Podręcznik użytkownika Anuluj

Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Program Photoshop udostępnia szereg narzędzi, filtrów i masek, które zapewniają dokładną kontrolę nad ostrością (lub rozmyciem) obrazu.

Zalecenia dotyczące wyostrzania

Wyostrzanie uwydatnia krawędzie obiektów na obrazie. Wyostrzanie może poprawić większość obrazów uzyskanych za pomocą skanera lub aparatu cyfrowego. Niezbędny poziom wyostrzenia zależy od jakości cyfrowego aparatu fotograficznego lub skanera. Należy pamiętać, że wyostrzanie nie daje efektów w przypadku obrazków całkowicie nieostrych.

Porady dotyczące wyostrzania:

 • Operację wyostrzania należy przeprowadzić na osobnej warstwie, aby nie utracić dostępu do pierwotnej postaci obrazu.

 • Jeśli obraz jest wyostrzany na osobnej warstwie, należy ustawić Jasność jako tryb mieszania, co pozwoli zapobiec przesunięciom kolorów wzdłuż krawędzi obiektów.

 • Wyostrzanie powoduje wzrost kontrastu na obrazie. Jeśli okaże się, że wskutek wyostrzenia obrazu istotnie zmienił się wygląd świateł i cieni, można użyć pewnych opcji mieszania (jeśli obraz jest wyostrzany na osobnej warstwie), by zablokować wyostrzanie w obszarach cieni i świateł. Zobacz Określanie zakresu tonów dla mieszania warstw.

 • Przed wyostrzeniem obrazu należy zmniejszyć ilość szumu, aby szum nie został wyostrzony razem z obrazem.

 • Obraz powinno się wyostrzać stopniowo (czyli kilkukrotnie, wprowadzając każdorazowo niewielkie zmiany). Pierwsza operacja wyostrzania powinna mieć na celu redukcję nieostrości związanej ze sposobem pozyskania obrazu (ze skanera lub aparatu fotograficznego). Po skorygowaniu kolorów i wykadrowaniu, należy ponownie wyostrzyć obraz (lub jego kopię) pod kątem konkretnego urządzenia wyjściowego.

 • Jeśli to możliwe, należy sprawdzić wynik wyostrzania na docelowym urządzeniu wyjściowym (lub ostatecznym nośniku). Wymagany stopień wyostrzenia zależy od urządzenia wyjściowego.

Aby zapewnić optymalną kontrolę podczas wyostrzania, należy użyć filtra Maska wyostrzająca lub Inteligentne wyostrzanie. Program Photoshop udostępnia wprawdzie takie filtry jak Wyostrzenie, Silniejsze wyostrzenie i Wyostrzanie brzegów, jednak są to filtry automatyczne — bez opcji i elementów sterujących.

Wyostrzanie może dotyczyć całego obrazu lub pewnych jego fragmentów (zaznaczonych lub zdefiniowanych za pomocą maski). Ponieważ filtry Maska wyostrzająca i Inteligentne wyostrzenie można stosować tylko do pojedynczych warstw, przed wyostrzeniem wszystkich warstw wielowarstwowego pliku konieczne może być jego spłaszczenie.

Uwaga:

Nazwa „maska wyostrzająca” pochodzi od nazwy techniki stosowanej w ciemniach fotograficznych podczas obróbki zdjęć na klasycznej kliszy. Tymczasem filtr umożliwia operację odwrotną. (Nazwa angielska nawiązuje do pewnej tradycyjnej techniki wywoływania zdjęć w ciemni.)

Wyostrzanie za pomocą filtra Inteligentne wyostrzenie

Filtr Inteligentne wyostrzenie zapewnia większą kontrolę nad wyostrzaniem niż filtr Maska wyostrzająca. Użytkownik może wybrać algorytm wyostrzania, a także kontrolować stopień wyostrzania w obszarach cieni i świateł.

