Läs om hur du maskerar bilder på ett enkelt sätt. Du kan göra om ramar eller text till former som du kan använda som platshållare och fylla med bilder. Om du vill ersätta en bild släpper du en bild på ramen. När du gör det anpassas storleken på den nya bilden.

Skapa en platshållarram

Du kan skapa platshållarramar för bilder på följande sätt:

 • Använd verktyget Ram () till att rita en tom rektangulär eller oval ram på arbetsytan.
 • Konvertera en befintlig form eller befintlig text till en ram.
 • Använd verktyget Ram till att rita över det önskade området i bilden.

Skapa ramar med hjälp av verktyget Ram

 1. Välj verktyget Ram () i panelen Verktyg eller tryck på K.
 2. Välj en rektangulär () eller oval () ram i verktygsalternativfältet.
 3. Rita en ny ram på arbetsytan.

Konvertera valfri form eller text till en ram

 1. Gå till panelen Lager, högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på ett text- eller formlager och välj Konvertera till ram på snabbmenyn.
 2. Dialogrutan Ny ram visas. Ange ett namn och ange bredd och höjd för ramen.
 3. Klicka på OK.

Rita en ram över en befintlig bild på arbetsytan

 1. Välj verktyget Ram () i panelen Verktyg eller tryck på K.
 2. Välj en rektangulär eller oval ram i fältet verktygsalternativfältet.
 3. Börja med en befintlig bild på arbetsytan och rita en ram över det önskade området i bilden.
 4. När du ritar ramen maskeras bilden av rambegränsningen.
När du ritar en ram i ett pixellager eller drar ett pixellager till en tom ram i panelen Lager konverteras automatiskt pixellagret till ett smart objekt. 
Dra en Adobe Stock- eller biblioteksresurs från panelen Bibliotek till ramen.
Du kan montera bilder från Adobe Stock-sökresultat i ramar.

Montera en bild i en ram

Innehåll som monterar i en ram monteras alltid som smarta objekt så att du kan skalförändra dem på ett icke-förstörande sätt. Storleken på innehållet ändras automatiskt så att det får plats i ramen. Du kan montera innehåll i ramar på följande sätt:

 • Dra en Adobe Stock- eller biblioteksresurs från panelen Bibliotek till ramen. Resursen monteras som ett smart objekt och som standard länkas den tillbaka till Creative Cloud Libraries. Om du vill ha det ursprungliga lagret (som inte är länkat till Creative Cloud Libraries) håller du ned Alt när du drar från panelen Bibliotek eller använder kommandot Montera lager i panelen Bibliotek. 
 • Dra en bild från en lokal disk till ramen. Bilden monteras som ett inbäddat smart objekt. Om du vill skapa ett länkat smart objekt håller du ned Alt när du drar och släpper bilden.
 • Markera en bildruta. Välj Arkiv > Montera länkad eller Montera inbäddad på menyraden. I den dialogruta som visas väljer du den bild du vill montera i den markerade ramen Bilden monteras som ett länkat eller inbäddat smart objekt.
 • I panelen Lager drar du ett pixellager till en tom ram. Pixellagret konverteras automatiskt till ett smart objekt.  

Ramlagret i panelen Lager

I panelen Lager motsvaras ramar av en ramlagertyp. Två miniatyrbilder visas för ramlager: en ramminiatyrbild och en innehållsminiatyrbild.

Ramlagret i panelen Lager
Ramlagret i panelen Lager

A. Ramminiatyrbild B. Innehållsminiatyrbild, smart objekt länkat till Creative Cloud Libraries C. Ramlager 

Obs!

Om du öppnar ett dokument med ramlager i Photoshop CC 2018 eller tidigare öppnas ramlager som smarta objekt med en vektormask.

Flytta en ram eller innehållet i den

Du kan markera en ram och innehållet i den tillsammans eller separat. Det innebär att du kan omforma ramen och innehållet fristående från varandra.  

Markeringslägen för en ram och innehållet i den
Markeringslägen för en ram och den infogade bilden.

A. Både ramen och bilden markeras B. Endast bilden markeras (visas med aktiverade omformningskontroller) C. Endast ramen markeras 

Både ramen och bilden i den markeras

Om du vill markera både ramen och bilden gör du något av följande:

 • Klicka på den infogade bilden på arbetsytan.
 • Klicka på ramlagret i panelen Lager.

I det här markeringsläget kan du flytta eller omforma ramen och bilden tillsammans.  

Markera endast bilden

Om du endast vill markera den infogade bilden och inte ramen gör du något av följande:

 • Dubbelklicka på bilden på arbetsytan.
 • Klicka på innehållsminiatyrbilden i panelen Lager.

I det här markeringsläget kan du omforma den infogade bilden separat. Om du dubbelklickar i det här markeringsläget markerar du både ramen och innehållet i den.

Markera endast ramen

Om du endast vill markera ramen gör du på något av följande:

 • Klicka på ramkanten på arbetsytan i något av de markeringslägen som är beskrivna ovan.
 • Klicka på ramminiatyrbilden i panelen Lager.

Nu kan du omforma endast ramen.     

Ersätta innehållet i en ram

Om du släpper en ny bild på en ram ersätts den befintliga bilden med den bild du släpper. Gör något av följande:

 • Dra en bild från panelen Bibliotek till ramen på arbetsytan eller till ramlagret i panelen Lager.
 • Dra en bild från en lokal disk till ramen på arbetsytan.
 • Markera en ram eller bilden i den och använd alternativen under Infoga bild i panelen Egenskaper: Sök efter i Adobe Stock, Öppna bibliotek, Montera från lokal disk - länkad eller Montera från lokal disk - inbäddad.
 • Markera en bildruta. Välj Arkiv > Montera länkad eller Montera inbäddad på menyraden. I den dialogruta som visas väljer du den bild du vill montera i den markerade ramen

Lägg till linje i en ram

Uppdaterades i Photoshop 21.2 (juni 2020-versionen)

 1. Klicka på ramlagret i panelen Lager.
 2. I panelen Egenskaper (Windows > Egenskaper) anger du följande under Linjealternativ:
  • Ange ramlinjetypen som fylld färg, övertoning eller mönster.
   Med början i Photoshop 21.2 kan du även ange en vinkel för att rotera ramlinjemönstret och enkelt ändra dess orientering.
  • Ange ramlinjebredd (pixlar).
  • Ange justeringstyp för linje – insida, centrerad, utsida.