Photoshop innehåller flera olika ritstift:

 • Du kan använda verktyget Krökningsritstift till att rita kurvor och raka segment på ett intuitivt sätt.
 • Du kan använda verktyget Ritstift till att rita raka segment och kurvor med stor noggrannhet.
 • Du kan använda verktyget Frihandsritstift till att rita banor på ungefär samma sätt som när du ritar med en penna på papper. 
 • Du kan använda alternativet Magnetiskt ritstift till att rita en bana som fäster mot kanterna till ett angett område i bilden. 
 • Med innehållsanpassat spårningsverktyg kan du automatisera processen för spårningsbilder. (Förhandstitt på teknik)

Du kan använda kortkommandot Skift+P till att bläddra bland verktygen i gruppen Ritstift.

Different-Pen-tools
Bläddra igenom ritstiftsverktygen med kombinationen Skift+P

Genom att använda ritstiftsverktygen tillsammans med formverktygen kan du skapa komplexa former. Mer information om de olika lägen du kan rita i med ritstiftet finns i Ritningslägen.

Obs!

Innan du börjar rita med ritstiftet kan du skapa en ny bana på panelen Banor så att arbetsbanan automatiskt sparas som en namngiven bana.

Innehållsanpassat spårningsverktyg

Innehållsanpassat spårningsverktyg introduceras som en förhandstitt på teknik i oktober 2020-versionen av Photoshop. Du kan skapa vektorbanor och markeringar genom att hålla pekaren över bildens kanter och klicka.

Du kan aktivera Innehållsanpassat spårningsverktyg i Inställningar > Förhandstitt på teknik och sedan starta om Photoshop.

 

Prova Innehållsanpassat spårningsverktyg genom att följa nedanstående fem enkla steg:

 

 1. Från gruppen med ritstiftsverktyg väljer du Innehållsanpassat spårningsverktyg.

  Innehållsanpassat spårningsverktyg
  Innehållsanpassat spårningsverktyg
 2. Håll pekaren över kanten på ett objekt för att markera det.

  Verktyget Innehållsanpassat ritstift
  Markera bildkanter

  Obs!

  Olika zoomnivåer påverkar hur Photoshop ser bilden och därmed hur verktyget identifierar kanter.

  Om du till exempel arbetar med en bild med lägre upplösning kan det vara lättare att identifiera en kant om du zoomar ut. Om du zoomar in (100 % eller mer) används standardupplösningen på 1-1 pixlar för att identifiera kanterna.

 3. Klicka på det markerade avsnittet för att skapa en bana.

  Innehållsanpassat spårningsverktyg
  Klicka på markerade kanter för att skapa en bana
 4. Om du vill lägga till i banan håller du pekaren över en intilliggande kant för att markera ett nytt avsnitt och håller ned Skift samtidigt som du klickar för att utvidga banan. Den rosa linjen som visas anger att du lägger till ett nytt avsnitt i den befintliga banan.

  Innehållsanpassat spårningsverktyg
  Håll ned Skift och klicka för att utvidga banan
 5. Om du vill ta bort ett område från banan håller du ned Alt-tangenten medan du klickar. Du kan också klicka och dra i en riktning för att ta bort större avsnitt.

  Verktyget Innehållsanpassat ritstift
  Använd Alt medan du klickar för att ta bort en del av banan

Noggrannhet

När du justerar skjutreglaget Detalj visas en förhandsvisning av de kanter som visas i Photoshop. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökar mängden kanter som identifieras av Photoshop och om du flyttar det åt vänster minskar mängden identifierade kanter.

Skjutreglaget Detalj
Skjutreglaget Detalj

Kalkering

Kalkeringslägen (Detaljerad, Normal och Förenklad) justerar hur detaljerad bilden är innan kalkeringen bearbetas.

Kalkering
Kalkeringslägen

Använd Kalkering tillsammans med skjutreglaget Detalj för att få kanterna som du vill ha dem.

Krökningsritstift

Du kan använda verktyget Krökningsritstift till att rita jämna kurvor och raka linjesegment på ett enkelt sätt. Du kan använda det här intuitiva verktyget till att skapa anpassade former eller finjustera dina bilder genom att definiera exakta banor. När du gör det kan du skapa, växla, redigera, lägga till eller ta bort utjämnings- eller hörnpunkter utan att behöva byta verktyg.

 1. Från gruppen Ritstiftsverktyg väljer du verktyget Krökningsritstift.

  Different-Pen-tools
 2. Om du vill skapa den första fäspunkten klickar eller trycker i dokumentet.

  Path-1
 3. Klicka/tryck igen för att definiera den andra fästpunkten och slutföra banans första segment. Klicka en gång (standard) om du vill att nästa segment i banan ska vara böjt. Dubbelklicka om du vill dra ett rakt segment efter det.

  Obs!

  Banans första segment visas alltid ursprungligen som en rak linje på arbetsytan. Beroende på om du ritar ett böjt eller rakt segment efter det justeras det senare. Om nästa segment du ritar är böjt utjämnas den första segmentkurvan i relation till nästa segment.

  Path-2
 4. (Böjd bana) Använd en mus eller en enhet med pekskärm till att dra pekaren för att rita nästa segment på banan. Håll ed musknappen för att optimera kurvan för segmentet. Det föregående segmentet justeras automatiskt för att se till att kurvan är jämn.

  Path-3-edited
  Path-4
  Optimera kurvan för segmentet när musknappen är nedtryckt.
 5. (Böjd bana) Släpp musknappen för att släppa fästpunkten och slutföra det andra segmentet.

 6. Rita fler segment och slutför banan.

  Path-8
 7. När du har ritat klart trycker du på Esc.

Tips för att arbeta med verktyget Krökningsritstift

 • När du släpper en fästpunkt klickar du en gång om du vill att nästa segment i banan ska vara böjt. Dubbelklicka om du vill dra ett rakt segment efter det. Utjämnings- och hörnpunkter beroende på vad du väljer.
 • Om du vill konvertera en utjämningsfästpunkt till en hörnpunkt eller tvärtom klickar du på punkten.
 • Om du vill flytta en fästpunkt drar du runt den.
 • Om du vill ta bort en fästpunkt klickar du på den och trycker sedan på Delete. När fästpunkten tas bort bibehålls kurvan och justeras i relation till återstående fästpunkter.
extra-point
Extra fästpunkt
extra-point-deleted
Extra fästpunkt har tagits bort och kurvan har justerats
 • Justera kurvan genom att dra i en fästpunkt. När du justerar ett bansegment på det här sättet ändras de angränsande bansegmenten automatiskt (effekten Elastiskt).
 • Om du vill lägga till en till fästpunkt klickar du i mitten av ett bansegment.
rubber-band-effect
"Effekten Elastiskt"

Verktyget Ritstift

Rita raka linjesegment

Den enklaste banan du kan rita med hjälp av verktyget Ritstift är en rak linje, som du ritar genom att klicka på Ritstift för att skapa två fästpunkter. Om du fortsätter att klicka skapas en bana med raka linjesegment som är sammankopplade med hörnpunkter.

Photoshop: Verktyget Ritstift
Om du klickar på ritstiftet skapas raka segment.

 1. Välj verktyget Ritstift.
 2. Placera ritstiftet där du vill att det raka segmentet ska börja, och definiera den första fästpunkten genom att klicka (dra inte).

  Obs!

  Det första segment du ritar visas inte förrän du klickar på en andra fästpunkt. (Aktivera alternativet Elastiskt i Photoshop om du vill förhandsvisa bansegment.) Om riktningslinjer visas betyder det att du har råkat dra ritstiftsverktyget. I så fall väljer du Redigera > Ångra och klickar igen.

 3. Klicka igen där du vill att segmentet ska sluta (håll ned Skift och klicka om du vill begränsa segmentets vinkel till en multipel av 45°.
 4. Fortsätt att klicka om du vill definiera fästpunkter för fler raka segment.

  Den sista fästpunkten som du lägger till visas alltid som en fylld fyrkant, vilket indikerar att den är markerad. När du lägger till fler fästpunkter blir de fästpunkter som du redan skapat ofyllda, och därmed omarkerade.

 5. Avsluta banan genom att göra något av följande:
  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) fästpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftet när pekaren är rätt placerad. Stäng banan genom att klicka eller dra.

  • Om du vill lämna banan öppen håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (OS X) och klickar en bit bort från objekten.

  Du kan också välja ett annat verktyg för att lämna banan öppen.

Rita kurvor med ritstiftsverktyget

Du skapar en kurva genom att först lägga till en fästpunkt där en kurva ändrar riktning och sedan dra riktningslinjerna som formar kurvan. Riktningslinjernas längd och lutning bestämmer kurvans form.

Det är lättare att ändra kurvor, och de kan visas och skrivas ut fortare, om du ritar dem med så få fästpunkter som möjligt. Om du använder för många punkter kan det medföra att du får oväntade utbuktningar i en kurva. I stället bör du använda fästpunkter som ligger långt ifrån varandra och öva dig på att forma kurvorna genom att ändra riktningslinjernas längd och vinklar.

 1. Välj verktyget Ritstift.
 2. Placera ritstiftsverktyget där du vill att kurvan ska börja, och håll ned musknappen.

  Den första fästpunkten visas och ritstiftets pekare förvandlas till en pil. (I Photoshop ändras pekaren först när du har börjat dra.)

 3. Dra för att ange lutningen på det kurvsegment som du skapar och släpp sedan musknappen.

  Vanligtvis drar du ut riktningslinjen ungefär en tredjedel av avståndet till nästa fästpunkt du tänker rita. (Du kan justera en eller båda sidor av riktningslinjen senare.)

  Håll ned Skift om du vill begränsa verktyget till en multipel av 45°.

  Photoshop: Rita den första punkten i en kurva med hjälp av verktyget Ritstift
  Rita den första punkten i en kurva

  A. Placera ritstiftsverktyget B. Börja dra (med musknappen nedtryckt) C. Dra för att förlänga riktningslinjerna 
 4. Placera ritstiftet där du vill att kurvsegmentet ska sluta, och gör sedan någon av följande:
  • Om du vill skapa en C-formad kurva drar du i motsatt riktning från den tidigare riktningslinjen. Släpp sedan musknappen.

  Photoshop: Rita den andra punkten i en kurva med hjälp av verktyget Ritstift
  Rita den andra punkten i en kurva

  • Om du vill skapa en S-formad kurva drar du i samma riktning som föregående riktningslinje. Släpp sedan musknappen.

  Photoshop: Rita en S-kurva med hjälp av verktyget Ritstift
  Rita en S-formad kurva

  Obs!

  Om du vill göra en tvär ändring av kurvans riktning släpper du musknappen, håller ned Alt och drar riktningspunkten i kurvans riktning. Släpp Alt och musknappen, placera sedan pekaren där du vill att segmentet ska sluta och dra i motsatt riktning för att avsluta kurvsegmentet.

 5. Fortsätt att dra ritstiftsverktyget från olika positioner för att skapa flera mjuka kurvor. Observera att fästpunkterna placeras i början och slutet av varje kurva, inte längs kurvans linje.

  Obs!

  Håll ned Alt och dra riktningslinjer för att visa och separera riktningslinjerna för en fästpunkt.

 6. Avsluta banan genom att göra något av följande:
  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) fästpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftet när pekaren är rätt placerad. Stäng banan genom att klicka eller dra.

  • Om du vill lämna banan öppen håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (OS X) och klickar en bit bort från objekten eller väljer ett annat verktyg.

Rita kurvor efter raka linjer

 1. Använd verktyget Ritstift och klicka för att skapa hörnpunkter på två platser så att ett rakt segment ritas.
 2. Placera ritstiftet över den markerade slutpunkten. En diagonal linje, eller snedstreck, visas bredvid ritstiftet. Ange lutningen för nästa böjda segment som du ska skapa genom att klicka på fästpunkten och dra riktningslinjen som visas.

  Photoshop: Rita ett rakt segment följt av ett kurvsegment med hjälp av verktyget Ritstift
  Rita ett rakt segment följt av ett kurvsegment (del 1)

  A. Färdigt rakt segment B. Placera ritstiftet över slutpunkten C. Dra riktningspunkten 
 3. Placera ritstiftet där du vill infoga nästa fästpunkt. Slutför kurvan genom att klicka på (och dra om du vill) den nya fästpunkten.
  Photoshop: Rita ett rakt segment följt av ett kurvsegment med hjälp av verktyget Ritstift
  Rita ett rakt segment följt av ett kurvsegment (del 2)

  A. Placera ritstiftsverktyget B. Dra riktningslinjen C. Nytt kurvsegment avslutat 

Rita kurvor följda av räta linjer

 1. Använd verktyget Ritstift, och skapa den första övergångspunkten i kurvsegmentet genom att dra. Släpp musknappen.
 2. Flytta verktyget Ritstift till den punkt där kurvsegmentet ska sluta, dra för att rita klart kurvan och släpp musknappen.
 3. Välj verktyget Konvertera punkt i verktygslådan och klicka sedan på den markerade slutpunkten så att den konverteras från en utjämningspunkt till en hörnpunkt.

  Obs!

  Om du håller ned Alt ändras ritstiftet tillfälligt till verktyget Konvertera punkt.

 4. Välj ritstiftet i verktygslådan, placera det där det raka segmentet ska börja och ange sedan den första fästpunkten genom att klicka.

Rita två böjda segment som är sammankopplade med en hörnpunkt

 1. Välj ritstiftet och skapa den första övergångspunkten för det böjda segmentet genom att dra med musen.
 2. Flytta ritstiftet och dra för att skapa en kurva med en andra övergångspunkt. Håll sedan ned Alt och dra riktningslinjen mot den andra änden för att ange lutningen på nästa kurva. Släpp tangenten och musknappen.

  Med den här processen konverteras utjämningspunkten till en hörnpunkt genom att riktningslinjerna delas.

 3. Placera ritstiftet där du vill avsluta det andra böjda segmentet och dra en ny utjämningspunkt för att slutföra det andra böjda segmentet.
Photoshop: Rita två kurvor med hjälp av verktyget Ritstift
Rita två kurvor

A. Dra en ny övergångspunkt B. Tryck på Alt för att dela riktningslinjer medan du drar, och sväng riktningslinjen uppåt C. Resultat när du har flyttat och dragit en tredje gång 

Slutföra en bana

 1. Slutför en bana genom att göra något av följande:
  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) fästpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftet när pekaren är rätt placerad. Stäng banan genom att klicka eller dra.

  • Om du vill lämna en bana öppen håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (OS X) och klickar en bit bort från objekten.

Inställningar i alternativfältet

När du använder standardritstiftet blir följande alternativ tillgängliga i alternativfältet:

 • Lägg till/Ta bort automatiskt, med vars hjälp du kan lägga till en fästpunkt genom att klicka på ett linjesegment eller ta bort en fästpunkt genom att klicka på den.
 • Gummiband som gör att du kan förhandsvisa bansegmenten medan du flyttar pekaren mellan klickningarna. Klicka på snabbmenyn till höger om ikonen Anpassa form för att komma åt det här alternativet.

Verktyget Frihandsritstift

Med frihandsritstiftet ritar du ungefär som när du ritar med en penna på papper. Fästpunkterna läggs till automatiskt när du ritar. Du styr inte var punkterna placeras, men du kan justera dem när banan är klar. Använd ritstiftet om du vill rita med större precision.

