Podręcznik użytkownika Anuluj

Przetwarzanie wsadowe plików

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Konwersja plików za pomocą funkcji Procesor obrazów

Procesor obrazów umożliwia konwertowanie i przetwarzanie wielu plików naraz. W odróżnieniu od polecenia Sekwencja wsadowa Procesor obrazów pozwala przetwarzać pliki bez wcześniejszego tworzenia operacji. Procesor obrazów umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Konwersja grupy plików na format JPEG, PSD lub TIFF, a także jednoczesna konwersja plików na wszystkie trzy formaty.

 • Przetwarzanie grupy plików w formacie Camera Raw przy użyciu tych samych opcji.

 • Zmienianie wielkości obrazów.

 • Osadzanie profilów kolorów lub konwersja grupy plików na przestrzeń sRGB i zapisanie ich w formacie JPEG.

 • Do konwertowanych obrazów można dołączać metadane dotyczące praw autorskich.

Procesor obrazów obsługuje pliki w trzech formatach: PSD (format programu Photoshop), JPEG i Camera Raw.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Skrypty > Procesor obrazów (Photoshop).

  • Wybierz polecenie Narzędzia > Photoshop > Procesor obrazów (Bridge).

 2. Zaznacz obrazy do przekonwertowania. Można przekonwertować wszystkie otwarte pliki albo pliki zapisane we wskazanym folderze.
 3. (Opcjonalnie) Aby do wszystkich obrazów były stosowane te same ustawienia, można zaznaczyć opcję Otwórz pierwszy obraz, do którego mają być zastosowane ustawienia.

  Jeśli operacja dotyczy grupy plików Camera Raw utworzonych przy tym samym oświetleniu, można określić odpowiednie ustawienia pierwszego z obrazów, a następnie zastosować je do pozostałych obrazów.

  Opcja ta jest użyteczna w przypadku obrazów źródłowych PSD lub JPEG, których profile kolorów nie są zgodne z profilem roboczym. W ich wypadku użytkownik może wybrać profil konwersji pierwszego obrazu i zastosować go do pozostałych obrazów.

  Uwaga:

  Ustawienia stosowane przez Procesor obrazów są tymczasowe i używane wyłącznie przez tę funkcję. Podczas przetwarzania obrazów typu Camera Raw są używane ich bieżące ustawienia, chyba że zostaną zmienione w narzędziu Procesor obrazów.

 4. Wybierz miejsce zapisania przekonwertowanych plików.

  Jeśli ten sam plik jest wielokrotnie zapisywany w tym samym miejscu, za każdym razem uzyskuje inną nazwę. Poprzednia kopia nie jest zastępowana nową.

 5. Wybierz formaty i opcje zapisu.

  Zapisz jako JPEG

  Obrazy są zapisywane w formacie JPEG w podfolderze JPEG folderu docelowego.

  Jakość

  Jakość obrazów JPEG jest ustawiana między 0 a 12.

  Dostosuj rozmiar

  Rozmiar obrazu jest zmieniany, tak aby zmieścił się on w polu o wymiarach określonych w polach Szerokość i Wysokość. Proporcje obrazu zostają zachowane.

  Konwertuj profil na sRGB

  Profil kolorów jest konwertowany na przestrzeń sRGB. Aby profil mógł zostać zapisany z obrazem, trzeba zaznaczyć opcję Profil ICC.

  Zapisz jako PSD

  Obrazy są zapisywane w formacie programu Photoshop w podfolderze PSD folderu docelowego.

  Maksymalna zgodność

  W pliku docelowym jest zapisywana kompozytowa wersja obrazu zawierającego warstwy, co zapewnia zgodność z aplikacjami nie obsługującymi warstw.

  Zapisz jako TIFF

  Obrazy są zapisywane w formacie TIFF w podfolderze TIFF folderu docelowego.

  Kompresja LZW

  Plik TIFF jest zapisywany po uprzedniej kompresji LZW.

 6. Ustaw inne opcje przetwarzania.

  Uruchom operację

  Jest uruchamiana operacja programu Photoshop. W pierwszym menu należy wybrać zestaw operacji, a w drugim — operację. Aby zestaw operacji był wyświetlany w menu, wcześniej należy go wczytać na panel Operacje.

  Informacje o prawach autorskich

  Wprowadzony tekst jest wstawiany w pliku jako metadane IPTC dotyczące praw autorskich. Ten tekst zastępuje odpowiadające mu metadane dotyczące praw autorskich oryginalnego pliku.

  Dołącz profil ICC

  W zapisywanych plikach są osadzane profile kolorów.

 7. Kliknij przycisk Uruchom.
Uwaga:

Przed konwersją obrazów kliknij przycisk Zapisz i zapisz w ten sposób bieżące ustawienia okna dialogowego. Gdy w przyszłości zajdzie potrzeba użycia tych ustawień, będzie można kliknąć przycisk Wczytaj i odszukać je w zapisie ustawień funkcji Procesor obrazów.

Przetwarzanie wsadowe plików

Polecenie Sekwencja wsadowa pozwala uruchomić zadanie dla całego folderu plików. Jeśli użytkownik dysponuje aparatem cyfrowym lub skanerem z opcją przesuwania papieru, to jedna operacja może służyć do importowania i opracowywania kilku obrazów. Niekiedy trzeba użyć w skanerze lub aparacie fotograficznym specjalnej wtyczki do pozyskiwania obrazów, która obsługuje operacje.

Uwaga:

Jeśli wtyczka zewnętrzna nie pozwala importować kilku dokumentów jednocześnie, to podczas przetwarzania wsadowego lub wykonywania operacji urządzenie może przestać działać. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u producenta wtyczki.

Istnieje możliwość importowania obrazów PDF z innych programów, między innymi Acrobat Capture.

Podczas przetwarzania wsadowego wszystkie pliki mogą pozostać otwarte; można je zamknąć i zapisać zmiany lub zapisać zmienione wersje plików w nowym miejscu (pozostawiając oryginały bez zmian). W przypadku zapisywania przetworzonych plików w nowym miejscu może być konieczne utworzenie dla nich nowego folderu przed rozpoczęciem przetwarzania.

Aby przetwarzanie wsadowe obejmowało wiele operacji, należy utworzyć nową operację polegającą na wykonywaniu wszystkich innych operacji i przypisać przetwarzanie wsadowe do tej operacji. Aby przetworzyć wsadowo kilka folderów, należy utworzyć w folderze skróty do innych folderów, które mają zostać przetworzone, a następnie zaznaczyć opcję Uwzględniaj podfoldery.

Uwaga:

W celu usprawnienia przetwarzania wsadowego należy zmniejszyć liczbę zapisanych stanów historii i usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne tworzenie pierwszej migawki na panelu Historia.

Przetwarzanie wsadowe plików

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Sekwencja wsadowa (Photoshop)

  • Wybierz Narzędzia > Photoshop > Sekwencja wsadowa (Bridge)

 2. Określ operację, za pomocą której mają być przetwarzane pliki w menu podręcznych Zestaw i Operacja. W menu są wyświetlane operacje dostępne na panelu Operacje. Jeśli określona operacja nie znajduje się w menu, należy wybrać inny zestaw lub wczytać zestaw do panelu.
 3. Z menu podręcznego Źródło wybierz pliki przeznaczone do przetworzenia:

  Folder

  Będą przetwarzane pliki z określonego folderu. Kliknij Wybierz, aby odnaleźć i zaznaczyć szukany folder.

  Importuj

  Będą przetwarzane obrazy z aparatu cyfrowego, skanera lub dokumentu PDF.

  Otwarte pliki

  Będą przetwarzane wszystkie otwarte pliki.

