Obs!

Behöver du hjälp med att ändra din markering? Se Justera pixelmarkeringar.

Flytta en markering

 1. Välj verktyget Flytta .
 2. Flytta in pekaren i markeringsramen och dra sedan markeringen till en ny plats. Om du har markerat flera områden flyttas alla när du drar.

  Photoshop: Flytta en markering
  Ursprunglig markering (vänster) och när du har flyttat markeringen med flyttverktyget (höger)

Kopiera och klistra in markeringar

Med flyttverktyget kan du kopiera markeringar som du drar inom bilden eller till andra bilder. Dessutom kan du kopiera och flytta markeringar med kommandona Kopiera, Kopiera sammanslagna, Klipp ut och Klistra in. Att dra med flyttverktyget sparar minne eftersom du inte använder Urklipp.

Pixeldimensionerna för den inklistrade informationen behålls om du klistrar in en markering eller ett lager från en bild med en viss upplösning i en bild med en annan upplösning. Det här kan göra att den inklistrade delen får andra proportioner i den nya bilden. Använd kommandotBildstorlek om du vill ge käll- och målbilderna samma upplösning innan du kopierar och klistrar in, eller använd kommandot Omforma fritt för att ändra storlek på en bild du har klistrat in.

Obs!

Beroende på inställningarna för färghantering och färgprofilen som är kopplad till filen (eller importerade data) kan du uppmanas att ange hur färginformationen i filen (eller importerade data) ska hanteras.

Kommandona Kopiera och Klistra in

Kopiera

Kopierar de markerade området i det aktiva lagret.

Kopiera sammanslagna

Skapar en sammanslagen kopia av alla synliga lager i det markerad området.

Klistra in

Klistrar in en kopierad markering i en annan del av bilden eller som ett nytt lager i en annan bild. Om det finns en markering placeras den kopierade markeringen över den aktuella markeringen när du använder kommandot Klistra in. Om det inte finns någon aktiv markering placeras den kopierade markeringen mitt i visningsområdet när du använder Klistra in.

Klistra in på plats

Om det finns pixlar från ett annat Photoshop-dokument i Urklipp klistras markeringen in på samma ställe i måldokumentet som pixlarna var på i källdokumentet.

Klistra in i, Klistra in utanför

Klistrar in en kopierad markering inuti eller utanför en annan markering i en bild. Källmarkeringen klistras in i ett nytt lager, och målmarkeringsramen konverteras till en lagermask.

Kopiera en markering

 1. Markera det område du vill kopiera.
 2. Välj Redigera > Kopiera eller Redigera > Kopiera sammanslagna.

Kopiera en markering när du drar

 1. Välj Flyttverktyget eller håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och aktivera Flyttverktyget.
 2. Håll ned Alt och dra markeringen som du vill kopiera eller flytta.

  Om du kopierar mellan bilder drar du markeringen från det aktiva bildfönstret till målfönstret. Om inget är markerat kopieras hela det aktiva lagret. När du drar markeringen till ett annat bildfönster markeras fönstret med en ram om det går att släppa markeringen i det.

  Photoshop: Dra en markering till en annan bild
  Dra en markering till en annan bild

Skapa flera kopior av en markering i en bild

 1. Välj Flyttverktyget eller håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och aktivera Flyttverktyget.
 2. Kopiera markeringen:
  • Håll ned Alt och dra markeringen.

  • Om du vill kopiera markeringen och förskjuta kopian med en 1 pixel håller du ned Alt och trycker på en av piltangenterna.

  • Om du vill kopiera markeringen och förskjuta kopian med 10 pixlar håller du ned Alt och trycker på någon av piltangenterna.

   Så länge du håller ned Alt skapas en kopia av markeringen varje gång du trycker på en piltangent. Den nya kopian förskjuts med det angivna avståndet från den senaste kopian. I det här fallet görs kopian på samma lager.

Klistra in en markering inuti eller utanför en annan

 1. Klipp ut eller kopiera den del av bilden som du vill klistra in.
 2. Markera, i samma bild eller i en annan bild, det område som du vill klistra in inuti eller utanför.

  Obs!

  Om du vill klistra in utanför måste du markera ett område som är mindre än den kopierade markeringen.

 3. Gör något av följande:
  • Gå till Redigera > Klistra in special > Klistra in i. Innehållet i källmarkeringen visas inuti målmarkeringen.

  • Gå till Redigera > Klistra in special > Klistra in utanför. Innehållet i källmarkeringen kring målmarkeringen.

  När kommandona Klistra in i och Klistra in utanför körs läggs ett lager och en lagermask till på bilden. Det nya lagret visas i panelen Lager med en lagerminiatyr för den inklistrade markeringen bredvid en miniatyrbild av lagermasken. Lagermasken baseras på den markering du klistrade in den i: markeringen är omaskerad (vit) och resten av lagret är maskerat (svart). Lagret och lagermasken är okopplade, vilket innebär att du kan flytta dem oberoende av varandra.

  Photoshop: Använda kommandot Klistra in
  Använda kommandot Klistra in i

  A. Markerade rutor i fönster B. Kopierad bild C. Klistra in i, kommando D. Miniatyrbilder av lager och lagermask i panelen Lager E. Inklistrad bild på plats 
 4. Välj verktyget Flytta () eller aktivera det genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (OS X). Dra sedan källinnehållet tills den önskade delen syns genom masken.
 5. Om du vill ange hur mycket av den underliggande bilden som ska synas klickar du på miniatyrbilden av lagermasken i panelen Lager, väljer ett målarverktyg och redigerar masken:
  • Om du vill dölja mer av bilden under lagret målar du masken med svart.

  • Om du vill visa mer av den underliggande bilden målar du masken med vitt.

  • Om du vill visa en del av den underliggande bilden målar du masken med grått.

 6. När du är nöjd med resultatet kan du välja Lager > Lägg samman nedåt om du vill sammanfoga den nya lagret och lagermasken med det underliggande lagret och göra ändringarna permanenta.

Kopiera och klistra in mellan program

Du kan använda kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in för att kopiera markeringar och klistra in dem i andra program, eller för att klistra in bilder från andra program i Photoshop. Den urklippta eller kopierade markeringen förblir i Urklipp tills du klipper ut eller kopierar en annan markering. Du kan också kopiera bilder mellan Photoshop och Illustrator genom att dra och släppa.

I vissa fall konverteras innehållet i Urklipp till en rasterbild. I så fall visas ett meddelande om att vektorgrafik kommer att rastreras.

Obs!

Bilden rastreras med samma upplösning som den bild som du klistrar in den i. Smarta vektorobjekt rastreras inte.

Klistra in PostScript-bilder i Photoshop från ett annat program

 1. Markera grafiken i det andra programmet och välj sedan Redigera > Kopiera.
 2. Välj den bild du vill klistra in markeringen i Photoshop.

 3. Välj Redigera > Klistra in.
 4. I dialogrutan Klistra in väljer du bland följande alternativ för Klistra in som:

  Smart objekt

  Monterar bilden som ett smart objekt i ett nytt lager.

  Pixlar

  Rastrerar bilden när den klistras in. Om du rastrerar bilden konverteras de matematiskt definierade vektorbilderna till pixlar.

  Banor

  Klistrar in kopian som en bana i panelen Banor. När du kopierar text från Illustrator måste den först konverteras till konturer.

  Formlager

  Skapar ett nytt formlager som använder banan som vektormask.

  Obs!

  När du kopierar bilder från Adobe Illustrator kan Illustrators förvalda inställningar i Urklipp förhindra att dialogrutan Klistra in visas i Photoshop. Markera AICB under Filhantering och Urklipp i dialogrutan Inställningar i Illustrator om du vill att alternativen för Klistra in ska visas när du klistrar in bilder i Photoshop.

 5. Om du valde Klistra in som pixlar i föregående steg kan du välja Kantutjämning i alternativfältet om du vill skapa en mjuk övergång mellan markeringens kanter och de omgivande pixlarna.

  Obs!

  Om du har redan sammanslagna data och försöker återskapa rastrerade data kan du använda Projektion-kommandona.

Spara innehållet i Urklipp när du avslutar Photoshop

Du kan konfigurera Photoshop så att innehållet i Urklipp sparas när du avslutar så att du kan klistra in innehållet någon annanstans.

 1. Gör något av följande:
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Allmänt.

  • (Mac OS) Välj Photoshop > Inställningar> Allmänna.

 2. Markera Exportera Urklipp om du vill spara eventuellt Photoshop-innehåll i Urklipp när du avslutar Photoshop.

Kopiera bilder från Illustrator genom att dra och släppa

 1. Gör något av följande:
  • Dra ett eller flera vektorobjekt från Illustrator till en öppen bild i Photoshop. Ett smart objekt-lager för vektorer skapas i bilden. Välj Lager > Smarta objekt > Redigera innehåll om du vill öppna innehållet igen i Illustrator för redigering.

  • Om du vill kopiera vektorobjekt som en bana i Photoshop håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) när du drar grafiken från Illustrator.

  • Om du vill kopiera innehållet i det lager som är markerat i Photoshop till Illustrator använder du verktyget Flytta för att dra innehållet från Photoshop-fönstret till ett öppet Illustrator-dokument.

Ta bort eller klippa ut markerade pixlar

 1. Välj Redigera > Radera, eller tryck på Backsteg (Windows) eller Delete (Mac OS). Om du vill klippa ut en markering till Urklipp väljer du Redigera > Klipp ut.

  Om du tar bort en markering på ett bakgrundslager ersätts originalfärgen med bakgrundsfärgen. Om du tar bort en markering på ett standardlager blir området genomskinligt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy