Dowiedz się, jak korzystać z dedykowanej przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania w programie Photoshop CC.

Program Photoshop oferuje teraz szybszy i prostszy mechanizm tworzenia precyzyjnych zaznaczeń i masek. Specjalna nowa przestrzeń robocza pozwala na jeszcze dokładniejsze zaznaczanie i maskowanie. Dzięki narzędziom takim jak pędzel Poprawianie krawędzi można między innymi precyzyjnie wydzielić elementy pierwszego i drugiego planu.

Uwaga:

Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania zastępuje okno dialogowe Popraw krawędź ze starszych wersji programu Photoshop, zapewniając te same funkcje w prostszym interfejsie. Zobacz Narzędzia.

Uruchamianie przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania

Otwórz obraz w programie Photoshop i wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Wybierz opcję Zaznacz > Zaznacz i maskuj.
 • Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+R (Windows) lub Cmd+Option+R (macOS).
 • Włącz narzędzie do zaznaczania, takie jak Szybkie zaznaczenie, Różdżka lub Lasso. Na pasku opcji kliknij pozycję Zaznacz i maskuj.
options-bar-select-mask
Pasek opcji | Przycisk Zaznacz i maskuj

 • W panelu Właściwości maski warstwy kliknij opcję Zaznacz i maskuj.

Uwaga:

Można ustawić domyślne działanie narzędzia, tak aby dwukrotne kliknięcie maski warstwy powodowało na przykład otwarcie przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć dwukrotnie maskę warstwy po raz pierwszy i ustawić odpowiednie działanie. Zamiast tego można też wybrać opcję Preferencje > Narzędzia > Dwukrotne kliknięcie maski warstwy uruchamia przestrzeń roboczą zaznaczania i maskowania.

Wideo w społeczności: Korzystanie z przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania

Adobe Julienne Kost wyjaśnia, jak polecenie Zaznacz i maskuj w programie Photoshop CC ułatwia tworzenie, wydzielanie oraz efektywne korzystanie z zaznaczeń i masek.
Julienne Kost

Interfejs użytkownika

select_mask_1
Interfejs użytkownika: Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania

A. Opcje narzędzi B. Narzędzia C. Właściwości z opcjami dostosowania 

Przegląd narzędzi

Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania udostępnia szereg znanych i nowych narzędzi.

Select_and_Mask_Tools

Narzędzie Szybkie zaznaczenie

Aby szybko zaznaczyć różne elementy na podstawie podobieństwa koloru lub tekstury, wystarczy kliknąć lub kliknąć i przeciągnąć obszar, który ma zostać zaznaczony. Oznaczenie nie musi być dokładne, ponieważ narzędzie Szybkie zaznaczenie automatycznie i intuicyjnie tworzy obramowanie.

Aby łatwiej korzystać z narzędzia Szybkie zaznaczanie, można kliknąć przycisk Zaznacz temat na pasku opcji. Powoduje on natychmiastowe automatyczne zaznaczenie wyróżniających się obiektów na obrazie.

Więcej informacji o tym narzędziu można znaleźć w artykule Tworzenie szybkich zaznaczeń.

select-subject-select-mask
Szybkie zaznaczanie: Kliknij przycisk Zaznacz temat, aby automatycznie zaznaczyć najbardziej wyróżniające się elementy obrazu.

Narzędzie Pędzel poprawiania krawędzi

Umożliwia precyzyjne dopasowanie obszaru brzegowego, w którym stosowane jest poprawianie. Używając pędzla na delikatnych obszarach, takich jak włosy lub futro, można na przykład dodać drobne szczegóły do zaznaczenia. Rozmiar pędzla można zmieniać, naciskając klawisze nawiasów.

Narzędzie Pędzel

Zacznij od utworzenia wstępnego zaznaczenia za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie lub innego narzędzia do zaznaczania, a następnie dostosuj zaznaczenie przy użyciu narzędzia Pędzel poprawiania krawędzi. Następnie użyj narzędzia Pędzel do zakończenia pracy lub dopracowania szczegółów.

Za pomocą narzędzia Pędzel można dostosować zaznaczenie na dwa proste sposoby: malując obszary do zaznaczenia w trybie dodawania lub malując obszary, które nie mają być zaznaczone, w trybie odejmowania.

Narzędzie Pędzel w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania działa podobnie jak analogiczne narzędzie w klasycznej wersji programu Photoshop.

Narzędzie Lasso

Umożliwia rysowanie obramowań zaznaczenia o dowolnym kształcie. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć dokładne zaznaczenia.

Narzędzie Lasso w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania działa tak samo jak analogiczne narzędzie w klasycznej wersji programu Photoshop. Zobacz Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Lasso.

Narzędzie Lasso wielokątne

Służy do tworzenia zaznaczeń o kształcie wielokątów. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć zaznaczenia o kształcie wielokątów lub swobodnym. Narzędzie Lasso w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania działa tak samo jak analogiczne narzędzie w klasycznej wersji programu Photoshop. Zobacz Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Lasso wielokątne.

To narzędzie można wybrać w opcjach, klikając prawym przyciskiem myszy opcję Narzędzie Lasso.

Lasso_tools

Narzędzie Rączka

Umożliwia szybkie nawigowanie po dokumencie obrazu. Wybierz to narzędzie i przeciągnij po obszarze roboczym obrazu. Można również szybko włączyć narzędzie Rączka, naciskając klawisz H podczas korzystania z innego narzędzia. Działa tak samo jak analogiczne narzędzie w klasycznej wersji programu Photoshop.

Narzędzie Lupka

Umożliwia powiększanie fotografii i poruszanie się po niej. Działa tak samo jak analogiczne narzędzie w klasycznej wersji programu Photoshop i w wielu innych aplikacjach.

Pasek opcji

Dodaj lub Odejmij. Powiększa lub zmniejsza obszar poprawek. Dostosuj rozmiar pędzla, jeśli to konieczne.

Options-bar
Pasek opcji


Próbkuj wszystkie warstwy. Tworzy zaznaczenie na podstawie wszystkich warstw, a nie tylko warstwy bieżącej.

Poprawianie zaznaczenia

Za pomocą panelu Właściwości w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania można poprawić utworzone zaznaczenie. Można dostosować następujące ustawienia:

Ustawienia Tryb wyświetlania

Tryb wyświetlania. Z menu podręcznego Widok wybierz jeden z następujących trybów wyświetlania zaznaczenia:

 • Przenikanie ujęć (O). Umożliwia przedstawienie zaznaczenia w postaci schematu przenikania ujęć stylizowanego na animację.
 • Maszerujące mrówki (M). Umożliwia przedstawienie krawędzi zaznaczenia w postaci maszerujących mrówek.
 • Nakładka (V). Umożliwia przedstawienie zaznaczenia przez nałożenie przezroczystej nakładki na kolor. Obszary niezaznaczone są wyświetlane w danym kolorze. Kolorem domyślnym jest czerwony. 
 • Na czerni (A). Umożliwia umieszczenie zaznaczenia na czarnym tle.
 • Na bieli (T). Umożliwia umieszczenie zaznaczenia na białym tle.
 • Czarno-biały (K). Umożliwia przedstawienie zaznaczenia w postaci czarno-białej maski.
 • Na warstwach (Y). Umożliwia otoczenie zaznaczenia obszarami przezroczystości.

Naciśnięcie klawisza F pozwala przechodzić między trybami, a klawisza X — wyłączyć tymczasowo wszystkie tryby.

Pokaż krawędź. Powoduje pokazanie obszaru poprawek..

Pokaż oryginał: Powoduje pokazanie oryginalnego zaznaczenia.

Podgląd wysokiej jakości: Renderuje dokładny podgląd zmian. Ta opcja może mieć wpływ na wydajność. Gdy ta opcja jest zaznaczona, kliknięcie i przytrzymanie lewym przyciskiem myszy podczas pracy z obrazem powoduje wyświetlenie podglądu w wyższej rozdzielczości. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, podgląd nawet przytrzymanie przycisku myszy powoduje wyświetlenie podglądu w niższej rozdzielczości.

Przezroczystość/Krycie. Pozwala ustawić przezroczystość/krycie w ramach wybranego trybu wyświetlania. To ustawienie dotyczy nie tylko przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania, ale także trybu wyświetlania Nakładka w klasycznej wersji programu Photoshop.

Ustawienia Wykrywanie krawędzi

Promień. Określa rozmiar granic zaznaczenia, w których stosowane jest poprawianie krawędzi. W przypadku ostrych krawędzi należy używać niewielkich promieni, a w przypadku bardziej miękkich krawędzi — dużych promieni.

Inteligentny promień.Pozwala na ustawienie zmiennej szerokości obszaru poprawiania wokół krawędzi zaznaczenia. Jest to na przykład przydatne, gdy zaznaczono portret przedstawiający zarówno włosy, jak i ramiona. W takiej sytuacji przy włosach może być potrzebny większy obszar poprawiania niż na ramionach, których krawędź jest wyraźniejsza.

Ustawienia Poprawki globalne

Wygładzanie. Ogranicza nieregularne obszary (górki i dołki) granic zaznaczenia, dzięki czemu kontur jest gładszy.

Wtapianie. Rozmazuje przejście między zaznaczeniem i otaczającymi je pikselami.

Kontrast. W momencie zwiększenia wartości tego ustawienia przejścia o łagodnych krawędziach na granicy zaznaczenia stają się ostrzejsze. Zwykle jednak bardziej skuteczna jest opcja Promień inteligentny i narzędzia do poprawiania.

Przesuń krawędź. Przesuwa granice o łagodnych krawędziach do wewnątrz (wartości ujemne) lub na zewnątrz (wartości dodatnie). Przesuwanie granic do wewnątrz może być pomocne w usuwaniu niechcianych kolorów tła z krawędzi zaznaczenia.

Ustawienia wyjścia

Oczyść kolory. Zastępuje kolorowe otoczki kolorem pobliskich całkowicie zaznaczonych pikseli. Intensywność zastąpienia koloru jest proporcjonalna do miękkości krawędzi zaznaczenia. Suwak pozwala dopasować natężenie oczyszczania. Wartość domyślna to 100% (maksymalne natężenie)

Ważne: Ponieważ ta opcja powoduje zmianę koloru piksela, wymaga ona wygenerowania nowej warstwy lub nowego dokumentu. Aby w razie potrzeby można było wrócić do oryginalnej warstwy, należy ją zachować.

Wyjście do. Określa, czy poprawione zaznaczenie stanie się zaznaczeniem lub maską na bieżącej warstwie, czy utworzona zostanie nowa warstwa bądź dokument.

screen_shot_2017-12-15at24802am
Ustawienia wyjścia

Uwaga:

 • Kliknij polecenie (Wyzeruj przestrzeń roboczą), aby przywrócić ustawienia do stanu sprzed wywołania przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania. Ta opcja powoduje również przywrócenie pierwotnych zaznaczeń/masek zastosowanych do obrazu po uruchomieniu przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania.
 • Aby zapisać ustawienia do użytku z przyszłymi obrazami, należy wybrać opcję Pamiętaj ustawienia. Ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich przyszłych obrazów, w tym także do bieżącego obrazu, jeśli zostanie on otwarty ponownie w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania.

Wideo w społeczności: Maskowanie włosów przy użyciu polecenia Zaznacz i maskuj

Scott Kelby pokazuje, jak maskować włosy za pomocą przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania.
Scott Kelby

Więcej materiałów tego typu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online