstående alternativ genereras 24-bitars PNG-resurser.

Storlek

Ange bildresursens bredd och höjd. Bredd och höjd är låsta tillsammans som standard. Om du ändrar bredden ändras höjden automatiskt proportionerligt. Om du vill ange arbetsytegränser för den exporterade resursen läser du i Arbetsytestorlek.

Skala

Ange storlek för den exporterade bilden. Det här alternativet är användbart när du exporterar resurser med stor eller liten upplösning. Om du ändrar skalan påverkar det bildstorleken.

Omsampling Välj en omsamplingsmetod. Omsampling syftar på att ändra bilddatamängden när du ändrar bildens pixeldimensioner eller dess upplösning, vanligen genom att ändra bildens storlek.

Bilinjär: Lägger till pixlar genom att beräkna färgmedelvärden för de omgivande pixlarna. Den här metoden ger resultat av medelhög kvalitet.

Bikubisk: En långsammare men mer exakt metod som bygger på en undersökning av omgivande pixelvärden. Med hjälp av komplexa beräkningar ger Bikubisk mjukare tonövergångar än omsamplingsmetoderna Bilinjär och Närmast intilliggande.

Bikubisk mjukare: En bra metod för att förstora bilder. Metoden bygger på bikubisk interpolation men ger jämnare resultat.

Bikubisk skarpare: En bra metod för att minska storleken på bilder baserat på bikubisk interpolation samtidigt som skärpan förbättras. Med den här metoden bibehålls detaljnivån i en omsamplad bild. Om vissa områden i bilden blir för skarpa med Bikubisk skarpare kan du prova Bikubisk i stället.

Bikubisk automatisk: Väljer automatiskt den bikubiska omsamplingsmetod som passar bäst för bilden.

Närmast intilliggande: En snabb men mindre exakt metod som replikerar pixlarna i en bild. Den här metoden är avsedd för illustrationer som innehåller kantlinjer som inte är kantutjämnade. Den bevarar skarpa kantlinjer och ger en mindre fil. Metoden kan däremot ge taggiga effekter, vilket blir extra tydligt när du skalförändrar en bild eller utför flera ändringar i en markering.

Bevara detaljer: den här metoden är främst inriktad på att bevara bildens detaljer och skärpa samtidigt som storleken ändras.

Arbetsytans storlek

Om du vill använda en viss bredd och höjd för resursen anger du de värdena som ritytestorlek. Förhandsvisningen i dialogrutan Exportera som uppdateras så att bilden centreras inom de gränserna.

Den här funktionen är användbar i flera olika situationer, som följande:

 • Du exporterar ikoner som har olika storlekar men som måste centreras i rutor med storleken 50 x 50 px.
 • Du exporterar banderrollbilder som är mindre eller större än de dimensioner som krävs.

Om bilden är större än arbetsytestorleken kapas den till de värden för bredd och höjd du har angett för arbetsytan.

Du kan klicka på Återställ om du vill återställa värdena till de som är angivna i Bildstorlek.

Metadata

Ange om du vill infoga metadata - information om upphovsrätt och kontakt - i de exporterade resurserna.

Färgrymd

Ange följande:

 • Om du vill konvertera den exporterade resursen till färgrymden sRGB. Alternativet är markerat som standard.
 • Om du vill bädda in färgprofilen i den exporterade resursen.

Exportera resurser till flera olika storlekar

Du kan exportera valda lager, ritytor och dokument som resurser i flera olika storlekar med hjälp av dialogrutan Exportera som. Gör så här:

 1. Välj en storlek på resursen i den vänstra panelen, till exempel 1,25x.
 2. Välj ett suffix för den exporterade resursen och dess storlek. Till exempel @1,25x. Med hjälp av suffix kan du enkelt hantera de exporterade resurserna.
 3. Klicka om nödvändigt på ikonen + för att ange fler storlekar och suffix för de exporterade resurserna.

Obs!

De skalförändringsalternativ du väljer används för alla dina markerade lager och ritytor.

Exportera ritytor som PDF-dokument eller bildfiler

Begränsningar och vanliga fel

Begränsningar vid SVG-export

 • Text återges eventuellt inte på rätt sätt. För bästa resultat bör du konvertera textlagret till en form innan du exporterar det till en SVG-bild.
 • Lagermasker och urklippsmasker återges eventuellt inte på rätt sätt. Du bör eventuellt använda vektormasker i stället för SVG-export.
 • Bakgrundslager exporteras som genomskinliga till SVG-bilder. Duplicera bakgrundslagret i panelen Lager om du vill att det ska visas i den exporterade SVG-bilden.

Vanliga fel

Lager som är tomma eller inte kan återge bilder kan inte återges i dialogrutan Exportera som. Det kan vara lager som urklippsmasker, justeringslager eller lager som inte innehåller några pixlar.

Exportåtgärden kunde inte återge bilden eftersom den har utfall från arbetsytan. Flytta bilden så att den får plats på arbetsytan.

Om du vill lösa det här problemet stänger du dialogrutan Exportera som genom att klicka på Klart, sparar filen och sedan startar du om Photoshop.