Podręcznik użytkownika Anuluj

Siatka i linie pomocnicze

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Określ położenie za pomocą linii pomocniczych i siatki

Linie pomocnicze i siatka umożliwiają precyzyjne rozmieszczanie obrazów oraz ich elementów.

Linie pomocnicze są to niedrukowane linie widoczne nad obrazem. Możesz je przesuwać i usuwać. Możesz je też zablokować, aby nie zostały przeniesione przypadkiem.

Inteligentne linie pomocnicze ułatwiają dopasowywanie kształtów, plasterków i zaznaczeń. Są one automatycznie wyświetlane po narysowaniu kształtu, utworzeniu zaznaczenia lub utworzeniu slajdu. W razie potrzeby możesz ukryć inteligentne linie pomocnicze.

Siatka ułatwia symetryczne układanie elementów. Domyślnie siatka ma postać niedrukowalnych linii, ale może też być wyświetlana w postaci kropek.

Linie pomocnicze i siatka mają podobne własności:

 • Zaznaczenia, krawędzie zaznaczeń i narzędzia są przyciągane do linii pomocniczych lub do linii siatki, gdy odległość między nimi a odpowiednimi liniami jest mniejsza niż 8 pikseli ekranowych (nie obrazu). Linie pomocnicze także są przyciągane do siatki. Funkcję można włączać i wyłączać.

 • Odstępy między liniami pomocniczymi, a także ich widoczność i właściwe im własności przyciągania, są określane dla konkretnego obrazu.

 • Odstępy między liniami siatki, a także styl linii pomocniczych, są takie same dla wszystkich obrazów. Kolor linii pomocniczych jest niezależny na każdym obrazie. 

Wyświetlanie lub ukrywanie siatki, linii pomocniczej lub inteligentnej linii pomocniczej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Siatka.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Linie pomocnicze.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Inteligentne linie pomocnicze.

  • Wybierz polecenie Widok > Dodatki. To polecenie umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi warstw, krawędzi zaznaczeń, ścieżek docelowych i odcięć.

Wyświetl przewodnik

 1. Jeśli miarki nie są widoczne, wybierz polecenie Widok > Miarki.

  Uwaga:

  Aby zapewnić dokładny odczyt, zastosuj powiększenie 100% lub użyj panelu Informacje.

 2. Aby utworzyć linię pomocniczą, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z podmenu Widok > Linie pomocniczeNowa linia pomocnicza wybierz opcję orientacji Pozioma lub Pionowa. Określ położenie i kolor, po czym kliknij przycisk OK.

  • Aby utworzyć linię poziomą, przeciągnij ją z miarki poziomej.

  Linie pomocnicze i siatki w programie Photoshop
  Przeciąganie w celu utworzenia poziomej linii pomocniczej

  • Aby utworzyć linię poziomą, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i przeciągnij pionową miarkę.

  • Aby utworzyć linię pionową, przeciągnij ją z miarki pionowej.

  • Aby utworzyć linię pionową, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i przeciągnij poziomą miarkę.

  • Wciśnij klawisz Shift i przeciągnij kursor z miarki poziomej lub pionowej, aby utworzyć linię pomocniczą, która będzie przechodziła do markerów miarki. Przy przeciąganiu linii pomocniczej kursor zmienia kształt na strzałkę z podwójnym grotem.

 3. (Opcjonalnie) W celu zablokowania wszystkich linii pomocniczych wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze.

Przesuwanie linii pomocniczej

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie lub przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) albo Command (macOS), aby włączyć narzędzie Przesuwanie, po czym zaznacz lub przesuń wiele linii pomocniczych.

 2. Umieścić kursor nad linią (kursor zmieni kształt na strzałkę z podwójnym grotem).
 3. Przesuń linię pomocniczą na jeden z następujących sposobów:
  • Przesuń linię pomocniczą metodą przeciągania.

  • Zmień linię pomocniczą z poziomej na pionową lub na odwrót, podczas klikania lub przeciągania trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS).

  • Aby wyrównać linię pomocniczą z markerem miarki, podczas przeciągania wciśnij klawisz Shift. Linia przeskoczy do siatki, jeśli siatka jest widoczna, a opcja Widok > Przyciągaj do > Siatka jest zaznaczona.

 4. Teraz możesz zaznaczać linie pomocnicze (pojedynczo lub grupowo), aby je edytować. Kliknij linię pomocniczą, aby ją zaznaczyć. Pojawi się strzałka dwukierunkowa. 

  • Aby zaznaczyć pojedynczą linię pomocniczą, klikaj ją, aż pojawi się strzałka dwukierunkowa. Aby ją edytować, wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Edytuj zaznaczone linie pomocnicze. Możesz też kliknąć zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
  • Aby zaznaczyć wiele linii pomocniczych, kliknij jedną z nich i przytrzymaj klawisze Shift + Alt (Windows) lub Shift + Option (macOS), zaznaczając kolejne. Po zaznaczeniu wielu linii pomocniczych możesz wykonać inne operacje, takie jak przesunięcie, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, dwukrotne kliknięcie i wyświetlenie opcji. Skrót klawiaturowy pozwalający zaznaczyć wiele linii pomocniczych to Shift + Alt + kliknięcie.
   • Aby przesunąć jedną linię pomocniczą, zaznacz ją i przeciągnij po obszarze roboczym. 
   • Aby przesunąć wiele linii pomocniczych, zaznacz je i naciskaj klawisze Shift + Alt (Windows) lub Shift + Option (macOS), aż pojawi się strzałka dwukierunkowa. Teraz kliknij linie pomocnicze i przeciągnij je po obszarze roboczym.
    • Zwolnij klawisze i kontynuuj przeciąganie. 
    • Aby linia pomocnicza została przyciągnięta to znacznika miarki, naciśnij klawisz Shift i przesuń linię. W przypadku kształtów i zaznaczeń możesz zaznaczyć wiele linii pomocniczych (poziomych lub pionowych) i przyciągnąć je do krawędzi kształtu. Więcej informacji o przyciąganiu znajdziesz w artykule Miarki w programie Photoshop.

Umieszczanie linii pomocniczej

Możesz dodać położenie, w którym zostanie umieszczona linia pomocnicza. Po umieszczeniu na obszarze roboczym można przesunąć taką linię oraz zmienić jej kolor i orientację. 

Dodawanie określonego położenia linii pomocniczej
Dodawanie określonego położenia linii pomocniczej

Usuwanie linii pomocniczych z obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   
  • Aby usunąć pojedynczą linię pomocniczą, przeciągnij ją poza okno obrazu.
  • Aby usunąć wszystkie linie pomocnicze, wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Wyczyść linie pomocnicze.
  • Aby usunąć zaznaczone linie pomocnicze, wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Wyczyść zaznaczone linie pomocnicze.

Ustawianie preferencji linii pomocniczych i siatki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

  • (macOS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

 2. W polu Kolor wybierz kolor linii pomocniczych, siatki lub obu tych elementów. W przypadku wybrania opcji Własny kliknij pole koloru, wybierz kolor i kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz Styl — opcję wyświetlania linii pomocniczych, siatki lub obu tych elementów.

 4. W polu Linie siatki co wprowadź wartość odstępów siatki. Aby wprowadzić kolejny stopień podziału, podaj jego wartość w polu Dodatkowe linie.

  W razie potrzeby można też zmienić jednostki dla tej opcji. Opcja Procent zapewnia siatkę dzielącą obraz na równe części. Wartość 25 w polu Procent powoduje utworzenie siatki dzielącej obraz na 4 x 4 obszary.

 5. Kliknij przycisk OK.

Ulepszenia linii pomocniczych

Zaktualizowane w programie Photoshop 23.4 (czerwiec 2022 r.)

Najnowsze ulepszenia linii pomocniczych pozwalają dostosowywać ich działanie na poziomie dokumentu, co usprawnia pracę twórczą.

Obejmuje to możliwość kolorowania i edytowania linii pomocniczych przy użyciu skrótów klawiaturowych oraz nowego menu kontekstowego.

Możesz też usuwać linie pomocnicze klawiszem Delete oraz zaznaczać wiele linii pomocniczych w celu ich edytowania oraz przesuwania.

Pobierz najnowszą wersję programu Photoshop, aby wypróbować to usprawnienie.

Dostosowywanie właściwości linii pomocniczych na poziomie dokumentu

Kolorowanie linii pomocniczych

Nowe okna dialogowe (poniżej) zawierają opcję kolorowania poszczególnych linii oraz zaznaczonych grup linii. Ułatwia to identyfikację i rozpoznawanie wizualne linii pomocniczych.

Widok > Linie pomocnicze > Nowy układ linii pomocniczych
Widok > Linie pomocnicze > Nowy układ linii pomocniczych

Widok > Linie pomocnicze > Nowa linia pomocnicza
Widok > Linie pomocnicze > Nowa linia pomocnicza

Okno dialogowe edytowania zaznaczonych linii pomocniczych
Okno dialogowe edytowania zaznaczonych linii pomocniczych

 1. Aby wybrać opcje kolorów linii pomocniczych, wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Nowy układ linii pomocniczych.

 2. Wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub utwórz własne kolory. Po utworzeniu układu linii pomocniczych możesz tu wrócić i zmienić kolory.

