Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z czcionek w programie Photoshop

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Dodawanie warstwy wypełnienia
  15. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  16. Rysowanie i malowanie
  17. Rysowanie i edytowanie kształtów
  18. Korzystanie z warstw tekstowych
  19. Współpraca z innymi przez Internet
  20. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  21. Generowanie obrazów
  22. Generowanie tła
  23. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  5. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Dowiedz się więcej o usłudze Adobe Fonts i sposobie jej używania w programie Photoshop.

Informacje o czcionkach

Czcionka

Czcionka to pełny zestaw znaków — liter, cyfr i symboli — które mają tę samą grubość, szerokość i styl, np. 10-punktowa czcionka Adobe Garamond Bold.

Krój pisma

Kroje pisma (ang. typefaces, zwane też rodzinami czcionek) to zestawy czcionek o podobnym wyglądzie i przeznaczonych do użytku obok siebie. Przykładem jest Adobe Garamond. Kroje pisma obejmują dużo więcej znaków niż te, które są widoczne na klawiaturze. Choć znaki te są różne dla różnych czcionek, obejmują między innymi: ligatury, ułamki, znaki kaligraficzne, znaki ozdobne, liczebniki porządkowe, znaki tytułowe, warianty stylistyczne, indeksy górne i dolne, cyfry archaiczne i znaki o stałej szerokości.

Glif

Glif to specyficzna forma znaku. Na przykład w niektórych czcionkach wielka litera A jest dostępna w kilku formach, takich jak znak kaligraficzny czy kapitalik.

Styl czcionki

Styl czcionki to wariant jednej z czcionek w rodzinie. Na ogół podstawową czcionką jest czcionka Roman lub Plain (nazwy te są różne w różnych rodzinach czcionek). Oprócz tego rodzina może zawierać takie style, jak zwykła, pogrubiona, półgruba, kursywa i pogrubiona kursywa. Jeśli czcionka nie ma wybranego stylu, to można zastosować symulację wersji pogrubionej, kursywy, indeksu górnego, indeksu dolnego, wersalików i kapitalików.

Aby udostępnić czcionki w programie Photoshop i pozostałych aplikacjach usługi Adobe Creative Cloud, zobacz Aktywacja czcionek na komputerze.

Ulepszona, bardziej funkcjonalna przeglądarka czcionek

Zaktualizowane w programie Photoshop 25.7 na komputer (kwiecień 2024 r.)

Zakładka Więcej czcionek pozwala przeglądać i używać ponad 25 000 czcionek Adobe z chmury bez opuszczania programu Photoshop.

Wskazując czcionki, możesz wyświetlać ich podgląd na obszarze roboczym. Dodatkowe filtry — język, klasa czcionki i znaczniki — usprawniają wyszukiwanie krojów pisma.

Kliknięcie czcionki na zakładce Więcej czcionek powoduje pobranie jej do systemu. Po dodaniu czcionki z chmury staje się ona dostępne na wszystkich urządzeniach z programem Photoshop oraz innymi programami Creative Cloud na komputer. Poprawia to efektywność pracy z wszystkimi produktami firmy Adobe.

Aby wyszukać czcionkę, w panelu Właściwości wybierz panel Typografia i otwórz menu rozwijane Czcionka.

Ulepszona przeglądarka czcionek w programie Photoshop zapewnia dostęp do ponad 25 000 czcionek bez potrzeby opuszczania programu.
Ulepszona przeglądarka czcionek

Korzystanie z glifów emotikonów

Nowa czcionka emotikonów w programie Photoshop

W programie Photoshop 24.0 (październik 2022 r.) usunęliśmy dołączoną wcześniej czcionkę EmojiOne i zastąpiliśmy ją czcionką Noto Color Emoji SVG.

Gdy otworzysz dokument starszego typu zawierający warstwę tekstową z czcionką EmojiOne, czcionka EmojiOne powinna zostać automatycznie aktywowana i pobrana z serwera usługi Adobe Fonts.