  Bridge

  Będą przetwarzane pliki zaznaczone w programie Adobe Bridge. Jeśli nie zaznaczono żadnych plików, będą przetwarzane pliki z bieżącego folderu programu Bridge.

 4. Opcje przetwarzania zestawu, zapisywania i nazywania pliku. Opis ustawień okna dialogowego Sekwencja wsadowa można znaleźć w sekcji Opcje przetwarzania wsadowego i za pomocą dropletów.

Przetwarzanie wsadowe na różne formaty plików z folderów zagnieżdżonych

 1. Przetwarzaj foldery w normalny sposób, aż do kroku Cel.
 2. Jako cel wybierz polecenie Zapisz i zamknij. Ustawiając opcje funkcji Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako, można uzyskać następujące efekty:
  • Jeśli występujące w operacji polecenie Zapisz jako będzie zawierać nazwę pliku, zostanie ona zastąpiona nazwą zapisywanego dokumentu; wszystkie polecenia Zapisz jako będą traktowane tak, jakby zostały zarejestrowane bez nazw plików.

  • Folder określony w poleceniu Zapisz jako zostanie zastąpiony pierwotnym folderem dokumentu.

  Uwaga:

  W operacji musi występować polecenie Zapisz jako, bowiem polecenie Sekwencja wsadowa nie powoduje automatycznego zapisywania plików.

  Opisana procedura umożliwia na przykład wyostrzenie i zmianę rozmiarów obrazów JPEG oraz zapisanie ich w oryginalnych folderach. Utworzona zostanie operacja z etapami wyostrzania, zmiany rozmiaru i polecenia Zapisz jako JPEG. Operację tę można przetworzyć wsadowo. W tym celu należy wybrać opcję Uwzględnij wszystkie podfoldery, ustawić cel jako Zapisz i zamknij oraz zaznaczyć opcję Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako.

Tworzenie dropletu z operacji

Funkcja droplet stosuje daną operację do jednego lub wielu obrazów albo folderów obrazów przeciągniętych na ikonę Droplet. Droplet może zostać zapisany na biurku lub w wybranym miejscu na dysku.

Ikona Droplet w programie Photoshop
Ikona Droplet

Podstawę dropletów stanowią operacje, co oznacza, że przed utworzeniem dropletu należy utworzyć odpowiednią operację na panelu Operacje. (Zobacz Tworzenie operacji).

 1. Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Utwórz droplet.
 2. Określ miejsce zapisania dropletu. Kliknij opcję Wybierz w obszarze Zapisz droplet okna dialogowego i wybierz miejsce zapisania dropletu.
 3. Zaznacz opcję Zestaw operacji, a następnie wybierz operację za pomocą menu Zestaw i operacja. (Przed otwarciem okna dialogowego należy zaznaczyć operację na panelu Operacje w celu wstępnego wybrania menu).
 4. Ustaw opcje przetwarzania zestawu, zapisywania i nazywania pliku. Opis ustawień okna dialogowego Sekwencja wsadowa można znaleźć w sekcji Opcje przetwarzania wsadowego i za pomocą dropletów.

Wskazówki dla dropletów wieloplatformowych

Tworząc droplety, które mają być używane w systemie Windows i Mac OS, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Po przeniesieniu dropletu utworzonego w systemie Windows do systemu Mac OS należy przeciągać go na ikonę programu Photoshop obecną na pulpicie. Program Photoshop dokonuje aktualizacji dropletu dla systemu Mac OS.

 • Tworząc droplet w systemie Mac OS, należy zakończyć jego nazwę rozszerzeniem .exe. Rozszerzenie .exe zapewnia zgodność dropletu z obydwoma systemami, Windows i Mac OS.

 • Odnośniki do nazw plików nie są obsługiwane pomiędzy systemami operacyjnymi. Jeśli krok operacji odnosi się do nazwy pliku lub folderu (na przykład jest to polecenie Otwórz, polecenie Zapisz jako lub polecenie dopasowania wczytujące swoje ustawienia z pliku), operacja jest zatrzymywana i jest wyświetlany monit o podanie nazwy pliku.

Przetwarzanie pliku za pomocą dropletu

 1. Przeciągnij plik lub folder na ikonę dropletu. Zostanie uruchomiony program Photoshop, jeżeli nie został uruchomiony wcześniej.

Opcje przetwarzania wsadowego i za pomocą dropletów

Określanie opcji w oknach dialogowych Sekwencja wsadowa i Droplet.

Przesłoń instrukcje operacji Otwórz

Opcja ta powoduje, że pliki zaznaczone za pomocą plecenia Sekwencja wsadowa są przetwarzane bez otwierania pliku, który mógł zostać określony w poleceniu Otwórz danej operacji. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, a dana operacja zawiera polecenie Otwórz, które otwiera zapisany plik, polecenie Sekwencja wsadowa będzie się stosowało tylko do pliku, dla którego polecenie Otwórz zostało nagrane. Dzieje się tak dlatego, że polecenie Sekwencja wsadowa otwiera plik określony przez operację po otwarciu każdego z plików znajdujących się w folderze źródłowym Sekwencji. Ostatnio otwierany plik jest tym, którego nazwa występuje w danej operacji, dlatego polecenie Sekwencja wsadowa wykonuje operację na tym właśnie pliku, podczas gdy żaden z plików znajdujących się w folderze źródłowym Sekwencji nie jest przetwarzany.

Aby można było skorzystać z tej opcji, operacja musi zawierać polecenie Otwórz. W przeciwnym razie polecenie Sekwencja wsadowa nie otworzy plików przeznaczonych do przetworzenia wsadowego. Zaznaczenie tej opcji nie powoduje zignorowania całości polecenia Otwórz, a tylko wyboru plików do otwarcia.

Opcja nie powinna natomiast być zaznaczona, jeśli operacja została nagrana do wykorzystania przy otwartym pliku lub jeśli zawiera polecenia Otwórz dla określonych plików wymaganych przez operację.

Dołącz wszystkie podfoldery

Będą przetwarzane wszystkie pliki w podfolderach wskazanego folderu.

Pomijaj ostrzeżenia dotyczące profilu kolorów

Zostaną wyłączone komunikaty o kolorach.

Pomijaj okna dialogowe opcji otwierania plików.

Będą ukrywane okna dialogowe opcji otwierania plików. Jest to użyteczne w przypadku przetwarzania wsadowego operacji na plikach obrazów Camera Raw. Dzięki nim mogą być używane ustawienia domyślne lub określone uprzednio.

Miejsce docelowe, menu

Pozwala ustalić miejsce zapisywania przetworzonych plików.

Brak

Pliki pozostaną otwarte, bez zapisywania zmian (chyba, że zadanie zawiera polecenie Zapisz).

Zapisz i zamknij

Pliki będą zapisywane w bieżącym położeniu, zastępując oryginały.

Folder

Przetworzone pliki będą zapisywane w innym miejscu. Kliknij Wybierz i określ folder docelowy.

Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako

Przetworzone pliki zostaną zapisane w folderze docelowym wyszczególnionym w poleceniu Sekwencja wsadowa (lub w folderze, z którego pochodzą, jeśli wybrane zostało polecenie Zapisz i zamknij), z zachowaniem nazw podanych w sekcji Nazywanie pliku okna dialogowego Sekwencje wsadowe.

Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, a dana operacja zawiera polecenie Zapisz jako, pliki zostaną zapisane w folderze określonym w operacji za pomocą polecenia Zapisz jako, a nie w folderze określonym w poleceniu Sekwencja wsadowa. Ponadto jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, a polecenie Zapisz jako danej operacji zawiera konkretną nazwę pliku, polecenie Sekwencja wsadowa nadpisuje ten sam plik (czyli plik określony w operacji) przy każdym przetwarzaniu obrazu.

Uwaga:

Jeśli pliki mają być przetwarzane wsadowo przy użyciu ich oryginalnych nazw z folderu określonego w poleceniu Sekwencja wsadowa, w operacji należy uwzględnić zapis obrazu. Następnie, tworząc sekwencję wsadową, należy zaznaczyć opcję Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako oraz wybrać folder docelowy. W przypadku zmieniania nazw obrazów w poleceniu Sekwencja wsadowa bez zaznaczonej opcji Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako program Photoshop zapisuje obraz dwukrotnie: w pierwszej wersji pod nową nazwą w określonym folderze i w drugiej — z nazwą oryginalną w folderze wyszczególnionym przez polecenie Zapisz jako danej operacji.

Aby można było skorzystać z tej opcji, operacja musi zawierać polecenie Zapisz jako. W przeciwnym razie za pomocą polecenia Sekwencja wsadowa nie można zapisać przetworzonych plików. Wybranie tej opcji nie powoduje pominięcia całego polecenia Zapisz jako, lecz jedynie określonej nazwy pliku i folderu.

Uwaga:

Polecenie Sekwencja wsadowa lub Utwórz droplet nie obsługuje wszystkich opcji zapisu (np. opcji kompresji JPEG czy opcji TIFF). Aby można było korzystać z tych opcji, należy zarejestrować w operacji krok Zapisz jako zawierający pożądane opcje, a następnie skorzystać z opcji Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako. Pozwoli to zagwarantować, że pliki będą zapisywane w miejscu określonym w poleceniu Sekwencja wsadowa lub Utwórz droplet. Program Photoshop pomija nazwę pliku i ścieżkę wyszczególnioną w poleceniu Zapisz jako danej operacji, natomiast zachowuje opcje zapisu, korzystając z nowej ścieżki i nazwy określonej w oknie dialogowym Sekwencja wsadowa.

Nazywanie pliku

Opcja ta określa zasady nazywania plików przy ich zapisywaniu w nowych folderach. Wybierz elementy z menu podręcznych lub wprowadź w polach tekst, który ma zostać dołączony do domyślnych nazw dla wszystkich plików. Podane pola umożliwiają zmienianie kolejności i formatowania fragmentów nazw plików. Należy dołączyć co najmniej jedno pole, którego wartość jest niepowtarzalna dla wszystkich plików (na przykład nazwę pliku, numer seryjny lub literę serii). Pozwoli to zapobiec nadpisaniu jednego pliku przez inny. Początkowy numer seryjny jest to numer wyświetlany wstępnie we wszystkich polach numerów seryjnych. W polach liter serii zawsze na początku stoi „A” dla pierwszego pliku.

Zgodność

Ta opcja umożliwia zachowanie zgodności nazw plików z systemami Windows, Mac OS i UNIX.

Uwaga:

Zapisywanie plików przy użyciu opcji polecenia Sekwencja wsadowa powoduje zazwyczaj zapisywanie plików w tym samym formacie co pliki oryginalne. Aby zdefiniować przetwarzanie wsadowe, które zapisywałoby pliki w nowym formacie, zarejestruj polecenie Zapisz jako oraz polecenie Zamknij (jako część oryginalnej operacji). Następnie, podczas konfigurowania przetwarzania wsadowego, zaznacz w polu Cel opcję Przesłoń instrukcje operacji Zapisz jako.

Menu Błąd

Menu to wskazuje sposoby radzenia sobie z błędami występującymi podczas przetwarzania:

Zatrzymaj, gdy wystąpi błąd

Przetwarzanie jest wstrzymywane, aż do potwierdzenia komunikatu o błędzie.

Zapisz błędy do pliku

Każdy błąd jest rejestrowany w pliku, przetwarzanie jest kontynuowane. Jeśli błędy są rejestrowane w pliku, to po zakończeniu przetwarzania zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat. Aby obejrzeć plik z błędami, otwórz go w edytorze tekstu (po uruchomieniu polecenia Sekwencja wsadowa).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online