Podręcznik użytkownika Anuluj

Cofanie i historia

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

W tym artykule omówiono sterowanie stanem obrazów w programie Adobe Photoshop przy użyciu poleceń cofania i ponawiania operacji oraz panelu Historia.

Polecenia cofania i ponawiania oraz panel Historia ułatwiają sterowanie stanem obrazów.

Stosowanie poleceń Cofnij i Ponów

Zaktualizowane w programie Photoshop CC 20.0 (październik 2018)

Od wersji z października 2018 — Photoshop CC (20.0) — można cofać wiele kroków wykonanych w dokumencie programu Photoshop, korzystając ze skrótu Control + Z (Windows) / Command + Z (macOS). Nowy tryb wielokrotnego cofania jest domyślnie włączony.

Aby cofnąć lub ponownie wykonać operację, wykonaj następujące czynności:

 • Cofnij: cofa jeden krok w łańcuchu cofania. Wybierz polecenie Edycja > Cofnij lub użyj skrótu klawiaturowego Control + Z (Windows) / Command + Z (macOS).
 • Ponów: przechodzi o jeden krok do przodu. Wybierz polecenie Edycja > Ponów lub użyj skrótu klawiaturowego Shift + Control + Z (Windows) / Shift + Command + Z (macOS).

Menu Edycja zawiera też nazwę kroku, który zostanie cofnięty lub wykonany przy następnym użyciu polecenia Cofnij lub Ponów. Na przykład może być dostępne polecenie Edycja > Cofnij Edycja tekstu.

(Photoshop)

Aby przywrócić starszy tryb cofania w programie Photoshop, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. W oknie dialogowym Skróty klawiszowe i menu wybierz opcję Używaj starszych skrótów klawiaturowych i kliknij przycisk OK.
 3. Uruchom ponownie program Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Aby przywrócić starszy tryb cofania we wtyczce Adobe Camera Raw, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu programu Photoshop wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików.
 2. W obszarze Zgodność pliku kliknij opcję Preferencje wtyczki Camera Raw.
 3. W oknie dialogowym Preferencje wtyczki Camera Raw zaznacz opcję Używaj starszych skrótów cofania i kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie program Photoshop.

Przywracanie ostatnio zapisanej wersji

 1. Wybierz polecenie Plik > Przywróć.
  Uwaga:

  Informacje dotyczące przywracania są dodawane jako stan historii do panelu Historia, co umożliwia cofnięcie operacji.

Przywróć część obrazu do poprzednio zapisanej wersji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj narzędzia Pędzel historii , aby malować stanem historii lub migawką wybraną na palecie Historia.

  • Użyj narzędzia Gumka  z zaznaczoną opcją Wymaż do historii.

  • Zaznacz obszar przeznaczony do odtworzenia i wybierz polecenie Edycja > Wypełnij. W polu Użyj wybierz opcję Historia i kliknij OK.

  Uwaga:

  Aby odtworzyć obraz przy użyciu migawki początkowego stanu dokumentu, wybierz polecenie Opcje historii z menu panelu i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Automatyczne tworzenie pierwszej migawki.

Anulowanie operacji

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Esc, aż do zatrzymania operacji. W systemie Mac OS można także wcisnąć klawisze Command+kropka.

Powiadomienie o zakończeniu operacji

Pasek wykonywanej operacji wskazuje stopień jej zaawansowania. Użytkownik może przerwać wykonywanie operacji. Może też ustawić preferencję powiadamiania o zakończeniu operacji.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS).

 2. Zaznacz opcję Sygnał po zakończeniu.
 3. Kliknij przycisk OK.

Korzystanie z panelu Historia

Korzystając z panelu Historia, można przejść do dowolnego niedawnego stanu obrazu utworzonego w trakcie bieżącej sesji. Po każdej zmianie obrazu do panelu jest dodawany nowy stan obrazu.

Jeśli na przykład część obrazu zostanie zaznaczona, pomalowana i obrócona, każdy z tych stanów zostanie wyświetlony na tym panelu. Można będzie wówczas zaznaczyć dowolny z tych stanów, a obraz powróci do takiego wyglądu, jaki miał przy pierwszym zastosowaniu danej zmiany. Potem można pracować dalej.

Panel Historia może być używany do usuwania stanów obrazu. W programie Photoshop można za jego pomocą utworzyć dokument na podstawie stanu lub migawki.

Aby wyświetlić panel Historia, wybierz polecenie Okno > Historia lub kliknij zakładkę panelu Historia.

Panel Historia programu Photoshop
Panel Historia programu Photoshop

A. Ustalenie źródła dla pędzla historii B. Miniaturka migawki C. Stan historii D. Suwak stanu historii 

Korzystając z panelu Historia, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Zmiany obejmujące cały program (zmiany paneli, ustawień kolorów, operacji i preferencji) nie są zmianami stosowanymi do konkretnego obrazu, dlatego nie są odzwierciedlane na panelu Historia.

 • Domyślnie panel Historia obejmuje 20 wcześniejszych stanów obrazu. Maksymalną liczbę zapamiętywanych stanów określa się za pomocą odpowiedniej preferencji (Preferencje > Wydajność). Wcześniejsze stany są automatycznie usuwane, aby zwolnić pamięć programu Photoshop. Aby utrzymać wybrany stan w czasie całej sesji, zrób migawkę stanu. Zobacz Wykonywanie migawki obrazu.

 • Po zamknięciu i ponownym otwarciu dokumentu wszystkie stany i migawki z ostatniej sesji są usuwane z tego panelu.

 • Domyślnie u góry panelu jest wyświetlana migawka początkowego stanu dokumentu.

 • Stany są dodawane na końcu listy. Znaczy to, że najwcześniejszy stan znajduje się na początku listy, a ostatnio wprowadzony, na końcu.

 • Do każdego stanu jest dołączana nazwa użytego narzędzia lub polecenia.

 • Zaznaczenie danego stanu powoduje wyszarzenie stanów widocznych poniżej. W ten sposób z łatwością można zauważyć, które zmiany zostaną usunięte, jeśli praca będzie kontynuowana od zaznaczonego stanu.

 • Zaznaczenie pewnego stanu i wprowadzenie zmian do obrazu powoduje usunięcie z palety wszystkich stanów, które następowały po nim (ustawienie domyślne).

 • Po zaznaczeniu stanu i wprowadzeniu zmian do obrazu można użyć polecenia Cofnij, które spowoduje cofnięcie ostatnio wprowadzonej zmiany i przywrócenia stanów usuniętych z palety.

 • Usunięcie zaznaczonego stanu powoduje usunięcie stanów, które następują po nim (ustawienie domyślne). Jeśli jednak jest zaznaczona opcja Historia nieliniowa, usunięcie zaznaczonego stanu dotyczy tylko tego stanu.

Przywracanie poprzedniego stanu obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nazwę stanu.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego stanu, wybierz z menu panelu Historia lub z menu Edycja polecenie Krok do przodu lub Krok do tyłu.

Usunięcie stanu lub stanów obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć zmianę i wszystkie kolejne, kliknij nazwę stanu i wybierz polecenie Usuń z menu panelu Historia.

  • Aby usunąć zmianę i wszystkie kolejne, przeciągnij stan na ikonę Usuń .

  • Aby usunąć listę stanów z panelu Historia bez zmieniania obrazu, wybierz polecenie Wyczyść historię z menu panelu Historia. Ta opcja nie zmniejsza ilości pamięci używanej przez program Photoshop.

  • Aby wyczyścić listę stanów bez zmieniania obrazu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i wybierz polecenie Wyczyść historię z menu panelu. Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o braku pamięci, polecenie to może okazać się użyteczne, ponieważ powoduje usunięcie stanów z bufora Cofnij i zwolnienie pamięci. Polecenia Wyczyść historię nie można cofnąć.

  • Aby wyczyścić listę stanów dla wszystkich otwartych dokumentów, wybierz polecenie Edycja > Wyczyść > Historia. Czynności tej nie można cofnąć.

Tworzenie lub zastępowanie dokumentu dokument na podstawie stanu obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij stan albo migawkę na przycisk Utwórz dokument na podstawie stanu obecnego w panelu Historia. Lista historii dla nowo utworzonego dokumentu zawiera tylko wpis Powiel stan.

  • Zaznacz stan lub migawkę i kliknij przycisk Utwórz dokument na podstawie stanu obecnego . Lista historii dla nowo utworzonego dokumentu zawiera tylko wpis Powiel stan.

  • Zaznacz stan lub migawkę i wybierz z menu panelu Historia polecenie Nowy dokument. Lista historii dla nowo utworzonego dokumentu zawiera tylko wpis Powiel stan.

  • Przeciągnąć stan na istniejący dokument.

  Uwaga:

  Aby zapisać jedno lub więcej migawek lub stanów obrazu potrzebnych do późniejszej edycji, utwórz i zapisz nowy plik dla każdego zachowanego stanu. Po ponownym otwarciu oryginalnego pliku otwórz także inne zapisane pliki. Początkową migawkę każdego pliku można przeciągnąć na oryginalny obraz, uzyskując na panelu Historia oryginalnego obrazu dostęp do migawek.

Ustawianie opcji historii

Można określić maksymalną liczbę elementów uwzględnianych na panelu Historia i ustawić inne opcje panelu.

 1. Z menu panelu Historia wybierz polecenie Opcje historii.
 2. Wybierz opcję:

  Automatyczne tworzenie pierwszej migawki

  Przy otwieraniu dokumentu jest tworzona migawka pierwszego stanu.

  Automatyczne tworzenie nowej migawki podczas zapisywania

  Przy każdym zapisywaniu pliku jest tworzona migawka.

  Historia nieliniowa

  Wprowadzanie zmian w zaznaczonym stanie nie powoduje usunięcia stanów, które pierwotnie nastąpiły po nim. Standardowo po zaznaczeniu stanu i wprowadzeniu zmian wszystkie stany następujące po nim są usuwane. Dzięki tej opcji panel Historia może zawierać listę etapów edycji w takiej kolejności, w jakiej były przeprowadzane. Funkcja rejestrowania stanów w sposób nieliniowy umożliwia zaznaczenie pewnego stanu, wprowadzenie zmian i usunięcie tylko tego stanu. Zmiana jest dopisywana na końcu listy.

  Domyślnie pokaż okno dialogowe Nowa migawka

  Wymusza w programie Photoshop monitowanie o nazwy migawek nawet w przypadku, gdy są używane przyciski panelu.

  Wyłącz cofanie zmian widoczności warstw

  Ta opcja jest domyślnie zaznaczona. Przełączanie widoczności warstwy jest rejestrowane jako krok w historii. Aby nie uwzględniać zmian widoczności warstw jako kroków historii, usuń zaznaczenie tej opcji.

Ustaw opcje Dziennika historii zmian

Program Photoshop umożliwia monitorowanie zmian wprowadzanych w pliku — czy to na własne potrzeby, czy do przedstawienia klientowi, czy też ze względu na wymagania prawne. Służy do tego Dziennik historii zmian, który zawiera w postaci tekstowej historię wszystkich czynności edycyjnych. Metadane dziennika historii zmian można wyświetlać za pomocą programu Adobe Bridge albo w oknie dialogowym Informacje o pliku.

Tekst ten można wyeksportować do zewnętrznego pliku dziennika albo zapisać w metadanych edytowanych plików. Przechowywanie historii zmian edycyjnych w postaci metadanych zwiększa rozmiar pliku, a w konsekwencji wydłuża czas jego otwierania i zapisywania.

Uwaga:

Jeżeli konieczne jest zagwarantowanie, że plik dziennika nie został w żaden sposób naruszony, zachowaj go w metadanych pliku. Następnie użyj programu Adobe Acrobat i umieść w pliku dziennika podpis elektroniczny.

Dane o historii poszczególnych sesji są zapisywane domyślnie w postaci metadanych osadzonych w pliku obrazu. Przede wszystkim można określić, czy dane takie mają być w ogóle zapisywane, a jeśli tak, określić stopień ich szczegółowości.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS).
 2. Kliknij preferencje Dziennika historii, aby go włączyć lub wyłączyć.
 3. Wybierz jedno z następujących ustawień opcji Zapisz dziennik w:

  Metadane

  Dane są zapisywane w postaci metadanych osadzonych w każdym pliku.

  Plik tekstowy

  Eksportuj Dziennik historii do pliku tekstowego. Program monituje o podanie nazwy pliku tekstowego i wyborze miejsca zapisania pliku.

  Obie

  Są zapisywane metadane i jest tworzony plik tekstowy.

  Uwaga:

  Aby zapisać plik tekstowy w innym miejscu lub zapisać inny plik tekstowy, kliknij przycisk Wybierz, wybierz miejsce zapisania pliku, określ jego nazwę (w razie potrzeby) i kliknij Zapisz.

 4. Z wysuwanego menu Dziennik zmian wybrać jedną z następujących opcji:

  Sesje

  Rejestruje pozycje dla każdego uruchomienia i zamknięcia programu Photoshop, a także każdego otwarcia i zamknięcia plików (zapisywana jest nazwa każdego pliku obrazu). Nie są rejestrowane żadne informacje o zmianach zawartości pliku.

  Skrócony

  Dołącza do informacji o sesjach tekst pojawiający się na panelu Historia.

  Szczegółowy

  Dołącza do informacji skróconych tekst pojawiający się na panelu Operacje. Aby była rejestrowana pełna historia zmian plików, wybierz opcję Szczegółowy.

Tworzenie migawki obrazu

Polecenie Migawka pozwala na utworzenie czasowej kopii (lub migawki) dowolnego stanu obrazu. Nowa migawka jest dodawana do listy migawek w górnej części panelu Historia. Zaznaczenie migawki pozwala na kontynuację pracy od danej wersji obrazu.

Migawki przypominają stany dostępne na liście panelu Historia, ale w porównaniu z nimi mają następujące zalety:

 • Migawce można nadać nazwę, a to ułatwia jej identyfikację.

 • Migawki mogą być przechowywane w trakcie całej sesji.

 • Ułatwiają porównywanie efektów. Na przykład, możesz zrobić jedną migawkę obrazu przed zastosowaniem filtra, a drugą — po jego zastosowaniu. Następnie możesz zaznaczyć pierwszą migawkę i wypróbować ten sam filtr z innymi ustawieniami. Być może takie porównania pozwolą dokonać najlepszego wyboru.

 • Migawki umożliwiają powrót do wybranego etapu pracy. Przed rozpoczęciem sekwencji bardziej skomplikowanych i nie do końca znanych operacji, warto zrobić migawkę. Jeśli wynik tych operacji nie będzie zadawalający, zawsze można będzie wrócić do migawki (czyli cofnąć wykonane operacje).

Uwaga:

Migawki nie są zachowywane wraz z obrazem. Zamknięcie obrazu powoduje usunięcie migawek. Jeśli nie jest zaznaczona opcja Zezwalaj na historię nieliniową, wybranie migawki i wprowadzenie zmian na obrazie powoduje usunięcie wszystkich stanów wyświetlanych na liście panelu Historia.

Utwórz migawkę

 1. Zaznacz stan i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby automatycznie utworzyć migawkę, kliknij przycisk Utwórz nową migawkę w panelu Historia lub (w razie zaznaczenia opcji historii Automatyczne tworzenie nowej migawki podczas zapisywania) wybierz polecenie Nowa migawka z menu panelu Historia.

  • Aby ustawić opcje podczas tworzenia migawki, wybierz polecenie Nowa migawka z menu panelu Historia lub kliknij przycisk Utwórz nową migawkę, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) albo Option (Mac OS).

 2. Wprowadź nazwę migawki w polu tekstowym Nazwa.

 3. Określ zawartość migawki za pomocą menu Z:

  Pełny dokument

  Migawka obejmuje wszystkie warstwy obrazu (w danym stanie).

  Warstwy scalone

  Migawka obejmuje wszystkie warstwy obrazu, ale zostają one złączone (w danym stanie).

  Bieżąca warstwa

  Migawka obejmuje tylko zaznaczoną warstwę obrazu (w danym stanie).

Praca z migawkami

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć migawkę, kliknij jej nazwę lub przeciągnij suwak migawki (po jego lewej stronie) w kierunku innej migawki.

  • Aby zmienić nazwę migawki, dwukrotnie kliknij zdjęcie i wpisz jego nazwę.

  • Aby usunąć migawkę, zaznacz ją, a następnie wybierz polecenie Usuń z menu panelu, kliknij ikonę Usuń  albo przeciągnij migawkę na ikonę Usuń.

Malowanie na podstawie stanu lub migawki obrazu

Narzędzie Pędzel historii  służy do kopiowania wybranego stanu lub migawki obrazu do okna bieżącego obrazu. Program tworzy kopię lub próbkę obrazu, a następnie użytkownik maluje przy jej pomocy.

Na przykład, można zrobić migawkę zmiany wprowadzonej narzędziem malarskim lub filtrem (przy wykonywaniu migawki zaznaczona musi być opcja Pełny dokument). Po jej cofnięciu może zastosować zmianę miejscowo, przy użyciu Pędzla historii. Dopóki nie zaznaczyłeś migawki połączone, narzędzie Pędzel historii maluje z warstwy w zaznaczonym stanie na tę samą warstwę o innym stanie.

Narzędzie Pędzel historii kopiuje z jednego stanu lub migawki do drugiego, ale tylko w tym samym miejscu. W programie Photoshop możesz również malować Artystycznym pędzlem historii, który pozwala tworzyć efekty specjalne.

 1. Wybierz Narzędzie Pędzel historii  .
 2. Na pasku opcji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Określ krycie i tryb mieszania.

  • Wybierz pędzel i jego opcje.

 3. Na panelu Historia kliknij lewą kolumnę stanu lub migawki do użycia jako źródło dla narzędzia Pędzel historii.
 4. Rozpocznij malowanie, przeciągając kursor narzędzia Pędzel historii.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto