Markera lager

Du kan markera ett eller flera lager som du vill arbeta med. När du t.ex. målar eller justerar färger och toner kan du bara arbeta med ett lager i taget. Ett ensamt markerat lager kallas det aktiva lagret. Namnet på det aktiva lagret visas i dokumentfönstrets namnlist.

När du däremot t.ex. flyttar, justerar, omformar eller använder stilar i panelen Stilar kan du markera och arbeta med flera lager samtidigt. Du kan markera lager i panelen Lager eller med verktyget Flytta .

Du kan även länka lager. Till skillnad från lager som har markerats samtidigt (och inte länkats), fortsätter länkade lager att vara länkade även när du markerar något annat i panelen Lager. Se Länka lager och bryta länkar till lager.

Obs!

Om du inte är nöjd med resultatet när du har använt ett verktyg eller ett kommando kan det bero på att du har markerat fel lager. Gå till panelen Lager för att kontrollera att du arbetar med rätt lager.

Välja lager i panelen Lager

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ett lager på panelen Lager.
  • Markera flera lager intill varandra genom att klicka på det första lagret och sedan Skift-klicka på det sista.
  • Om du vill markera flera lager som inte kommer efter varandra Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (OS X) du på dem i panelen Lager.  

  Obs!

  När du har markerat Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (OS X) du på området utanför lagerminiatyrbilden. Om du håller ned Ctrl eller Kommando och klickar på miniatyrbilden för lagret markeras de områden i lagret som inte är genomskinliga.

  • Om du vill markera alla lager väljer du Markera > Alla lager.

  • Om du vill markera alla lager av en viss typ (till exempel alla textlager), så markerar du ett av lagren och väljer Markera > Liknande lager.

  • Du kan avmarkera ett lager genom att trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka på lagret.

  • Du kan avmarkera alla lager genom att klicka under bakgrundslagret eller det nedersta lagret på panelen Lager, eller välja Markera > Avmarkera lager.

Markera lager direkt i dokumentfönstret

Du kan också välja ett eller flera lager direkt i dokumentfönstret.

 1. Välj verktyget Flytta .
 2. Gör något av följande:
  • Välj Automarkera i alternativfältet, välj Lager på den nedrullningsbara menyn och klicka i dokumentet på det lager som du vill markera. Det översta lagret som innehåller pixlar under markören markeras.

  • Välj Automarkera i alternativfältet, välj Gruppera på den nedrullningsbara menyn och klicka i dokumentet på det innehåll som du vill markera. Den översta gruppen som innehåller pixlar under markören markeras. Om du klickar på ett ogrupperat lager markeras det.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Mac OS) på bilden och välj ett lager på snabbmenyn. På snabbmenyn visas alla lager som innehåller pixlar under pekarens nuvarande position.

Markera ett lager i en grupp

Du kan öppna en grupp och därefter markera ett lager i den gruppen.

 1. Klicka på gruppen i panelen Lager.
 2. Klicka på triangeln till vänster om mappikonen .
 3. Klicka på lagret i gruppen.

Du kan gruppera lager och använda det till att ordna dina projekt och så att inte för mycket information visas i panelen Lager. När du länkar lager upprättar du ett förhållande mellan dem, även om de inte kommer efter varandra i lagerordningen.

Gruppera och dela upp grupper av lager

 1. Välja flera lager i panelen Lager.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Lager > Gruppera lager.

  • Gruppera lagren genom att hålla ned Alt och dra lagren till mappikonen längst ned i panelen Lager.

 3. Dela upp grupperade lager genom att markera gruppen och välja Lager > Dela upp lager.

Lägga till lager till en grupp

 1. Gör något av följande:
  • Markera gruppen i panelen Lager och klicka på knappen Skapa ett nytt lager .

  • Dra ett lager till gruppmappen.

  • Dra en gruppmapp till en annan gruppmapp. Gruppen och alla lager i den flyttas.

  • Dra en befintlig grupp till knappen Ny grupp .

Du kan länka två eller fler lager eller grupper. Till skillnad från lager som bara är markerade samtidigt, bevaras länken mellan länkade lager tills du bryter den. Du kan flytta eller använda omformningar till länkade lager.

 1. Markera lagren eller grupperna i panelen Lager.
 2. Klicka på länksymbolen  längst ned i panelen Lager.
 3. Gör något av följande när du vill bryta länkar mellan lager:
  • Markera ett länkat lager och klicka på länkikonen.

  • Du kan tillfälligt inaktivera det länkade lagret genom att Skift-klicka på länkikonen för det länkade lagret. Ett rött kryss visas. Skift-klicka en gång till på länkikonen när du vill aktivera länken igen.

  • Markera de länkade lagren och klicka på länkikonen. Du kan markera alla länkade lager genom att först markera ett av dem och sedan välja Lager > Markera länkade lager.

Visa lagerkanter och handtag

Att visa gränsen eller kanterna för innehållet i ett lager kan vara till hjälp när du flyttar och justerar innehållet. Du kan också visa omformningshandtag för markerade lager eller grupper så att du kan rotera dem och ändra storlek på dem.

Photoshop: Lager
Lagerinnehåll med synliga kanter (vänster) och omformningsläge valt (höger)

Visa kanterna för innehållet i ett markerat lager

 1. Välj Visa > Visa > Lagerkanter.

Visa omformningshandtag i ett markerat lager

 1. Välj verktyget Flytta .
 2. Välj Visa omvandlingskontroller i alternativfältet.

  Med hjälp av omformningshandtagen kan du rotera och ändra storlek på innehållet i lagret. Se Omforma fritt.