När du beskär en bild tar du bort delar av ett foto för att framhäva något eller förbättra bildkompositionen. Du kan använda verktyget Beskärning till att beskära och räta upp foton i Photoshop. Verktyget Beskärning är icke-förstörande vilket innebär att du kan välja att behålla de beskurna pixlarna för att optimera beskärningsgränserna senare. Det finns även intuitiva metoder för verktyget Beskärning som du kan använda till att räta upp ett foto när du beskär det.

För alla åtgärder ger visuella riktlinjer en interaktiv förhandsgranskning. När du beskär eller rätar upp foton hjälper realtidsfeedback dig att få en bild av slutresultatet.

Beskära ett foto

 1. Välj verktyget Beskärning () i verktygsfältet. Beskärningsgränser visas i kanten av fotot.

 2. Rita ett nytt beskärningsområde eller dra hörnet och kanthandtagen för att ange beskärningsgränserna för fotot.

 3. (Valfritt) Ange beskärningsalternativ med hjälp av kontrollpanelen.

  Ange beskärningsalternativ med hjälp av kontrollpanelen
  Creative Cloud: Alternativfältet för verktyget Beskärning

  A. Menyn Proportioner B. Växla bredd- och höjdvärden C. Övertäckningsalternativ 

  Storlek och proportioner

  Välj proportion eller storlek på beskärningsrutan. Du kan även välja någon förinstälning, ange en egen eller till och med definiera egna förinställda värden för senare användning.

  Övertäckningsalternativ

  Välj en vy för att visa överläggslinjer vid beskärning. Linjer som stödlinjer, stödraster och proportioner finns. Tryck på O för att bläddra mellan alla alternativ.

  Beskärningsalternativ

  Om du vill ange ytterligare beskärningsalternativ klickar du på inställningsmenyn (kugghjulet).

  Använda klassiskt läge

  Aktivera det här alternativet om du vill att verktyget Beskärning ska fungera som i tidigare versioner av Photoshop (CS5 och tidigare).

  Förhandsvisa automatisk centrering

  Aktivera det här alternativet om du vill placera förhandsvisningen mitt på arbetsytan.

  Visa beskuret område

  Aktivera alternativet för att visa det område som beskurits. Om detta alternativ är avaktiverat kommer endast det sista området att förhandsvisas.

  Aktivera beskärningssköld

  Använd beskärningsskyddet för att göra ett färgtonat överlägg på det beskurna området. Du kan ange gråton och opacitet. Om du aktiverar Ställ in opacitet automatiskt minskas opaciteten när du redigerar beskärningsgränserna.

  Ta bort beskurna pixlar

  Inaktivera alternativet för att applicera en icke-förstörande beskärning och behålla pixlarna utanför beskärningsgränserna. Icke-förstörande beskärning tar inte bort några pixlar. Du kan klicka på bilden senare för att se områden utanför beskärningsgränserna.

  Aktivera alternativet för att ta bort pixlar som är utanför beskärningsområdet. Pixlarna tas bort permanent och är inte tillgängliga för senare justeringar.

  Obs!

  Om du vill visa snabbmenyn med de vanliga beskärningsalternativen högerklickar du i beskärningsrutan.

 4. Tryck på Enter för att beskära bilden.

Mer information om beskärning finns i videofilmen Beskära ett foto.

Följande funktioner introducerades i Creative Cloud-versionen av Photoshop CS6:

 • Bild framför och nya förinställningar i menyn Proportioner.
 • Om du klickar på dubbelpilikonen byter du ut värdena för Bredd och Höjd, vilket ändrar beskärningsorienteringen. Den här ikonen ersätter knappen Rotera beskärningsruta.
 • Om du väljer B x H x upplösning från menyn Proportioner visas ett Upplösningsfält i alternativfältet som automatiskt fyller i värdena för bredd och höjd.
 • Om du klickar på Rensa rensas alla värden i fälten för Bredd och Höjd i alternativfältet. Om värdet för Upplösning visas i fältet så raderas det också.
 • Kortkommandot för Bild framför har ändrats från F till I för både verktyget Beskärning och verktyget Perspektivbeskärning.

Innehållsanpassad fyllning vid beskärning

Introducerades i Photoshop CC 2015.5

I Photoshop CC används nu innehållsanpassad teknik för att intelligent fylla i tomrummen när du använder Beskärning för att räta upp eller rotera en bild eller expandera arbetsytan utöver bildens originalstorlek.

Gör så här:

 1. Välj verktyget Beskärning () i verktygsfältet. Beskärningsgränser visas i kanten av fotot.
 2. Välj Innehållsanpassat i alternativfältet. Standardrektangeln för Beskärning expanderar så att den inkluderar hela bilden.
 1. Räta upp eller rotera bilden med hjälp av handtagen. Du kan också expandera arbetsytan utöver bildens originalstorlek.
 2. När du är nöjd med resultatet utför du beskärningen genom att klicka på  i alternativfältet. De vita områdena/mellanrummen i bilden fylls i på ett intelligent sätt.

Exempel: Innehållsanpassad fyllning vid beskärning

Exempel 1

Exempel 2

Obs!

Innehållsanpassad fyllning vid beskärning stöds inte i läget Klassisk för verktyget Beskärning. Så här avaktiverar du läget Klassisk:

 1. Välj verktyget Beskärning och klicka på Ange ytterligare beskärningsalternativ i verktygsfältet. 
 2. Avmarkera Använd Classic-läge på den inställningsmeny som visas.

Verktyget beskärning | Avaktivera läget Klassisk

Räta upp ett foto vid beskärning

Obs!

Om du använder en ny version av Photoshop CC kan du använda Innehållsanpassad fyllning vid beskärning när du rätar upp bilder.

Du kan räta upp ett foto när du beskär det. Fotot rätas upp genom att roteras och justeras. Storleken på arbetsytan ändras automatiskt så att de roterade pixlarna får plats.

Rotera fotot med verktyget Beskärning för att räta upp det
Rotera fotot med verktyget Beskärning för att räta upp det

 1. Så här rätar du upp ett foto:

  • Placera markören lite utanför hörnhandtagen och dra för att rotera bilden. Ett rutnät visas inne i beskärningsrutan och bilden roterar bakom det.
  • Klicka på Räta upp i kontrollpanelen och använd sedan upprätningsverktyget, dra en referenslinje för att räta upp bilden. Rita till exempel en linje längs med horisonten eller någon kant för att räta upp bilden enligt den.

Om du vill ha mer information om hur du rätar upp en bild med hjälp av verktyget Beskärning läser du i Räta upp en sned bild.

Omforma perspektiv vid beskärning

Verktyget Perspektivbeskärning gör att du kan omforma perspektivet i en bild vid beskärning. Använd Perspektivbeskärningsverktyget när du arbetar med bilder som har keystone-förvrängning. Perspektivförvrängning uppstår när ett objekt fotograferas ur en viss vinkel i stället för rakt framifrån. Om du t.ex. fotograferar en hög byggnad från marken verkar byggnadens kanter vara närmare varandra upptill än nedtill.

Photoshop: Omforma perspektiv
Omforma perspektiv

A. Originalbild B. Justera beskärningsramen så att den stämmer överens med objektets kanter C. Färdig bild 
 1. Om du vill korrigera bildperspektivet håller du ned verktyget Beskär och väljer verktyget Perspektivbeskärning.

 2. Rita en markeringsram runt det förvrängda objektet. Matcha kanterna av markeringsramen till de rektangulära kanterna för objektet.

 3. Tryck på Enter för att slutföra perspektivbeskärningen.

Mer information finns i videofilmen Justera perspektiv i ett foto.

Ändra storlek på arbetsytan med beskärningsverktyget

Du kan använda beskärningsverktyget för att ändra arbetsytans storlek.

 1. Välj beskärningsverktyget i verktygsfältet. Beskärningsgränser visas i kanten på bilden.

 2. Dra i beskärningshandtagen utåt för att göra arbetsytan större. Använd tangenten Alt för att förstora på alla håll.

 3. Tryck på Enter för att bekräfta åtgärden.

För att ändra storlek på arbetsytan kan du även välja Bild > Storlek på arbetsyta. Mer information finns i Ändra storlek på arbetsyta och självstudievideofilmen Arbetsytestorlek.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy