Placera med hjälp av stödlinjer och stödraster

Med hjälp av stödlinjer och stödrastret kan du placera bilder och element exakt. Stödlinjerna är linjer som visas över bilden. De skrivs inte ut. Du kan flytta och ta bort stödlinjer. Du kan också låsa dem så att du inte flyttar dem av misstag.

Smarta stödlinjer hjälper dig att justera former, segment och markeringar. De visas automatiskt när du ritar en form eller skapar en markering eller ett segment. Du kan dölja Smarta stödlinjer om det behövs.

Du har nytta av stödrastret när du vill placera objekt symmetriskt. Som standard visas stödraster som linjer som inte skrivs ut men kan även visas som punkter.

Stödlinjer och stödraster fungerar på liknande sätt:

 • Markeringar, markeringsgränser och verktyg fäster mot stödlinjen eller stödrastret när de dras inom 8 skärmpixlar (inte bildpixlar) av en stödlinje. Stödlinjer fästs också mot stödrastret när du flyttar dem. Du kan växla mellan att ha den här funktionen aktiverad och avaktiverad.

 • Mellanrummet mellan stödlinjerna är specifikt för varje bild, liksom hur stödlinje och stödraster visas och fäster.

 • Stödrastersmellanrummet och stödlinjernas och stödrastrets färg och stil är detsamma för alla filer.

Visa eller dölja ett stödraster, stödlinjer eller smarta stödlinjer

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa > Visa > rutnät.

  • Välj Visa > Visa > stödlinjer.

  • Välj Visa > Visa > Smarta stödlinjer.

  • Välj Visa > Extras. Med det här kommandot visas eller döljs även lagerkanter, markeringskanter, målbanor och segment.

Placera en stödlinje

 1. Om linjalerna inte syns väljer du Vy > Linjaler.

  Obs!

  Du får mest exakta måttangivelser om du visar bilden med zoomnivån 100 % eller använder panelen Info.

 2. Skapa en stödlinje på något av följande sätt:
  • Välj Visa > Ny stödlinje. I dialogrutan markerar du Vågrät eller Lodrät orientering, anger en position och klickar på OK.

  • Dra från den vågräta linjalen om du vill skapa en vågrät stödlinje.

  Photoshop: Stödlinjer och -raster
  Dra och skapa en vågrät stödlinje

  • Håll ned Alt och dra från den lodräta linjalen för att skapa en vågrät stödlinje.

  • Dra från den lodräta linjalen om du vill skapa en lodrät stödlinje.

  • Håll ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och dra från den vågräta linjalen för att skapa en lodrät stödlinje.

  • Håll ned Skift och dra från den vågräta eller lodräta linjalen för att skapa en stödlinje som fäster mot linjalens skalmarkeringar. Pekaren ändras till en dubbelriktad pil när du drar en stödlinje.

 3. (Valfritt) Om du vill låsa alla stödlinjer väljer du Visa > Lås stödlinjer.

Flytta en stödlinje

 1. Välj Flyttverktyget eller håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och aktivera Flyttverktyget.

 2. Placera pekaren över stödlinjen (pekaren ändras till en dubbelriktad pil).
 3. Flytta stödlinjen på något av följande sätt:
  • Flytta stödlinjen genom att dra den.

  • Om du vill ändra en vågrät stödlinje så att den blir lodrät eller tvärt om håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) när du klickar eller drar stödlinjen.

  • Justera stödlinjen mot linjalens skalmarkeringar genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar stödlinjen. Stödlinjen fästs mot stödrastret om detta visas och Visa > Fäst mot > Stödraster är markerat.

Ta bort stödlinjer från bilden

 1. Gör något av följande:
  • Ta bort en enskild stödlinje genom att dra stödlinjen utanför bildfönstret.

  • Ta bort alla stödlinjer genom att välja Visa > Radera stödlinjer.

Ange inställningar för stödlinjer och stödraster

 1. Gör något av följande:
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Stödlinjer, stödraster och segment.

  • (OS X) Välj Photoshop > Inställningar > Stödlinjer, stödraster och segment.

 2. För Färg väljer du en färg för stödlinjerna och/eller stödrastret. Om du väljer Anpassat klickar du på färgrutan, väljer en färg och klickar på OK.

 3. FörFormat väljer du ett visningsalternativ för stödlinjer eller stödrastret eller båda.

 4. I Rasterlinje var anger du ett värde för Stödrastersmellanrummet. I rutindelning anger du ett värde som delar in rastret i rutor.

  Du kan ändra måttenhet för detta alternativ. Med alternativet Procent kan du skapa ett rutnät som delar upp bilden i lika stora delar. Om du exempelvis anger 25 för alternativet Procent skapas ett regelbundet 4x4-stödraster.

 5. Klicka på OK.

Arbeta effektivt med smarta stödlinjer

Funktionen smarta stödlinjer är användbar i flera olika situationer, bland annat följande:

 • Alt-dra ett lager: När du drar ett lager och håller ned Alt visas måttstödlinjer i Photoshop som visar avståndet mellan det ursprungliga lagret och dubblettlagret. Det här fungerar både med verktygen Flytta och Banmarkering.
Photoshop: Avstånd mellan lager: ursprungligt och duplicerat
Avstånd mellan lager: original och duplicerad

 • Banmått: Photoshop visar måttstödlinjer medan du arbetar med banor. Måttstödjelinjer visas även när du väljer Banmarkeringsverktyget och markerar en bana och sedan drar en bana inom samma lager.
Photoshop: Banmått
Banmått

 • Matchade mellanrum: När du duplicerar eller flyttar ett objekt visas måttstödlinjer för att visuellt ange mellanrummet mellan andra objekt som matchar mellanrummet mellan det markerade objektet och de närmast angränsande.
 • Kommando (OS X)/Ctrl (Windows) och håll pekaren över ett lager: du kan visa måttstödlinjer när du arbetar med lager. Med ett lager markerat hovrar du över ett annat med knappen Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) nedtryckt. Du kan använda piltangenterna i samarbete med den här funktionen för att finjustera det markerade lagret.
Photoshop: Måttstödlinjer när du arbetar med lager
Måttstödlinjer medan du arbetar med lager

 • Avstånd från bildens arbetsyta: När du håller ned knappen Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) medan du hovrar utanför en form, visar Photoshop avstånden från arbetsytan.
Photoshop: Avstånd från en form från arbetsytan
Avstånd från en form till arbetsytan


Photoshop: Mellanrum mellan matchade objekt
Mellanrum mellan matchade objekt

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy