Domyślny pędzel to zapisana końcówka pędzla o zdefiniowanych charakterystykach, takich jak rozmiar, kształt i twardość. Można zapisywać domyślne pędzle z często używanymi charakterystykami. Można też zapisać całkiem nowy domyślny pędzel — będzie on dostępny w menu Ustawienia narzędzia na pasku opcji. Następnie można przekonwertować wszystkie te ustawienia predefiniowane narzędzia Pędzel na pędzle predefiniowane, wybierając na pasku Opcje polecenie > Konwertuj wszystkie na pędzle predefiniowane.

Zmiana rozmiaru, kształtu lub twardości domyślnego pędzla ma charakter tymczasowy. Gdy ten sam pędzel zostanie uaktywniony po raz drugi, zostaną użyte jego oryginalne ustawienia. Aby wprowadzone zmiany były trwałe, należy utworzyć nowe ustawienia domyślne. Zobacz Tworzenie nowego domyślnego pędzla.

Wybieranie domyślnego pędzla

 1. Zaznacz narzędzie do malowania lub edycji i kliknij menu podręczne Pędzel na pasku opcji.
 2. Wybierz pędzel.

  Uwaga:

  Można też wybrać pędzel w panelu Ustawienia pędzla. Aby wyświetlić wczytane ustawienia predefiniowane, kliknij opcję Pędzle w lewym górnym obszarze panelu.

 3. Zmiana opcji domyślnego pędzla.

  Średnica

  Pozwala tymczasowo zmienić rozmiar pędzla. Należy przeciągnąć suwak lub wpisać odpowiednią wartość. Jeśli pędzel ma podwójną końcówkę, obydwie końcówki są skalowane.

  Użyj rozmiaru próbki

  Jeśli kształt końcówki pędzla jest oparty na próbce, jest używana oryginalna średnica. (Opcja niedostępna dla pędzli okrągłych).

  Twardość

  (Dostępne tylko dla okrągłych i kwadratowych pędzli.) Tymczasowo zmienia stopień wygładzania śladów pędzla. Przy ustawieniu 100% jest używana najtwardsza końcówka, ale nadal jest stosowane wygładzanie. W przypadku narzędzia Ołówek końcówka narzędzia jest zawsze twarda i nigdy nie jest stosowane wygładzanie.

Uwaga:

Można również zmodyfikować opcje pędzli predefiniowanych w panelu Pędzle (Okno > Pędzle).

Uwaga:

Aby w panelu Ustawienia pędzla uzyskać dynamiczny podgląd pociągnięć pędzlem, umieść wskaźnik nad pędzlem w panelu Pędzle i poczekaj, aż pojawi się podpowiedź. W miarę przemieszczenia się wskaźnika nad różnymi pędzlami w dolnej części panelu Pędzel będą wyświetlane przykładowe pociągnięcia.

Zarządzanie pędzlami i pędzlami predefiniowanymi

Panel Pędzle pozwala w wygodny sposób porządkować pędzle przez łączenie ich w grupy.

 1. Kliknij ikonę w panelu Pędzle.

 2. Podaj nazwę grupy. Kliknij przycisk OK.

 3. Przeciągnij pędzle i ustawienia predefiniowane do grupy.

 4. Utwórz więcej grup odpowiednio do wymagań.

Zmiana nazwy domyślnego pędzla

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz pędzel na panelu Domyślne ustawienia pędzla i wybierz polecenie Zmień nazwę pędzla z menu panelu. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.
 • W panelu Pędzel kliknij dwukrotnie końcówkę pędzla, wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.

Usuwanie domyślnego pędzla

Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Ustawienia predefiniowane pędzla:

 • Kliknij pędzel, które chcesz usunąć, z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
 • Wybierz pędzel, a następnie wybierz polecenie Usuń pędzel z menu panelu lub kliknij ikonę Usuń .

Importowanie pędzli i pakietów pędzli

Do programu Photoshop można importować różnorodne bezpłatne i kupione pędzle, na przykład pakiety pędzli Kyle'a do programu Photoshop. Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Pędzle wybierz z menu podręcznego polecenie Pobierz więcej pędzli. Można też kliknąć pędzel prawym przyciskiem myszy w panelu Pędzle i wybrać z menu kontekstowego polecenie Pobierz więcej pędzli.

  get_more_brushes2
  Wybierz polecenie Pobierz więcej pędzli z manu podręcznego w panelu Pędzle.
  get_more_brushes
  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz więcej pędzli.

 2. Pobierz pakiet pędzli. Pobierz na przykład zestaw Kyle'a „Megapak”.

 3. Uruchom program Photoshop i kliknij dwukrotnie pobrany plik ABR.

  Dodane pędzle zostaną wyświetlone w panelu Pędzle.

Uwaga:

Można również użyć opcji Importuj pędzle z menu podręcznego panelu Pędzle, aby znaleźć pobrany plik ABR i go otworzyć. Po wykonaniu tej czynności pobrane pędzle zostaną dodane do panelu Pędzle.

Pierwsze kroki z zaawansowanymi pędzlami niestandardowymi

Pierwsze kroki z zaawansowanymi pędzlami niestandardowymi
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Tworzenie nowego pędzla predefiniowanego

Dostosowany pędzel można zapisać jako domyślny pędzel, który będzie wyświetlany w panelu Pędzle i w Menedżerze ustawień predefiniowanych.

Uwaga:

Nowe domyślne pędzle są zapisywane w pliku preferencji. Jeśli plik ten zostanie usunięty lub uszkodzony albo jeśli zostanie uaktywniona domyślna biblioteka pędzli, nowe ustawienia domyślne zostaną utracone. Aby zapisać nowe domyślne pędzle na stałe, zapisz je w bibliotece.

 1. Dostosuj pędzel.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Pędzle:

  • Wybierz polecenie Nowe domyślne ustawienie pędzla z menu panelu, wprowadź nazwę domyślnego ustawienia pędzla i kliknij przycisk OK.

  • Kliknij przycisk Utwórz nowy pędzel .

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online