Dopasowanie Czarno-białe pozwala przekonwertować obraz kolorowy do skali szarości. Zapewnia pełną kontrolę nad sposobem konwersji poszczególnych kolorów. Pozwala też stosować odcienie do skali szarości, aby na przykład uzyskać obraz z efektem sepii.

Samouczek wideo: Kreatywne zastosowania czerni i bieli

Samouczek wideo: Kreatywne zastosowania czerni i bieli
lynda.com

Wideo | Warstwa dopasowania Czarno-biały

Wideo | Warstwa dopasowania Czarno-biały
Richard Harrington

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Czarno-biały  w panelu Dopasowania.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Czarno-białe. W oknie dialogowym Nowa warstwa wpisz nazwę warstwy dopasowania i kliknij przycisk OK.

  Zostanie zastosowana domyślna konwersja skali szarości

  Uwaga:

  Można też wybrać polecenie Obraz > Dopasowania > Czarno-biały. Używanie tej metody powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do warstwy obrazu i usuwanie informacji z obrazu.

 2. (Opcjonalnie) Wybierz ustawienie predefiniowane Czarno-biały w menu Ustawienia domyślne w panelu Właściwości.

 3. W panelu Właściwości można ręcznie zastosować konwersję przy użyciu suwaków kolorów, zastosować konwersję automatyczną lub wybrać wcześniej zapisane ustawienia.

  Ustawienie predefiniowane menu

  Pozwala wybrać predefiniowane lub uprzednio zapisane ustawienia skali szarości. Aby zapisać ustawienia, wybierz z menu panelu polecenie Zapisz ustawienia domyślne opcji Czarno-biały.

  Automatycznie

  Pozwala określić odcienie szarości na podstawie wartości kolorów obrazu i zmaksymalizować rozkład odcieni szarości. Opcja ta zapewnia doskonały efekt. Uzyskany wynik można też potraktować jako punkt wyjścia do dalszego modyfikowania odcieni szarości za pomocą suwaków.

  Suwaki kolorów

  Pozwalają dopasować odcienie szarości odpowiadające konkretnym kolorom. Przesunięcie suwaka w lewo powoduje ściemnienie odcieni skojarzonych z danym kolorem, a przesunięcie suwaka w prawo — ich rozjaśnienie.

  • Aby dopasować określony składnik koloru, wybierz narzędzie Dopasowanie na obrazie , a następnie kliknij obraz. Przeciągnij w lewo lub prawo suwak koloru dominującego w tym miejscu, aby zmienić kolor i przyciemnić albo rozjaśnić go na obrazie.

  • Aby przywrócić ustawienia domyślne wszystkich suwaków kolorów — uzyskać domyślną konwersję na skalę szarości — kliknij przycisk Wyzeruj .

  Podgląd

  Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje wyświetlenie obrazu w pierwotnym trybie kolorów.

 4. Aby zastosować odcień koloru, wybierz opcję Tinta. Aby precyzyjnie określić kolor tinty, kliknij próbkę koloru, co spowoduje otwarcie Próbnika kolorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online