Uwaga:

Program Photoshop nie obsługuje czcionki Noto Emoji wydanej przez firmę: https://github.com/googlefonts/noto-emoji.

Wprowadzanie emotikonów za pomocą panelu Glify

Aby dodać glify emotikonów do warstwy tekstowej za pośrednictwem panelu Glify:

 1. Wybierz narzędzie Tekst. Kliknij na obszarze roboczym lub kliknij i przeciągnij, aby utworzyć nową warstwę tekstową. Możesz też zaznaczyć istniejącą warstwę tekstową, aby włączyć tryb edycji tekstu.
 2. Wybierz pozycję Noto Color Emoji SVG w menu Czcionki (na pasku opcji, w panelu Typografia lub w panelu Właściwości). Powinien zostać automatycznie otwarty panel Glify.
 3. Kliknij dwukrotnie dowolny glif, aby wstawić go na warstwę tekstową. Przewijając w tym panelu, możesz przeglądać wszystkie emotikony dostępne w wybranej czcionce. Ostatnio używane glify są wyświetlane u góry panelu Glify.

Aby wyświetlić wszystkie glify składowe, wybierz opcjęKompozycja/dekompozycja glifu w menu Ustaw kategorię czcionek.

Panel Glify w programie Photoshop
Panel Glify w programie Photoshop

Wprowadzanie emotikonów za pomocą przeglądarki typografii (tylko macOS)

Jeśli używasz systemu macOS, możesz wykonać poniższe czynności, aby dodać glify emotikonów do warstwy tekstowej za pomocą przeglądarki typografii:

 1. Otwórz przeglądarkę typografii, wybierając opcję Pokaż emotikony i symbole z menu Klawiatura w pasku menu.
 2. Z listy wybierz kategorię — Uśmiechy i ludzie, Zwierzęta i natura itd.
 3. Wprowadź emotikona, klikając glif dwukrotnie.
Przeglądarka typografii w systemie macOS (duża)
Przeglądarka typografii w systemie macOS (duża)

Przeglądarka typografii w systemie macOS (mała)
Przeglądarka typografii w systemie macOS (mała)

Wprowadzanie emotikonów przy użyciu klawiatury emotikonów (tylko Windows)

Jeśli używasz systemu Windows, możesz wykonać poniższe czynności, aby dodać glify emotikonów do warstwy tekstowej za pomocą klawiatury emotikonów:

 1. Aby otworzyć klawiaturę emotikonów w systemie Windows 10 lub nowszym, naciśnij klawisze Windows + . (kropka).
 2. Aby wprowadzić emotikona, kliknij jego glif w przeglądarce lub zaznacz glif i naciśnij klawisz Enter.
Wprowadzanie emotikonów przy użyciu klawiatury emotikonów (tylko Windows)
Wprowadzanie emotikonów przy użyciu klawiatury emotikonów (tylko Windows)

Znane problemy i ograniczenia

 • Czcionka Noto Color Emoji SVG obsługuje wypaczanie i konwertowanie na kształty, ale w takim przypadku kolory zostaną utracone.
 • Glify czcionki Apple Color Emoji znikną w przypadku wypaczenia, konwersji na ramkę lub konwersji na kształt. Nie jest możliwe konwertowanie na ścieżkę roboczą. 
 • Konwersja czcionki Apple Color Emoji na Noto Color Emoji SVG może spowodować zmianę glifów. 
 • Nie można zmieniać kolorów czcionek SVG (również innych niż emotikony). 
 • Nie można zmieniać kolorów glifów czcionki Apple Color Emoji.
 • Podczas obróbki emotikonów domyślna funkcja automatycznego umieszczania tekstu zastępczego może utrudnić wybranie czcionki. Aby wyłączyć tekst zastępczy, przejdź na ekran Preferencje > Tekst. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wypełnij nowe warstwy tekstu tekstem zastępczym.

Automatyczna aktywacja czcionek

Wprowadzono w programie Photoshop 21.2 (czerwiec 2020 r.)

