W tym artykule opisano sposób nawigacji w przestrzeni roboczej programu Adobe Photoshop i korzystania z niej.

Uwaga:

Jeśli nie wiadomo, czy określone potrzeby lepiej spełnia program Photoshop czy Lightroom, można uzyskać pomoc w artykule Wybieranie właściwej aplikacji do obróbki zdjęć.

Dokumenty oraz pliki tworzy się i przetwarza za pomocą elementów takich jak panele, paski i okna. Dowolny układ tych elementów jest nazywany przestrzenią roboczą. Przestrzenie robocze poszczególnych aplikacji firmy Adobe do projektowania mają podobny wygląd, co ułatwia przechodzenie między programami. Program Photoshop można dostosować do swojego sposobu pracy przez wybranie jednej z predefiniowanych przestrzeni roboczych lub utworzenie własnej.

Ekran początkowy

Wprowadzono w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

Po uruchomieniu programu Photoshop jest wyświetlany ekran początkowy, który zawiera następujące opcje:

 • Informacje o nowych funkcjach.
 • Szeroki wybór samouczków, które umożliwiają szybkie przyswajanie i zrozumienie koncepcji, obiegu pracy, wskazówek i sztuczek.
 • Wyświetlanie i otwieranie ostatnio używanych dokumentów. W razie potrzeby można dostosować liczbę ostatnio używanych plików, jakie mają być wyświetlane. Wybierz opcję Preferencje > Obsługa plików i określ żądaną wartość (od 0 do 100) w polu Lista ostatnich plików zawiera.

Zawartość ekranu początkowego zmienia się zależnie od tego, jak dobrze użytkownik zna program Photoshop i jakiego członkostwa Creative Cloud używa.

Uwaga:

 • Aby przejść na ekran początkowy podczas pracy z dokumentem programu Photoshop, kliknij ikonę Ekran początkowy na pasku opcji.
 • Aby zamknąć ekran początkowy, wysatarczy nacisnąć klawisz Esc.

Ekran początkowy programu Photoshop
Ekran początkowy programu Photoshop

Na ekranie początkowym po lewej stronie znajdują się następujące karty i przyciski:

Ekran początkowy: kliknij tę kartę, aby otworzyć ekran początkowy.

Materiały do nauki: kliknij tę kartę, aby otworzyć listę podstawowych oraz zaawansowanych samouczków dotyczących programu Illustrator i rozpocząć naukę jego obsługi.

Zdjęcia programu Lightroom: kliknij tę kartę, aby otworzyć zsynchronizowane zdjęcia z programu Lightroom i importować je do dokumentu programu Photoshop.

Utwórz nowy: kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy dokument. Dokument można również utworzyć, wybierając szablon lub ustawienie predefiniowane w programie Photoshop.

Otwórz: kliknij ten przycisk, aby otworzyć istniejący dokument w programie Photoshop.

Wprowadzenie do obszaru roboczego programu Photoshop

Dokument bez tytułu Wprowadzenie do przestrzeni roboczej programu Photoshop Używanie panelu Historia w programie Photoshop Wybieranie koloru w panelu Kolor w programie Photoshop Używanie Bibliotek Creative Cloud w programie Photoshop Podstawy pracy z warstwami w programie Photoshop Wprowadzenie do narzędzi programu Photoshop

A: Panel Narzędzia | B: Panel Historia | C: Panel Kolor | D: Panel Biblioteki Creative Cloud | E: Panel Warstwy

Obraz interaktywny | Kliknij podświetlone obszary obrazu, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Opis ogólny przestrzeni roboczej

 • Znajdujący się u góry Pasek aplikacji zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) oraz inne elementy sterujące aplikacją. W komputerach Macintosh pasek ten można wyświetlać lub chować za pomocą menu Window.

 • Panel Narzędzia zawiera narzędzia służące do tworzenia oraz edytowania obrazów, opraw graficznych, elementów stron i tym podobnych. Narzędzia powiązane są zgrupowane.

 • Panel sterowania paska opcji zawiera opcje dla aktualnie wybranego narzędzia. 