Okno dialogowe Inteligentne wyostrzanie w programie Photoshop
Okno dialogowe Inteligentne wyostrzanie w programie Photoshop

 1. Wybierz powiększenie 100%, aby dokładnie przyjrzeć się efektom wyostrzenia.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Wyostrzanie > Inteligentne wyostrzanie.

 3. Ustaw opcje w oknie dialogowym:

  Wartość

  Pozwala określić intensywność wyostrzania. Wraz ze wzrostem wartości w polu Stopień wzrasta kontrastowość pikseli na krawędziach obiektów.

  Promień

  Pozwala określić liczbę pikseli otaczających piksele krawędzi, uwzględnianych przy ich wyostrzaniu. Wraz ze wzrostem promienia powinna wzrastać intensywność wyostrzania krawędzi (brzegów) obiektów.

  Redukcja szumu

  (Tylko Photoshop) Umożliwia redukcję niepotrzebnego szumu bez wpływu na ważne krawędzie.

  Usuń

  Pozwala określić algorytm wyostrzania obrazu (czyli usuwania pewnych rozmyć).

  • W przypadku filtra Maska wyostrzająca stosowana jest metoda Rozmycie gaussowskie.
  • Opcja Rozmycie soczewkowe zapewnia wykrywanie krawędzi i szczegółów obrazu, a w konsekwencji daje lepszą jakość wyostrzania szczegółów (z minimalnym efektem otoczek).
  • Opcja Poruszenie pozwala zmniejszyć efekty powstałe wskutek ruchu (np. ruchu fotografowanych obiektów czy ruchu aparatu). Ta opcja wymaga określenia kąta.

  Kąt

  Pozwala określić kierunek ruchu uwzględniany w przypadku zaznaczenia opcji Poruszenie.

  Dokładniej

  Ta opcja jest włączana, gdy używasz starszych opcji (z wersji CS6). Powoduje wolniejsze, dokładniejsze przetwarzanie pliku w celu precyzyjnego usunięcia rozmyć.

 4. Zakładki Cień i Światło pozwalają dopasować sposób wyostrzania obszarów jasnych i ciemnych. (Aby wyświetlić przyciski zakładek, kliknij opcję Zaawansowane). Opcje te są przydatne jeśli wokół wyostrzanych obiektów pojawią się zbyt wyraźne otoczki. Można je wtedy zredukować korzystając z tych właśnie przycisków. Są one jednak dostępne jedynie dla obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał.

  Stopień tonowania

  Pozwala kontrolować stopień wyostrzania w obszarach oświetlonych i zacienionych.

  Szerokość tonalna

  Pozwala kontrolować zakres modyfikowanych cieni i świateł. Przeciągnięcie suwaka w lewo lub w prawo powoduje zmniejszenie lub zwiększenie zakresu tonów. Mniejsze wartości ograniczają korekty tylko do obszarów ciemniejszych (przy korekcie cieni) albo jaśniejszych (przy korekcie świateł).

  Promień

  Odpowiada za wielkość otoczenia poszczególnych pikseli. Otoczenie służy do określania, czy piksel znajduje się na obszarze cieni, czy świateł. Przesuwając suwak w lewo, definiuje się mniejszy obszar; przesuwając go w prawo, definiuje się większy obszar.

 5. Kliknij przycisk OK.

Wyostrzanie za pomocą filtra Maska wyostrzająca

Filtr Maska wyostrzająca służy do zwiększania kontrastu wzdłuż krawędzi obiektów. Filtr ten nie wykrywa krawędzi na obrazie. Wykrywa natomiast takie piksele, których jasność lub kolorystyka różni się od otoczenia (pikseli otaczających), przekraczając określony próg. Po wykryciu takich pikseli zwiększany jest kontrast otoczenia. Jaśniejsze piksele z otoczenia stają się jeszcze jaśniejsze, a ciemniejsze — jeszcze ciemniejsze.

Użytkownik może dodatkowo określić promień obszaru, w jakim piksele są porównywane. Im większy promień, tym większy efekt kontrastowania krawędzi.

Maska wyostrzania w programie Photoshop
Obraz oryginalny i wynik zastosowania filtra Maska wyostrzająca

Stopień wyostrzenia, stosowany do danego obrazu najczęściej zależy od osobistych upodobań użytkownika, Nadmierne wyostrzenie obrazu powoduje powstanie otoczek wokół krawędzi obiektów.

Maska wyostrzania w programie Photoshop
Nadmierne wyostrzenie obrazu powoduje powstawanie otoczek wokół krawędzi obiektów.

Efekt zastosowania filtra Maska wyostrzająca jest bardziej widoczny na ekranie niż na wydruku w wysokiej rozdzielczości. Jeśli kompozycja jest przeznaczona do druku, należy sprawdzić kilka różnych ustawień i wybrać to, które wydaje się najlepsze w danych warunkach.

 1. Jeżeli obraz zawiera wiele warstw, należy zaznaczyć warstwę, która ma zostać wyostrzona. Filtr Maska wyostrzająca można stosować tylko do pojedynczych warstw, nawet jeżeli warstwy są połączone lub zgrupowane. Przed zastosowaniem filtra można warstwy scalić.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Wyostrzanie > Maska wyostrzająca. Zaznacz opcję Podgląd.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić obraz bez filtra wyostrzającego, kliknij obraz w oknie podglądu, nie zwalniając przycisku myszy. Przeciągnij kursor w oknie podglądu w celu obejrzenia różnych części obrazu i kliknij znak + lub - w celu powiększenia lub zmniejszenia widoku.

  Chociaż w oknie dialogowym Maska wyostrzająca znajduje się pole podglądu, najlepiej jest przemieścić to okno, aby efekty działania filtra można było oglądać w oknie dokumentu.

 3. Przeciągnij suwak Promień lub wprowadź odpowiednią wartość, aby określić zakres pikseli otoczenia, którego będzie dotyczyć wyostrzenie. Im większy promień, tym szerszy efekt wyostrzania krawędzi. Im szerszy efekt wykrywania krawędzi, tym wyraźniejsze jest wyostrzanie.

  Wartości promienia różnią się w zależności od przedmiotu obróbki, rozmiaru końcowej reprodukcji oraz stosowanej metody wyjściowej. W przypadku obrazów o wysokiej rozdzielczości zaleca się zazwyczaj, aby promień wynosił od 1 do 2. Wartości mniejsze powodują wyostrzanie tylko pikseli krawędziowych, natomiast w przypadku wartości większych wyostrzanie obejmuje szersze pasmo pikseli. Efekt jest dużo mniej zauważalny w wersji wydrukowanej w wysokiej rozdzielczości niż na ekranie, gdyż na wydruku dwupikselowe pasmo stanowi mniejszy fragment powierzchni obrazu.

 4. Przeciągnij suwak opcji Stopień lub wprowadź odpowiednią wartość, aby określić stopień powiększenia kontrastu pikseli. W przypadku obrazów o wysokiej rozdzielczości zaleca się ustawienia w zakresie od 150% do 200%.
 5. Aby wyznaczyć minimalną różnicę między pikselami konieczną dla uznania pikseli otoczenia za krawędziowe i wyostrzenia ich, przeciągnij suwak opcji Próg lub wprowadź wybraną wartość progu. Próg o wartości 4 powoduje na przykład uwzględnienie podczas wyostrzania pikseli o wartościach tonalnych różniących się o co najmniej 4 punkty w skali od 0 do 255. Tak więc, jeśli położone obok siebie piksele mają wartości 128 i 129, nie są one brane pod uwagę. Dla uniknięcia wprowadzenia na obrazie szumu lub efektu posteryzacji (np. w przypadku obrazów o cielistych barwach), należy skorzystać z maski krawędziowej lub też wypróbować działanie wartości progu z zakresu od 2 do 20. Domyślna wartość progu (czyli 0) wyostrza wszystkie piksele obrazu.

Uwaga:

Jeśli w wyniku zastosowania filtra Maska wyostrzająca żywe kolory staną się przesycone, należy wybrać polecenie Edycja > Stonuj Maska Wyostrzająca, a następnie przejść do menu Tryb i wybrać opcję Jasność.

Wyostrzanie wybiórcze

Korzystając z maski lub zaznaczenia, można wyostrzyć wybrane części obrazu, a pozostałe fragmenty obrazu pozostawić bez wyostrzenia. Na przykład, w przypadku portretu można użyć maski krawędzi i filtra Maska wyostrzająca, aby wyostrzyć rysy twarzy (np. oczy, usta i nos), zachowując jednocześnie płynność odcieni skóry.

Selektywne wyostrzanie w programie Photoshop
Użycie maski krawędzi w celu zastosowania filtra Maska wyostrzająca tylko do wybranych części obrazu

Wyostrzanie zaznaczenia

 1. Na panelu Warstwy uaktywnij warstwę, na której znajduje się obraz, i narysuj na niej zaznaczenie.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Wyostrzanie > Maska wyostrzająca. Dostosuj opcje i kliknij przycisk OK.

  Wyostrzenie obejmie jedynie zaznaczenie, natomiast reszta obrazu pozostanie bez zmian.

Wyostrzanie obrazu za pomocą maski krawędzi

 1. Utwórz maskę umożliwiającą wyostrzanie wybiórcze. Maskę krawędzi można utworzyć na wiele sposobów. Użytkownik może zastosować taką, która mu najbardziej odpowiada, lub wybrać jedną spośród poniższych:
  • Otwórz panel Kanały i zaznacz ten kanał, który daje największy kontrast na obrazie w skali szarości w oknie dokumentu. Często jest to kanał zielony lub czerwony.
  Maska krawędzi w programie Photoshop
  Zaznaczanie kanału o największym kontraście

  • Powiel wybrany kanał.
  • Zaznacz powielony kanał i wybierz polecenie Filtr > Stylizacja > Szukanie krawędzi.
  • Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Odwróć, aby odwrócić obraz.
  Efekty zastosowania filtra Szukanie krawędzi i odwrócenia obrazu w programie Photoshop
  Efekty zastosowania filtra Szukanie krawędzi i odwrócenia obrazu

  • Nie usuwając zaznaczenia z odwróconego obrazu, wybierz polecenie Filtr > Inny > Maksymalny. Ustaw niską wartość promienia a następnie kliknij przycisk OK, aby pogrubić krawędzie i wprowadzić losowe rozłożenie pikseli.
  • Wybierz polecenie Filtr > Szum > Mediana. Ustaw niską wartość promienia, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to uśrednienie pobliskich pikseli.
  • Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Poziomy, a następnie ustaw wysoki punkt czerni, aby pozbyć się przypadkowo rozsianych pikseli. Jeżeli to konieczne, można także wyretuszować maskę krawędzi, malując na niej kolorem czarnym.
  Punkt czerni maski krawędzi w programie Photoshop
  Wysokie ustawienie punktu czerni w oknie Poziomy pozwala pozbyć się z maski krawędzi losowo rozsianych pikseli

  • Wybierz polecenie Filtr > Rozmycie > Rozmycie gaussowskie, aby wtopić krawędzie.
  Uwaga:

  Filtry Maksymalny, Mediana i Rozmycie gaussowskie łagodzą działanie maski krawędzi, co w rezultacie zapewnia lepsze wtapianie efektów wyostrzania w pozostałą część obrazu. Chociaż procedura ta angażuje wszystkie trzy filtry, można spróbować zastosować tylko jeden albo dwa.

 2. Przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (macOS), kliknij powielony kanał na panelu Kanały, aby przekształcić maskę krawędzi w zaznaczenie.
 3. Zaznacz warstwę zawierającą obraz na panelu Warstwy. Zaznaczenie powinno być nadal widoczne na obrazie.

 4. Wybierz polecenie Zaznacz > Odwrotność.
 5. Przy uaktywnionym zaznaczeniu na warstwie obrazu, wybierz polecenie Filtr > Wyostrzanie > Maska wyostrzająca. Ustaw pożądane opcje i kliknij przycisk OK.

  Aby obejrzeć wyniki, przejdź na panel Kanały, zaznacz kanał RGB i usuń zaznaczenie obrazu.

  Uwaga:

  Wygodną metodą automatyzacji opisanej procedury jest utworzenie operacji.

Dodawanie rozmycia soczewkowego

Zaktualizowane w programie Photoshop 21.1 (luty 2020 r.)

Powoduje rozmycie obrazu wywołując wrażenie zawężenia pola ostrości, tak że niektóre obiekty pozostają ostre, a inne ulegają rozmyciu. W celu wyznaczenia obszarów przeznaczonych do rozmycia można posłużyć się zwykłym zaznaczeniem, lub skorzystać z dodatkowego kanału alfa, określanego jako mapa głębokości, aby dokładnie określić sposób rozmycia.

Przed rozmyciem soczewkowym
Po rozmyciu soczewkowym

Mapa głębokości służy do określania położenie pikseli na obrazie. Gdy opcja mapy głębi jest zaznaczona, można ręcznie określić punkt początkowy rozmycia, korzystając z kursora w kształcie krzyżyka. Mapę głębokości można utworzyć za pomocą kanałów alfa i masek warstw: czarne obszary na kanale alfa oznaczają miejsca, które znajdują się na pierwszym planie fotografii, natomiast białe obszary oznaczają miejsca położone daleko w głębi.

Wygląd rozmycia zależy od wybranego kształtu przesłony. Liczba łopatek decyduje o kształcie przysłony. Kształt, jaki posiadają ostrza przesłony można zmienić, zakrzywiając (zaokrąglając) je albo obracając. Widok na podglądzie można powiększać lub zmniejszać, klikając przycisk ze znakiem minus lub przycisk ze znakiem plus.

 1. (Opcjonalnie) Włącz obsługę procesora graficznego w programie Photoshop. Wybierz opcję Edycja (Windows) / Photoshop (macOS) > Preferencje > Wydajność, a następnie zaznacz opcję Użyj procesora graficznego w oknie dialogowym Preferencje.

  Od wersji Photoshop 21.0 (z listopada 2019 r.) filtry z grupy Rozmycie soczewkowe są obliczane przy użyciu karty graficznej komputera, co poprawia ich wydajność. W programie Photoshop 21.1 (z lutego 2020 r.) algorytm rozmycia soczewkowego został ulepszony, aby umożliwiał rozmywanie krawędzi obiektów na pierwszym planie, tworzenie jaśniejszego efektu bokeh i stosowanie bardziej realistycznych oświetlonych odbić (odblasków).

 2. Wybierz polecenie Filtr > Rozmycie > Rozmycie soczewkowe.

 3. W okienku Podgląd wybierz następujące opcje:

  • Szybciej: Ta opcja pozwala szybciej generować podgląd.
  • Dokładniej: Ta opcja pozwala wyświetlać ostateczną wersję obrazu. Generowanie podglądów przy zaznaczonej opcji Dokładniej zajmuje więcej czasu.
 4. W sekcji Mapa głębi, wybierz kanał z menu ŹródłoPrzezroczystość lub Maska warstwy. Jeśli nie ma kanału źródła mapy głębi, wybierz opcję Brak.

  Przeciągnij suwak Ogniskowa rozmycia, aby ustawić głębokość wyznaczającą ostrość pikseli. Jeśli na przykład wartość ogniskowej rozmycia zostanie ustawiona na 100, piksele na poziomach 1 i 255 będą rozmyte całkowicie, a piksele bliższe poziomu 100 ulegną mniejszemu rozmyciu.

  Kliknięcie obrazu podglądu powoduje, że suwak opcji Ogniskowa rozmycia przesuwa się przyjmując wartość odpowiadającą wskazanemu punktowi, a wyznaczonej w ten sposób głębokości zostanie nadana ostrość.

  Uwaga:

  Aby uzyskać stopniowe rozmycie (brak rozmycia u dołu i maksymalne rozmycie u góry), utwórz nowy kanał alfa i wypełnij go gradientem w taki sposób, aby kanał był biały u góry obrazu, a czarny u dołu. Następnie wybierz filtr Rozmycie soczewkowe i wybierz ten kanał alfa z menu Źródło. Aby zmienić kierunek gradientu, zaznacz pole wyboru Odwróć.

 5. Aby odwrócić zaznaczenie lub kanał alfa używany jako mapa głębokości, zaznacz opcję Odwróć.

 6. Wybierz przesłonę z menu Kształt. Aby wygładzić krawędzie przesłony, przeciągnij suwak Krzywizna ostrza. Aby obrócić przesłonę, przeciągnij suwak Obrót.

  Aby zwiększyć intensywność rozmycia, posłuż się suwakiem Promień.

 7. W sekcji Odblaski przeciągnij suwak Próg, aby ustawić poziom odcinania jasności. Wszystkie piksele jaśniejsze niż określona tu wartość będą traktowane jak odbłyski światła.

  Aby zwiększyć jasność obszarów oświetlonych, posłuż się suwakiem Jasność.

 8. Aby wprowadzić szum na obrazie, użyj suwaka Ilość w sekcji Szum.Wybierz opcję rozmieszczenia szumu: Jednolity lub Gaussowski.

  Aby dodać szary szum, który nie wpłynie na kolory, wybierz opcję Monochromatyczny.

  Uwaga:

  Operacja rozmycia powoduje, że z oryginalnego obrazu jest usuwany naturalny szum i efekt ziarnistości. Usuwa ona też drobne szczegóły tekstur. Aby obraz wyglądał na bardziej realistyczny — nie retuszowany — można przywrócić pewną ilość usuniętego szumu i usuniętych szczegółów.

 9. Kliknij przycisk OK, aby wprowadzić zmiany na obrazie.

Rozmywanie obszarów obrazu

Narzędzie Rozmywanie pozwala złagodzić ostre krawędzie obrazu lub zredukować liczbę szczegółów. Im intensywniej używa się tego narzędzia, tym bardziej rozmyty staje się dany obszar obrazu.

 1. Zaznacz narzędzie Rozmywanie .

 2. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz końcówkę pędzla, ustaw tryb mieszania oraz intensywność.
  • Aby podczas rozmywania były używane dane ze wszystkich widocznych warstw, zaznacz pole wyboru Próbkuj wszystkie warstwy na pasku opcji. Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje, że narzędzie będzie działać tylko na dane warstwy aktywnej.
 3. Przeciągnij kursor nad fragmentem obrazu, który ma zostać rozmyty.

Wyostrzanie obszarów obrazu

Narzędzie Wyostrzanie powoduje nasilenie kontrastu wzdłuż krawędzi, co daje wrażenie zwiększonej ostrości. Im intensywniej używa się tego narzędzia, tym intensywniejsze jest wyostrzenie.

 1. Wybierz narzędzie Wyostrzanie . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Wiadro z farbą ).
 2. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz końcówkę pędzla i ustaw tryb mieszania oraz intensywność.
  • Aby podczas wyostrzania były używane dane ze wszystkich widocznych warstw, zaznacz pole wyboru Wszystkie warstwy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, oddziaływanie narzędzia obejmuje tylko dane z warstwy aktywnej.
  • Zaznacz opcję Chroń szczegóły, aby uwypuklić szczegóły i zminimalizować występowanie artefaktów będących skutkiem pikslowania. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli efekty wyostrzania mają być celowo przesadzone.
 3. Przeciągnij kursor nad fragmentem obrazu, który ma zostać wyostrzony.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?