Po uruchomieniu programu Photoshop w lewej części ekranu jest wyświetlany panel Narzędzia. Niektóre narzędzia tego panelu zawierają opcje wyświetlane na kontekstowym pasku opcji.

Niektóre narzędzia można rozwinąć, aby wyświetlić dodatkowe narzędzia ukryte w kategoriach. Mały trójkąt w prawym dolnym rogu narzędzia informuje, że w danej kategorii znajdują się narzędzia ukryte.

Aby uzyskać pewne informacje o narzędziu, wystarczy umieścić na nim kursor. Nazwa narzędzia jest wyświetlana w etykietce narzędzia pod kursorem.

Wizualne omówienie poszczególnych narzędzi programu Photoshop znajduje się w opisie galerii narzędzi.

Aplikacja Photoshop Mix pozwala w bezpieczny sposób ulepszać zdjęcia, zaznaczać elementy, wycinać i łączyć obrazy oraz wykonywać szereg innych działań na telefonie iPhone i tablecie iPad.

Dowiedz się więcej i pobierz aplikację Photoshop Mix.


Wybieranie i wyświetlanie narzędzi

Zaznaczyć narzędzie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij narzędzie na panelu Narzędzia. Jeśli w prawym dolnym rogu ikony narzędzia jest widoczny mały trójkąt, wciśnij przycisk myszy, aby wyświetlić narzędzia ukryte. Następnie kliknij wybrane narzędzie.
  • Wciśnij skrót klawiaturowy narzędzia. Skrót ten jest pokazywany w podpowiedzi narzędzia. Na przykład, aby wybrać narzędzie Przesunięcie wystarczy nacisnąć klawisz V.

  Uwaga:

  Naciskając i przytrzymując klawisz skrótu klawiaturowego, można tymczasowo przełączyć się do danego narzędzia. Po zwolnieniu klawisza skrótu program Photoshop przełącza się do narzędzia używanego wcześniej.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi

A. Panel Narzędzia B. Narzędzie aktywne C. Narzędzia ukryte D. Nazwa narzędzia E. Skrót narzędzia F. Trójkąt wskazujący ukryte narzędzie 

Przechodzenie między narzędziami ukrytymi

Domyślna metoda wybierania kolejnych narzędzi z zestawu narzędzi ukrytych polega na naciskaniu klawisza skrótu narzędzia przy naciśniętym stale klawiszu Shift. Jeśli użytkownik preferuje wybór kolejnych narzędzi bez przytrzymywania naciśniętego klawisza Shift, można wyłączyć tę preferencję.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS).
 2. Usuń zaznaczenie opcji Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi.

Zmień kursory narzędzi

Każdy domyślny kursor ma inny punkt aktywny, w którym rozpoczyna się zaznaczanie lub działanie. W przypadku większości narzędzi można korzystać z kursorów precyzyjnych, które mają postać celownika z punktem aktywnym w środku.

W większości przypadków kursor narzędzia wygląda tak samo jak jego ikona; kursor staje się widoczny po wybraniu narzędzia. Domyślnym wskaźnikiem ramek zaznaczenia jest celownik . Domyślnym kursorem narzędzi tekstowych jest pionowa kreska . Domyślnym kursorem narzędzi do malowania jest ikona Rozmiar pędzla.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kursor (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Kursor (Mac OS).
 2. Wybierz ustawienie kursora narzędzia w obszarze Malujące kursory i/lub Inne kursory:

  Standardowe

  Kursory mają kształt ikon narzędzi.

  Precyzyjnie

  Kursory mają kształt krzyżyków.

  Zwykła końcówka pędzla

  Kontur kursora obejmuje około 50% powierzchni modyfikowanej przez narzędzie. Są pokazywane piksele, które uległyby największej zmianie.

  Pełny rozmiar końcówki pędzla

  Kontur kursora obejmuje około 100% powierzchni modyfikowanej przez narzędzie (czyli prawie wszystkie piksele pod kursorem).

  Pokaż krzyżyk w środku pędzla

  W środku kursora jest wyświetlany krzyżyk.

  Pokazuj krzyżyk tylko podczas malowania

  Poprawia wydajność przy dużych pędzlach.

 3. Kliknij przycisk OK.

Opcje z grupy Malujące kursory kontrolują kursory następujących narzędzi:

Gumka, Ołówek, Aerograf, Pędzel, Stempel, Stempel ze wzorkiem, Smużenie, Szybkie zaznaczanie, Rozmycie, Wyostrzanie, Rozjaśnianie, Ściemnianie i Gąbka.

Opcje z grupy Inne kursory kontrolują kursory następujących narzędzi:

Zaznaczanie, Lasso, Lasso wielokątne, Różdżka, Kadrowanie, Odcięcie, Łatka, Kroplomierz, Pióro, Gradient, Wiadro z farbą, Lasso magnetyczne, Pióro magnetyczne, Miarka i Próbnik kolorów.

Uwaga:

Aby przełączać się między kursorami standardowymi i precyzyjnymi (tylko w przypadku niektórych narzędzi), naciśnij klawisz Caps Lock.

Wizualne zmienianie rozmiaru lub twardości kursorów do malowania

Rozmiar lub twardość malującego kursora można zmienić, przeciągając na obszarze obrazu. Podczas przeciągania kursor malowania wyświetla podgląd zmian. (Podgląd wymaga technologii OpenGL).

 1. Aby zmienić rozmiar kursora, przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisze Control + Option (Mac OS) i przeciągnij w lewo lub prawo. Aby zmienić twardość, przeciągnij w górę lub w dół.

Korzystanie z paska opcji

Pasek opcji jest wyświetlany pod paskiem menu, u góry przestrzeni roboczej. Pasek opcji ma charakter kontekstowy—jego zawartość zmienia się wraz ze zmianą narzędzia. Niektóre ustawienia na pasku opcji (np. tryby malowania i krycie) są wspólne dla kilku narzędzi, a inne dotyczą tylko jednego narzędzia.

Pasek opcji może być przenoszony w dowolne miejsce przestrzeni roboczej i dokowany w górnej lub dolnej części ekranu. Po zatrzymaniu kursora nad narzędziem pojawia się podpowiedź. Aby wyświetlić lub ukryć pasek opcji, wybierz polecenie Okno > Opcje.

Pasek opcji narzędzia Lasso

A. Pasek uchwytów B. Podpowiedź 

Aby przywrócić domyślne ustawienia narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) ikonę narzędzia na pasku opcji, a następnie wybrać w menu kontekstowego opcję Wyzeruj narzędzie lub Wyzeruj wszystkie narzędzia.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu opcji konkretnego narzędzia, odszukaj opis tego narzędzia w pomocy programu Photoshop.

Ustawienia predefiniowane narzędzi

Dzięki bibliotekom ustawień narzędzi różne ustawienia mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Użytkownik może wczytywać, edytować i tworzyć biblioteki ustawień narzędzi. Służy do tego próbnik Ustawienia domyślne narzędzi na pasku opcji, panel Ustawienia domyślne narzędzi oraz Menedżer ustawień domyślnych.

Aby wybrać ustawienia domyślne narzędzia, kliknij przycisk Ustawienia domyślne narzędzia na pasku opcji, a następnie wybierz ustawienia domyślne z panelu podręcznego. Można też wybrać polecenie Okno > Ustawienia domyślne narzędzi i wybrać ustawienia domyślne z panelu Ustawienia domyślne narzędzi.

Wyświetlanie próbnika ustawień predefiniowanych narzędzi

A. Kliknięcie próbnika ustawień predefiniowanych narzędzi na pasku opcji powoduje wyświetlenie panelu podręcznego ustawień predefiniowanych narzędzi. B. Wybierz ustawienie predefiniowane, aby zmienić opcje narzędzia na to ustawienie. Wybrane ustawienie predefiniowane będzie stosowane przy każdym użyciu narzędzia, dopóki z menu panelu nie zostanie wybrane polecenie Wyzeruj narzędzie. C. Wyłączenie tej opcji powoduje, że są wyświetlane zestawy ustawień wszystkich narzędzi; włączenie opcji powoduje, że są wyświetlane tylko style ustawień dla bieżącego narzędzia. 

Tworzenie ustawienia predefiniowanego narzędzia

 1. Wybrać narzędzie i ustawić pożądane opcje na pasku opcji.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Ustawienia narzędzia po lewej stronie paska opcji.
  • Wybierz polecenie Okno > Ustawienia domyślne narzędzi, aby wyświetlić panel ustawień predefiniowanych narzędzi.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Utwórz nowe ustawienie domyślne narzędzia. .
  • Z menu panelu wybierz polecenie Nowe ustawienia domyślne narzędzia.
 4. Wprowadzić nazwę ustawień i kliknij OK.

Zmodyfikuj listę ustawień narzędzi

 1. Kliknij trójkąt, aby otworzyć panel podręczny Ustawienia predefiniowane narzędzia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  Pokaż ustawienia wszystkich narzędzi

  Są pokazywane wszystkie wczytane ustawienia.

  Sortowanie według narzędzia

  Ustawienia są sortowane według nazw narzędzi.

  Pokaż ustawienia bieżącego narzędzia

  Są pokazywane tylko wczytane ustawienia bieżącego narzędzia. Ten sam efekt daje zaznaczenie opcji Tylko bieżące narzędzie na Panelu podręcznym Ustawienia domyślne narzędzi.

  Tylko tekst, Mała lista lub Duża lista

  Ta opcja odpowiada za sposób wyświetlania ustawień na panelu podręcznym.

  Uwaga:

  Informacje o tworzeniu i wczytywaniu bibliotek ustawień predefiniowanych oraz zarządzaniu nimi można znaleźć w artykule Praca z Menedżerem ustawień predefiniowanych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online