Polecenie Rozmiar obrazu dostępne w programie Photoshop umożliwia zachowanie szczegółów obrazu i zapewnia lepszą ostrość podczas powiększania obrazów.

Zmienianie rozmiaru obrazu w programie Photoshop
Obraz pierwotny przed kadrowaniem (z lewej); ostry obraz powiększony (z prawej)

Ponadto okno dialogowe Rozmiar obrazu zostało w programie Photoshop zmodyfikowane w celu ułatwienia jego obsługi.

 • W oknie jest wyświetlany podgląd obrazu po zastosowaniu parametrów zmiany rozmiaru.
 • Zmiana rozmiaru okna dialogowego powoduje zmianę rozmiaru okna podglądu.
 • Włączanie lub wyłączanie opcji Skaluj style odbywa się z poziomu menu koła zębatego w prawym górnym rogu okna dialogowego.
 • Jednostkę miary, w której mają być wyświetlane wymiary obrazu końcowego, można wybrać z menu podręcznego Wymiary.
 • Opcję zachowania proporcji można włączyć lub wyłączyć, klikając ikonę Zachowaj proporcje.

Wideo | Zmienianie rozmiarów obrazów w programie Photoshop

Wideo | Zmienianie rozmiarów obrazów w programie Photoshop
Pete Collins omawia ulepszenia funkcji zmieniania rozmiarów obrazów wprowadzone w programie Photoshop.
Pete Collins

Zmienianie rozmiarów obrazów

Zmienianie rozmiaru obrazu w programie Photoshop
Zmienianie rozmiarów obrazów

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obrazu.

 2. Aby zmodyfikować podgląd obrazu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar okna podglądu, przeciągnij róg okna dialogowego Rozmiar obrazu i zmień jego rozmiar.
  • Aby wyświetlić inny obszar obrazu, przeciągnij obraz na podglądzie.
  • Aby zwiększyć powiększenie podglądu, kliknij obraz podglądu z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Aby zmniejszyć powiększenie, kliknij podgląd z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Po kliknięciu procentowa wartość powiększenia zostanie na chwilę wyświetlona u dołu obrazu podglądu.
 3. Aby zmienić jednostkę miary wymiarów podanych w pikselach, kliknij trójkąt obok opcji Wymiary i wybierz jednostkę z menu.

 4. Aby zachować oryginalne proporcje wysokości i szerokości, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Zachowaj proporcje. Jeśli chcesz osobno zmienić wysokość i szerokość, kliknij ikonę Zachowaj proporcje, aby rozłączyć te parametry.

  Uwaga:

  Jednostkę miary szerokości i wysokości można zmienić, wybierając odpowiednią pozycję z menu po prawej stronie pól tekstowych Szerokość i Wysokość.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, proporcjonalnie zmieniając łączną liczbę pikseli, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Ponowne próbkowanie. Jeśli trzeba, wybierz metodę interpolacji z menu Ponowne próbkowanie.
  • Aby zmienić rozmiar obrazu lub rozdzielczość bez zmiany całkowitej liczby pikseli obrazu, usuń zaznaczenie opcji Ponowne próbkowanie.
 6. (Opcjonalnie) Z menu Dopasuj do:

  • Wybierz ustawienie predefiniowane, aby zmienić rozmiar obrazu. 
  • Wybierz polecenie Autorozdzielczość, aby zmienić rozmiar obrazu w celu uzyskania określonego wydruku. W oknie dialogowym Autorozdzielczość określ wartość Ekran i wybierz opcję w polu Jakość. Jednostkę miary można zmienić, wybierając odpowiednią pozycję z menu po prawej stronie pola tekstowego Ekran.
 7. Wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość. Aby wprowadzić wartości w różnych jednostkach miary, wybierz je z menu obok pól tekstowych Szerokość i Wysokość.

  Nowy rozmiar pliku obrazu jest wyświetlany u góry okna dialogowego Rozmiar obrazu, a poprzedni rozmiar pliku jest wyświetlany w nawiasach.

 8. Aby zmienić Rozdzielczość, wprowadź jej nową wartość. (Opcjonalnie) Można także wybrać inną jednostkę miary.

 9. Jeśli obraz zawiera warstwy z nadanymi stylami, zaznacz opcję Skaluj style dostępną po kliknięciu ikony koła zębatego, co pozwoli na dostosowanie wielkości tych efektów do nowego rozmiaru obrazu. Ta opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że zaznaczono pole wyboru Zachowaj proporcje.

 10. Po ustawieniu opcji kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Aby przywrócić początkowe wartości wyświetlone w oknie dialogowym Rozmiar obrazu, wybierz z menu Dopasuj do polecenie Rozmiar pierwotny lub kliknij opcję Wyzeruj, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS).

Opcje ponownego próbkowania | Photoshop

Automatycznie

Program Photoshop wybiera metodę ponownego próbkowania na podstawie rodzaju dokumentu i tego, czy skala dokumentu jest powiększana czy zmniejszana.

Zachowaj szczegóły (powiększenie)

W przypadku wybrania tej metody jest wyświetlany suwak Redukcja szumów umożliwiający wygładzenie zakłóceń podczas powiększania skali obrazu.

Dwusześcienne z wygładzaniem (powiększenie)

Jest to zaawansowana wersja metody dwusześciennej, dostosowana do powiększania obrazów. Zapewnia jeszcze łagodniejsze przejścia między kolorami.

Dwusześcienne z wyostrzaniem (zmniejszenie)

Jest to również zaawansowana wersja metody dwusześciennej, dostosowana do zmniejszania obrazów. Pozwala ona zachować detale w próbkowanym obrazie. Jeśli ta metoda powoduje nadmierne wyostrzanie pewnych obszarów obrazu, należy wypróbować metodę Dwusześcienna.

Dwusześcienne (wygładzanie gradientów)

Jest to metoda powolna, ale precyzyjna; oparta na analizie wartości pikseli otaczających nowe piksele. Dzięki zastosowaniu złożonych obliczeń metoda Dwusześcienna zapewnia łagodniejsze przejścia między różnymi odcieniami kolorów niż metody Najbliższy sąsiad i Dwuliniowa.

Najbliższy sąsiad (twarde krawędzie)

Jest to metoda szybka, ale najmniej precyzyjna, polegająca na powielaniu pikseli. Ta metoda umożliwia zachowanie twardych krawędzi i uzyskanie mniejszego pliku w przypadku ilustracji zawierających krawędzie, które nie są wygładzone. Brak precyzji ujawnia się jednak w zniekształceniu zmodyfikowanych obszarów — zwłaszcza przy modyfikacji obrazu, zmianie jego rozmiarów lub wielokrotnym manipulowaniu zaznaczonym obszarem.

Dwuliniowa

Jest to metoda polegająca na dodawaniu pikseli i przypisywaniu im średniej wartości kolorów pikseli otaczających. Zapewnia ona wyniki o średniej jakości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online