När du startar Photoshop visas panelen Verktyg till vänster på skärmen. Vissa verktyg i panelen Verktyg inkluderar alternativ som visas i det sammanhangsberoende alternativfältet.

Du kan expandera vissa verktyg när du vill visa verktyg som är dolda under dem. Om det finns dolda verktyg visas en liten triangel längst ned till höger på verktygsikonen.

Visa information om ett verktyg genom att placera pekaren på det. Namnet på verktyget visas i ett verktygstips nedanför pekaren.

En bildöversikt över de olika verktygen i Photoshop finns i Verktygsgallerier.

Photoshop Mix på olika enheter
psmix_appicon_128

Med Photoshop Mix kan du utföra icke-förstörande fotoförbättringar, göra urval, beskära och blanda bilder och mycket mer – direkt från din iPhone eller iPad.

Mer information och hämta Photoshop Mix.


Välj och visa verktyg

Markera ett verktyg

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ett verktyg på panelen Verktyg. Om en verktygsikon har en liten triangel i det nedre högra hörnet och du vill visa dolda verktyg håller du ned musknappen. Klicka sedan på det verktyg som du vill använda.
  • Tryck på kortkommandot för verktyget. Kortkommandot visas i verktygstipset. Du kan t.ex. välja verktyget Flytta genom att trycka på V.

  Obs!

  Du kan tillfälligt växla till ett verktyg genom att trycka på och hålla ned ett kortkommando. När du släpper kortkommandot, återställs verktyget till det verktyg som du använde före den tillfälliga växlingen.

Photoshop: Panelen Verktyg
Hitta och välja verktyg

A. Panelen Verktyg B. Aktivt verktyg C. Dolda verktyg D. Verktygsnamn E. Verktygskortkommando F. Dolda verktyg-triangel 

Bläddra mellan dolda verktyg

Standardinställlningen är att du bläddrar mellan de dolda verktygen genom att hålla ned skifttangenten och trycka på upprepade gånger på kortkommandot.

Om du vill kunna bläddra utan att behöva hålla ned Skift-tangenten kan du ändra inställningen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänt (Mac OS).
 2. Avmarkera Använd Skift-tangenten för verktygsbyte.

Ändra verktygspekare

Alla standardpekare har en aktiv punkt, där en effekt eller åtgärd börjar. Med de flesta verktyg kan du byta till exakta markörer, som visas som hårkors runt den aktiva punkten.

I de flesta fall är pekaren för ett verktyg samma som ikonen för verktyget. Pekaren visas när du markerar verktyget. Standardpekaren för markeringsramarna är hårkorset, , för textverktyget är standardpekaren I-pekaren och för målningsverktygen är standardpekaren ikonen Penselstorlek.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Verktyg (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Verktyg (Mac OS).
 2. Välj inställningar för verktygspekaren under Målarverktyg eller Andra verktyg:

  Standard

  Visar pekare som verktygsikoner.

  Exakt

  Visar pekare som hårkors.

  Normal penselspets

  Pekaren motsvarar ungefär 50 % av området som verktyget påverkar. Alternativet visar vilka pixlar som kommer att påverkas mest.

  Penselspets i full storlek

  Pekaren motsvarar nästan 100 % av området som verktyget påverkar eller nästan alla pixlar som kommer att påverkas.

  Visa hårkors i penselspets

  Visar alltid hårkors i mitten av penselformen.

  Visa endast hårkors vid målning

  Förbättrar prestanda med stora penslar.

 3. Klicka på OK.

Alternativen för målarverktyg kan ställas in för följande verktyg:

Suddgummi, Penna, Pensel, Lagningspensel, Klonstämpel, Mönsterstämpel, Snabbval, Smeta ut, Oskärpa, Skärpa, Skugga, Efterbelys och Svamp

Alternativen för andra verktyg kan ställas in för följande verktyg:

Markeringsram, Lasso, Polygonlasso, Trollstav, Beskär, Segment, Lappa, Pipett, Penna, Övertoning, Linje, Färgpyts, Magnetlasso, Magnetiskt ritstift, Frihandsritstift, Mått och Färgprov

Obs!

Om du vill växla mellan standardpekare och exakta pekare för vissa verktygspekare trycker du på Caps Lock.

Ändra målarverktygens storlek och hårdhet visuellt

Du kan ändra storlek eller hårdhet på målarverktyg genom att dra i bilden. När du drar kan du se förhandsvisning av ändringarna med målarverktyget. (Förhandsgranskningar kräver OpenGL.)

 1. Ändra storlek på en pekare genom att högerklicka och trycka på Alt och dra åt vänster eller höger. Vill du ändra hårdheten drar du uppåt eller nedåt.

Använda alternativfältet

Alternativfältet visas under menyraden överst på arbetsytan. Alternativfältet är sammanhangsberoende: Det ändras när du väljer ett annat verktyg. Vissa inställningar i alternativfältet (t.ex. målningslägen och opacitet) är gemensamma för flera verktyg, medan andra är specifika för ett verktyg.

Du kan flytta alternativfältet på arbetsytan med hjälp av dockningsfältet och docka det längs fönstrets övre eller nedre kant. Verktygstips visas när du placerar pekaren på ett verktyg. Visa eller dölj alternativfältet genom att välja Fönster > Alternativ.

Photoshop: Alternativfält
Alternativfältet för lassoverktyget

A. Dockningsfältet B. Verktygstips 

Om du vill återställa verktygens standardinställningar högerklickar du (Windows) eller håller ned Ctrl och klickar (Mac OS) på verktygsikonen i alternativfältet och väljer Återställ verktyg eller Återställ alla verktyg på snabbmenyn.

Mer information om hur du anger inställningar för ett specifikt verktyg får du om du söker efter verktygets namn i Hjälp om Photoshop.

Verktygsförinställningar

Med verktygsförinställningar kan du spara och återanvända verktygsinställningar. Du kan läsa in, redigera och skapa bibliotek med verktygsförinställningar med verktygsförinställningsväljaren i alternativfältet, panelen Verktygsförinställningar och Förinställningshanteraren.

Välj en verktygsförinställning genom att klicka på verktygsförinställningsväljaren i alternativfältet och sedan markera en förinställning på popup-panelen. Du kan också välja Fönster > Verktygsförinställningar och sedan markera en förinställning på panelen Verktygsförinställningar.

Photoshop: Verktygsförinställningar
Visa verktygsförinställningsväljaren

A. Klicka på verktygsförinställningsväljaren i alternativfältet för att visa popup-panelen för verktygsförinställningar. B. Välj en förinställning för att ändra verktygets alternativ till de förvalda inställningarna. Dessa tillämpas varje gång verktyget väljs tills du väljer Återställ verktyg på panelmenyn. C. Avmarkera den om du vill visa alla verktygsförinställningar, och markera den om du bara vill visa förinställningar för verktyget som valts i verktygslådan. 

Skapa en verktygsförinställning

 1. Välj ett verktyg och ange de alternativ som du vill spara som en verktygsförinställning i alternativfältet.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Verktygsförinställningar bredvid verktyget till vänster i verktygsfältet.
  • Välj Fönster > Verktygsförinställningar för att visa panelen Verktygsförinställningar.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Skapa ny verktygsförinställning .
  • Välj Ny verktygsförinställning på panelmenyn.
 4. Ange ett namn för verktygsförinställningen och klicka på OK.

Ändra listan med verktygsförinställningar

 1. Klicka på triangeln när du vill öppna popup-panelmenyn Verktygsförinställningar och välj ett av följande:

  Visa alla verktygsförinställningar

  Visar alla inlästa förinställningar.

  Sortera efter verktyg

  Sorterar förinställningarna efter verktyg.

  Visa aktuella verktygsförinställningar

  Visar bara de inlästa förinställningarna för det aktiva verktyget. Du kan också markera alternativet Endast aktuellt verktyg på popup-panelen Verktygsförinställningar.

  Endast text, Liten lista eller Stor lista

  Bestämmer hur förinställningarna visas på popup-panelen.

  Obs!

  Information om att skapa, läs in och hantera bibliotek med verktygsförinställningar finns i Arbeta med Förinställningshanteraren.