Określ położenie za pomocą linii pomocniczych i siatki

Linie pomocnicze i siatka ułatwiają precyzyjne rozmieszczanie obrazów i ich elementów. Linie pomocnicze są to niedrukowalne linie widoczne nad obrazem. Linie pomocnicze można przenosić i usuwać. Można je też zablokować, aby nie zostały przeniesione przypadkiem.

Inteligentne linie pomocnicze ułatwiają dopasowywanie kształtów, plasterków i zaznaczeń. Pojawiają się one automatycznie po narysowaniu kształtu, utworzeniu zaznaczenia i utworzeniu slajdu. W razie potrzeby inteligentne linie pomocnicze można ukryć.

Siatka ułatwia symetryczne układanie elementów. Domyślnie siatka ma postać niedrukowalnych linii, ale może też być wyświetlana w postaci kropek.

Linie pomocnicze i siatka mają podobne własności:

 • Zaznaczenia, krawędzie zaznaczeń i narzędzia są przyciągane do linii pomocniczych lub do linii siatki, gdy odległość między nimi a odpowiednimi liniami jest mniejsza niż 8 pikseli ekranowych (nie obrazu). Linie pomocnicze także są przyciągane do siatki. Funkcję można włączać i wyłączać.

 • Odstępy między liniami pomocniczymi oraz ich widoczność i własności przyciągania są określane dla konkretnego obrazu.

 • Odstępy między liniami siatki, a także styl i kolor linii siatki, są takie same dla wszystkich obrazów.

Wyświetlanie lub ukrywanie siatki, linii pomocniczej lub inteligentnej linii pomocniczej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Siatka.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Linie pomocnicze.

  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Inteligentne linie pomocnicze.

  • Wybierz polecenie Widok > Dodatki. To polecenie umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi warstw, krawędzi zaznaczeń, ścieżek docelowych i odcięć.

Umieszczanie linii pomocniczej

 1. Jeśli miarki nie są widoczne, wybierz polecenie Widok > Miarki.

  Uwaga:

  Aby zapewnić dokładny odczyt, należy zastosować powiększenie 100% lub użyć panelu Informacje.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Nowa linia pomocnicza. W oknie dialogowym wybierz orientację poziomą lub pionową, wprowadź położenie i kliknij przycisk OK.

  • Aby utworzyć linię poziomą, przeciągnij ją z miarki poziomej.

  Linie pomocnicze i siatki w programie Photoshop
  Przeciąganie w celu utworzenia poziomej linii pomocniczej

  • Aby utworzyć linię poziomą, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij pionową miarkę.

  • Aby utworzyć linię pionową, przeciągnij ją z miarki pionowej.

  • Aby utworzyć linię pionową, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij poziomą miarkę.

  • Wciśnij klawisz Shift i przeciągnij kursor z miarki poziomej lub pionowej, aby utworzyć linię pomocniczą, która będzie przechodziła do markerów miarki. Przy przeciąganiu linii pomocniczej kursor zmienia kształt na strzałkę z podwójnym grotem.

 3. (Opcjonalnie) W celu zablokowania wszystkich linii pomocniczych można wybrać polecenie Widok > Zablokuj linie pomocnicze.

Przesuwanie linii pomocniczej

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie  lub przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) albo Command (Mac OS), aby włączyć narzędziePrzesuwanie.

 2. Umieścić kursor nad linią (kursor zmieni kształt na strzałkę z podwójnym grotem).
 3. Przesuń linię pomocniczą na jeden z następujących sposobów:
  • Przesuń linię pomocniczą metodą przeciągania.

  • Zmień linię pomocniczą z poziomej na pionową lub na odwrót, podczas klikania lub przeciągania trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby wyrównać linię pomocniczą z markerem miarki, podczas przeciągania wciśnij klawisz Shift. Linia przeskoczy do siatki, jeśli siatka jest widoczna, a opcja Widok > Przyciągaj do > Siatka jest zaznaczona.

Usuwanie linii pomocniczych z obrazu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć pojedynczą linię pomocniczą, przeciągnij ją poza okno obrazu.

  • Aby usunąć wszystkie linie pomocnicze, wybierz polecenie Widok > Usuń linie pomocnicze.

Ustawianie preferencji linii pomocniczych i siatki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Linie pomocnicze, siatka i plasterki.

 2. W polu Kolor wybierz kolor linii pomocniczych, siatki lub obu tych elementów. W przypadku wybrania opcji Własny kliknij pole koloru, wybierz kolor i kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz Styl — opcję wyświetlania linii pomocniczych, siatki lub obu tych elementów.

 4. W polu Linie siatki co wprowadź wartość odstępów siatki. Aby wprowadzić kolejny stopień podziału, podaj jego wartość w polu Dodatkowe linie.

  W razie potrzeby można też zmienić jednostki dla tej opcji. Opcja Procent zapewnia siatkę dzielącą obraz na równe części. Wartość 25 w polu Procent powoduje utworzenie siatki dzielącej obraz na 4 x 4 obszary.

 5. Kliknij przycisk OK.

Skuteczne używanie inteligentnych linii pomocniczych

Inteligentne linie pomocnicze są przydatne w wielu sytuacjach, na przykład:

 • Przeciągnięcie warstwy z wciśniętym klawiszem Option (Mac OS) lub Alt (Windows): Przeciągnięcie warstwy przy wciśniętym klawiszu Option (Mac OS) lub Alt (Windows) powoduje, że program Photoshop wyświetla linie pomocnicze pomiarów z odległością między warstwą pierwotną a powieloną. Ta funkcja współpracuje z narzędziami Przesuwanie i Zaznaczanie ścieżek.
Odległość między warstwami pierwotną i powieloną w programie Photoshop
Odległość między warstwami: pierwotna i powielona

 • Mierzenie ścieżek: Program Photoshop wyświetla linie pomocnicze mierzenia podczas pracy ze ścieżkami. Linie pomocnicze mierzenia są też wyświetlane po wybraniu narzędzia Zaznaczanie ścieżek i przeciągnięciu ścieżki w obrębie warstwy.
Mierzenie ścieżek w programie Photoshop
Mierzenie ścieżek

 • Podobne odstępy: Gdy obiekt jest powielany lub przenoszony, program Photoshop wyświetla linie pomocnicze mierzenia, które wskazują odstępy między obiektami pasujące do zaznaczonego obiektu i jego bezpośredniego otoczenia.
 • Wskazanie warstwy z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS) lub Control (Windows): Podczas pracy z warstwami można wyświetlić linie pomocnicze mierzenia. Aby to zrobić, przy zaznaczonej jednej warstwie naciśnij klawisz Command (Mac OS) lub Control (Windows) i wskaż inną warstwę. Gdy ta funkcja jest aktywna, można przesuwać zaznaczoną warstwę za pomocą klawiszy strzałek.
Linie pomocnicze mierzenia podczas pracy z warstwami w programie Photoshop
Linie pomocnicze mierzenia podczas pracy z warstwami

 • Odległości od obszaru roboczego: Przytrzymując klawisz Command (Mac OS) lub Control (Windows) i wskazując poza kształtem, można w programie Photoshop wyświetlić odległości od obszaru roboczego.
Odległości kształtu od obszaru roboczego w programie Photoshop
Odległości kształtu od obszaru roboczego


Odstępy między dopasowanymi obiektami w programie Photoshop
Odstępy między dopasowanymi obiektami

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online