Ändra storlek på bilder och skydda innehåll

Innehållsmedveten skalning ändrar storleken på en bild utan att ändra viktigt visuellt innehåll som till exempel människor, byggnader, djur och så vidare. Medan normal skalning påverkar alla pixlar lika mycket under storleksändring, påverkar innehållsmedveten skalning mest pixlar i områden som inte innehåller viktigt visuellt innehåll. Med Innehållsmedveten skalning kan du skala upp och ned bilder för att förbättra en komposition, anpassa till en layout eller för att ändra orienteringen. Om du till viss del vill använda normal skalning när du ändrar storlek på bilden, finns det ett alternativ för att ange en faktor för förhållandet mellan innehållsmedveten skalning och normal skalning.

Om du vill bevara specifika områden när du skalar en bild, kan du med innehållsmedveten skalning använda en alfakanal för att skydda innehåll under storleksändringen.

Innehållsmedveten skalning fungerar på lager och markeringar. Bilder kan vara i RGB-, CMYK-, Lab- och Gråskalefärgläge, med valfritt bitdjup. Innehållsmedveten skalning fungerar inte på justeringslager, lagermasker, enskilda kanaler, smarta objekt, 3D-lager, videolager, flera lager samtidigt eller på lagergrupper.

Ändra storlek på bilder och skydda innehåll i Photoshop
A. Originalbild B. Skalad smalare C. Skalad smalare, med innehållsmedveten skalning 

En videosjälvstudiekurs finns i Photoshop och Innehållsmedveten skalning.

Bevara visuellt innehåll vid skalning av bilder

 1. (Valfritt) Välj Markera > Allt om du skalar ett bakgrundslager.
 2. Välj Redigera > Skala för innehållsmedvetenhet.
 3. Ange något av följande i alternativfältet:

  Referenspunktens placering 

  Klicka på en fyrkant på referenspunktsplaceraren  för att ange den fasta punkt som bilden skalas runt. Den här punkten finns som standard i mitten på bilden.

  Använd relativ placering för referenspunkt 

  Klicka på knappen för att ange referenspunktens nya positionen i förhållande till dess nuvarande placering.

  Referenspunktens position

  Placerar referenspunkten på den angivna platsen. Ange pixeldimensioner för X- och Y-axeln.

  Skalningsprocent

  Anger bildskalningen som en procentsats av den ursprungliga storleken. Ange en procentsats för bredden (B) och höjden (H). Om det ska användas, klicka på Begränsa proportioner .

  Mängd

  Anger förhållandet mellan innehållsmedveten skalning och normal skalning. Ange en procentsats för innehållsmedveten skalning genom att skriva det i textrutan eller genom att klicka på pilen och dra reglaget.

  Skydda

  Väljer en alfakanal som visar ett område som ska skyddas.

  Skydda hudtoner 

  Försöker bevara regioner som innehåller hudtoner.

 4. Dra i ett handtag på markeringsramen för att skala bilden. Tryck på Skift när du drar ett hörnhandtag om du vill ändra storleken proportionerligt. Pekaren ändras till en dubbelpil när den placeras över ett handtag.
 5. Klicka på Avbryt omformning  eller på Genomför omformning .

Ange innehåll som ska skyddas vid skalning

 1. Gör en markering runt det innehåll som du vill skydda och klicka sedan på Spara markering som kanal () i panelen Kanaler.
 2. (Valfritt) Välj Markera > Allt om du skalar ett bakgrundslager.
 3. Välj Redigera > Skala för innehållsmedvetenhet.
 4. Välj den alfakanal som du skapade i alternativfältet.
 5. Dra i ett handtag på markeringsramen för att skala bilden.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy