Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z filtra Formowanie

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Omówienie filtra Formowanie

Filtr Formowanie umożliwia interaktywne wykrzywianie, wyciąganie, wypychanie, obracanie, odbijanie i wybrzuszanie obszarów obrazu. Wprowadzane zniekształcenia mogą być subtelne bądź radykalne. Z tego względu polecenie Formowanie jest bardzo przydatne zarówno do retuszowania obrazów, jak i do tworzenia efektów artystycznych. Filtr Formowanie można stosować do obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał.

Zniekształcanie obrazu za pomocą filtra Formowanie w programie Photoshop
Zniekształcanie obrazu za pomocą filtra Formowanie

Narzędzia i opcje filtra Formowanie oraz podgląd wyników jego zastosowania są dostępne w oknie dialogowym Formowanie. Aby wyświetlić to okno dialogowe, wybierz polecenie Filtr > Formowanie. Aby skorzystać z dodatkowych opcji, wybierz polecenie Tryb zaawansowany.

Powiększanie lub zmniejszanie okna podglądu

Wybierz narzędzie Powiększenie w oknie dialogowym Formowanie, a następnie kliknij bądź przeciągnij kursor w oknie podglądu, co da efekt powiększania. Klikanie i przeciąganie z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS) daje z kolei efekt zmniejszania. Można też przejść do pola tekstowego Powiększenie u dołu okna dialogowego i wpisać w nim stopień powiększenia.

Zaznacz narzędzie Rączka w oknie dialogowym Formowanie, a następnie przeciągnij kursor w oknie podglądu. Można również, przy zaznaczonym dowolnym narzędziu, przytrzymywać w czasie przeciągania klawisz spacji.

Ulepszenia filtra Formowanie (tylko wersja Creative Cloud)

Wersja programu Photoshop zawarta w usłudze Creative Cloud udostępnia znacznie szybszy filtr Formowanie niż wersja dostępna poprzednio. Filtr Formowanie obsługuje teraz obiekty inteligentne, w tym warstwy wideo będące obiektami inteligentnymi, i jest stosowany jako filtr inteligentny.

Kolejnym ulepszeniem filtra Formowanie jest nowe zachowanie związane z narzędziem Rekonstrukcja. Przeciągnięcie narzędziem Rekonstrukcja po wypaczeniu przy wciśniętym klawiszu Alt (Windows) lub Option (Mac OS) powoduje wygładzenie wypaczenia, a nie zmniejszenie jego natężenia lub jego usunięcie.

Stosowanie funkcji Formowanie jako filtra inteligentnego (tylko wersja Creative Cloud)

Filtr Formowanie obsługuje obiekty inteligentne, w tym warstwy wideo będące obiektami inteligentnymi, i jest stosowany jako filtr inteligentny. Podczas stosowania filtra Formowanie do obiektu inteligentnego siatki są teraz automatycznie zapisywane w dokumencie. Siatki zastosowane do obiektów inteligentnych są kompresowane i można je edytować w przypadku ponownego stosowanie filtra Formowanie. Osadzenie siatek (nawet skompresowanych) zwiększa rozmiar pliku.

Aby zastosować filtr Formowanie jako filtr inteligentny:

 1. Zaznacz warstwę będącą obiektem inteligentnym w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie.

Formowanie z uwzględnianiem twarzy

Wprowadzono w programie Photoshop CC 2015.5

Filtr Formowanie otrzymał zaawansowaną funkcję rozpoznawania twarzy. Automatyczne wykrywanie oczu, nosów, ust i innych elementów twarzy ułatwia ich modyfikowanie. Formowanie z uwzględnianiem twarzy to wygodna metoda retuszowania zdjęć portretowych, tworzenia karykatur i pracy nad kompozycjami.

Filtr Formowanie z uwzględnianiem twarzy jest dostępny jako filtr inteligentny, dzięki czemu umożliwia bezpieczną edycję. Informacje na temat tej opcji można znaleźć w artykule Stosowanie filtrów inteligentnych w programie Photoshop.

Wymagania: Włączenie procesora graficznego

Aby móc korzystać z funkcji filtra Formowanie z uwzględnianiem twarzy, należy włączyć procesor graficzny w preferencjach programu Photoshop.

 1. W tym celu wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność.
 2. W obszarze Ustawienia procesora graficznego zaznacz opcję Użyj procesora graficznego.
 3. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane. Upewnij się, że jest wybrana opcja Użyj procesora graficznego do przyspieszenia obliczeń.
 4. Kliknij przycisk OK.

Te ustawienia są włączone domyślnie przy pierwszym uruchomieniu programu Photoshop. W przypadku pytań na temat użycia procesora graficznego w programie Photoshop zapoznaj się z tym dokumentem.

Uchwyty ekranowe do modyfikowania cech twarzy

 1. W programie Photoshop otwórz obraz z co najmniej jedną twarzą.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie. Program Photoshop otworzy okno dialogowe Formowanie.
 3. W panelu Narzędzia wybierz opcję (narzędzie Twarz, skrót klawiaturowy A). Twarze na zdjęciu zostaną automatycznie zidentyfikowane.
Automatyczne wykrywanie twarzy
Automatycznie zidentyfikowane twarze

 1. Po wskazaniu twarzy kursorem program Photoshop wyświetli wokół niej intuicyjne elementy sterujące. Za ich pomocą można dostosować twarz. Można na przykład powiększyć oczy lub zwęzić twarz.
 2. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie twarzy za pomocą suwaków

 1. W programie Photoshop otwórz obraz z co najmniej jedną twarzą.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie. Program Photoshop otworzy okno dialogowe Formowanie.
 3. W panelu Narzędzia wybierz opcję (narzędzie Twarz, skrót klawiaturowy A).

  Twarze na zdjęciu zostaną automatycznie zidentyfikowane, a jedna twarz zostanie zaznaczona. Zidentyfikowane twarze zostaną także wymienione w menu podręcznym Zaznacz twarz w obszarze Formowanie z wykrywaniem twarzy w panelu Właściwości. Można także zaznaczyć inną twarz, klikając ją w obszarze roboczym lub wybierając ją z menu podręcznego.
Zaznaczanie-twarzy
Pole Zaznacz twarz

 1. Zmodyfikuj cechy twarzy, dopasowując suwaki w obszarze Formowanie z wykrywaniem twarzy.

Suwaki lewego i prawego oka pozwalają oddzielnie (asymetrycznie) modyfikować efekty oczu.

Ustawienia oczu — efekty asymetryczne

Kliknij ikonę połączenia (), aby zablokować ustawienia dla zarówno lewego, jak i prawego oka. Ta opcja ułatwia stosowanie symetrycznych efektów do oczu.

Ustawienia oczu — efekty symetryczne

Ustawienia nosa

Ustawienia ust

Ustawienia kształtu twarzy

 1. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Aby precyzyjniej dostosować zmiany filtra Formowanie z uwzględnianiem twarzy, można używać zarówno uchwytów ekranowych, jak i suwaków.

Przydatne wskazówki

 • Filtr Formowanie z uwzględnianiem twarzy działa najskuteczniej w przypadku twarzy skierowanych wprost do obiektywu. Najlepsze wyniki można uzyskać, obracając i pochylając twarze do takiego położenia przed zastosowaniem ustawień.
 • Opcje Rekonstruuj i Przywróć wszystkie nie obejmują zmian wprowadzonych przez filtr Formowanie z uwzględnianiem twarzy. Opcje Wyzeruj i Wszystko w obszarze Formowanie z uwzględnianiem twarzy umożliwiają wyzerowanie zastosowanych zmian albo jednej, albo wszystkich twarzy.

Narzędzia do zniekształcania

Niektóre narzędzia okna dialogowego Formowanie powodują zniekształcanie obszaru pędzla podczas przytrzymywania przycisku myszy lub przeciągania kursora. Efekt zniekształcenia nasila się przy dłuższym przytrzymywaniu przycisku myszy lub kilkukrotnym przeciąganiu kursorem nad wybranym obszarem.

Narzędzie Zawijanie w przód 

Przeciągnięcie narzędziem powoduje wypychanie pikseli do przodu.

Uwaga:

Przytrzymanie klawisza Shift i kliknięcie narzędziem Wykrzywianie, Wypychanie w lewo lub Lustro pozwala utworzyć efekt przeciągania w linii prostej od poprzednio klikniętego punktu.

Rekonstrukcja, narzędzie 

Powoduje odwracanie dodanego zniekształcenia podczas przeciągania za pomocą myszy.

Narzędzie Wirówka w prawo 

Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje obrócenie pikseli w prawo. Aby zawinąć piksele w lewo, należy podczas przeciągania narzędziem lub wciskania przycisku myszy przytrzymać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Wklęśnięcie, narzędzie 

Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje przesunięcie pikseli w kierunku środka obszaru pod pędzlem.

Narzędzie Wybrzuszanie 

Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje odsunięcie pikseli od środka obszaru pod pędzlem.

Narzędzie Wypychanie w lewo 

Przeciągnięcie narzędziem prosto w górę powoduje przesunięcie pikseli w lewo. Przeciągnięcie narzędziem w dół powoduje przesunięcie pikseli w prawo. Można także przeciągnąć narzędziem wokół obiektu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powiększyć ten obiekt, lub też w kierunku przeciwnym, aby go zmniejszyć. Aby pchnąć piksele w prawo przy przeciąganiu w górę (lub też aby pchnąć piksele w lewo przy przeciąganiu w dół), należy podczas przeciągania przytrzymywać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Opcje narzędzia Zniekształcenie

W sekcji Opcje narzędzia w oknie dialogowym można ustawić następujące opcje:

Rozmiar pędzla

Pozwala określić wielkość pędzla używanego do zniekształcania obrazu.

Gęstość pędzla

Pozwala kontrolować wtapianie pędzla na krawędziach. Efekt jest najbardziej intensywny pośrodku pędzla, a delikatniejszy na krawędziach.

Nacisk pędzla

Pozwala określić szybkość wprowadzania zniekształceń pod wpływem przeciągania narzędzia po polu podglądu. Mniejszy nacisk powoduje, że zmiany zachodzą wolniej, co ułatwia zatrzymanie ich we właściwym momencie.

Częstotliwość pędzla

Pozwala określić szybkość wprowadzania zniekształceń pod wpływem utrzymywania narzędzia (np. narzędzia Wirówka) nieruchomo nad podglądem obrazu. Im wyższa jest wartość tego ustawienia, tym szybciej są stosowane zniekształcenia.

Nacisk pisaka

Zaznaczenie tej opcji powoduje odczytywanie danych nacisku z tabliczki wrażliwej na nacisk. (Opcja ta jest dostępna pod warunkiem korzystania z tabliczki.) Gdy powyższa opcja jest zaznaczona, nacisk pędzla (parametr wykorzystywany przez narzędzia) oblicza się, mnożąc rzeczywisty nacisk pisaka przez wartość Nacisk pędzla.

Zniekształcanie obrazu

Uwaga:

Jeśli zaznaczono warstwę tekstową lub warstwę kształtu, należy ją zrasteryzować przed wykonaniem dalszych operacji. Dzięki temu będzie można zastosować do niej filtr Formowanie. Aby zniekształcić warstwę tekstową bez uprzedniej rasteryzacji, należy użyć opcji zniekształceń narzędzia Tekst.

 1. Wybierz warstwę przeznaczoną do zniekształcenia. Można wybrać też fragment bieżącej warstwy.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Formowanie.
 3. Zamroź obszary obrazu, które mają pozostać w stanie niezmienionym.
 4. Wybierz jedno z narzędzi filtra Formowanie, które umożliwiają zniekształcenie obrazu w oknie podglądu. Zniekształć obraz, przeciągając kursor narzędzia w oknie podglądu.
 5. Po zniekształceniu obrazu podglądu można wykonać następujące działania:
  • Za pomocą narzędzia Rekonstrukcja  lub funkcji Opcje rekonstrukcji można w całości lub częściowo cofnąć zmiany.

  • Inne narzędzia oferują nowe metody modyfikowania obrazu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Formowanie i zastosować zmiany do warstwy aktywnej.

  • Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno Formowanie bez stosowania zmian do warstwy.

  • Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij opcję Wyzeruj, aby przywrócić pierwotny stan obrazu oraz domyślne ustawienia opcji.

  Uwaga:

  Dodatkowe efekty można utworzyć przy użyciu polecenia Edycja > Stonuj.

Zamrażanie i rozmrażanie obszarów

Można zamrozić obszary, które nie powinny ulec zmianie, a także rozmrozić obszary w celu umożliwienia ich edytowania. Jest również możliwa zamiana obszarów zamrożonych z rozmrożonymi.

Zamrażanie obszarów

Zamrażanie obszarów w oknie podglądu pozwala uchronić je przed zmianami. Zamarznięte obszary są konwertowane przy użyciu maski namalowanej za pomocą narzędzia Maska zamrażająca . Obszary można również zamrozić za pomocą istniejącej maski, zaznaczenia lub przezroczystości. Dalsze czynności w oknie podglądu może ułatwić wyświetlenie maski.

Korzystanie z narzędzia Maska zamrażająca

Wybierz narzędzie Maska zamrażająca i przeciągnij na obszarze, który ma być chroniony. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia zamrażanie w linii prostej pomiędzy punktem bieżącym i punktem klikniętym uprzednio.

Używanie istniejących zaznaczeń, masek lub kanałów przezroczystości

W przypadku stosowania filtra Formowanie do warstwy z zaznaczeniem, maską warstwy, przezroczystością lub kanałem alfa wybierz opcję Zaznaczenie, Maska warstwy, Przezroczystość lub Szybka maska za pomocą dowolnego z pięciu menu podręcznych (dowolnej z ikon) w obszarze Opcje maski w oknie dialogowym. Pozwala to określić sposób zamrażania lub maskowania obszarów na obrazie podglądu.

Zamrażanie wszystkich rozmrożonych obszarów

W obszarze Opcje maski kliknij przycisk Maskuj wszystko.

Odwracanie rozmrożonych i zamrożonych obszarów

W sekcji Opcje maski kliknij przycisk Odwróć wszystko.

Pokazywanie lub ukrywanie zamrożonych obszarów

W sekcji Opcje widoku zaznacz lub wyłącz opcję Pokaż maskę.

Zmienianie koloru zamrożonych obszarów

W sekcji Opcje widoku wybierz nowy kolor z menu podręcznego Kolor maski.

Opcje masek dla filtra Formowanie

Jeżeli na obrazie utworzono zaznaczenie, przezroczystość lub maskę, to po otwarciu okna dialogowego Formowanie informacje te zostaną zachowane. Do wyboru są następujące opcje maski:

Zastąp zaznaczenie

Pozwala wyświetlić zaznaczenie, maskę lub przezroczystość z oryginalnego obrazu.

Dodaj do zaznaczenia 

Powoduje wyświetlenie maski na oryginalnym obrazie, co umożliwia rozszerzenie zaznaczenia za pomocą narzędzia Maska zamrażająca. Ta opcja powoduje dodanie pikseli zaznaczonych w danym kanale do bieżącego obszaru zamrożenia.

Odejmij od zaznaczenia

Ta opcja powoduje usunięcie pikseli zaznaczonych w danym kanale z bieżącego obszaru zamrożenia.

Przetnij z zaznaczeniem

Używane są tylko te piksele, które są zaznaczone i jednocześnie zamrożone w danym momencie.

Odwróć zaznaczenie

Ta opcja powoduje odwrócenie bieżącego obszaru zamrożenia na podstawie zaznaczonych pikseli.

Uwaga:

Jeśli istnieje zaznaczenie, filtr ogranicza podgląd i przetwarzanie do prostokątnego obszaru zawierającego to zaznaczenie. W przypadku zaznaczeń prostokątną ramką zaznaczony obszar jest identyczny z obszarem podglądu, dlatego wybranie opcji Zaznaczenie z menu opcji maski nie odnosi żadnego skutku.

Rozmrażanie obszarów

Aby rozmrozić zamrożone obszary do edycji, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Wybierz narzędzie Maska rozmrażająca i przeciągnij po obszarze. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia rozmrażanie w linii prostej pomiędzy punktem bieżącym i punktem klikniętym uprzednio.

 • Aby rozmrozić wszystkie obszary zamrożone, kliknij przycisk Brak w sekcji Opcje maski.

 • Aby odwrócić wszystkie obszary zamrożone, kliknij przycisk Odwróć wszystko w sekcji Opcje maski.

Praca z siatkami

Siatka jest pomocna w obserwowaniu i śledzeniu procesu zniekształceń. Użytkownik może wybrać rozmiar i kolor siatki, a także zapisać siatkę danego obrazu i stosować ją do innych.

 • Aby wyświetlić siatkę, przejdź do sekcji Opcje widoku okna dialogowego, zaznacz opcję Siatka, a następnie określ wielkość i kolor siatki.

 • Aby pokazać tylko siatkę, zaznacz opcję Siatka, a następnie usuń zaznaczenie opcji Pokaż obraz.

 • Aby zapisać siatkę zniekształcenia, po zniekształceniu obrazu kliknij przycisk Zapisz siatkę. Określ nazwę i położenie pliku siatki, po czym kliknij przycisk Zapisz.

 • Aby zastosować zapisaną siatkę zniekształcenia, kliknij opcję Wczytaj siatkę, wybierz plik siatki, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Jeśli obraz i siatka zniekształcenia mają różne rozmiary, siatka jest skalowana do wielkości obrazu.

 • Aby zastosować ostatnią zapisaną siatkę zniekształcenia, kliknij opcję Wczytaj ostatnią siatkę.

 • (Creative Cloud) Siatki są automatycznie zapisywane w dokumencie. Siatki zastosowane do obiektów inteligentnych podlegają kompresji. Można je ponownie edytować.

Uwaga:

(Creative Cloud) Osadzone siatki zwiększają rozmiar pliku (nawet wtedy, gdy są skompresowane).

Praca z tłem

Na obrazie podglądu może być wyświetlana tylko warstwa aktywna albo dodatkowe warstwy, służące jako tło. Za pomocą opcji z menu Tryb można ustawić tło na wierzchu lub pod spodem aktywnej warstwy, co może pomóc w monitorowaniu wprowadzanych zmian albo dopasowywaniu zniekształceń do innych zniekształceń wykonanych na innej warstwie.

Uwaga:

Nawet jeśli są wyświetlane inne warstwy, zniekształcaniu ulega tylko warstwa aktywna.

Wyświetlanie tła

Wybierz opcję Pokaż tło, a następnie wybierz polecenie Tło z menu Użyj i wybierz opcję z menu Tryb.

Wyświetlanie zmian warstwy docelowej bez pokazywania tła

Z menu Użyj wybierz polecenie Wszystkie warstwy. Ustawienie krycia równego 0 powoduje wyświetlenie tylko warstwy docelowej z w pełni zastosowanymi efektami filtra Formowanie. Ustawienie wyższej wartości krycia pozwala pokazać mniej efektu filtra Formowanie na warstwie docelowej.

Zmienianie mieszania między warstwą docelową a tłem

Określ wartość w polu Krycie.

Określanie sposobu łączenia warstwy docelowej i tła w podglądzie obrazu

Wybierz opcję z menu Tryb.

Ukrywanie tła

W sekcji Opcje widoku wyłącz opcję Pokaż tło.

Rekonstrukcja zniekształceń

Po zniekształceniu podglądu obrazu użytkownik może skorzystać z szeregu trybów kontroli i rekonstrukcji dla odwrócenia zmian lub powtórnego ich wprowadzania w nieco zmienionej formie. Rekonstrukcję można przeprowadzać na dwa sposoby. Zrekonstruować można cały obraz, wygładzając zniekształcenia na obszarach rozmrożonych; można też użyć narzędzia Rekonstrukcja do zrekonstruowania konkretnych obszarów. Korzystając z narzędzia Maska zamrażająca, można zapobiec rekonstrukcji zniekształconych obszarów.

Rekonstrukcja oparta na zniekształceniach w obszarach zamrożonych w programie Photoshop
Rekonstrukcja oparta na zniekształceniach w obszarach zamrożonych.

A. Obraz pierwotny B. Obraz zniekształcony z obszarami zamrożonymi C. Obraz zrekonstruowany w trybie Twarda (za pomocą przycisku) D. Obraz rozmrożony o krawędziach zrekonstruowanych w trybie Gładka (za pomocą narzędzia) 

Rekonstrukcja całego obrazu

Kliknij opcję Rekonstrukcja w obszarze Opcje rekonstrukcji w oknie dialogowym. Następnie w oknie dialogowym cofania rekonstrukcji określ poziom przywracania i kliknij przycisk OK.

Usuwanie wszystkich zniekształceń

Kliknij przycisk Przywróć wszystko w obszarze Opcje rekonstrukcji w oknie dialogowym. Spowoduje to usunięcie zniekształceń nawet w obszarach zamrożonych.

Rekonstrukcja części zniekształconego obrazu

 1. Zamroź obszary, które mają pozostać zniekształcone.
 2. Wybierz narzędzie Rekonstrukcja i określ parametry pędzla w obszarze Opcje narzędzia w oknie dialogowym.
 3. Przeciągnij przez obszar, który chcesz zrekonstruować. Piksele są przesuwane szybciej pośrodku pędzla. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia rekonstrukcję w linii prostej pomiędzy punktem bieżącym i punktem klikniętym uprzednio.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto