Polecenie Auto-mieszanie warstw

Polecenie Auto-mieszanie warstw umożliwia łączenie obrazów i uzyskiwanie płynnych przejść w końcowym obrazie kompozytowym. Funkcja automatycznego mieszania warstw zależnie od potrzeb stosuje maski warstwy do wszystkich warstw, aby zamaskować prześwietlone lub niedoświetlone obszary albo różnice zawartości. Automatyczne mieszanie warstw jest możliwe tylko w przypadku obrazów RGB i obrazów w skali szarości. Nie działa ono z obiektami inteligentnymi, warstwami wideo, warstwami 3D ani z warstwami tła.

Polecenie Auto-mieszanie warstw pozwala między innymi mieszać wiele obrazów jednej sceny o różnych wyraźnych obszarach, aby osiągnąć obraz kompozytowy z większą głębią pola. Na tej samej zasadzie można utworzyć obraz kompozytowy, mieszając wiele obrazów sceny o różnej świetlistości. Poza łączeniem obrazów jednej sceny można także łączyć obrazy w panoramy. (Podczas tworzenia panoramy składającej się z wielu obrazów lepszym rozwiązaniem może być jednak skorzystanie z polecenia Photomerge).

Funkcja automatycznego mieszania warstw stosuje maski warstw (zależnie od potrzeb do wszystkich warstw), aby zamaskować prześwietlone lub niedoświetlone obszary lub różnice zawartości oraz utworzyć kompozyty z płynnymi przejściami.

Mieszanie głębi pola

 1. Skopiuj lub umieść obrazy, które chcesz połączyć w tym samym dokumencie.

  Każdy obraz znajdzie się w osobnej warstwie. Zobacz Powielanie warstw.

 2. Zaznacz warstwy, które chcesz zmieszać.
 3. (Opcjonalnie) Wyrównaj warstwy.

  Warstwy można wyrównać ręcznie lub za pomocą polecenia Auto-wyrównanie warstw. Zobacz Automatyczne wyrównywanie warstw obrazu.

 4. Przy zaznaczonych warstwach wybierz polecenie Edycja > Auto-mieszanie warstw.
 5. Wybierz pozycję Cel auto-mieszania:

  Panorama

  Miesza nakładające się warstwy i tworzy z nich obraz panoramiczny.

  Utwórz stos z obrazów

  Miesza najdokładniejsze szczegóły w każdym z odpowiadających sobie obrazów. Ta opcja działa najlepiej z wyrównanymi warstwami.

  Uwaga:

  Opcja Utwórz stos z obrazów pozwala mieszać wiele obrazów sceny z różną ostrością lub różnym oświetleniem, aby uzyskać najlepsze wyniki spośród dostępnych obrazów (wcześniej należy automatycznie wyrównać obrazy).  

 6. Wybierz pozycję Płynne tony i kolory, aby dopasować kolory i tony do mieszania.
 7. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online