Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 6. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 7. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 8. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 9. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 10. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 11. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 12. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 13. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 14. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 15. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 16. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 17. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 18. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 19. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 20. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 21. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 22. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

W tym artykule opisano sposób nawigacji w przestrzeni roboczej programu Adobe Photoshop i korzystania z niej.

Uwaga:

Jeśli nie wiadomo, czy określone potrzeby lepiej spełnia program Photoshop czy Lightroom, można uzyskać pomoc w artykule Wybieranie właściwej aplikacji do obróbki zdjęć.

Dokumenty oraz pliki tworzy się i przetwarza za pomocą elementów takich jak panele, paski i okna. Dowolny układ tych elementów jest nazywany przestrzenią roboczą. Przestrzenie robocze poszczególnych aplikacji firmy Adobe do projektowania mają podobny wygląd, co ułatwia przechodzenie między programami. Program Photoshop można dostosować do swojego sposobu pracy przez wybranie jednej z predefiniowanych przestrzeni roboczych lub utworzenie własnej.

Ekran początkowy

Zaktualizowane w programie Photoshop 21.0 (listopad 2019 r.)

Po uruchomieniu programu Photoshop jest wyświetlany ekran początkowy, który zawiera następujące opcje:

 • Informacje o nowych funkcjach.
 • Szeroki wybór samouczków, które umożliwiają szybkie przyswajanie i zrozumienie koncepcji, obiegu pracy, wskazówek i sztuczek.
 • Wyświetlanie i otwieranie ostatnio używanych dokumentów. W razie potrzeby można dostosować liczbę ostatnio używanych plików, jakie mają być wyświetlane. Wybierz opcję Preferencje > Obsługa plików i określ żądaną wartość (od 0 do 100) w polu Lista ostatnich plików zawiera.

Zawartość ekranu początkowego zmienia się zależnie od tego, jak dobrze użytkownik zna program Photoshop i jakiego członkostwa Creative Cloud używa.

Ekran początkowy programu Photoshop
Ekran początkowy programu Photoshop

Aby przejść na ekran początkowy podczas pracy z dokumentem programu Photoshop, kliknij ikonę Ekran początkowy () na pasku opcji. Aby zamknąć ekran początkowy, wystarczy nacisnąć klawisz Esc. Na ekranie początkowym po lewej stronie znajdują się następujące karty i przyciski:

Ekran początkowy: Kliknij tę kartę, aby otworzyć ekran początkowy.

Materiały do nauki: Kliknij tę kartę, aby otworzyć listę podstawowych oraz zaawansowanych samouczków dotyczących programu Photoshop i rozpocząć naukę jego obsługi.

Zdjęcia Lightroom: Kliknij tę kartę, aby otworzyć zsynchronizowane zdjęcia z programu Lightroom i importować je do dokumentu programu Photoshop.

Pliki w chmurze: Tutaj znajduje się lista wszystkich dokumentów zapisanych w chmurze — zarówno z programu Photoshop na komputerze, jak i na tablecie iPad. Więcej informacji o plikach w chmurze znajdziesz w artykule Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania.

Usunięte: Tutaj znajdziesz listę wszystkich plików w chmurze, które zostały usunięte. Możesz przywrócić dokumenty lub trwale je usunąć.

Utwórz nowy: Kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy dokument. Dokument można również utworzyć, wybierając szablon lub ustawienie predefiniowane w programie Photoshop.

Otwórz: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć istniejący dokument w programie Photoshop.

Opis ogólny przestrzeni roboczej

 • Znajdujący się u góry Pasek aplikacji zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) oraz inne elementy sterujące aplikacją. W komputerach Macintosh pasek ten można wyświetlać lub chować za pomocą menu Window.

 • Panel Narzędzia zawiera narzędzia służące do tworzenia oraz edytowania obrazów, opraw graficznych, elementów stron i tym podobnych. Narzędzia powiązane są zgrupowane.

 • Panel sterowania paska opcji zawiera opcje dla aktualnie wybranego narzędzia. 

 • W oknie Dokument wyświetlany jest aktualnie wykorzystywany plik. Okna dokumentów można przełączać, a w niektórych sytuacjach można je także grupować oraz dokować.

 • Panele pomagają monitorować oraz modyfikować efekty pracy. Panele mogą być grupowane, układane w stos lub dokowane.

 • Ramka aplikacji grupuje wszystkie elementy przestrzeni roboczej w jednym, zintegrowanym oknie, co pozwala traktować aplikację jako pojedynczy obiekt. Przy przesuwaniu lub zmianie rozmiaru Ramki aplikacji lub jednego z jej elementów, wszystkie znajdujące się w niej elementy ustawiają się tak, by na siebie nie nachodziły. Panele nie znikają, jeśli przełączy się aplikacje lub przypadkowo kliknie poza jej obszarem. Posługując się dwiema aplikacjami lub większą ich liczbą, można rozmieścić poszczególne aplikacje obok siebie na ekranie. Jeśli korzysta się z wielu monitorów, to można rozmieszczać aplikacje na każdym z nich.

  Jeśli na komputerze Mac użytkownikowi bardziej odpowiada praca w tradycyjnym, swobodnym interfejsie, może wyłączyć ramkę aplikacji.

Funkcje ułatwiające obsługę

Przestrzeń robocza programu Photoshop jest łatwa w użyciu dzięki szeregowi funkcjonalnych elementów:

 • Różne poziomy jasności. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Photoshop > Preferencje (Mac OS) i wybierz próbkę Motyw kolorystyczny w kategorii Interfejs.
Uwaga:

Naciskając klawisze Shift + 1, można szybko zmniejszyć jasność. Klawisze Shift + 2 pozwalają zwiększyć jasność. W systemie Mac OS należy przy tym dodatkowo przytrzymać klawisz Fn.

 • Elementy wyświetlane na obrazie. Program informuje o stanie ulubionych narzędzi podczas ich używania. Wymiary zaznaczenia, kąty przekształceń i inne dane są widoczne bezpośrednio na obrazie. Aby zmienić umiejscowienie tych informacji, wybierz opcję w menu Pokaż wartości przekształcenia w kategorii preferencji Interfejs.
 • Maksymalne wykorzystanie ekranu. Klikając przycisk u dołu paska narzędzi, można przełączać tryby wyświetlania Standardowy i Pełny ekran.
 • Ustawianie koloru: Interfejs można dostosować, wybierając jeden z następujących kolorów: Czarny, Ciemnoszary, Szary i Jasnoszary. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs.
  2. Wybierz odpowiedni motyw kolorystyczny.
Dostępne motywy kolorystyczne
Dostępne motywy kolorystyczne

Ukrywanie lub pokazywanie wszystkich paneli

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele łącznie z panelami narzędzi i sterowania, naciśnij klawisz Tab.

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele poza panelami narzędzi i sterowania, naciśnij klawisze Shift+Tab.

Uwaga:

Można chwilowo wyświetlić ukryte panele, jeśli w preferencjach interfejsu wybrano opcję Automatycznie pokazuj ukryte panele. Przesuń kursor do krawędzi okna aplikacji (Windows) lub do krawędzi monitora (macOS) i wskaż nim pasek, który pojawi się na ekranie.

Wyświetlanie opcji panelu

 • Kliknij ikonę menu panelu Ikona menu panelu w prawej górnej części panelu.
Uwaga:

Nawet jeśli panel jest zwinięty, nadal można otworzyć jego menu.

Uwaga:

W programie Photoshop można zmienić rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w panelach i w podpowiedziach dotyczących narzędzi. W preferencjach interfejsu wybierz rozmiar z menu Rozmiar czcionki interfejsu. Aby zmienić skalę całego interfejsu programu Photoshop przez określenie rozmiaru jego czcionki, zaznacz opcję Skaluj interfejs do czcionki.

Ponowna konfiguracja panelu Narzędzia

Można wyświetlić narzędzia w panelu Narzędzia w pojedynczej kolumnie lub jedno obok drugiego w dwóch kolumnach.

 • Kliknij podwójną strzałkę na górze panelu Narzędzia.

Zarządzanie oknami i panelami

Własną przestrzeń roboczą można utworzyć poprzez przesuwanie oraz zmienianie okien dokumentów oraz paneli. Można także zapisać własne przestrzenie robocze i przełączać się między nimi.

Zmiana kolejności, dokowanie i uruchamianie okien dokumentu

Po otwarciu większej liczby plików okna dokumentów zostają oznaczone.

 • Aby zmienić kolejność oznaczonych okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.
 • Aby oddokować (uruchomić lub wyciągnąć z zakładki) okno dokumentu z grupy okien, przeciągnij zakładkę okna poza grupę.
Uwaga:

Można również wybrać polecenie Okno > Ułóż > Okno ruchome, aby uruchomić jedno okno dokumentu; albo polecenie Okno > Ułóż > Wszystkie okna ruchome, aby uruchomić wszystkie okna dokumentów na raz.

 • Aby zadokować okno dokumentu w osobnej grupie okien, przeciągnij zakładkę okna do tej grupy.

 • Aby utworzyć grupę dokumentów ułożonych na stosie lub sąsiadująco, przeciągnij okno do jednej ze stref upuszczania u szczytu, u dołu lub po bokach innego okna. Można określić sposób ułożenia grupy, używając przycisku Układ, który znajduje się na pasku aplikacji.

 • Aby w czasie zaznaczania przełączyć się na inny dokument w grupie z zakładką, przeciągnij na chwilę zaznaczenie nad zakładką dokumentu.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Można zadokować i oddokować panele poprzez przemieszczanie ich do i ze stacji dokowania.

 • Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go przy użyciu jego zakładki do stacji dokowania na górze, na dole lub pomiędzy innymi panelami.

 • Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je przy użyciu ich paska tytułu (jednolity pusty pasek powyżej zakładki) do stacji dokowania.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli, przeciągnij go poza stację dokowania przy użyciu zakładki lub paska tytułu. Można także przeciągnąć go do innej stacji dokowania lub umożliwić mu swobodne przemieszczanie się.

Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania
Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania wskazanej przez niebieskie pionowe podświetlenie

Panel Nawigator we własnej stacji dokowania
Panel Nawigator we własnej stacji dokowania

Uwaga:

Można uniemożliwić panelom zapełnianie całej przestrzeni w stacji dokowania. Przeciągnij dolną krawędź stacji dokowania do góry tak, aby nie stykała się z krawędzią przestrzeni roboczej.

Przesuwanie paneli

W trakcie przesuwania paneli można zobaczyć podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można przesunąć panel. Można na przykład przesunąć panel do góry lub w dół w stacji dokowania, poprzez przeciągniecie go do wąskiej niebieskiej strefy powyżej lub poniżej panelu. Jeśli przesuniesz go do obszaru, który nie jest strefą upuszczania, panel będzie się swobodnie przemieszczał w przestrzeni roboczej.

Uwaga:

Strefę upuszczania aktywuje położenie myszy, a nie położenie panelu. Jeśli nie widać strefy upuszczania, spróbuj przeciągnąć wskaźnik myszy w miejscu, gdzie strefa ta powinna się znajdować.

 • Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.

 • Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.

Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.
Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.

A. Pasek tytułowy B. Tabulatory C. Strefa upuszczania 

Uwaga:

Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby uchronić go od dokowania. Naciśnij klawisz Esc w trakcie przesuwania panelu, aby anulować operację.

Dodawanie i usuwanie paneli

Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Dok można utworzyć poprzez przesunięcie paneli do prawej krawędzi przestrzeni roboczej tak, aby pojawił się obszar upuszczenia.

 • Aby usunąć panel, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przycisk Control (macOS) jego zakładkę i wybierz opcję Zamknij lub usuń zaznaczenie w menu Okno.

 • Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj gdziekolwiek.

Modyfikowanie grup paneli

 • Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania w grupie.

Dodawanie panelu do grupy paneli
Dodawanie panelu do grupy paneli

 • Ponowne ułożenie paneli w grupie jest możliwe przez przeciągnięcie zakładek paneli na inne miejsce w grupie.

 • Aby usunąć panel z grupy i umożliwić jego swobodne przemieszczanie, przeciągnij zakładkę panelu poza grupę.

 • Aby przesunąć grupę, przeciągnij pasek tytułowy (obszar nad zakładkami).

Składowanie przemieszczających się paneli

W czasie przeciągania panelu z jego stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania, panel swobodnie przemieszcza się. Panel przemieszczający się można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Przemieszczające się panele oraz grupy paneli można układać w stos — tak, aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie
Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie

 • Aby umieścić na stosie przemieszczające się panele, przeciągaj je używając ich zakładek do strefy upuszczania znajdującej się na dole innego panelu.

 • Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół za pomocą jego zakładki.

Uwaga:

Upuść zakładkę nad wąską strefą upuszczania znajdującą się pomiędzy panelami, a nie nad szeroką strefą upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli ze stosu, tak by mógł się przemieszczać swobodnie, przeciągnij go poza stos używając jego zakładki lub paska tytułu.

Zmiana rozmiarów paneli

 • Kliknij dwukrotnie zakładkę, aby zminimalizować lub zmaksymalizować panel, grupę paneli lub stos paneli. Można także dwukrotnie kliknąć obszar zakładek (wolna przestrzeń obok zakładek).

 • Aby zmienić rozmiary panelu, przeciągnij dowolną jego część. Rozmiary niektórych paneli, na przykład panelu kolorów, nie mogą być zmieniane metodą przeciągania.

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli

Można zwinąć panele do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach, panele są zwinięte do postaci ikon w domyślnych ustawieniach przestrzeni roboczej.

Panele zwinięte do postaci ikon
Panele zwinięte do postaci ikon

Panele rozwinięte z postaci ikon
Panele rozwinięte z postaci ikon

 • Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.

 • Kliknij ikonę panelu, aby go rozwinąć.

 • Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst. Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.

 • Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku tytułu panelu.

 • Aby dodać pływający panel lub grupę paneli do stosu ikon, przeciągnij go używając zakładki lub paska tytułu. (Panele zwijają się automatycznie do ikon, jeśli są dodane do stosu ikon).
 • Aby przesunąć ikonę panelu (lub ikonę grupy paneli), przeciągnij ją. Ikony paneli można przeciągać w górę i w dół stosu, do innych stosów (gdzie pojawiają się w stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako ruchome ikony).

Zapobieganie przypadkowemu przesuwaniu paneli przy użyciu blokady przestrzeni roboczej

Wprowadzono w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

Opcja Zablokuj przestrzeń roboczą zapobiega przypadkowemu przesunięciu przestrzeni roboczej. Jest to szczególnie przydatne podczas używania programu Photoshop w połączeniu z tabletem i piórem. Ta opcja jest dostępna przez wybranie polecenia Okno > Przestrzeń robocza > Zablokuj przestrzeń roboczą.

Proste obliczenia matematyczne w polach liczb

Wprowadzono w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

W dowolnym polu, które przyjmuje wartości liczbowe, można wykonywać proste działania matematyczne.

Aby na przykład zwiększyć wymiar obszaru roboczego o 50 pikseli, możesz wpisać „+50” w polu bieżącej szerokości lub wysokości w oknie dialogowym Rozmiar obszaru roboczego. 

Aby obliczyć wartość w polu tekstowym, które umożliwia wprowadzanie wartości liczbowych:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastąpić całą bieżącą wartość wyrażeniem matematycznym, zaznacz całą wartość.

  • Aby użyć bieżącej wartości jako części wyrażenia matematycznego, kliknij przed nią lub za nią.

 2. Wpisz proste wyrażenie matematyczne, używając operatora takiego jak + (dodawanie), – (odejmowanie), * (mnożenie), / (dzielenie) lub % (wartość procentowa).

  Na przykład:

  3 cm * 50% to 3 centymetry razy 50%, czyli 1,50 cm.

  50 pkt. + 25% to 50 punktów plus 25% z 50 punktów, czyli 62,5 punktu.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Return, aby zastosować obliczenie.

Wyszukiwanie w panelu Odkrywanie

Pełne wyszukiwanie

Program Photoshop zawiera wydajną wyszukiwarkę, która między innymi pomaga w odkrywaniu nowych narzędzi, znajdowaniu samouczków z ćwiczeniami, a także przeglądanie pomocy w aplikacji i artykułów.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Panel Odkrywanie w programie Photoshop.

Tworzenie dokumentów

Podczas tworzenia dokumentu w programie Photoshop można — zamiast rozpoczynać od pustego obszaru roboczego — wybrać jeden z różnorodnych szablonów, w tym w usłudze Adobe Stock. Szablony obejmują zasoby stockowe i ilustracje, które stanowią podstawę dowolnego projektu. Po otwarciu szablonu w programie Photoshop można z nim pracować tak, jak z każdym innym dokumentem programu Photoshop (PSD).

Oprócz stosowania szablonów można też tworzyć dokumenty przez wybranie jednego z wielu ustawień predefiniowanych programu Photoshop lub ustawienie rozmiarów niestandardowych.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie dokumentów.
 

Okno dialogowe Nowy dokument
Okno dialogowe Nowy dokument | Szablony z usługi Adobe Stock i puste ustawienia predefiniowane

Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych

Dzięki zapisaniu bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej, możliwe jest przywrócenie przestrzeni roboczej, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel. Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych są wyświetlane w przełączniku na pasku aplikacji.

Zapisywanie własnej przestrzeni roboczej

 1. Aby zapisać używaną konfigurację przestrzeni roboczej, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Nowa przestrzeń robocza.

 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

 3. W obszarze Przechwyć zaznacz co najmniej jedną opcję:

  Skróty klawiaturowe

  Zapisuje bieżący zestaw skrótów klawiaturowych (tylko Photoshop).

  Menu lub Dostosowanie menu

  Zapisuje bieżący zestaw menu.

Wyświetl lub przełączaj między przestrzeniami roboczymi

Wybierz przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

Uwaga:

W programie Photoshop z każdą przestrzenią roboczą można skojarzyć specjalny skrót klawiaturowy, który umożliwi szybki dostęp do niej.

Usuwanie własnej przestrzeni roboczej

 • Wybierz polecenie Zarządzaj przestrzenią roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji, a następnie wybierz przestrzeń i kliknij przycisk Usuń.

 • Wybierz polecenie Usuń przestrzeń roboczą z przełącznika przestrzeni roboczych.

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Usuń przestrzeń roboczą, wybierz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej

 1. Za pomocą przełącznika na pasku aplikacji wybierz domyślną przestrzeń roboczą lub przestrzeń roboczą Istotne elementy.

 2. Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Wyzeruj [nazwa przestrzeni roboczej].

Przywracanie zapisanego układu przestrzeni roboczej

W programie Photoshop przestrzenie robocze automatycznie zachowują ostatnio wprowadzone zmiany układu. Można jednak przywrócić oryginalny, zapisany układ paneli.

 • Aby przywrócić jedną przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Przywróć [nazwa przestrzeni roboczej].

 • Aby przywrócić wszystkie przestrzenie robocze zainstalowane w programie Photoshop, kliknij przycisk „Przywróć domyślne przestrzenie robocze” w preferencjach interfejsu.

Uwaga:

Aby zmienić kolejność przestrzeni roboczych na pasku aplikacji, przeciągnij je.

Podpowiedzi rozszerzone

Teraz jeszcze szybciej można sprawdzić, do czego służą narzędzia programu Photoshop. Wskazanie kursorem niektórych narzędzi w panelu Narzędzia program Photoshop powoduje wyświetlenie opisu i krótkiego filmu ilustrującego działanie danej funkcji.

Można wyłączyć wyświetlanie rozszerzonych podpowiedzi. Aby to zrobić, usuń zaznaczenie opcji Preferencje > Narzędzia > Stosuj rozszerzone podpowiedzi.

Narzędzie Szybkie zaznaczanie
Podpowiedź rozszerzona: narzędzie Szybkie zaznaczanie

Kadrowanie, narzędzie
Podpowiedź rozszerzona: narzędzie Kadrowanie

Ukrywanie podpowiedzi

Domyślnie ustawienie kursora na większości narzędzi i opcji powoduje wyświetlenie opisów i podpowiedzi. Jeśli wyświetlanie podpowiedzi utrudnia koncentrację, można je ukryć.

W preferencjach interfejsu usuń zaznaczenie opcji Pokaż podpowiedzi narzędzi.

Uwaga:

W niektórych oknach dialogowych podpowiedzi nie są dostępne.

Windows | Obsługa monitorów o małych pikselach i oddzielne skalowanie monitorów

W systemie Windows 10 Creators Update i nowszych wersjach program Photoshop umożliwia wybranie skalowania interfejsu użytkownika od 100% do 400% co 25%. Dzięki temu ulepszeniu interfejs użytkownika programu Photoshop jest czytelny i wyraźny niezależnie od wielkości pikseli monitora. Program Photoshop automatycznie dostosowuje swoją rozdzielczość na podstawie ustawień systemu Windows.

Oprócz tego współczynnik skalowania można dostosować oddzielnie dla każdego monitora. To elastyczne rozwiązanie gwarantuje, że laptop z monitorem o wysokiej rozdzielczości umożliwi łatwe korzystanie z monitora stacjonarnego o niższej rozdzielczości (i odwrotnie). Jeden z monitorów może na przykład mieć ustawiony współczynnik skalowania 175%, a drugi — 400%. Dzięki temu program Photoshop jest równie funkcjonalny na zaawansowanych 13-calowych laptopach z ekranami o rozdzielczości 4K, na przystępnych cenowo modelach z ekranami rozdzielczości 1080p oraz na monitorach profesjonalnych o rozdzielczości 8K.

W systemie Windows wybierz polecenie Start > Ustawienia > System > Ekran. W obszarze Skala i układ wybierz współczynniki skalowania poszczególnych ekranów.

Uwaga:

W wersji Windows 10 Creators Update lub nowszej ustawienie Skalowanie interfejsu w programie Photoshop (Preferencje > Interfejs > Skalowanie interfejsu) nadal ma zastosowanie do niektórych składników, takich jak okna dialogowe Informacje o pliku i Camera Raw. We wcześniejszych wersjach systemu Windows to ustawienie dotyczy wszystkich składników programu Photoshop. Kiedy opcja Skalowanie interfejsu jest ustawiona na Automatycznie, jest domyślnie przyjmowany współczynnik skalowania 100 lub 200 zależnie od tego, który jest bliższy temu współczynnikowi ustawionemu dla głównego monitora systemu operacyjnego.

Używanie programu Photoshop na komputerze MacBook Pro z paskiem Touch Bar

Windows | Paleta Klawisze modyfikatorów

Modifier key palette | Windows

Nowa paleta Klawisze modyfikatorów zapewnia dostęp do często używanych modyfikatorów — klawiszy Shift, Ctrl i Alt — na urządzeniach dotykowych z systemem Windows, takich jak tablet Surface Pro.

• Wybierz opcję Okno > Klawisze modyfikatorów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto