Tänja ett objekt

Med hjälp av kommandot Tänj kan du ändra formen på bilder, former, banor osv. genom att dra kontrollpunkter. Du kan också tänja med hjälp av en form på snabbmenyn för tänjstilar i alternativfältet. Former på snabbmenyn är också formbara. Du behöver bara dra kontrollpunkterna.

När du förvränger ett objekt med hjälp av kontrollpunkterna döljs nätet och kontrollpunkterna om du väljer du Visa > Extras.

Photoshop: Använda Tänj
Använda Tänj

A. Markera den form som ska tänjas B. Välj en tänjning på snabbmenyn för tänjstilar i alternativfältet C. Resultat med flera tänjningsalternativ 
 1. Markera det som du vill tänja.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Omforma > Tänj.

  • Om du väljer ett annat omformningskommando eller kommandot Omforma fritt klickar du på knappen Växla mellan fri omformning och tänjning  i alternativfältet.

 3. Gör något eller några av följande:
  • Om du vill tänja med hjälp av en specifik form väljer du ett alternativ på snabbmenyn för tänjstilar i alternativfältet.

  Photoshop: Tänja nätet genom att dra en kontrollpunkt
  Tänj nätet genom att dra en kontrollpunkt

  • Ändra formen genom att dra kontrollpunkterna, ett segment i markeringsramen eller nätet eller ett område i nätet. När du justerar en kurva använder du handtagen på kontrollpunkterna. Det går till på samma sätt som när du justerar handtagen i det böjda segmentet i en vektorbild.

  Obs!

  Ångra den senaste handtagsjusteringen genom att välja Redigera > Ångra.

  Photoshop: Ändra form på en tänjning
  Ändra formen på en tänjning

  • Om du vill ändra orientering för en tänjningsstil som du väljer från menyn Tänj klickar du på Ändra tänjriktningen i alternativfältet.
  • Om du vill ändra referenspunkten klickar du på en fyrkant på referenspunktsplaceraren i alternativfältet.
  • Ange hur stor tänjningen ska vara med hjälp av numeriska värden genom att ange värdena i rutorna Böj (ange böjning), X (ange vågrät förvrängning) och Y (ange lodrät förvrängning) i alternativfältet. Det går inte att ange numeriska värden om du har valt Ingen eller Egen på snabbmenyn för tänjstilar.
 4. Gör något av följande:
  • Tryck på Enter eller klicka på Genomför () i alternativfältet.

  • Om du vill avbryta omformningen trycker du på Esc eller klickar på Avbryt () i alternativfältet.

  Obs!

  När du tänjer en bitmappsbild (till skillnad från en form eller bana), blir bilden något mindre skarp varje gång som du gör en omformning. Det är därför bättre att utföra flera kommandon innan du använder den sammanlagda omformningen i stället för att använda varje omformning för sig.

Tänjning av marionett

Tänjning av marionett innehåller ett nät som du kan använda för att förvränga specifika områden av en bild, medan andra områden lämnas oförändrade. Funktionen kan användas till allt från diskret retuschering av bilder (exempelvis för att forma hår) till fullständiga omvandlingar (exempelvis genom att flytta armar och ben).

Förutom bildlager kan du också använda Tänjning av marionett på lager- och vektormasker. Du kan använda smarta objekt för att förvränga bilder felsäkert. (Se Skapa smarta objekt.)

 1. Markera det lager eller den mask som du vill omforma i lagerpanelen.

 2. Välj Redigera > Tänjning av marionett.

 3. Justera följande inställningar för marionettens nät i alternativfältet:

  Läge

  Bestämmer nätets övergripande elasticitet.

  Obs!

  Välj Förvräng om du vill ha ett mycket töjbart nät som kan klistras över vidvinkelbilder eller texturkartor.

  Densitet

  Bestämmer mellanrummen mellan nätets punkter. Fler punkter ökar precisionen men innebär längre bearbetningdtid. Färre punkter innebär motsatsen.

  Utvidgning

  Utvidgar eller drar samman nätets ytterkant.

  Visa nät

  Avmarkera det här alternativet om du bara vill visa justeringspunkter, och få en tydligare förhandsvisning av dina ändringar.

  Obs!

  Tryck på H om du vill dölja justeringspunkterna tillfälligt.

 4. I bildfönstret kan du klicka för att lägga till punkter i områden som du vill omforma, och områden som du vill fästa på plats.

  Photoshop: Flytta en punkt i ett nät
  Flytta en punkt i marionettens nät. Angränsande punkter håller närliggande områden intakta.

 5. Gör något av följande om du vill flytta eller ta bort punkter:

  • Tänj nätet genom att dra punkterna.

  • Om du vill visa ett område på ett nät som du har dolt med ett annat nät klickar du på knapparna för punktdjup   i alternativfältet.

  • Du kan ta bort markerade punkter genom att trycka på Delete. Om du vill ta bort andra enskilda punkter placerar du markören rakt över dem och trycker på Alt. När saxikonen  visas klickar du på den.

  • Klicka på knappen Ta bort alla punkter i alternativfältet.

  Obs!

  Om du vill markera flera punkter håller du ned Skift och klickar på dem, eller väljer Markera alla på snabbmenyn.

 6. Markera nätet och gör något av följande om du vill rotera det kring en punkt:

  • Om du vill rotera nätet ett bestämt antal grader trycker du på Alt och placerar markören nära punkterna, men inte ovanför dem. När en cirkel visas roterar du nätet genom att dra.

  Obs!

  Rotationsgraden visas i alternativfältet.  

  • Om du vill rotera nätet automatiskt baserat på det valda läget väljer du Auto på menyn Rotera i alternativfältet.  
 7. När omformningen är slutförd trycker du på Enter.

Photoshop: Rotera nätet runt en markerad punkt
Rotera nätet runt en markerad punkt genom att trycka på Alt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy