Med Photoshop kan du enkelt justera perspektiv i bilder. Den här funktionen är särskilt användbar för bilder som har raka linjer och platta ytor - exempelvis arkitektoniska bilder och bilder av byggnader. Du kan även sammanställa objekt med olika perspektiv i en och samma bild med denna funktion.

Bakgrund

Ibland kan ett objekt se helt annorlunda ut på en bild jämfört med hur det ser ut i verkligheten. Den här felmatchningen beror på en perspektivförvrängning. Bilder av samma objekt som är tagna från olika kameraavstånd och synvinklar kan visa olika perspektivförvrängningar.

Perspektivförvrängning i bilder med samma objekt tagna från olika avstånd och vinklar

Förutsättning: Aktivera grafikprocessorn

Photoshop kräver ett grafikkort med minst 512 MB RAM-minne (VRAM) för att köra perspektivtänjningsfunktionen för 16- eller 32-bitars dokument. Mer information finns i Vanliga frågor för grafikprocessorer i Photoshop.

Om du vill justera perspektiv måste du kontrollera att grafikprocessorn är aktiverad i Photoshop-inställningarna.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda.
 2. I området Inställningar för grafikprocessor väljer du Använd grafikprocessor.
 3. Klicka på Avancerade inställningar. Kontrollera att du har valt Använd grafikprocessor för att accelerera.
 4. Klicka på OK.

Justera perspektiv

Definiera plan

Innan du justerar perspektiv måste du definiera plan för bildens arkitektur:

 1. Öppna bilden i Photoshop.
 2. Välj Redigera > Tänj perspektiv. Granska verktygstipset på skärmen och stäng det.
 3. Rita quads längs med planen i bildens arkitektur. Försök att hålla kanterna på de quads du ritar parallella med de raka linjerna i arkitekturen.
Photoshop: Justera perspektiv
Rita kanterna för quads ungefär parallellt med linjerna i arkitekturen. Du kan fästa ihop två plan, enligt anvisningarna på bilden. Här är en definierad planuppsättning för en byggnad.

Ändra planen

 1. Byt till Tänj-läget från Layout-läget.
Photoshop: Läget Tänj
Läget Tänj

 1. Ändra perspektivet på något av följande sätt:
 • Flytta hörnen för quads (punkter) till önskad plats. Du kan t.ex. justera bildperspektivet så att byggnadens två sidor förminskas lika mycket. Med det här perspektivet approximeras en direkt vy av byggnaden från ett hörn.
Photoshop: Justera perspektivet
Justera perspektivet så att bägge sidor av byggnaden förminskas lika mycket.

 • Skift-klicka om du vill räta upp ett enskilt hörn för en quad och behålla det i samma läge även vid nästa perspektivändring. Det upprättade hörnet är gulmarkerat i Tänj-läget. Du kan manipulera hörnen för quads (punkter) för att erhålla bättre kontroll medan du justerar perspektiv.
Photoshop: Räta upp ett enskilt hörn
Skift-klicka om du vill räta upp ett enskilt hörn för en quad och behålla det i samma läge även vid nästa perspektivändring. Hörnet längst till höger i bilden är gulmarkerat.

Photoshop: Det markerade hörnet är nu upprättat
Det markerade hörnet är nu upprättat. Det upprättade hörnet behålls även under ytterligare perspektivändringen.

Obs!

Skift-klicka på hörnet om du inte vill behålla upprättningen.

 • Klicka på följande ikoner i Tänj-läget för automatisk perspektivjustering:

          Plana ut nästan vågräta linjer automatiskt

Photoshop: Plana ut horisontellt
Plana ut vågrätt

          Räta upp nästan lodräta linjer automatiskt

Photoshop: Räta upp vertikalt
Räta upp lodrätt

        Räta upp både lodrätt och vågrätt automatiskt

Photoshop: Räta upp horisontellt och vertikalt
Räta upp vågrätt och lodrätt

 1. När du är klar med justeringen av perspektivet klickar du på ikonen Genomför tänjning av perspektiv ().

Kortkommandon

Med följande kortkommandon kan du justera perspektiv enklare:

Piltangenter

Flytta ett hörn för en punkt (quad) en aning

H

Döljer rutnätet när du arbetar i Tänj-läget

L

Växla till läget Layout

W

Byter tillTänj-läget

Tangenten Enter

I Layout-läget kan du trycka på Returtangenten för att snabbt byta till Tänj-läget. I Tänj-läget tillämpar Returtangenten de aktuella ändringarna för perspektivet.

Skift-klicka

(Tänj-läget) Rätar upp ett enskilt hörn i en quad och behåller det i samma läge vid ytterligare perspektivändring. Skift-klicka på hörnet igen om du inte vill behålla upprättningen.

Skift-dra ett hörn

(Läget Tänj) Begränsar planets form när du utökar det

Förbättra landskap med Tänja perspektiv

Självstudievideo

Självstudievideo
Greg Benz

Vanliga frågor

Ja. När du redigerar olika perspektiv i en och samma bild kan du välja mellan följande:

 • Behåll ett visst perspektiv i en del av bilden medan du justerar resten av bilden. Så här gör du:
  1. Markera den del av bilden där du vill behålla perspektivet genom att rita punkter (en quad). Se till att denna quad inte är fäst vid något av de plan som du vill ändra.
  2. Gör inga ändringar i denna quad medan du justerar perspektivet i övriga plan.
 • Redigera de olika perspektiven i bilden ett i taget, oberoende av varandra.
  1. Rita punkter (quads) runt de relevanta bilddelarna.
  2. Ändra punkter (quads) oberoende av varandra.

Photoshop kräver ett grafikkort med minst 512 MB RAM-minne (VRAM) för att köra perspektivtänjningsfunktionen för 16- eller 32-bitars dokument. Om din GPU har 256 MB VRAM-minne kan du endast köra perspektivtänjningsfunktionen på 8-bitars dokument.

Dessutom stöder inte perspektivtänjningsfunktionen grafikkortet nVidia GeForce GT 120 för närvarande.

Gör så här:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänna.
 2. Klicka på Återställ alla varningsmeddelanden och klicka sedan på OK.

Ja. Här följer ett exempel: två olika sätt att definiera planuppsättningar för ingången till Taj Mahal:

Photoshop: Plan
En punkt (quad) löst ritad runt arkitekturen

Photoshop: Olika planuppsättningar
En annorlunda planuppsättning som är definierad för samma arkitektur. Med denna planuppsättning kan du finjustera perspektivändringarna.