 1. Välj frihandsritstiftet .

 2. Om du vill styra hur känslig den färdiga banan ska vara för musens eller den tryckkänsliga pennans rörelser, klickar du på den omvända pilen bredvid formknapparna i alternativfältet och anger ett värde mellan 0,5 och 10,0 pixlar för Kurvpassning. Ett högre värde ger enkla banor med få fästpunkter.

 3. Dra pekaren i bilden. När du drar följer en bana efter pekaren. När du släpper musknappen skapas en arbetsbana.

 4. Om du vill fortsätta att rita frihandsbanan flyttar du frihandsritstiftet till en ändpunkt av banan och drar.

 5. Släpp musknappen när banan är klar. När du ska skapa en stängd bana drar du linjen till banans första punkt (en cirkel visas bredvid pekaren när den är i rätt läge).

Rita med alternativen för magnetiskt ritstift

Det magnetiska ritstiftet är ett alternativ för frihandsritstiftet och gör att du kan rita en bana som fäster mot kanterna till ett angivet område i bilden. Du kan ange räckvidden och känsligheten för fästförmågan och även hur komplicerad banan ska bli. Magnetiskt ritstift och Magnetlasso har många gemensamma egenskaper.

 1. Om du vill konvertera frihandsritstiftet till Magnetiskt ritstift (), väljer du Magnetiskt ritstift i alternativfältet eller klickar på den omvända pilen bredvid formknapparna i alternativfältet, väljer Magnetiskt och anger följande:
  • Ange ett pixelvärde mellan 1 och 256 för Bredd. Det magnetiska ritstiftet känner endast av kanter inom det angivna avståndet från pekaren.

  • I Kontrast anger du med ett procentvärde mellan 1 och 100 hur stor kontrasten mellan pixlar måste vara för att tolkas som en kant. Använd ett högre värde för bilder med låg kontrast.

  • I Täthet anger du hur tätt fästpunkterna ska placeras med ett värde mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto snabbare fästs banan på plats.

  • Om du arbetar med en tryckkänslig platta markerar eller avmarkerar du alternativet Ritstiftstryck. Om alternativet är markerat ökar linjebredden när du trycker pennan hårdare mot plattan.

 2. Klicka i bilden på det ställe som ska vara första fästpunkt.
 3. Om du vill rita ett frihandssegment flyttar du pekaren eller drar den längs den kant du vill spåra.

  Det senaste segmentet i markeringsgränsen förblir aktivt. När du flyttar pekaren fäster det aktiva segmentet mot den starkaste kanten i bilden och ansluter pekaren till den senaste fästpunkten. Magnetiskt ritstift lägger med jämna mellanrum till fästpunkter till ramen som fäster vid föregående segment.

  Photoshop: Fästpunkter för och fortsätta spåra med hjälp av verktyget Ritstift
  Klicka om du vill lägga till fästpunkter och fortsätta spåra.

 4. Om ramen inte fäster mot den önskade kanten klickar du en gång om du vill lägga till en fästpunkt manuellt och hindra ramen från att röra sig. Fortsätt att spåra kanten och lägg till fästpunkter där det behövs. Om du gör ett misstag kan du ta bort den senaste fästpunkten genom att trycka på Delete.
 5. Om du dynamiskt vill ändra egenskaperna för det magnetiska ritstiftet gör du på något av följande sätt:
  • Håll ned Alt och dra när du ska rita en frihandsbana.

  • Håll ned Alt och klicka om du vill rita raka segment.

  • Tryck på [ (vänster vinkelparentes) om du vill minska det magnetiska ritstiftets bredd med 1 pixel, och tryck på ] (höger vinkelparentes) om du vill öka stiftbredden med 1 pixel.

 6. Slutför banan:
  • Tryck på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) när du vill avsluta en öppen bana.

  • Dubbelklicka när du vill stänga banan med ett magnetiskt segment.

  • Håll ned Alt och dubbelklicka när du vill stänga banan med ett rakt segment.