Zmienianie rozmiarów obrazów i ochrona zawartości

Skalowanie z uwzględnieniem zawartości powoduje zmianę rozmiaru obrazu bez zmieniania ważnej zawartości wizualnej, między innymi osób, budynków i zwierząt. Normalne skalowanie ma równy wpływ na wszystkie piksele podczas zmieniania rozmiaru obrazu. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości najczęściej wpływa na piksele w obszarach, które nie zawierają ważnej zawartości wizualnej. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości pozwala zmniejszać lub zwiększać skalę obrazów w celu polepszenia kompozycji, dopasowania układu lub zmiany orientacji. Istnieje opcja umożliwiająca określenie stosunku skalowania z uwzględnieniem zawartości do normalnego skalowania, dzięki czemu można używać normalnego skalowania podczas zmiany rozmiaru obrazów.

Skalowanie z uwzględnieniem zawartości pozwala na używanie kanału alfa w celu ochrony zawartości podczas zmiany rozmiaru, dzięki czemu jest możliwe zachowanie określonych obszarów podczas skalowania obrazu.

Skalowanie z uwzględnieniem zawartości działa z warstwami i zaznaczeniami. Obsługuje tryby obrazów RGB, CMYK, Lab oraz Skala szarości, a także wszystkie głębie bitowe. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości nie działa z warstwami dopasowań, maskami warstw, pojedynczymi kanałami, obiektami inteligentnymi, warstwami 3D, warstwami wideo, z wieloma warstwami jednocześnie ani z grupami warstw.

Zmienianie rozmiarów obrazów i ochrona zawartości w programie Photoshop
A. Obraz pierwotny B. Skalowanie — zwężanie C. Skalowanie — zwężanie z uwzględnieniem zawartości 

Zachowywanie zawartości wizualnej podczas skalowania obrazów

 1. (Opcjonalnie) W przypadku skalowania warstwy tła wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Skala z uwzględnieniem zawartości.
 3. Na pasku opcji określ jedną z następujących opcji:

  Położenie punktu odniesienia 

  Kliknij kwadrat znajdujący się na lokalizatorze punktu odniesienia , aby określić stały punkt, względem którego będzie skalowany obraz. Domyślnie tym punktem jest środek obrazu.

  Użyj pozycjonowania względnego dla punktu odniesienia 

  Kliknij przycisk, aby określić nową pozycję punktu odniesienia w stosunku do jego bieżącej pozycji.

  Położenie punktu odniesienia

  Pozwala umieścić punkt odniesienia w określonym położeniu. Wprowadź wymiary osi X i Y w pikselach.

  Procent skalowania

  Określa skalowanie obrazu jako wartość procentową oryginalnego rozmiaru. Wprowadź wartość procentową szerokości (Sz) i wysokości (W). W razie potrzeby kliknij opcję Zachowaj stosunek kątów .

  Wartość

  Określa stosunek skalowania z uwzględnieniem zawartości do normalnego skalowania. Określ procent skalowania z uwzględnieniem zawartości, wpisując odpowiednią wartość w polu tekstowym lub klikając strzałkę i przeciągając suwak.

  Chroń

  Pozwala wybrać kanał alfa, który określa obszar chroniony.

  Ochrona tonów karnacji 

  Próbuje zachować obszary zawierające odcienie skóry.

 4. Aby przeskalować obraz, przeciągnij obwiednię. Proporcjonalne skalowanie umożliwia klawisz Shift. Kursor ustawiony nad uchwytem przyjmie kształt podwójnej strzałki.
 5. Kliknij opcję Anuluj przekształcenie lub Zatwierdź przekształcenie .

Określanie zawartości chronionej podczas skalowania

 1. Zaznacz zawartość, która ma być chroniona, a następnie w panelu Kanały kliknij opcję Zapisz zaznaczenie jako kanał .
 2. (Opcjonalnie) W przypadku skalowania warstwy tła wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Skala z uwzględnieniem zawartości.
 4. Na pasku opcji wybierz utworzony kanał alfa.
 5. Aby przeskalować obraz, przeciągnij obwiednię.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online