Wnętrze zaznaczenia, ścieżki lub warstwy można wypełnić przy użyciu koloru lub wzorku. Inną możliwością jest dodanie koloru do konturu zaznaczenia lub ścieżki (tzw. obrysu).

Wypełnianie za pomocą narzędzia Wiadro z farbą

Narzędzie Wiadro z farbą umożliwia wypełnianie pikseli sąsiadujących z klikniętym pikselem i mających podobny do niego kolor.

Uwaga:

Narzędzie Wiadro z farbą nie może być stosowane na obrazach bitmapowych.

 1. Wybierz kolor pierwszego planu. (Zobacz Wybieranie kolorów w przyborniku).
 2. Wybierz narzędzie Wiadro z farbą .

  Uwaga:

  Narzędzie Wiadro z farbą jest zgrupowane na pasku narzędzi z narzędziem Gradient. Jeśli nie możesz znaleźć narzędzia Wiadro z farbą, kliknij i przytrzymaj narzędzie Gradient, aby je uruchomić.

 3. Określ, czy zaznaczenie ma być wypełnione kolorem narzędzia czy wzorkiem.
 4. Określ krycie i tryb mieszania. (Zobacz Tryby mieszania).

 5. Wpisz wartość tolerancji wypełnienia.

  Tolerancja określa, jak bardzo piksele muszą być podobne do klikniętego piksela, aby zostały wypełnione. Wartości mogą się zmieniać się w zakresie od 0 do 255. Niska tolerancja powoduje wypełnianie pikseli o wartościach kolorów zbliżonych do piksela, który kliknięto. Wysoka tolerancja powoduje wypełnianie pikseli bardziej różniących się kolorem.

 6. Aby wygładzić krawędzie wypełnionego zaznaczenia, należy zaznaczyć opcję Wygładzony.
 7. Aby wypełnić tylko piksele sąsiadujące z pikselem, który kliknięto, należy zaznaczyć opcję Sąsiadujący; aby wypełnić wszystkie podobne piksele występujące na obrazie, należy pozostawić tę opcję bez zaznaczenia
 8. Aby piksele były wypełniane na podstawie scalonych danych o kolorach pochodzących ze wszystkich widocznych warstw, należy zaznaczyć opcję Wszystkie warstwy.
 9. Kliknij części obrazu przeznaczoną do wypełnienia. Wszystkie określone piksele z zakresu o określonej tolerancji zostaną wypełnione kolorem narzędzia lub wzorkiem.

  Jeśli podczas pracy z warstwą nie mają być wypełniane obszary przezroczyste, upewnij się, że przezroczystość jest zablokowana w panelu Warstwy. (Zobacz Blokowanie warstw).

Wypełnianie zaznaczenia lub warstwy kolorem

 1. Wybierz kolor narzędzia lub tła. (Zobacz Wybieranie kolorów w przyborniku).
 2. Zaznacz obszar wybrany do wypełnienia. Aby wypełnić całą warstwę, zaznacz ją w panelu Warstwy.
 3. Aby wypełnić zaznaczenie lub warstwę, wybierz polecenie Edycja > Wypełnij. Aby wypełnić ścieżkę, zaznacz ścieżkę i wybierz polecenie Wypełnij ścieżkę z menu panelu Ścieżki.
 4. W oknie Wypełnij wybierz jedną z następujących opcji lub zaznacz własny wzorek:

  Kolor narzędzia, Kolor tła, Czarny, 50% szarości lub Biały

  Zaznaczenie jest wypełniane określonym kolorem.

  Uwaga:

  Jeśli obraz CMYK jest wypełniany przy użyciu opcji Czarny, program Photoshop wypełnia wszystkie kanały kolorem czarnym 100%. To może spowodować zużycie większej ilości farby, niż jest to przyjęte dla danej drukarki. Najlepsze efekty przynosi wypełnianie obrazu CMYK z opcją Kolor narzędzia ustawioną na odpowiedni kolor czarny.

  Kolor

  Zaznaczenie jest wypełniane kolorem wybranym z Próbnika kolorów.

 5. Określ tryb mieszania i krycie dla farby. (Zobacz Tryby mieszania).

 6. Jeśli operacje są wykonywane na warstwie i wypełniane mają być tylko obszary z pikselami, zaznacz opcję Utrzymaj przezroczystość.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zastosować wypełnienie.

  Uwaga:

  Aby zastosować wypełnienie kolorem pierwszego planu tylko do obszarów z pikselami, naciśnij klawisze Alt+Shift+Backspace (Windows) lub Option+Shift+Delete (Mac OS). To spowoduje zachowanie przezroczystości warstwy. Aby zastosować wypełnienie kolorem tła tylko do obszarów z pikselami, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Backspace (Windows) lub Command+Shift+Delete (Mac OS).

Wypełnienia z uwzględnianiem zawartości, wzorku lub historii

Informacje o opcji Edycja > Wypełnij z uwzględnieniem zawartości wprowadzonej w programie Photoshop CC 20.0 (wersji z października 2018) można znaleźć w artykule Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości.

 1. Zaznacz fragment obrazu, który ma być wypełniony.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Wypełnij.

  Uwaga:

  Na warstwie tła naciśnij klawisz Delete lub Backspace, aby szybko przejść do okna dialogowego Wypełnienie.

 3. Z menu Użyj wybierz jedną z następujących opcji:

  Uwzględnianie zawartości

  Powoduje płynne wypełnienie zaznaczenia podobną zawartością z sąsiedniego obszaru obrazu. Aby uzyskane rezultaty były jak najlepsze, należy utworzyć zaznaczenie nieznacznie wykraczające poza obszar przeznaczony do replikacji. (Często wystarczy użyć narzędzia Lasso lub ramki zaznaczenia).

  Uwaga:

  Wypełnienia z uwzględnieniem zawartości losowo tworzą zawartość podobną do sąsiedniej. Jeśli pierwszy uzyskany rezultat nie jest zadowalający, należy wybrać polecenie Edycja > Cofnij i zastosować następne wypełnienie z uwzględnieniem zawartości.

  Adaptacja kolorów

  (Włączone domyślnie) Specjalny algorytm miesza kolory wypełnienia z kolorami sąsiednich obszarów.

  Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości i adaptacją kolorów w programie Photoshop
  Uwzględnianie zawartości z adaptacją kolorów

  Wzorek

  Kliknij odwróconą strzałkę obok przykładu wzorku i wybierz wzorek z panelu podręcznego. Korzystając z menu panelu podręcznego, można wczytać dodatkowe wzorki. Wybierz nazwę biblioteki wzorków lub wybierz pozycję Wczytaj wzorki i przejdź do folderu zawierającego wzorki, których chcesz używać.

  Można też zastosować jeden z dołączonych wzorków opartych na skryptach, aby w prosty sposób uzyskać różnorodne wypełnienia geometryczne. Wybierz opcję Wzorki skryptowe u dołu okna dialogowego wypełnienia, a następnie wybierz wzorek wypełnienia z menu podręcznego Skrypt.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Wzorek jest wyszarzona, to przed dokonaniem wyboru należy wczytać bibliotekę wzroków. (Zobacz Zarządzanie bibliotekami wzorków i ustawieniami predefiniowanymi).

  Przyciski

  Przywraca stan źródłowy zaznaczonego obszaru lub jego migawkę ustawioną na panelu Historia.

Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości w programie Photoshop
Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości

A. Utwórz zaznaczenie, które nieznacznie zachodzi na obszar przeznaczony do replikacji.. B. Zastąp zaznaczenie wypełnieniem z uwzględnieniem zawartości. 

Wypełnianie obszaru roboczego

Obszar roboczy otacza obszar obrazu. Obszar roboczy można wypełnić innym kolorem, który będzie wyraźniej kontrastował z danym obrazem.

 1. Kliknij obszar roboczy prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Szary, Czarny lub Własny. (Aby określić kolor niestandardowy, wybierz opcję Wybierz własny kolor.)

Obrysowywanie zaznaczenia lub warstwy kolorem

Wokół zaznaczenia, warstwy lub ścieżki można namalować kolorowe obramowanie za pomocą polecenia Obrys. Obramowanie utworzone w ten sposób stanie się rasteryzowaną częścią bieżącej warstwy.

Uwaga:

Aby utworzyć obramowanie kształtu lub warstwy, które będzie włączane lub wyłączane jak nakładka i wygładzone w swoich narożnikach i całych krawędziach, zastosuj efekt warstwy Obrys zamiast polecenia Obrys. Zobacz Efekty i style warstw.

 1. Wybierz kolor pierwszego planu.
 2. Zaznacz obszar lub warstwę przeznaczoną do obrysowania.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Obrys.
 4. W oknie dialogowym Obrys określ szerokość konturu.
 5. W polu Położenie określ miejsce umieszczenia krawędzi obrysu: wewnątrz, na środku albo na zewnątrz krawędzi zaznaczenia lub warstwy.

  Uwaga:

  Jeśli zawartość warstwy wypełnia cały obraz, to obrys zastosowany poza warstwą nie będzie widoczny.

 6. Określ krycie i tryb mieszania. (Zobacz Tryby mieszania).

 7. Jeśli działania są wykonywane na warstwie i wymagane jest obrysowanie tylko obszarów zawierających piksele, zaznacz opcję Utrzymaj przezroczystość. (Zobacz Blokowanie warstw).

Rysowanie okręgu lub kwadratu

Aby narysować kwadrat lub okrąg, użyj narzędzi Zaznaczanie eliptyczne lub Zaznaczanie prostokątne, a następnie dodaj linię (zwaną obrysem) do ramki zaznaczenia. Obrysowywanie zaznaczeń stanowi najszybszą metodę definiowania ramek i obramowań obiektów. Metodę tę można stosować do dowolnych zaznaczeń (i utworzonych za pomocą dowolnego narzędzia do zaznaczania).

 1. Aby utworzyć nową warstwę dla okręgu lub kwadratu, kliknij przycisk Nowa warstwa w panelu Warstwy. Umieszczenie kwadratu lub okręgu na osobnej warstwie ułatwi przyszłe działania.
 2. Wybierz z przybornika narzędzie Zaznaczanie eliptyczne  lub Zaznaczanie prostokątne .
 3. Przeciągnij kursorem w oknie dokumentu, aby narysować wybrany kształt. Aby uzyskać kształt okręgu lub kwadratu, podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.
 4. Wybierz polecenie Edycja > Obrys.
 5. W oknie dialogowym Obrys wpisz wartość szerokości, a następnie kliknij próbkę koloru, aby wyświetlić Próbnik kolorów Adobe.
 6. W Próbniku kolorów Adobe określ pożądany zakres kolorów za pomocą trójkątnych suwaków na spektrum kolorów, a następnie kliknij wybrany kolor w polu koloru. Wybrany kolor pojawi się w górnej połówce próbki koloru. W dolnej połówce pozostanie oryginalny kolor. Kliknij przycisk OK.
 7. Wybierz położenie obrysu w stosunku do zaznaczenia, to znaczy wybierz jedną z opcji: Wewnątrz, W środku lub Na zewnątrz. Dopasuj inne ustawienia w odpowiedni sposób i kliknij przycisk OK. Program Photoshop obrysuje zaznaczenie przy użyciu wybranych ustawień koloru i obrysu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online