 • W oknie Dokument wyświetlany jest aktualnie wykorzystywany plik. Okna dokumentów można przełączać, a w niektórych sytuacjach można je także grupować oraz dokować.

 • Panele pomagają monitorować oraz modyfikować efekty pracy. Panele mogą być grupowane, układane w stos lub dokowane.

 • Ramka aplikacji grupuje wszystkie elementy przestrzeni roboczej w jednym, zintegrowanym oknie, co pozwala traktować aplikację jako pojedynczy obiekt. Przy przesuwaniu lub zmianie rozmiaru Ramki aplikacji lub jednego z jej elementów, wszystkie znajdujące się w niej elementy ustawiają się tak, by na siebie nie nachodziły. Panele nie znikają, jeśli przełączy się aplikacje lub przypadkowo kliknie poza jej obszarem. Posługując się dwiema aplikacjami lub większą ich liczbą, można rozmieścić poszczególne aplikacje obok siebie na ekranie. Jeśli korzysta się z wielu monitorów, to można rozmieszczać aplikacje na każdym z nich.

  Jeśli na komputerze Mac użytkownikowi bardziej odpowiada praca w tradycyjnym, swobodnym interfejsie, może wyłączyć ramkę aplikacji.

Funkcje ułatwiające obsługę

Przestrzeń robocza programu Photoshop jest łatwa w użyciu dzięki szeregowi funkcjonalnych elementów:

 • Różne poziomy jasności. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Photoshop > Preferencje (Mac OS) i wybierz próbkę Motyw kolorystyczny w kategorii Interfejs.

Uwaga:

Naciskając klawisze Shift + 1, można szybko zmniejszyć jasność. Klawisze Shift + 2 pozwalają zwiększyć jasność. W systemie Mac OS należy przy tym dodatkowo przytrzymać klawisz Fn.

 • Elementy wyświetlane na obrazie. Program informuje o stanie ulubionych narzędzi podczas ich używania. Wymiary zaznaczenia, kąty przekształceń i inne dane są widoczne bezpośrednio na obrazie. Aby zmienić umiejscowienie tych informacji, wybierz opcję w menu Pokaż wartości przekształcenia w kategorii preferencji Interfejs.
 • Maksymalne wykorzystanie ekranu. Klikając przycisk u dołu paska narzędzi, można przełączać tryby wyświetlania Standardowy i Pełny ekran.
 • Ustawianie koloru: Interfejs można dostosować, wybierając jeden z następujących kolorów: Czarny, Ciemnoszary, Szary i Jasnoszary. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs.
  2. Wybierz odpowiedni motyw kolorystyczny.
Color_theme
Dostępne motywy kolorystyczne

Ukrywanie lub pokazywanie wszystkich paneli

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele łącznie z panelami narzędzi i sterowania, naciśnij klawisz Tab.

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele poza panelami narzędzi i sterowania, naciśnij klawisze Shift+Tab.

Uwaga:

Można chwilowo wyświetlić ukryte panele, jeśli w preferencjach interfejsu wybrano opcję Automatycznie pokazuj ukryte panele. Przesuń kursor do krawędzi okna aplikacji (Windows) lub do krawędzi monitora (Mac OS) i wskaż nim pasek, który pojawi się na ekranie.

Wyświetlanie opcji panelu

 • Kliknij ikonę menu panelu w prawej górnej części panelu.

Uwaga:

Nawet jeśli panel jest zwinięty, nadal można otworzyć jego menu.

Uwaga:

W programie Photoshop można zmienić rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w panelach i w podpowiedziach dotyczących narzędzi. W preferencjach interfejsu wybierz rozmiar z menu Rozmiar czcionki interfejsu. Aby zmienić skalę całego interfejsu programu Photoshop przez określenie rozmiaru jego czcionki, zaznacz opcję Skaluj interfejs do czcionki.

Ponowna konfiguracja panelu Narzędzia

Można wyświetlić narzędzia w panelu Narzędzia w pojedynczej kolumnie lub jedno obok drugiego w dwóch kolumnach.

 • Kliknij podwójną strzałkę na górze panelu Narzędzia.

Zarządzanie oknami i panelami

Własną przestrzeń roboczą można utworzyć poprzez przesuwanie oraz zmienianie okien dokumentów oraz paneli. Można także zapisać własne przestrzenie robocze i przełączać się między nimi.

Zmiana kolejności, dokowanie i uruchamianie okien dokumentu

Po otwarciu większej liczby plików okna dokumentów zostają oznaczone.

 • Aby zmienić kolejność oznaczonych okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.
 • Aby oddokować (uruchomić lub wyciągnąć z zakładki) okno dokumentu z grupy okien, przeciągnij zakładkę okna poza grupę.

Uwaga:

Można również wybrać polecenie Okno > Ułóż > Okno ruchome, aby uruchomić jedno okno dokumentu; albo polecenie Okno > Ułóż > Wszystkie okna ruchome, aby uruchomić wszystkie okna dokumentów na raz.

 • Aby zadokować okno dokumentu w osobnej grupie okien, przeciągnij zakładkę okna do tej grupy.

 • Aby utworzyć grupę dokumentów ułożonych na stosie lub sąsiadująco, przeciągnij okno do jednej ze stref upuszczania u szczytu, u dołu lub po bokach innego okna. Można określić sposób ułożenia grupy, używając przycisku Układ, który znajduje się na pasku aplikacji.

 • Aby w czasie zaznaczania przełączyć się na inny dokument w grupie z zakładką, przeciągnij na chwilę zaznaczenie nad zakładką dokumentu.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Można zadokować i oddokować panele poprzez przemieszczanie ich do i ze stacji dokowania.

 • Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go przy użyciu jego zakładki do stacji dokowania na górze, na dole lub pomiędzy innymi panelami.

 • Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je przy użyciu ich paska tytułu (jednolity pusty pasek powyżej zakładki) do stacji dokowania.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli, przeciągnij go poza stację dokowania przy użyciu zakładki lub paska tytułu. Można także przeciągnąć go do innej stacji dokowania lub umożliwić mu swobodne przemieszczanie się.

Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania
Przeciąganie panelu Nawigator do nowej stacji dokowania wskazanej przez niebieskie pionowe podświetlenie

Panel Nawigator we własnej stacji dokowania
Panel Nawigator we własnej stacji dokowania

Uwaga:

Można uniemożliwić panelom zapełnianie całej przestrzeni w stacji dokowania. Przeciągnij dolną krawędź stacji dokowania do góry tak, aby nie stykała się z krawędzią przestrzeni roboczej.

Przesuwanie paneli

W trakcie przesuwania paneli można zobaczyć podświetlone na niebiesko strefy upuszczania. Są to obszary, do których można przesunąć panel. Można na przykład przesunąć panel do góry lub w dół w stacji dokowania, poprzez przeciągniecie go do wąskiej niebieskiej strefy powyżej lub poniżej panelu. Jeśli przesuniesz go do obszaru, który nie jest strefą upuszczania, panel będzie się swobodnie przemieszczał w przestrzeni roboczej.

Uwaga:

Strefę upuszczania aktywuje położenie myszy, a nie położenie panelu. Jeśli nie widać strefy upuszczania, spróbuj przeciągnąć wskaźnik myszy w miejscu, gdzie strefa ta powinna się znajdować.

 • Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.

 • Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.

Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.
Wąska niebieska strefa upuszczania wskazuje, że panel Kolor będzie dokowany sam na sobie powyżej grupy panelu Warstwy.

A. Pasek tytułowy B. Tabulatory C. Strefa upuszczania 

Uwaga:

Naciśnij Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) podczas przesuwania panelu, aby uchronić go od dokowania. Naciśnij klawisz Esc w trakcie przesuwania panelu, aby anulować operację.

Dodawanie i usuwanie paneli

Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Dok można utworzyć poprzez przesunięcie paneli do prawej krawędzi przestrzeni roboczej tak, aby pojawił się obszar upuszczenia.

 • Aby usunąć panel, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przycisk Control (Mac) jego zakładkę i wybierz opcję Zamknij lub usuń zaznaczenie w menu Okno.

 • Aby dodać panel, zaznacz go w menu Okno i zadokuj gdziekolwiek.

Modyfikowanie grup paneli

 • Aby przesunąć panel do grupy, przeciągnij jego zakładkę do podświetlonej strefy upuszczania w grupie.

Dodawanie panelu do grupy paneli
Dodawanie panelu do grupy paneli

 • Ponowne ułożenie paneli w grupie jest możliwe przez przeciągnięcie zakładek paneli na inne miejsce w grupie.

 • Aby usunąć panel z grupy i umożliwić jego swobodne przemieszczanie, przeciągnij zakładkę panelu poza grupę.

 • Aby przesunąć grupę, przeciągnij pasek tytułowy (obszar nad zakładkami).

Składowanie przemieszczających się paneli

W czasie przeciągania panelu z jego stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania, panel swobodnie przemieszcza się. Panel przemieszczający się można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Przemieszczające się panele oraz grupy paneli można układać w stos — tak, aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie
Swobodnie przemieszczające się panele składowane na stosie

 • Aby umieścić na stosie przemieszczające się panele, przeciągaj je używając ich zakładek do strefy upuszczania znajdującej się na dole innego panelu.

 • Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół za pomocą jego zakładki.

Uwaga:

Upuść zakładkę nad wąską strefą upuszczania znajdującą się pomiędzy panelami, a nie nad szeroką strefą upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli ze stosu, tak by mógł się przemieszczać swobodnie, przeciągnij go poza stos używając jego zakładki lub paska tytułu.

Zmiana rozmiarów paneli

 • Kliknij dwukrotnie zakładkę, aby zminimalizować lub zmaksymalizować panel, grupę paneli lub stos paneli. Można także dwukrotnie kliknąć obszar zakładek (wolna przestrzeń obok zakładek).

 • Aby zmienić rozmiary panelu, przeciągnij dowolną jego część. Rozmiary niektórych paneli, na przykład panelu kolorów, nie mogą być zmieniane metodą przeciągania.

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli

Można zwinąć panele do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach, panele są zwinięte do postaci ikon w domyślnych ustawieniach przestrzeni roboczej.

Panele zwinięte do postaci ikon
Panele zwinięte do postaci ikon

Panele rozwinięte z postaci ikon
Panele rozwinięte z postaci ikon

 • Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu.

 • Kliknij ikonę panelu, aby go rozwinąć.

 • Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst. Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.

 • Aby zwinąć rozwinięty panel z powrotem do postaci ikony, kliknij jego zakładkę, jego ikonę lub podwójną strzałkę na pasku tytułu panelu.

 • Aby dodać pływający panel lub grupę paneli do stosu ikon, przeciągnij go używając zakładki lub paska tytułu. (Panele zwijają się automatycznie do ikon, jeśli są dodane do stosu ikon).
 • Aby przesunąć ikonę panelu (lub ikonę grupy paneli), przeciągnij ją. Ikony paneli można przeciągać w górę i w dół stosu, do innych stosów (gdzie pojawiają się w stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako ruchome ikony).

Zapobieganie przypadkowemu przesuwaniu paneli przy użyciu blokady przestrzeni roboczej

Wprowadzono w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

Opcja Zablokuj przestrzeń roboczą zapobiega przypadkowemu przesunięciu przestrzeni roboczej. Jest to szczególnie przydatne podczas używania programu Photoshop w połączeniu z tabletem i piórem. Ta opcja jest dostępna przez wybranie polecenia Okno > Przestrzeń robocza > Zablokuj przestrzeń roboczą.

Proste obliczenia matematyczne w polach liczb

Wprowadzono w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

W dowolnym polu, które przyjmuje wartości liczbowe, można wykonywać proste działania matematyczne.

Aby na przykład zwiększyć wymiar obszaru roboczego o 50 pikseli, można wpisać „+50” w polu bieżącej szerokości lub wysokości w oknie dialogowym Rozmiar obszaru roboczego.

Aby obliczyć wartość w polu tekstowym, które umożliwia wprowadzanie wartości liczbowych:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastąpić całą bieżącą wartość wyrażeniem matematycznym, zaznacz całą wartość.

  • Aby użyć bieżącej wartości jako części wyrażenia matematycznego, kliknij przed nią lub za nią.

 2. Wpisz proste wyrażenie matematyczne, używając operatora takiego jak + (dodawanie), – (odejmowanie), * (mnożenie), / (dzielenie) lub % (wartość procentowa).

  Na przykład:

  3 cm * 50% to 3 centymetry razy 50%, czyli 1,50 cm.

  50 pkt. + 25% to 50 punktów plus 25% z 50 punktów, czyli 62,5 punkta.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Return, aby zastosować obliczenie.

Heroimage_search

Program Photoshop udostępnia zaawansowane możliwości wyszukiwania z poziomu jednego okna dialogowego. Umożliwia ono wyszukiwanie w elementach interfejsu użytkownika, dokumentach, pomocy, materiałach do nauki, inspirujących zasobach w usłudze Stock oraz innych elementach. Wyszukiwanie jest możliwe zaraz po uruchomieniu programu Photoshop lub po otwarciu co najmniej jednego dokumentu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w artykule Wyszukiwanie w programie Photoshop.

Tworzenie dokumentów

Podczas tworzenia dokumentu w programie Photoshop można — zamiast rozpoczynać od pustego obszaru roboczego — wybrać jeden z różnorodnych szablonów, w tym w usłudze Adobe Stock. Szablony obejmują zasoby stockowe i ilustracje, które stanowią podstawę dowolnego projektu. Po otwarciu szablonu w programie Photoshop można z nim pracować tak, jak z każdym innym dokumentem programu Photoshop (PSD).

Oprócz stosowania szablonów można też tworzyć dokumenty przez wybranie jednego z wielu ustawień predefiniowanych programu Photoshop lub ustawienie rozmiarów niestandardowych.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie dokumentów.

PS_New Document dialog
Okno dialogowe Nowy dokument | Szablony z usługi Adobe Stock i puste ustawienia predefiniowane

Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych

Dzięki zapisaniu bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej, możliwe jest przywrócenie przestrzeni roboczej, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel. Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych są wyświetlane w przełączniku na pasku aplikacji.

Zapisz własną przestrzeń roboczą

 1. Aby zapisać używaną konfigurację przestrzeni roboczej, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Nowa przestrzeń robocza.

 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej.

 3. W obszarze Przechwyć zaznacz co najmniej jedną opcję:

  Skróty klawiaturowe

  Zapisuje bieżący zestaw skrótów klawiaturowych (tylko Photoshop).

  Menu lub Dostosowanie menu

  Zapisuje bieżący zestaw menu.

Wyświetl lub przełączaj między przestrzeniami roboczymi

Wybierz przestrzeń roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji.

Uwaga:

W programie Photoshop z każdą przestrzenią roboczą można skojarzyć specjalny skrót klawiaturowy, który umożliwi szybki dostęp do niej.

Usuwanie własnej przestrzeni roboczej

 • Wybierz polecenie Zarządzaj przestrzenią roboczą za pomocą przełącznika na pasku aplikacji, a następnie wybierz przestrzeń i kliknij przycisk Usuń.

 • Wybierz polecenie Usuń przestrzeń roboczą z przełącznika przestrzeni roboczych.

 • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Usuń przestrzeń roboczą, wybierz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej

 1. Za pomocą przełącznika na pasku aplikacji wybierz domyślną przestrzeń roboczą lub przestrzeń roboczą Istotne elementy.

 2. Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Wyzeruj [nazwa przestrzeni roboczej].

Przywracanie zapisanego układu przestrzeni roboczej

W programie Photoshop przestrzenie robocze automatycznie zachowują ostatnio wprowadzone zmiany układu. Można jednak przywrócić oryginalny, zapisany układ paneli.

 • Aby przywrócić jedną przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Przywróć [nazwa przestrzeni roboczej].

 • Aby przywrócić wszystkie przestrzenie robocze zainstalowane w programie Photoshop, kliknij przycisk „Przywróć domyślne przestrzenie robocze” w preferencjach interfejsu.

Uwaga:

Aby zmienić kolejność przestrzeni roboczych na pasku aplikacji, przeciągnij je.

Podpowiedzi rozszerzone

Teraz jeszcze szybciej można sprawdzić, do czego służą narzędzia programu Photoshop. Wskazanie kursorem niektórych narzędzi w panelu Narzędzia program Photoshop powoduje wyświetlenie opisu i krótkiego filmu ilustrującego działanie danej funkcji.

Można wyłączyć wyświetlanie rozszerzonych podpowiedzi. Aby to zrobić, usuń zaznaczenie opcji Preferencje > Narzędzia > Stosuj rozszerzone podpowiedzi.

v2_q-s-video
Podpowiedź rozszerzona: narzędzie Szybkie zaznaczanie
v2_crop-tool-video
Podpowiedź rozszerzona: narzędzie Kadrowanie

Ukrywanie podpowiedzi

Domyślnie ustawienie kursora na większości narzędzi i opcji powoduje wyświetlenie opisów i podpowiedzi. Jeśli wyświetlanie podpowiedzi utrudnia koncentrację, można je ukryć.

W preferencjach interfejsu usuń zaznaczenie opcji Pokaż podpowiedzi narzędzi.

Uwaga:

W niektórych oknach dialogowych podpowiedzi nie są dostępne.

Windows | Obsługa monitorów o małych pikselach i oddzielne skalowanie monitorów

W systemie Windows 10 Creators Update i nowszych wersjach program Photoshop umożliwia wybranie skalowania interfejsu użytkownika od 100% do 400% co 25%. Dzięki temu ulepszeniu interfejs użytkownika programu Photoshop jest czytelny i wyraźny niezależnie od wielkości pikseli monitora. Program Photoshop automatycznie dostosowuje swoją rozdzielczość na podstawie ustawień systemu Windows.

Oprócz tego współczynnik skalowania można dostosować oddzielnie dla każdego monitora. To elastyczne rozwiązanie gwarantuje, że laptop z monitorem o wysokiej rozdzielczości umożliwi łatwe korzystanie z monitora stacjonarnego o niższej rozdzielczości (i odwrotnie). Jeden z monitorów może na przykład mieć ustawiony współczynnik skalowania 175%, a drugi — 400%. Dzięki temu program Photoshop jest równie funkcjonalny na zaawansowanych 13-calowych laptopach z ekranami o rozdzielczości 4K, na przystępnych cenowo modelach z ekranami rozdzielczości 1080p oraz na monitorach profesjonalnych o rozdzielczości 8K.

W systemie Windows wybierz polecenie Start > Ustawienia > System > Ekran. W obszarze Skala i układ wybierz współczynniki skalowania poszczególnych ekranów.

Uwaga:

W wersji Windows 10 Creators Update lub nowszej ustawienie Skalowanie interfejsu w programie Photoshop (Preferencje > Interfejs > Skalowanie interfejsu) nadal ma zastosowanie do niektórych składników, takich jak okna dialogowe Informacje o pliku i Camera Raw. We wcześniejszych wersjach systemu Windows to ustawienie dotyczy wszystkich składników programu Photoshop. Kiedy opcja Skalowanie interfejsu jest ustawiona na Automatycznie, jest domyślnie przyjmowany współczynnik skalowania 100 lub 200 zależnie od tego, który jest bliższy temu współczynnikowi ustawionemu dla głównego monitora systemu operacyjnego.

Używanie programu Photoshop na komputerze MacBook Pro z paskiem Touch Bar

Windows | Paleta Klawisze modyfikatorów

Modifier-Keys

Nowa paleta Klawisze modyfikatorów zapewnia dostęp do często używanych modyfikatorów — klawiszy Shift, Ctrl i Alt — na urządzeniach dotykowych z systemem Windows, takich jak tablet Surface Pro.

• Wybierz opcję Okno > Klawisze modyfikatorów.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online