Po otwarciu dokumentu zawierającego czcionki, które nie są zainstalowane na komputerze, program Photoshop automatycznie pobiera i aktywuje brakujące czcionki z usługi Adobe Fonts, gdy masz połączenie z Internetem. 

Automatyczna aktywacja czcionek z usługi Adobe Fonts

Po otwarciu dokumentu zawierającego warstwy tekstowe na niektórych z takich warstw w panelu Warstwy może pojawić się niebieska ikona synchronizacji wskazująca automatyczną aktywację brakujących czcionek z usługi Adobe Fonts. Po zakończeniu pobierania ikona synchronizacji jest zastępowana ikoną standardowej warstwy tekstowej. Aktywowana czcionka jest teraz dostępna do użytku w dokumencie, a także w pozostałych aplikacjach na komputerze.

Próba edytowania warstwy tekstowej zawierającej brakującą czcionkę, gdy trwa aktywacja czcionki, spowoduje, że program Photoshop wyświetli okno dialogowe z prośbą o zastąpienie brakującej czcionki czcionką domyślną i kontynuowanie edycji. W oknie dialogowym możesz wybrać dowolną z poniższych czynności:

 • Zamień: Wybierz, aby zastąpić brakujące czcionki czcionką domyślną. W przypadku tekstu pisanego alfabetem łacińskim czcionką domyślną jest Myriad Pro Regular.
 • Anuluj: Wybierz, aby zakończyć tryb edycji tekstu i wznowić aktywację brakujących czcionek z usługi Adobe Fonts.

Zarządzanie brakującymi czcionkami innymi niż Adobe

Jeśli w dokumencie brakuje czcionki i nie jest ona dostępna w usłudze Adobe Fonts, program Photoshop wyświetla żółtą ikonę brakującej czcionki nad warstwą tekstową panelu Warstwy.

Zarządzanie brakującymi czcionkami, które nie są dostępne w usłudze Adobe Fonts
Zarządzanie brakującymi czcionkami, które nie są dostępne w usłudze Adobe Fonts

Próba przekształcenia warstwy tekstowej z brakującą czcionką, która nie jest dostępna w usludze Adobe Fonts, spowoduje wyświetlenie w programie Photoshop okna dialogowego z ostrzeżeniem informującym o tym, że po przekształceniu warstwa może być niewyraźna (zawierać duże piksele) lub rozmyta. W oknie dialogowym można wybrać następujące polecenia:

 • Przekształć: Wybierz, aby kontynuować operację przekształcania, mając świadomość, że warstwa może być niewyraźna (zawierać duże piksele) lub rozmyta.
 • Anuluj: Wybierz, aby anulować i zastąpić brakującą czcionkę. Zapoznaj się z poniższymi czynnościami.

Próba edytowania warstwy tekstowej zawierającej brakującą czcionkę, która nie jest dostępna w usłudze Adobe Fonts, spowoduje, że program Photoshop wyświetli okno dialogowe z prośbą o zastąpienie brakującej czcionki czcionką domyślną lub zarządzanie brakującymi czcionkami w całym dokumencie. W oknie dialogowym możesz wybrać dowolną z poniższych czynności:

 • Zarządzaj: Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzanie brakującymi czcionkami. Zapoznaj się z poniższymi czynnościami.
 • Zamień: Wybierz, aby zastąpić brakujące czcionki czcionką domyślną. W przypadku tekstu pisanego alfabetem łacińskim czcionką domyślną jest Myriad Pro Regular.
 • Anuluj: Wybierz, aby wyjść z trybu edycji tekstu.

Zastępowanie brakujących czcionek

Brakujące czcionki inne niż Adobe można zastąpić czcionką domyślną lub czcionką już używaną w dokumencie.

 1. Wybierz pozycję Tekst > Zarządzanie brakującymi czcionkami.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie brakującymi czcionkami użyj opcji rozwijanych, aby zarządzać brakującymi czcionkami:

  • Zastąp czcionką domyślną. W przypadku tekstu pisanego alfabetem łacińskim czcionką domyślną jest Myriad Pro Regular.
  • Zastąp czcionką już używaną w dokumencie.
  • Nie zastępuj. 
 3. (Opcjonalnie) Wybierz pozycję Zastąp wszystkie brakujące czcionki czcionką domyślną, aby zastąpić wszystkie brakujące czcionki w dokumencie czcionką domyślną.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dobieranie czcionek

Obsługa: Adobe Sensei

W programie Photoshop 21.2 (czerwiec 2020 r.) funkcja dobierania czcionek została ulepszona w celu obsługi większej liczby czcionek, tekstu pionowego i wykrywania wielu wierszy.

Już nie trzeba się zastanawiać, co to za czcionka. Program Photoshop przejmuje zadanie dobierania czcionek. Dzięki inteligentnej analizie obrazu wystarczy obraz czcionki romańskiej/łacińskiej lub japońskiej, aby program Photoshop — przy użyciu systemu samouczącego — rozpoznał krój pisma i zaproponował właściwą czcionkę licencjonowaną z komputera lub usługi Adobe Fonts. 

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie prostokątne. Utwórz zaznaczenie wokół tekstu na zdjęciu.

 2. Wybierz pozycję Tekst > Dobierz czcionkę.

  W programie Photoshop zostanie wyświetlona lista czcionek podobnych do tekstu w zaznaczeniu.

  Znajdowanie pasującej czcionki na obrazie
  Znajdowanie pasującej czcionki na obrazie

 3. W oknie dialogowym Dobieranie czcionki użyj poniższych opcji, aby filtrować wyniki.
  • (Opcjonalnie) Wybierz z menu Opcja tekstu pozycję Romańska lub Japońska.
  • (Opcjonalnie) Usuń zaznaczenie opcji Pokaż czcionki Adobe Fonts dostępne do aktywacji, aby ukryć czcionki z usługi Adobe Fonts i wyświetlić tylko czcionki dostępne lokalnie na danym komputerze.
 4. Na liście pasujących czcionek kliknij czcionkę najbardziej podobną do czcionki na zdjęciu. 

  Program Photoshop wybierze klikniętą czcionkę. Teraz możesz dodać tekst do zdjęcia za pomocą dobranej czcionki.

Sprawdzone procedury zaznaczania tekstu w celu dobrania czcionki

 • Funkcje dobierania, klasyfikowania i określania podobieństwa czcionki działają obecnie dla znaków z alfabetu łacińskiego (romańskich) i japońskiego.
 • Uwzględnienie dwóch lub trzech wierszy tekstu w polu zaznaczenia daje lepsze wyniki w porównaniu z pojedynczym wierszem tekstu.
 • Zawęź pole zaznaczenia tak, aby ściśle przylegało do lewej i prawej krawędzi tekstu.
 • Funkcji Dobieranie czcionki należy używać dla jednego kroju o jednym stylu. Nie zaznaczać w jednym polu różnych krojów i stylów.
 • Przed użyciem polecenia Dobierz czcionkę wyprostuj lub skoryguj perspektywę obrazu.

Podgląd czcionek

Przykłady czcionki są dostępne w menu rodziny czcionek i stylów czcionki na palecie Znak oraz w innych obszarach aplikacji, w których można wybierać czcionki. Ponadto różne rodzaje czcionek są oznaczane przez specjalne ikony:

 • Czcionki z usługi Adobe Fonts  (dawniej Typekit )
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • SVG OpenType
 • Czcionki zmienne OpenType 

Aby wyłączyć funkcję podglądu lub zmienić rozmiar nazw czcionek, wybierz polecenie Tekst > Rozmiar podglądu czcionki, po czym wybierz opcję.

Wyszukiwanie czcionek

Preferowane czcionki stają się łatwo dostępne po oznaczeniu ich gwiazdkami jako ulubionych.

Wyszukiwanie czcionek w programie Photoshop

Więcej czcionek

W bibliotece Adobe Fonts możesz przeglądać dodatkowe czcionki, filtrując je według kategorii Klasyfikacja, Znaczniki i Język. Aby wyświetlić aktywny podgląd na obszarze roboczym, wskaż czcionki myszą.

Wyczyść wszystko

Usuwa wszystkie filtry zastosowane na zakładkach Moje czcionki i Więcej czcionek, takie jak Adobe Fonts, Klasa czcionek, Znaczniki czcionek, Ulubione, Podobne i Język.

Podczas wyszukiwania czcionek możesz ograniczyć zestaw wyników, filtrując według klasyfikacji — na przykład szeryfowych lub bezszeryfowych — a także na podstawie podobieństwa wizualnego. Można też wybrać, czy wyszukiwanie ma dotyczyć czcionek zainstalowanych na komputerze czy synchronizowanych czcionek z usługi Adobe Fonts.

Narzędzia do wyszukiwania czcionek

Filtr

Listę czcionek można filtrować według klasyfikacji, na przykład szeryfowe, skryptowe i odręczne.

Pokazuj czcionki z usługi Adobe Fonts

Na liście czcionek są wyświetlane tylko zsynchronizowane czcionki z usługi Adobe Fonts.

Pokaż ulubione czcionki

Wyświetla tylko czcionki oznaczone gwiazdkami jako ulubione.

Pokaż podobne czcionki

Wyświetla czcionki (także te z usługi Adobe Fonts) wyglądające podobnie do wybranej czcionki.

Wybieranie czcionki i stylu czcionki

 • Filtr czcionek można wybrać w panelu Typografia lub na pasku opcji. Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka wariantów danej rodziny czcionek (np. zwykła, kursywa, pogrubiona i pogrubiona kursywa), różne warianty są zgrupowane w ramach tej samej pozycji menu. Wystarczy rozwinąć dany element i wybrać potrzebny wariant.  
Uwaga:

Do poruszania się po liście czcionek służą klawisze strzałki w górę i strzałki w dół. Zastosowanie kombinacji klawiszy Cmd/Ctrl+strzałka w dół względem rodziny czcionek powoduje jej rozwinięcie. Użycie kombinacji klawiszy Cmd/Ctrl+strzałka w górę względem rodziny czcionek lub wariantu powoduje zwinięcie rodziny czcionek.

Menu Rodzina czcionek w programie Photoshop
Warianty czcionek zgrupowane w tej samej pozycji menu

Uwagi:

 • Jeśli rodzina czcionek nie zawiera stylu pogrubionego lub kursywy, kliknij przycisk Sztucznie pogrubiony lub Sztuczna kursywa na panelu Znak i zastosuj w ten sposób symulowany styl. Można też wybrać polecenie Sztucznie pogrubiony lub Sztuczna kursywa z menu na panelu Znak.
 • Warto wypróbować skróty dynamiczne. Skróty dynamiczne to skróty klawiaturowe dostępne wyłącznie w trybie edycji (z poziomu menu panelu Typografia), które umożliwiają wprowadzanie symulacji pogrubienia, kursywy, wersalików, kapitalików, indeksu górnego, indeksu dolnego, podkreślenia i przekreślenia.
 • Do tekstu wypaczonego nie można stosować opcji Sztuczne pogrubienie.
Uwaga:

Rodzinę czcionek lub styl można wyszukać, wpisując odpowiednią nazwę w polu tekstowym. Podczas wpisywania nazwy zaczynają się pojawiać czcionki, których nazwy zawierają wpisany tekst. Należy kontynuować wpisywanie, aż pojawi się oczekiwana nazwa czcionki lub stylu.

Zmiana czcionki na wielu warstwach

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwy tekstowe, które chcesz zmienić.
 2. W panelu Typografia wybierz z menu podręcznych cechy tekstu.

Ochrona glifów

Ochrona glifów jest skierowana do niepoprawnych i nieczytelnych znaków pojawiających się po wpisaniu tekstu znakami spoza alfabetu łacińskiego (np. znakami języka japońskiego lub cyrylicy) i przy założeniu, że wybrana czcionka jest czcionką alfabetu łacińskiego. Domyślnie program Photoshop zapewnia ochronę glifów przez automatyczne zaznaczenie odpowiedniej czcionki. Aby wyłączyć ochronę glifów, usuń zaznaczenie opcji Włącz ochronę brakujących glifów, dostępnej w preferencjach tekstu.

Czcionki OpenType

Każda z czcionek OpenType jest zdefiniowana w pliku zgodnym zarówno z systemem Windows, jak i macOS, dzięki czemu pliki takich czcionek mogą być przenoszone między różnymi platformami systemowymi bez obaw o niepożądane podstawienia czcionek. Mogą one zawierać wiele różnych elementów, takich jak znaki kaligraficzne i ligatury specjalne, które nie są dostępne w tworzonych obecnie czcionkach PostScript i TrueType.

Uwaga:

W przypadku czcionek OpenType na liście czcionek jest wyświetlana ikona .

W trakcie pracy z czcionkami OpenType można zautomatyzować wstawianie w tekście różnych glifów, takich jak ligatury, kapitaliki, ułamki i antykwy.

Każda z czcionek OpenType jest zdefiniowana w pliku zgodnym zarówno z systemem Windows, jak i macOS, dzięki czemu pliki takich czcionek mogą być przenoszone między różnymi platformami systemowymi bez obaw o niepożądane podstawienia czcionek. Mogą one zawierać wiele różnych elementów, takich jak znaki kaligraficzne i ligatury specjalne, które nie są dostępne w tworzonych obecnie czcionkach PostScript i TrueType.

Uwaga:

W przypadku czcionek OpenType na liście czcionek jest wyświetlana ikona .

W trakcie pracy z czcionkami OpenType można zautomatyzować wstawianie w tekście różnych glifów, takich jak ligatury, kapitaliki, ułamki i antykwy.

Czcionki zwykłe (po lewej) i czcionki OpenType (po prawej)

A. Liczebniki porządkowe B. Ligatury ozdobne C. Znaki kaligraficzne 

Czcionki OpenType mogą obejmować znaki z zestawu rozszerzonego, mogą też obsługiwać pewne funkcje układu — funkcje zapewniające większą kontrolę lingwistyczną i typograficzną nad tekstem. Czcionki OpenType od firmy Adobe, które obsługują języki Europy środkowej (CE), do nazwy wyświetlanej w menu czcionek aplikacji mają dołączony wyraz „Pro”. Czcionki OpenType, które nie obsługują języków europejskich, są oznaczone etykietą „Standard,” i posiadają przyrostek „Std”. Wszystkie czcionki OpenType mogą być instalowane i używane razem z czcionkami PostScript Type 1 i TrueType.

Stosowanie funkcji OpenType

 1. Upewnij się, że po uaktywnieniu narzędzia Tekst została wybrana czcionka OpenType. Jeśli nie jest zaznaczony żaden tekst, bieżące ustawienie będzie stosowane do nowych tekstów.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu Typografia z podmenu OpenType:

  Ligatury standardowe

  Są to znaki typograficzne zastępujące pewne grupy liter, takie jak fi, fl, ff, ffi oraz ffl.

  Warianty kontekstowe

  Są to znaki alternatywne, używane tylko w niektórych krojach czcionek, a zapewniające lepszy wygląd niektórych połączeń znakowych. Na przykład gdy jest używana czcionka Caflisch Script Pro, opcja ligatur kontekstowych zapewnia, że para liter „bl” w słowie „bloom” jest łączona, a dzięki temu bardziej przypomina pismo odręczne.

  Ligatury ozdobne

  Są to znaki typograficzne zastępujące pewne pary liter, takie jak ct, st oraz ft.

  Uwaga:

  Chociaż znaki ligatur wyglądają na połączone, są w pełni edytowalne i nie powodują błędów podczas sprawdzania pisowni.

  Znak kaligraficzny

  Ta opcja powoduje podstawienie glifu stylizowanego, czyli stylizowanych liter z wydłużonymi kreskami (wyjątkowo ozdobne).

  Cyfry nautyczne

  Są to cyfry krótsze niż zwykłe. Niektóre cyfry nautyczne są opuszczone poniżej linii bazowej tekstu.

  Warianty stylistyczne

  Stylizowane znaki pełniące wyłącznie funkcje estetyczne.

  Warianty nagłówkowe

  Znaki (na ogół wersaliki) przeznaczone do dużych napisów, np. tytułów.

  Ornamenty

  Są to elementy stanowiące osobisty podpis rodziny czcionki. Można ich używać do dekorowania strony tytułowej bądź do rozdzielania akapitów i bloków tekstu albo można je powtarzać w postaci pasków i ramek.

  Liczebniki porządkowe

  Liczebniki porządkowe (np. anglojęzyczne 1st oraz 2nd) są formatowane automatycznie jako indeksy górne. Prawidłowo składane są również znaki w indeksie górnym występujące w hiszpańskich słowach segunda i segundo (2a i 2o).

  Ułamki

  Liczby oddzielone ukośnikiem (np. 1/2) są konwertowane na znak ułamka (np. ).

  Uwaga:

  Funkcje OpenType (np. warianty kontekstowe, ligatury i glify) nie mogą być wyświetlane w programie Photoshop przed ich zastosowaniem. Można jednak wyświetlać podgląd i stosować funkcje OpenType przy użyciu panelu Glify w programie Adobe Illustrator. Aby wyświetlać i stosować funkcje OpenType, skopiuj wybrany tekst i wklej go do programu Adobe Illustrator, a następnie użyj panelu Glify. Taki tekst można potem wkleić z powrotem do programu Photoshop.

Czcionki SVG OpenType

Program Photoshop obsługuje czcionki SVG OpenType i jest dostarczany wraz z czcionkami Trajan Color Concept oraz EmojiOne. Czcionki SVG OpenType zawierają wiele kolorów i gradientów w pojedynczym glifie. Na platformie macOS czcionka Apple Color Emoji jest obsługiwana w ograniczonym stopniu, chociaż nie jest to czcionka OpenType ani SVG.

Czcionki SVG OpenType: wiele kolorów i gradientów

Przykładem czcionek SVG OpenType są czcionki emotikonów. Czcionki emotikonów pozwalają używać w dokumentach różnorodnych kolorowych i graficznych znaków, zawierających na przykład emotikony, flagi, znaki uliczne, zwierzęta, osoby, jedzenie i atrakcje turystyczne. Czcionki emotikonów SVG OpenType, na przykład czcionka EmojiOne, umożliwiają tworzenie niektórych glifów kompozytowych na podstawie glifu lub kilku glifów. Program pozwala na przykład tworzyć flagi państw lub zmieniać kolory skóry w przypadku glifów przedstawiających osoby.

Szczegółowe informacje można uzyskać w artykule Praca z czcionkami SVG.

Czcionki zmienne OpenType

Czcionki zmienne OpenType obsługują niestandardowe atrybuty grubości, szerokości, pochylenia, rozmiaru optycznego itd. Program Photoshop zawiera szereg czcionek zmiennych, w przypadku których można dostosować grubość, szerokość i pochylenie, korzystając z wygodnych suwaków w panelu Właściwości.Aby znaleźć czcionki zmienne, w panelu Typografia lub na pasku opcji wyszukaj termin variable (zmienna) na liście czcionek. Można też poszukać ikony obok nazw czcionek.

Lista czcionek z czcionkami zmiennymi
Lista czcionek z czcionkami zmiennymi

Suwak do sterowania czcionkami zmiennymi
Panel Właściwości: Suwaki do sterowania czcionkami zmiennymi

Zmiany suwaków powodują, że program Photoshop automatycznie wybiera styl tekstu najbardziej odpowiadający bieżącym ustawieniom. Na przykład zwiększenie pochylenia, kiedy tekst jest typu Zwykłe, powoduje, że program Photoshop automatycznie zmienia go na wariant typu Kursywa.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online