Så ändrar du storlek på bilder

Nu finns det en metod för kommandot Bildstorlek i Photoshop för att bevara detaljer och ge bättre skärpa vid bildförstoring.

Photoshop: Ändra storlek på bild
Ursprunglig ej beskuren bild (vänster), skarp storleksändrad bild (höger)

Dessutom har dialogrutan Bildstorlek i Photoshop uppdaterats för att bli så användarvänlig som möjligt:

 • Ett fönster visar förhandsvisningsbilden från parametrarna för storleksändring.
 • Om du ändrar storlek på dialogrutan ändrar du även storlek på fönstret för förhandsvisning.
 • Alternativet Skala stilar aktiveras och inaktiveras i kugghjulsmenyn i dialogrutans övre högra hörn.
 • Välj olika måttenheter i popup-menyn Dimensioner för att visa måtten för det slutliga resultatet.
 • Klicka på länkikonen för att växla mellan att aktivera och avaktivera alternativet Bibehåll proportioner.

Ändra storlek på bilder

Photoshop: Ändra storlek på bild
Ändra storlek på bilder

 1. Välj Bild > Bildstorlek.

 2. Gör något av följande för att ändra förhandsvisning av bilder:

  • Dra i ett hörn på dialogrutan Bildstorlek för att ändra storlek på förhandsvisningsfönstret.
  • Om du vill se ett annat område av bilden drar du inom förhandsvisningen.
  • Om du vill ändra förhandsvisningens förstoring Ctrl-klickar du (Windows) eller Kommando-klickar (macOS) i förhandsvisningsbilden för att öka förstoringen. Alt-klicka om du vill minska förstoringen. När du har klickat visas procenten för förstoringen snabbt i förhandsvisningsbildens nedre kant.
 3. Ändra måttenhet för pixelmått genom att klicka på triangeln bredvid Dimensioner och väljer i menyn.

 4. Behåll ursprunglig storlek genom att aktivera alternativet Bevara proportioner. Om du vill skalförändra bredd och höjd oberoende av varandra klickar du på ikonen Bevara proportioner för att bryta länken mellan dem.

  Obs!

  Du kan ändra måttenhet för bredd och höjd genom att välja i menyn till höger om textrutorna Bredd och Höjd.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra bildstorlek eller upplösning och tillåta totalt antal pixlar att justeras proportionerligt kontrollerar du att Sampla om är markerat och, om det behövs, kan du välja en interpoleringsmetod från menyn Sampla om.
  • Om du vill ändra bildstorlek eller upplösning utan att ändra det totala antalet pixlar i bilden, avmarkerar du Sampla om.
 6. (Valfritt) I menyn Anpassa till:

  • Välj en förinställning för att ändra storleken på bilden. 
  • Välj Automatisk upplösning om du vill ändra storlek på bilden till ett visst utskriftsformat. I dialogrutan Automatisk upplösning anger du ett värde för skärm och väljer en kvalitet. Du kan ändra måttenhet genom att välja i menyn till höger om textrutan Skärm.
 7. Ange värden för Bredd och Höjd. Ange värden i en annan måttenhet genom att välja i menyerna intill textrutorna Bredd och Höjd.

  Bildens nya filstorlek visas längst upp i dialogrutan Bildstorlek med den förra storleken inom parentes.

 8. Ändra Upplösning genom att ange ett nytt värde. (Valfritt) Välj en annan måttenhet om det behövs.

 9. Om bilden har lager där stilar används markerar du Skala stilar från ikonen för att ändra skala på effekterna i den storleksändrade bilden. Det här alternativet är endast tillgängligt om du väljer alternativet Bibehåll proportioner.

 10. Klicka på OK när du är klar med inställningarna.

Obs!

Om du vill återställa de originalvärden som visades i dialogrutan Bildstorlek väljer du antingen Ursprunglig storlek i menyn Passa till eller så håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) och klickar på Återställ.

Omsamplingsalternativ | Photoshop

Automatisk

Photoshop väljer omsamplingsmetod beroende på dokumenttyp och på om dokumentet förstoras eller förminskas.

Bevara detaljer (förstoring)

När denna metod väljs visas ett reglage för Brusreducering för att jämna ut brus när du förstorar bilden.

Bikubisk mjukare (förstoring)

En bra metod för att förstora bilder. Metoden bygger på bikubisk interpolation men ger jämnare resultat.

Bikubisk skarpare (förminskning)

En bra metod för att förminska bilder. Metoden bygger på bikubisk interpolation men tar fram mer skärpa. Med den här metoden bibehålls detaljnivån i omsamplade bilder. Om vissa områden i bilden blir för skarpa med Bikubisk skarpare kan du prova Bikubisk i stället.

Bikubisk (mjukare övertoningar)

En långsammare men mer exakt metod som bygger på en undersökning av omgivande pixlars värden. Bikubisk interpolation görs med mer komplicerade beräkningar och ger jämnare övertoningar än Närmast intilliggande och Bilinjär.

Närmast intilliggande (hårda kanter)

En snabb men mindre exakt metod för duplicering av pixlar i bilden. Den här metoden behåller hårda kanter och skapar en mindre fil för illustrationer som inte är kantutjämnade. Metoden kan däremot ge taggiga effekter, vilket blir extra tydligt när du förvränger en bild eller ändrar skala i den eller utför flera ändringar i en markering.

Bilinjär

En metod som lägger till pixlar genom att beräkna det genomsnittliga färgvärdet på omgivande pixlar. Resultatet blir en medelhög kvalitet.