Podręcznik użytkownika Anuluj

Jednolity mechanizm tekstowy w programie Photoshop

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Jednolity mechanizm tekstowy zastępuje starsze mechanizmy tekstowe i pozwala korzystać z zaawansowanych funkcji typograficznych dla różnych języków i skryptów z całego świata. Tutaj opisujemy jego szczegóły.

Łącze bezpośrednie do programu Adobe Photoshop

Wypróbuj w aplikacji

Wykonaj te czynności, aby w kilku prostych krokach ustawić preferencje dotyczące tekstu.

Tematyka tego artykułu:


Zaktualizowane w programie Photoshop 23.0 (październik 2021 r.)

Jednolity mechanizm tekstowy zastępuje starsze mechanizmy tekstowe i oferuje zaawansowane funkcje typograficzne dla języków międzynarodowych i skryptów na całym świecie, w tym dla języka arabskiego, hebrajskiego, indyjskich skryptów, japońskiego, chińskiego i koreańskiego. 

W przypadku jednolitego mechanizmu tekstowego wszystkie zaawansowane elementy typograficzne będą automatycznie dostępne i zgrupowane w panelu Właściwości warstwy tekstu w programie Photoshop. Eliminuje to konieczność przełączenia mechanizmów tekstowych dla różnych języków.

Do najważniejszych ulepszeń należą:

 • Udoskonalone kształtowanie tekstu za pomocą mechanizmu kształtowania tekstu typu open-source o nazwie HarfBuzz dla języków arabskiego, hebrajskiego, chińskiego, japońskiego, koreańskiego i wszystkich tekstów w językach innych niż łacińskie.
 • Ulepszona obsługa tekstu dwukierunkowego za pomocą narzędzia FriBidi
 • Ujednolicone zaawansowane funkcje typograficzne dla języków arabskiego i japońskiego są teraz dodatkowo zlokalizowane w panelu Właściwości warstwy tekstu.

Tworzenie dokumentów za pomocą języków międzynarodowych, skryptów i tekstów

Tworzenie dokumentu

Aby utworzyć dokument w języku międzynarodowym:

 1. Otwórz dokument, wybierz narzędzie Tekst i utwórz warstwę Tekst.

 2. W panelu Typografia ustaw żądany język. (Wybór języka jest potrzebny tylko do dzielenia wyrazów i sprawdzania pisowni).

  Ustaw język w panelu Typografia w programie Photoshop
  Ustaw język w panelu Właściwości warstwy tekstu

  Ustaw język w panelu Typografia
  Możesz też ustawić język w panelu Typografia

 3. Ustaw czcionkę odpowiednią dla wybranego języka. Jeśli na przykład wybrano język tajski, należy ustawić czcionkę tajską, taką jak Adobe Thai lub Noto Sans Thai.

 4. Skopiuj i wklej tekst zredagowany w wybranym języku. Jeśli jest skonfigurowana klawiatura dla tego języka, wystarczy wpisać tekst.

Jeśli jest używany Jednolity mechanizm tekstowy, nie trzeba przełączać się między opcjami układu, ponieważ obsługa języka nie działa bezproblemowo.

Panel Właściwości warstwy tekstu w programie Photoshop
Panel Właściwości warstwy tekstu

Sekcje w panelu Właściwości warstwy tekstu
Sekcje w panelu Właściwości warstwy tekstu

Jednolity mechanizm tekstowy

Ulepszenia wprowadzone wraz z jednolitym mechanizmem tekstowym

 • Interfejs użytkownika do przełączania układacza mechanizmu tekstowego w lokalizacji Photoshop > Preferencje > Tekst został usunięty. Nowe warstwy tekstowe będą domyślnie obsługiwały wszystkie teksty i języki. Użytkownicy mogą ręcznie przełączać układacz mechanizmu tekstowego starszego typu, korzystając z menu podręcznego panelu Akapit podczas otwierania dokumentu programu Photoshop z mechanizmem tekstowym starszego typu.
 • W panelu Właściwości warstwy tekstu są zawsze dostępne zaawansowane funkcje typograficzne dla języków bliskowschodnich i wschodnioazjatyckich.
 • W odróżnieniu od poprzednich wersji programu Photoshop, atrybut domyślnego kierunku akapitu od prawej do lewej jest włączony tylko wtedy, gdy język interfejsu użytkownika jest ustawiony na: „Angielski: arabski włączony”, „Angielski: hebrajski włączony” lub „Francuski: Afryka Północna”.
 • Program Photoshop nie obsługuje już czcionek Type 1 i arabskich czcionek AXT. Jeśli w programie Photoshop zostanie otwarty dokument starszego typu z czcionkami Type 1, program Photoshop potraktuje je jak brakujące czcionki.

