Rozwiązywanie problemów z zapełnionym dyskiem magazynującym w programie Photoshop

Dowiedz się, jak szybko usunąć błąd dotyczący pełnego dysku magazynującego w programie Photoshop.

Jeśli napotkasz błąd „Dysk magazynujący jest pełny”, często oznacza to, że na dysku twardym (lub dyskach) używanym jako dysk magazynujący kończy się miejsce potrzebne do wykonania zadania.

Problem: błąd „dyski magazynujące są pełne”

Błąd, „Nie można zainicjalizować programu Photoshop, ponieważ dyski magazynujące są pełne”
Błąd, „Nie można zainicjalizować programu Photoshop, ponieważ dyski magazynujące są pełne”

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problemy z zapełnieniem dysku magazynującego, wykonaj jedną z czynności wymienionych poniżej:

Zwalnianie dodatkowego miejsca

Uwaga:

W trakcie pracy z programem Photoshop zalecane jest posiadanie co najmniej 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym systemu operacyjnego. Zależnie od typu pliku, z którym się pracuje, może być wymagane dodatkowe wolne miejsce.

Zwolnij miejsce na dysku twardym, usuwając niepotrzebne pliki z dysku magazynującego lub przenosząc je do innej lokalizacji.

Przykładowo jeśli przypisanym dyskiem magazynującym na komputerze z systemem Windows jest dysk C:\, wystarczy, że go wyczyścisz i usuniesz pliki, których już nie potrzebujesz. Możesz też przenieść swoje pliki do nowej lokalizacji na komputerze, powiedzmy na dysk D:\. Spowoduje to zwolnienie pewnej ilości miejsca na dysku C:\ i pozwoli używać go nadal jako dysku magazynującego.

Podobnie jeśli przypisany dysk magazynujący na komputerze z systememmacOS to dysk Macintosh HD, wystarczy, że go wyczyścisz i usuniesz pliki, których już nie potrzebujesz. Możesz też w razie konieczności przenieść swoje pliki na dysk zewnętrzny.

Wybieranie odpowiednich dysków magazynujących

Domyślnie program Photoshop używa wewnętrznego dysku systemu operacyjnego jako dysku magazynującego. Jeśli masz więcej niż jeden dysk lub jedną partycję, pamiętaj, aby na dyski magazynujące wybrać najszybsze dyski z największą ilością wolnego miejsca.Jeśli bieżące dyski magazynujące są zapełnione, można wybrać dodatkowe dyski magazynujące.

Naciśnij i przytrzymaj klawisze Cmd + Option (macOS) lub Ctrl + Alt (Windows) podczas uruchamiania aplikacji i ustaw nowy dysk magazynujący dla systemu w otwartym oknie dialogowym Preferencje dysku magazynującego.

Wybieranie odpowiedniego dysku magazynującego
Wybieranie odpowiedniego dysku magazynującego

Uwaga:

Obsługiwane formaty dysków dla dysków magazynujących

  • macOS: macOS extended
  • Windows: NTFS, exFAT, FAT32

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dostosowywanie preferencji w programie Photoshop.

Ustawianie poprawnych jednostek podczas tworzenia lub zmieniania rozmiaru dokumentu

Czasem błąd dotyczący zapełnienia dysku magazynującego może wystąpić z powodu niezgodności jednostek w dokumencie. Aby tego uniknąć, ustaw poprawne jednostki podczas tworzenia lub zmieniania rozmiaru dokumentu. Dodatkowo sprawdź ustawienia jednostek podczas przycinania dokumentu lub dostosowywania rozmiaru obszaru roboczego.

Optymalizacja miejsca używanego przez program Photoshop

  • Wyłączanie zapisywania danych automatycznego odzyskiwania: Rozmiar pliku tymczasowego (magazynującego) programu Photoshop możesz zmniejszyć kosztem rezygnacji z automatycznego odzyskiwania. W tym celu wyłącz opcję „Automatycznie zapisuj informacje odzyskiwania”: Edycja (Windows) / Photoshop (Mac) > Preferencje > Obsługa plików > Automatycznie zapisuj informacje odzyskiwania [N minut].
  • Ograniczanie stanów historii: Program Photoshop może zapisywać do 1000 stanów historii; a domyślna liczba to 50. Aby zmniejszyć tę liczbę, przejdź do okna dialogowego Preferencje wydajności. W sekcji Historia i bufor ustaw liczbę stanów historii na niższą wartość.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak dostroić funkcje programu Photoshop w celu zoptymalizowania wydajności, zobacz Optymalizacja wydajności programu Photoshop.

Zerowanie preferencji programu Photoshop

W rzadkich przypadkach, gdy program Photoshop lub system ulega awarii, plik odniesienia programu Photoshop może ulec uszkodzeniu, co wpływa na obsługę dysków magazynujących. W rozwiązaniu problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym może pomóc wyzerowanie preferencji programu Photoshop i ponowne skonfigurowanie preferencji dysków magazynujących.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zerowanie preferencji w programie Photoshop.