När du startar Photoshop visas panelen Verktyg till vänster på skärmen. Vissa verktyg på panelen Verktyg inkluderar alternativ som visas i det sammanhangsberoende alternativfältet.

Du kan expandera vissa verktyg när du vill visa verktyg som är dolda under dem. Om det finns dolda verktyg visas en liten triangel längst ned till höger på verktygsikonen.

Visa information om ett verktyg genom att placera pekaren på det. Namnet på verktyget visas i ett verktygstips nedanför pekaren.

Obs!

För vissa arbetsytor som levereras tillsammans med Photoshop CC 2015 anpassas verktygsfältet. När du växlar till en sådan arbetsyta saknas eventuellt vissa verktyg i verktygsfältet. Mer information om hur du löser det här problemet finns i Verktyg saknas i verktygsfältet.

Obs!

I Photoshop CS6 var vissa verktyg tillgängliga som del av Photoshop Extended. Alla funktioner i det tidigare Photoshop Extended-erbjudandet ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Photoshop: Panelen Verktyg

Obs!

Om du vill ha allmän information om hur du använder verktyg i Photoshop läser du i Använda verktyg.

Detaljerade verktygstips

Nu är det enklare än någonsin att visa information om vad de olika Photoshop-verktygen gör. När du håller pekaren över vissa verktyg i panelen Verktyg visas en beskrivning och en kort videofilm med verktyget.

Du kan ange att detaljerade verktygstips inte ska visas. Om du vill göra det avmarkerar du alternativet Inställningar > Verktyg > Visa detaljerade verktygstips.

Verktyget Snabbmarkering
Detaljerat verktygstips: verktyget Snabbmarkering
Verktyget Beskärning
Detaljerat verktygstips: verktyget Beskärning

Anpassa verktygsfältet

Du kan anpassa verktygsfältet i Photoshop för att ordna verktyg i en grupp samt mycket annat.

 1. Gör något av följande:
 • Välj Redigera > Verktygsfält 
 • Tryck länge på som finns längst ned i verktygsfältet och välj sedan Redigera verktygsfält.
Photoshop: Dialogrutan Anpassa verktygsfältet
Dialogrutan Anpassa verktygsfältet

 1. I dialogrutan Anpassa verktygsfältet gör du något av följande:
 • Dra och släpp verktyg och/eller grupper för att omorganisera verktygsfältet.
 • Flytta överflödiga, oanvända eller lågprioriterade verktyg till Extraverktyg.
 • Om du vill öppna Extraverktyg klickar du länge på  längst ned i verktygsfältet.
 • Om du vill spara det anpassade verktygsfältet klickar du på Spara förinställning
 • Om du vill öppna ett sparat anpassat verktygsfält klickar du på Läs in förinställningar.
 • Om du vill återställa standardverktygsfältet klickar du på Återställ standardinställningar.
 • Om du vill flytta alla verktyg till Extraverktyg klickar du på Rensa verktyg.
 • Du kan markera widgetar som inte är verktyg och visa/dölja dem längst ned i verktygsfältet.
Photoshop: Visa/dölja widgetar som inte är verktyg i verktygsfältet genom att välja dem
A. Visa/dölj Extraverktyg | B. Visa/dölj för- eller bakgrundsfärger | C. Visa/dölj snabbmaskläge | D. Visa/dölj skärmläge 

Verktygsgallerier


Med markeringsramarna kan du markera rektangulära eller elliptiska områden, enstaka rader samt enstaka kolumner.


Med verktyget Flytta kan du flytta markeringar, lager och stödlinjer.


Med lassoverktygen kan du göra frihandsmarkeringar, polygonmarkeringar (med raka kanter) och magnetiska markeringar (som fästs mot andra objekt).


Med verktyget Snabbval kan du snabbt ”måla” en markering med en justerbar, rund penselspets.


Med verktyget Trollstav kan du markera områden med liknande färger.

 

 

 


Med verktyget Beskärning kan du beskära bilder.


Med verktyget Segment kan du skapa segment.


Med verktyget Markera segment kan du markera segment.


Med verktyget Smart lagningspensel kan du ta bort fläckar och objekt.


Med verktyget Lagningspensel kan du måla med ett prov eller mönster för att reparera defekter i en bild.


Med verktyget Lappa kan du reparera defekter i ett markerat område i en bild med hjälp av ett prov eller mönster.


Med verktyget Röda ögon kan du ta bort röda reflexer som orsakas av en blixt.


Med verktyget Klonstämpel kan du ta prov på en del av en bild och sedan måla med provet.


Med verktyget Mönsterstämpel kan du använda en del av en bild som ett mönster.


Med verktyget Suddgummi kan du radera pixlar och återställa delar av en bild till en tidigare sparad version.


Med verktyget Bakgrundssuddgummi kan du radera områden så att de blir genomskinliga genom att dra.


Med verktyget Magiskt suddgummi kan du radera enfärgade områden så att de blir genomskinliga genom att klicka en gång.


Med verktyget Oskärpa kan du göra skarpa linjer oskarpa i en bild.


Med verktyget Skärpa kan du göra oskarpa linjer skarpa i en bild.


Med verktyget Smeta ut kan du smeta ut pixlarna i en bild.


Med verktyget Skugga kan du göra områden i en bild ljusare.


Med verktyget Efterbelys kan du göra områden i en bild mörkare.


Med verktyget Svamp kan du ändra färgmättnaden i ett område.

 


Med verktyget Pensel kan du måla penseldrag.


Med verktyget Penna kan du rita hårda linjer.


Med verktyget Färgersättning kan du ersätta en markerad färg med en ny färg.


Med verktyget Blandpensel kan du måla med hög realism, exempelvis genom att blanda färg och ange hur fuktig penseln ska vara.


Med verktyget Händelsepensel kan du måla en kopia av det markerade läget eller en vald fixering i det aktuella bildfönstret.


Med verktyget Konsthändelsepenselkan du måla med stiliserade linjer för att efterlikna olika målarstilar, med hjälp av ett valt läge eller en vald fixering.


Med övertoningsverktygen kan du skapa räta, radiella eller reflekterade övertoningar och vinkel- och diamantövertoningar mellan färger.


Med verktyget Färgpyts kan du fylla områden som har liknande färger med förgrundsfärgen.


Med banmarkeringsverktygen kan du skapa form- eller segmentmarkeringar med fästpunkter, riktningslinjer och riktningspunkter.


Med textverktygen kan du skriva text i en bild.


Med textmaskverktygen kan du skapa en markering med samma form som texten.


Med ritstiftsverktygen kan du rita banor med mjuka kanter.


Med formverktygen och verktyget Linje kan du rita former och linjer i ett normalt lager eller i ett formlager.


Med verktyget Egen form kan du skapa egna former baserade på en lista med former.

 

 


Med verktyget Hand kan du flytta en bild i dess fönster.


Med verktyget Rotera vy kan du rotera arbetsytan på ett icke-förstörande sätt.


Med verktyget Zooma kan du förstora och förminska visningen av en bild.


Med verktyget Anteckningar kan du skapa anteckningar och lägga till dem i en bild.


Med verktyget Pipett kan du ta prov på färger i en bild.


Med verktyget Färgprov kan du visa färgvärden för upp till fyra områden.


Med verktyget Linjal kan du mäta avstånd, placeringar och vinklar.


Med räkningsverktyget kan du se hur många objekt bilden innehåller.


Verktyget 3D-objektrotering roterar objektet kring dess x-axel.


Verktyget 3D-objektsnurra roterar objektet kring dess z-axel.


Verktyget 3D-objektpanorering panorerar objektet i x- och y-led.


Verktyget 3D-objektglidning flyttar objektet i sidled när du drar det vågrätt och framåt och bakåt när du drar det lodrätt.


Verktyget 3D-objektskalning skalförändrar objektet så att det blir större eller mindre.


Verktyget 3D-kamerarotering låser fast kameran i x- eller y-led.


Verktyget 3D-kamerarullning roterar kameran kring z-axeln.


Verktyget 3D-kamerapanorering panorerar kameran i x- eller y-led.


Verktyget 3D-kamerasvepning flyttar kameran i sidled när du drar vågrätt, samt framåt och bakåt när du drar lodrätt.


Verktyget 3D-kamerazoomning flyttar visningsfältet närmare eller längre bort.