  Wybieranie jednej z domyślnych opcji kolorów w oknie dialogowym Nowy układ linii pomocniczych
  Wybieranie jednej z domyślnych opcji kolorów w oknie dialogowym Nowy układ linii pomocniczych

  Tworzenie własnych kolorów przy użyciu próbnika kolorów (kolor linii pomocniczych)
  Tworzenie własnych kolorów przy użyciu próbnika kolorów (kolor linii pomocniczych)

  Uwaga:

  Możesz stosować różne kolory układu linii pomocniczych dla poszczególnych obszarów kompozycji.

Edytowanie linii pomocniczych

 1. Aby edytować linie pomocnicze, zaznacz je pojedynczo, klikając klawisze Option + Shift (macOS) lub Alt + Shift (Windows). Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytuj zaznaczone linie pomocnicze.

  Menu kontekstowe Edytuj zaznaczone linie pomocnicze w programie Photoshop
  Menu kontekstowe Edytuj zaznaczone linie pomocnicze w programie Photoshop

 2. Dostosuj ustawienia Orientacja i Kolor, po czym kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe edytowania zaznaczonych linii pomocniczych w programie Photoshop
  Okno dialogowe edytowania zaznaczonych linii pomocniczych w programie Photoshop

 3. Możesz też wybrać opcję Widok > Linie pomocnicze, aby wyświetlić okno dialogowe Edytowanie zaznaczonych linii pomocniczych.

  Uwaga:

  Wybierz narzędzie Przesuwanie i wskaż linię pomocniczą. Użyj skrótu Option + Shift + dwukrotne kliknięcie (macOS) lub Alt + Shift + dwukrotne kliknięcie (Windows), aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie zaznaczonych linii pomocniczych.

Usuwanie linii pomocniczych

 1. Zaznacz linie pomocnicze zgodnie z opisem w części Przesuwanie linii pomocniczej.

 2. Aby usunąć linie pomocnicze, z menu Widok > Linie pomocnicze wybierz polecenie Wyczyść zaznaczone linie pomocnicze. Możesz też zaznaczyć linie, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję usunięcia z menu kontekstowego.

  Możesz też zaznaczyć linie pomocnicze, klikając z wciśniętymi klawiszami Option + Shift (macOS) lub Alt + Shift (Windows), po czym nacisnąć klawisz Delete.

Skuteczne używanie inteligentnych linii pomocniczych

Inteligentne linie pomocnicze są przydatne w wielu sytuacjach, na przykład:

 • Przeciągnięcie warstwy z wciśniętym klawiszem Option (macOS) lub Alt (Windows): Przeciągnięcie warstwy przy wciśniętym klawiszu Option (macOS) lub Alt (Windows) powoduje, że program Photoshop wyświetla linie pomocnicze pomiarów z odległością między warstwą pierwotną a powieloną. Ta funkcja współpracuje z narzędziami Przesuwanie i Zaznaczanie ścieżek.
Odległość między warstwami pierwotną i powieloną w programie Photoshop
Odległość między warstwami: pierwotna i powielona

 • Mierzenie ścieżek: Program Photoshop wyświetla linie pomocnicze mierzenia podczas pracy ze ścieżkami. Linie pomocnicze mierzenia są też wyświetlane po wybraniu narzędzia Zaznaczanie ścieżek i przeciągnięciu ścieżki w obrębie warstwy.
Mierzenie ścieżek w programie Photoshop
Mierzenie ścieżek

 • Podobne odstępy: Gdy obiekt jest powielany lub przenoszony, program Photoshop wyświetla linie pomocnicze mierzenia, które wskazują odstępy między obiektami pasujące do zaznaczonego obiektu i jego bezpośredniego otoczenia.
 • Wskazanie warstwy z wciśniętym klawiszem Command (macOS) lub Control (Windows): Podczas pracy z warstwami można wyświetlić linie pomocnicze mierzenia. Aby to zrobić, przy zaznaczonej jednej warstwie naciśnij klawisz Command (macOS) lub Control (Windows) i wskaż inną warstwę. Gdy ta funkcja jest aktywna, można przesuwać zaznaczoną warstwę za pomocą klawiszy strzałek.
Linie pomocnicze mierzenia podczas pracy z warstwami w programie Photoshop
Linie pomocnicze mierzenia podczas pracy z warstwami

 • Odległości od obszaru roboczego: Przytrzymując klawisz Command (macOS) lub Control (Windows) i wskazując poza kształtem, można w programie Photoshop wyświetlić odległości od obszaru roboczego.
Odległości kształtu od obszaru roboczego w programie Photoshop
Odległości kształtu od obszaru roboczego

Odstępy między dopasowanymi obiektami w programie Photoshop
Odstępy między dopasowanymi obiektami


Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto