Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Informacje o czcionkach

Czcionka to pełny zestaw znaków — liter, cyfr i symboli — które mają tę samą grubość, szerokość i styl, np. 10-punktowa czcionka Adobe Garamond Bold.

Kroje pisma (ang. typefaces, zwane też rodzinami czcionek) to zestawy czcionek o podobnym wyglądzie i przeznaczonych do użytku obok siebie. Przykładem jest Adobe Garamond.

Styl czcionki to wariant jednej z czcionek w rodzinie. Na ogół podstawową czcionką jest czcionka Roman lub Plain (nazwy te są różne w różnych rodzinach czcionek). Oprócz tego rodzina może zawierać takie style, jak zwykła, pogrubiona, półgruba, kursywa i pogrubiona kursywa. Jeśli czcionka nie ma wybranego stylu, to można zastosować symulację wersji pogrubionej, kursywy, indeksu górnego, indeksu dolnego, wersalików i kapitalików.

Kroje czcionek obejmują dużo więcej znaków niż te, które są widoczne na klawiaturze. Choć znaki te są różne dla różnych czcionek, obejmują między innymi: ligatury, ułamki, znaki kaligraficzne, znaki ozdobne, liczebniki porządkowe, znaki tytułowe, warianty stylistyczne, indeksy górne i dolne, cyfry archaiczne. Glif to specyficzna forma znaku. Na przykład w niektórych czcionkach wielka litera A jest dostępna w kilku formach, takich jak znak kaligraficzny czy kapitalik.

Aby czcionki były dostępne w programie Photoshop i pozostałych aplikacjach pakietu Adobe Creative Suite, zainstaluj je w następujących folderach systemowych:

Windows

Windows/Fonts

Mac OS

Library/Fonts

Podgląd czcionek

Przykłady czcionki są dostępne w menu rodziny czcionek i stylów czcionki na palecie Znak oraz w innych obszarach aplikacji, w których można wybierać czcionki. Ponadto różne rodzaje czcionek są oznaczane przez specjalne ikony:

 • Czcionki z biblioteki Typekit
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • SVG OpenType
 • Czcionki zmienne OpenType

Aby wyłączyć funkcję podglądu lub zmienić rozmiar nazw czcionek, wybierz polecenie Tekst > Rozmiar podglądu czcionki, po czym wybierz opcję.

Dobieranie czcionek

Zaktualizowano w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0): dodano możliwość wyszukiwania czcionek japońskich.

Już nie trzeba się zastanawiać, co to za czcionka. Program Photoshop przejmuje zadanie dobierania czcionek. Dzięki inteligentnej analizie obrazu wystarczy obraz czcionki romańskiej/łacińskiej, aby program Photoshop — przy użyciu systemu samouczącego — rozpoznał krój pisma i zaproponował właściwą czcionkę licencjonowaną z komputera lub biblioteki Typekit.

Dopasowywanie czcionek japońskich
Znajdowanie pasującej czcionki japońskiej na obrazie

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz obszar obrazu zawierający tekst napisany czcionką do przeanalizowania.
 2. Wybierz opcję Tekst > Dobierz czcionkę. Program Photoshop wyświetli listę czcionek podobnych do czcionki na obrazie (w tym czcionki z biblioteki Typekit).
 3. W razie potrzeby wybierz z menu Opcja tekstu pozycję Romańska lub Japońska.
 4. W razie potrzeby usuń zaznaczenie opcji Pokaż czcionki dostępne do synchronizacji z biblioteki Typekit, aby wyświetlić tylko czcionki dostępne lokalnie na danym komputerze.
 5. W wynikach kliknij czcionkę najbardziej przypominającą czcionkę z obrazu.
 6. Kliknij przycisk OK. Program Photoshop wybierze klikniętą czcionkę.

Uwaga:

Funkcje dobierania, klasyfikacji i określania podobieństwa czcionki działają obecnie dla znaków z alfabetu łacińskiego (romańskich) i japońskiego.

Sprawdzone procedury wybierania tekstu w celu dobrania czcionki

 • Narysuj pole zaznaczenia obejmujące jeden wiersz tekstu.
 • Zawęź pole zaznaczenia tak, aby ściśle przylegało do lewej i prawej krawędzi tekstu.
 • Funkcji Dobieranie czcionki należy używać dla jednego kroju o jednym stylu. Nie należy próbować dobrać czcionki dla zaznaczenia obejmującego wiele krojów i stylów.
 • Przed wybraniem polecenia Typ > Dobierz czcionkę należy wyprostować lub skorygować perspektywę obrazu.

Wyszukiwanie czcionek

Preferowane czcionki stają się łatwo dostępne po oznaczeniu ich gwiazdkami jako ulubionych.

Wybieranie ulubionych czcionek w programie Photoshop
Oznaczanie ulubionych czcionek gwiazdkami

Podczas wyszukiwania czcionek można ograniczyć zestaw wyników, filtrując według klasyfikacji, na przykład szeryfowych lub bezszeryfowych, a także na podstawie podobieństwa wizualnego. Można też wybrać, czy wyszukiwanie dotyczy czcionek zainstalowanych na komputerze, czy zsynchronizowanych czcionek z biblioteki Typekit.

Narzędzia do wyszukiwania czcionek

Znajdowanie czcionek w programie Photoshop
Szybkie znajdowanie odpowiednich czcionek

A. Filtrowanie czcionek według klasyfikacji B. Wyświetlanie zsynchronizowanych czcionek z biblioteki Typekit C. Oznaczanie ulubionych czcionek gwiazdkami D. Wyświetlanie podobnych czcionek 

Filtr

Listę czcionek można filtrować według klasyfikacji, na przykład szeryfowe, skryptowe i odręczne.

Pokaż czcionki z biblioteki Typekit

Na liście czcionek są wyświetlane tylko zsynchronizowane czcionki z biblioteki Typekit.

Pokaż ulubione czcionki

Wyświetla tylko czcionki oznaczone gwiazdkami jako ulubione.

Pokaż podobne czcionki

Wyświetla czcionki (także te z biblioteki Typekit) wyglądające podobnie do wybranej czcionki.

Wybieranie czcionki i stylu czcionki

 • Filtr czcionek można wybrać w panelu Typografia lub na pasku opcji. Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka wariantów danej rodziny czcionek (np. zwykła, kursywa, pogrubiona i pogrubiona kursywa), różne warianty są zgrupowane w ramach tej samej pozycji menu. Wystarczy rozwinąć dany element i wybrać potrzebny wariant.

Uwaga:

Do poruszania się po liście czcionek służą klawisze strzałki w górę i strzałki w dół. Zastosowanie kombinacji klawiszy Cmd/Ctrl+strzałka w dół względem rodziny czcionek powoduje jej rozwinięcie. Zastosowanie kombinacji klawiszy Cmd/Ctrl+strzałka w górę względem rodziny czcionek lub wariantu powoduje zwinięcie rodziny czcionek.

Menu Rodzina czcionek w programie Photoshop
Warianty czcionek zgrupowane w tej samej pozycji menu

Uwagi:

 • Jeśli rodzina czcionek nie zawiera stylu pogrubionego lub kursywy, kliknij przycisk Sztuczne pogrubienie  lub Sztuczna kursywa  w panelu Typografia i zastosuj w ten sposób symulowany styl. Można też wybrać polecenie Sztuczne pogrubienie lub Sztuczna kursywa z menu w panelu Typografia.
 • Warto wypróbować skróty dynamiczne. Skróty dynamiczne to skróty klawiaturowe dostępne wyłącznie w trybie edycji (z poziomu menu panelu Typografia), które umożliwiają wprowadzanie symulacji pogrubienia, kursywy, wersalików, kapitalików, indeksu górnego, indeksu dolnego, podkreślenia i przekreślenia.
 • Do tekstu wypaczonego nie można stosować opcji Sztuczne pogrubienie.

Uwaga:

Rodzinę czcionek lub styl można wyszukać, wpisując odpowiednią nazwę w polu tekstowym. Podczas wpisywania nazwy zaczynają się pojawiać czcionki, których nazwy zawierają wpisany tekst. Należy kontynuować wpisywanie, aż pojawi się oczekiwana nazwa czcionki lub stylu.

Zmiana czcionki na wielu warstwach

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwy tekstowe, które chcesz zmienić.
 2. Na panelu Znak wybierz z menu podręcznych charakterystykę.

Informacje o brakujących czcionkach i ochronie glifów

Jeśli w dokumencie są używane czcionki, których nie zainstalowano w systemie, podczas otwierania tego dokumentu pojawia się komunikat ostrzegawczy. Przy późniejszej próbie edycji warstw tekstowych z brakującymi czcionkami zostanie wyświetlony monit o zastąpienie ich dostępnymi zgodnymi czcionkami. Jeśli brak czcionek dotyczy wielu warstw, można przyspieszyć proces zastępowania, wybierając polecenie Tekst > Zastąp wszystkie brakujące czcionki.

Ochrona glifów jest skierowana do niepoprawnych i nieczytelnych znaków pojawiających się po wpisaniu tekstu znakami spoza alfabetu łacińskiego (np. znakami języka japońskiego lub cyrylicy) i przy założeniu, że wybrana czcionka jest czcionką alfabetu łacińskiego. Domyślnie program Photoshop zapewnia ochronę glifów przez automatyczne zaznaczenie odpowiedniej czcionki. Aby wyłączyć ochronę glifów, usuń zaznaczenie opcji Włącz ochronę brakujących glifów, dostępnej w preferencjach tekstu.

Czcionki OpenType

Każda z czcionek OpenType jest zdefiniowana w pliku zgodnym zarówno z systemem Windows, jak i komputerami Mac OS, dzięki czemu pliki takich czcionek mogą być przenoszone między różnymi platformami systemowymi bez obaw o niepożądane podstawienia czcionek. Mogą one zawierać wiele różnych elementów, takich jak znaki kaligraficzne i ligatury specjalne, które nie są dostępne w tworzonych obecnie czcionkach PostScript i TrueType.

Uwaga:

W przypadku czcionek OpenType na liście czcionek jest wyświetlana ikona .

W trakcie pracy z czcionkami OpenType można zautomatyzować wstawianie w tekście różnych glifów, takich jak ligatury, kapitaliki, ułamki i antykwy.

Każda z czcionek OpenType jest zdefiniowana w pliku zgodnym zarówno z systemem Windows, jak i komputerami Mac OS, dzięki czemu pliki takich czcionek mogą być przenoszone między różnymi platformami systemowymi bez obaw o niepożądane podstawienia czcionek. Mogą one zawierać wiele różnych elementów, takich jak znaki kaligraficzne i ligatury specjalne, które nie są dostępne w tworzonych obecnie czcionkach PostScript i TrueType.

Uwaga:

W przypadku czcionek OpenType na liście czcionek jest wyświetlana ikona .

W trakcie pracy z czcionkami OpenType można zautomatyzować wstawianie w tekście różnych glifów, takich jak ligatury, kapitaliki, ułamki i antykwy.

Czcionki zwykłe i OpenType
Czcionki zwykłe (po lewej) i czcionki OpenType (po prawej)

A. Liczebniki porządkowe B. Ligatury ozdobne C. Znaki kaligraficzne 

Czcionki OpenType mogą obejmować znaki z zestawu rozszerzonego, mogą też obsługiwać pewne funkcje układu — funkcje zapewniające większą kontrolę lingwistyczną i typograficzną nad tekstem. Czcionki OpenType od firmy Adobe, które obsługują języki Europy środkowej (CE), do nazwy wyświetlanej w menu czcionek aplikacji mają dołączony wyraz „Pro”. Czcionki OpenType, które nie obsługują języków europejskich, są oznaczone etykietą „Standard,” i posiadają przyrostek „Std”. Wszystkie czcionki OpenType mogą być instalowane i używane razem z czcionkami PostScript Type 1 i TrueType.

Więcej informacji o czcionkach OpenType można znaleźć w artykule OpenType.

Stosowanie funkcji OpenType

 1. Upewnij się, że po uaktywnieniu narzędzia Tekst została wybrana czcionka OpenType. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowane do nowych tekstów.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu Typografia z podmenu OpenType:

  Ligatury standardowe

  Są to znaki typograficzne zastępujące pewne grupy liter, takie jak fi, fl, ff, ffi oraz ffl.

  ligature

  Warianty kontekstowe

  Są to znaki alternatywne, używane tylko w niektórych krojach czcionek, a zapewniające lepszy wygląd niektórych połączeń znakowych. Na przykład gdy jest używana czcionka Caflisch Script Pro, opcja ligatur kontekstowych zapewnia, że para liter „bl” w słowie „bloom” jest łączona, a dzięki temu bardziej przypomina pismo odręczne.

  Ligatury ozdobne

  Są to znaki typograficzne zastępujące pewne pary liter, takie jak ct, st oraz ft.

  Uwaga:

  Chociaż znaki ligatur wyglądają na połączone, są w pełni edytowalne i nie powodują błędów podczas sprawdzania pisowni.

  Znak kaligraficzny

  Ta opcja powoduje podstawienie glifu stylizowanego, czyli stylizowanych liter z wydłużonymi kreskami (wyjątkowo ozdobne).

  Cyfry nautyczne

  Są to cyfry krótsze niż zwykłe. Niektóre cyfry nautyczne są opuszczone poniżej linii bazowej tekstu.

  Warianty stylistyczne

  Stylizowane znaki pełniące wyłącznie funkcje estetyczne.

  Warianty nagłówkowe

  Znaki (na ogół wersaliki) przeznaczone do dużych napisów, np. tytułów.

  Ornamenty

  Są to elementy stanowiące osobisty podpis rodziny czcionki. Można ich używać do dekorowania strony tytułowej bądź do rozdzielania akapitów i bloków tekstu albo można je powtarzać w postaci pasków i ramek.

  Liczebniki porządkowe

  Liczebniki porządkowe (np. anglojęzyczne 1st oraz 2nd) są formatowane automatycznie jako indeksy górne. Prawidłowo składane są również znaki w indeksie górnym występujące w hiszpańskich słowach segunda i segundo (2a i 2o).

  Ułamki

  Liczby oddzielone ukośnikiem (np. 1/2) są konwertowane na znak ułamka (np. ).

  Uwaga:

  Funkcje OpenType (np. warianty kontekstowe, ligatury i glify) nie mogą być wyświetlane w programie Photoshop przed ich zastosowaniem. Można jednak wyświetlać podgląd i stosować funkcje OpenType przy użyciu panelu Glify w programie Adobe Illustrator. Aby wyświetlać i stosować funkcje OpenType, skopiuj wybrany tekst i wklej go do programu Adobe Illustrator, a następnie użyj panelu Glify. Taki tekst można potem wkleić z powrotem do programu Photoshop.

Czcionki SVG OpenType

Program Photoshop obsługuje czcionki SVG OpenType i jest dostarczany wraz z czcionkami Trajan Color Concept oraz EmojiOne. Czcionki SVG OpenType zawierają wiele kolorów i gradientów w pojedynczym glifie. Na platformie Mac OS czcionka Apple Color Emoji jest obsługiwana w ograniczonym stopniu, chociaż nie jest to czcionka OpenType ani SVG.

v2_SQD
Czcionki SVG OpenType: wiele kolorów i gradientów

Przykładem czcionek SVG OpenType są czcionki emotikonów. Czcionki emotikonów pozwalają używać w dokumentach różnych kolorowych i graficznych znaków, zawierających na przykład emotikony, flagi, znaki uliczne, zwierzęta, osoby, jedzenie i atrakcje turystyczne. Czcionki emotikonów SVG OpenType, na przykład czcionka EmojiOne, umożliwiają tworzenie niektórych glifów kompozytowych na podstawie glifu lub kilku glifów. Program pozwala na przykład tworzyć flagi państw lub zmieniać kolory skóry w przypadku glifów przedstawiających osoby.

Szczegółowe informacje można uzyskać w artykule Praca z czcionkami SVG.

Czcionki zmienne OpenType

Czcionki zmienne OpenType obsługują niestandardowe atrybuty grubości, szerokości, pochylenia, rozmiaru optycznego itd. Program Photoshop zawiera szereg czcionek zmiennych, w przypadku których można dostosować grubość, szerokość i pochylenie, korzystając z wygodnych suwaków w panelu Właściwości.Aby znaleźć czcionki zmienne, w panelu Typografia lub na pasku opcji wyszukaj termin variable (zmienna) na liście czcionek. Można też poszukać ikony obok nazw czcionek.

some-variable-fonts
Lista czcionek z czcionkami zmiennymi
font-slider-controls
Panel Właściwości: Suwaki do sterowania czcionkami zmiennymi

Zmiany suwaków powodują, że program Photoshop automatycznie wybiera styl tekstu najbardziej odpowiadający bieżącym ustawieniom. Na przykład zwiększenie pochylenia, kiedy tekst jest typu Zwykłe, powoduje, że program Photoshop automatycznie zmienia go na wariant typu Kursywa.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online