Kommandot Blanda lager automatiskt

Använd kommandot Blanda lager automatiskt för att häfta ihop eller kombinera bilder med mjuka övergångar i den slutliga sammansatta bilden. Med Blanda lager automatiskt används lagermasker när det behövs på varje lager för att maskera över- eller underexponerade områden eller skillnader i bildinnehållet. Kommandot Blanda lager automatiskt kan bara användas för RGB- och gråskalebilder. Det fungerar inte med smarta objekt, videolager, 3D-lager eller bakgrundslager.

Ett av många användningsområden för kommandot Blanda lager automatiskt, är att blanda flera bilder av en scen med olika områden i fokus och på så sätt uppnå en sammansatt bild med ett utökat skärpedjup. På samma sätt kan du skapa en sammansatt bild genom att blanda flera bilder av en scen med olika belysningar. Utöver att kombinera bilder av en scen, kan du häfta samman bilder till ett panorama. (Det kan dock vara bättra att använda kommandot Photomerge för att skapa panoraman utifrån flera bilder.)

Med Blanda lager automatiskt används lagermasker när det behövs på varje lager för att maskera över- eller underexponerade områden eller skillnader i bildinnehållet och skapa en skarvlös sammansatt bild.

Skärpedjupsblandning

 1. Kopiera eller flytta de bilder som du vill kombinera i samma dokument.

  Varje bild blir ett separat lager. Se Duplicera lager.

 2. Markera de lager som du vill blanda.
 3. (Valfritt) Justera lagren.

  Du kan justera lagren manuellt eller använda kommandot Justera lager automatiskt. Se Justera bildlager automatiskt.

 4. Kontrollera att lagren fortfarande är markerade och klicka på Redigera > Blanda lager automatiskt.
 5. Välj mål för automatisk blandning:

  Panorama

  Blandar överlappande lager till en panoramabild.

  Stapla bilder

  Blandar de bästa detaljerna i varje motsvarande område. Detta alternativ fungerar bäst med justerade lager.

  Obs!

  Med Stapla bilder kan du blanda flera bilder i ett motiv med olika områden i fokus eller olika belysningar för att åstadkomma ett optimalt resultat för alla bilderna (du måste justera bilderna automatiskt först).  

 6. Välj Sömlösa toner och färger för att justera färgen och färgtonen för blandning.
 7. Klicka på OK.