Koniec okresu obsługi czcionek Type 1 w programie Photoshop 23.0

Program Photoshop 23.0 nie obsługuje już czcionek PostScript Type 1.Zaktualizowaliśmy, unowocześniliśmy i ujednoliciliśmy mechanizm obsługi tekstu z modułem tworzenia kształtów skryptu Harfbuzz, aby obsługiwać wszystkie skrypty. 

Czcionki Type 1 (określane także jako PostScript, PS1, T1, Adobe Type 1, Multiple Master lub MM) to format w branży czcionek zastąpiony przez większy zestaw glifów. Te czcionki nie są obsługiwane w większości przeglądarek i systemów operacyjnych. Firma Adobe idzie naprzód, stawiając na obsługę i większe możliwości techniczne czcionek OpenType. 

Program Photoshop 23.0 i nowsze wersje nie będą rozpoznawać czcionek Type 1, nawet jeśli są one zainstalowane w systemie operacyjnym komputera stacjonarnego.

 1. Czcionki Type 1 nie będą pojawiać się w menu czcionek w programie Photoshop.
 2. Wcześniej zainstalowane czcionki Type 1 przestaną działać w plikach programu Photoshop.
 3. Otwieranie plików programu Photoshop z istniejącymi czcionkami Type 1 będzie powodować, że czcionki Type 1 będą traktowane jako brakujące czcionki w dokumencie. 

Jeśli potrzebna czcionka nie jest już dostępna w bibliotece czcionek firmy Adobe , można uzyskać obsługiwane czcionki Adobe z naszych fontspringów partnera .

Klienci, którzy zakupili czcionki Type 1 niebędące własnością firmy Adobe, mogą skontaktować się z producentem czcionek, który je opublikował, aby dowiedzieć się, czy dostępna jest opcja aktualizacji do formatu OpenType.

Uwaga: Konwersja czcionek Type 1 na format OpenType jest możliwa, ale może nie zapewnić optymalnych rezultatów. Ponadto konwersja plików może być zabroniona przez umowę licencyjną użytkownika końcowego producenta czcionek. Więcej informacji można znaleźć w umowie licencyjnej lub kontaktując się bezpośrednio z producentem.

Obsługiwane skrypty międzynarodowe

Oprócz języków łacińskich, układacz jednolitego mechanizmu tekstowego obsługuje następujące języki i skrypty:

Indyjski

Bliskowschodni

Południowowschodnioazjatycki*

CJK

 • Bengalski
 • Gudżarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malajalam
 • Marathi
 • Orija
 • Pendżabski
 • Tamilski
 • Telugu

 • Arabski
 • Hebrajski
Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule na temat języków arabskiego i hebrajskiego.

 • Tajski
 • Syngaleski
 • Birmański
 • Khmerski
 • Laotański

* Wprowadzono w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0).

 • Chiński
 • Japoński
 • Koreański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Photoshop obsługuje skrypty z całego świata, korzystając z kształtowania i podstawowych typowych atrybutów (bez zaawansowanych funkcji typograficznych).

Program Photoshop obsługuje zaawansowane funkcje typograficzne tylko dla języków łacińskich, arabskiego i japońskiego. W przypadku wszystkich innych skryptów obsługiwane są tylko kształtowanie i typowe atrybuty tekstu.

Uwaga:

Funkcje obsługi tekstu w różnych aplikacjach firmy Adobe nie zawsze działają dokładnie tak samo i mogą być oparte na różnych mechanizmach przetwarzania tekstu. Ponadto funkcje tekstowe mogą różnić się w zależności od głównego wykorzystania aplikacji (edycja obrazu, układ strony, ilustracja itp.), więc formatowanie, styl i możliwości edycji w różnych aplikacjach mogą różnić się w zależności od sposobu obróbki tekstu.

Języki ani skrypty południowo-wschodnio-azjatyckie nie są obecnie obsługiwane przez wszystkie produkty Adobe. Przeniesienie tekstu południowo-wschodnio-azjatyckiego z aplikacji Adobe, która obsługuje skrypty południowo-wschodnio-azjatyckie, do aplikacji, która ich nie obsługuje, prawdopodobnie spowoduje utratę części lub całości tekstu i formatowania. W takich sytuacjach należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Przed przeniesieniem pliku obrazu do innej aplikacji może być konieczne jego spłaszczenie w programie Photoshop.
 • Przed wykorzystaniem w innych aplikacjach pliki tekstowe programu Adobe Illustrator mogą wymagać konwersji na kontury.
 • Konwersja tekstu może skutkować brakiem możliwości edycji w innej aplikacji.

Wskazówka: Skrypty południowowschodnioazjatyckie nie są obecnie obsługiwane przez wszystkie produkty, ale wymagają przełączenia układacza w programach InDesign i Illustrator.

(Windows) Instalowanie odpowiednich zestawów języków i czcionek

Aby zapewnić prawidłowy dostęp do tych języków w systemie Windows, musisz zainstalować odpowiednie pakiety języków i czcionek.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy firmy Microsoft: Pakiety językowe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online