Zaznaczanie warstw

Możesz zaznaczyć jedną lub więcej warstw, z którymi chcesz pracować. W przypadku niektórych działań, takich jak malowanie lub dostosowywanie kolorów i tonów, można pracować tylko z jedną warstwą w danej chwili. Pojedynczą zaznaczoną warstwę nazywa się warstwą aktywną. Nazwa warstwy aktywnej jest wyświetlana na pasku tytułowym okna dokumentu.

W przypadku innych działań, takich jak przesuwanie, wyrównywanie, przekształcanie lub stosowanie stylów z panelu Style, można pracować z wieloma warstwami jednocześnie. Warstwy można zaznaczać w panelu Warstwy lub za pomocą narzędzia Przesuwanie .

Warstwy mogą być również łączone. W odróżnieniu od wielu warstw zaznaczonych jednocześnie warstwy połączone nie są rozłączane nawet po zmianie zaznaczenia na panelu Warstwy. Zobacz Łączenie i rozłączanie warstw.

Uwaga:

Jeśli wynik zastosowania narzędzia lub polecenia nie jest zgodny z oczekiwaniami, być może nie zaznaczono właściwej warstwy. W takim wypadku należy sprawdzić na panelu Warstwy, czy jest zaznaczona właściwa warstwa.

Zaznaczanie warstw w panelu Warstwy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij warstwę w panelu Warstwy.
  • Aby zaznaczyć grupę kolejnych warstw, kliknij pierwszą z nich, a następnie kliknij ostatnią z wciśniętym klawiszem Shift.
  • Aby zaznaczyć wiele warstw, które nie znajdują się obok siebie, kliknij je w panelu Warstwy z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  Uwaga:

  Podczas zaznaczania kliknij w obszarze poza miniaturką warstwy, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Aby zaznaczyć nieprzezroczyste obszary warstwy, kliknij jej miniaturkę, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl lub Command.

  • Aby zaznaczyć wszystkie warstwy, wybierz polecenie Zaznacz > Wszystkie warstwy.

  • Aby zaznaczyć wszystkie warstwy tego samego typu (np. wszystkie warstwy tekstowe), wybierz polecenie Zaznacz > Podobne warstwy.

  • Aby usunąć zaznaczenie warstwy, kliknij ją, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Aby usunąć zaznaczenie wszystkich warstw, kliknij pod warstwą tła lub pod warstwą na samym spodzie w panelu Warstwy albo wybierz polecenie Zaznacz > Usuń zaznaczenie warstw.

Zaznaczanie warstw w oknie dokumentu

Warstwy można zaznaczać bezpośrednio w oknie dokumentu.

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz Auto-zaznaczanie na pasku opcji, a następnie z menu wybierz polecenie Warstwa i w oknie dokumentu kliknij na warstwie, którą chcesz zaznaczyć. Zaznaczona zostanie najwyższa warstwa zawierająca piksele pod kursorem.

  • Wybierz Auto-zaznaczanie na pasku opcji, a następnie z menu wybierz polecenie Grupa i w oknie dokumentu kliknij zawartość, którą chcesz zaznaczyć. Zaznaczona zostanie najwyższa grupa zawierająca piksele pod kursorem. W przypadku kliknięcia warstwy nie należącej do żadnej grupy zostaje zaznaczona ta warstwa.

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz odpowiednią warstwę z menu kontekstowego. W menu kontekstowym wyświetlane są wszystkie warstwy, które zawierają aktualnie zaznaczone piksele.

Zaznaczanie warstwy w grupie

Program pozwala otworzyć grupę i zaznaczyć poszczególne warstwy z tej grupy.

 1. Kliknij grupę w panelu Warstwy.
 2. Kliknij trójkąt po lewej stronie ikony folderu .
 3. Kliknij jedną z warstw w grupie.

Grupowanie warstw usprawnia porządkowanie projektów i zapewnia czytelność panelu Warstwy. Łącząc warstwy, można tworzyć relacje między nimi niezależnie od ich miejsca w kolejności warstw.

Grupowanie i rozgrupowywanie warstw

 1. Zaznacz wiele warstw na panelu Warstwy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Grupuj warstwy.

  • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij warstwy na ikonę folderu u dołu panelu Warstwy w celu zgrupowania tych warstw.

 3. Aby rozgrupować warstwy, zaznacz grupę i wybierz polecenie Warstwa > Rozgrupuj warstwy.

Dodawanie warstw do grupy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz grupę w panelu Warstwy i kliknij przycisk Utwórz nową warstwę .

  • Przeciągnij pożądaną warstwę do folderu grupy.

  • Przeciągnij folder grupy do folderu innej grupy. Przeniesiona zostanie grupa i wszystkie zawarte w niej warstwy.

  • Przeciągnij istniejącą grupę do przycisku Nowa grupa .

Zarówno warstwy, jak i grupy, mogą być łączone. W odróżnieniu od warstw wchodzących w skład jednego zaznaczenia, warstwy połączone pozostają związane ze sobą aż do momentu ich rozłączenia. Warstwy połączone mogą być przesuwane lub przekształcane.

 1. Zaznacz warstwy lub grupy w panelu Warstwy.
 2. Kliknij ikonę połączenia  u dołu panelu Warstwy.
 3. Aby rozłączyć warstwy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz połączoną warstwę i kliknij ikonę połączenia.

  • Aby tymczasowo wyłączyć warstwę połączoną, wciśnij klawisz Shift i kliknij ikonę połączenia dla wybranej warstwy. Pojawi się wówczas czerwony znak X. Ponowne kliknięcie ikony połączenia z wciśniętym klawiszem Shift spowoduje ponowne uaktywnienie warstwy.

  • Zaznacz warstwy połączone i kliknij ikonę Łącza. Aby zaznaczyć wszystkie warstwy połączone, zaznacz jedną z nich i wybierz polecenie Warstwa > Wybierz warstwy połączone.

Wyświetlanie krawędzi i uchwytów warstwy

Przy przesuwaniu i wyrównywaniu zawartości warstwy pomocne może być wyświetlenie brzegów warstwy i krawędzi jej obiektów. Obracanie i zmianę wymiarów warstw może z kolei ułatwić uprzednie wyświetlenie ich uchwytów.

Warstwy w programie Photoshop
Zawartość warstwy z widocznymi krawędziami (po lewej) oraz włączony tryb przekształceń (po prawej)

Wyświetlanie krawędzi obiektów zaznaczonej warstwy

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Krawędzie warstwy.

Wyświetlanie uchwytów przekształceń zaznaczonej warstwy

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie .
 2. Na pasku opcji zaznacz pozycję Pokaż kontrolki przekształceń.

  Uchwyty przekształceń pozwalają powiększać, zmniejszać i obracać zawartość warstw. Zobacz Przekształcanie dowolne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online