W tym artykule omówiono korzystanie z przestrzeni roboczej Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości, która umożliwia wypełnienie wybranej części obrazu zawartością pobraną z jego innych części.

Przestrzeń robocza Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości (Edycja > Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości) pozwala w interaktywny sposób uzyskać doskonały efekt. Można określić obszar próbkowania, którego technologia wypełniania z uwzględnieniem zawartości użyje na wybranej części obrazu, a także szereg innych ustawień efektu wypełnienia. Dostępny jest aktywny podgląd zmian w pełnej rozdzielczości, a wynik można umieścić na nowej warstwie.

Przestrzeń robocza Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości
Przestrzeń robocza Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości

Uruchamianie przestrzeni roboczej Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości

 1. Otwórz obraz w programie Photoshop. Za pomocą dowolnego narzędzia do zaznaczania zaznacz część obrazu, która ma zostać wypełniona.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Wypełnij z uwzględnieniem zawartości.

  Program Photoshop uruchomi przestrzeń roboczą Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości.

  W tej przestrzeni roboczej okno dokumentu zawiera domyślny obszar próbkowania jako maskę nałożoną na obraz. W panelu Narzędzia (z lewej strony ekranu) są dostępne narzędzia umożliwiające modyfikowanie tego obszaru oraz wstępne wybranie obszaru do wypełnienia. W panelu Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości (z prawej strony ekranu) można wybrać opcje próbkowania, ustawienia wypełniania i ustawienia wyjścia, aby uzyskać oczekiwany obraz z wypełnieniem. W panelu Podgląd są na bieżąco wyświetlane skutki wprowadzanych zmian w pełnej rozdzielczości.

Dopasowywanie obszarów próbkowania i wypełniania przy użyciu narzędzi

Narzędzie Pędzel próbkowania

Narzędzie Pędzel próbkowania umożliwia zwiększanie i zmniejszanie obszaru próbkowania służącego do wypełnienia zaznaczenia. W tym celu maluje się na obrazie w oknie dokumentu.

Narzędzie Pędzel próbkowania
Narzędzie Pędzel próbkowania umożliwia zmianę obszaru próbkowania.
 • Aby rozszerzyć domyślny obszar próbkowania, wybierz tryb Dodawanie na pasku opcji narzędzi i maluj w obszarach obrazu, które ma zawierać nakładka zakresu próbkowania.
 • Aby zmniejszyć domyślny obszar próbkowania, wybierz tryb Odejmowanie na pasku opcji narzędzia i maluj w obszarach obrazu, które chcesz wykluczyć z nakładki zakresu próbkowania.
 • Aby przełączać tryby Dodawanie i Odejmowanie, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) podczas malowania narzędziem Pędzel próbkowania.
 • Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar pędzla próbkowania, użyj opcji Rozmiar na pasku opcji narzędzia lub użyj klawiszy nawiasów kwadratowych.

Narzędzia Lasso wielokątne i Lasso

Korzystając z tych narzędzi, można zmienić pierwotne zaznaczenie (obszar wypełniania) w oknie dokumentu.

Narzędzie Lasso
Narzędzia Lasso i Lasso wielokątne umożliwia dostosowanie zaznaczenia.
 • Narzędzia Lasso wielokątne i Lasso funkcjonują w przestrzeni roboczej Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości tak samo jak normalnie w programie Photoshop. Zobacz Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso.
 • Przy użyciu skrótu klawiaturowego E można przełączać kolejne tryby narzędzia Lasso: Nowe zaznaczenie, Dodaj do zaznaczenia, Odejmij od zaznaczenia i Przetnij z zaznaczeniem.
 • Przestrzeń robocza Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości udostępnia dwie dodatkowe opcje narzędzia Lasso: Rozszerz i Zawęź. Po wybraniu tych opcji na pasku opcji narzędzia można rozszerzyć lub zawęzić zaznaczenie o określoną liczbę pikseli.
 • Aby cofnąć zmiany wprowadzone w tej przestrzeni roboczej (przywrócić pierwotne zaznaczenie), kliknij ikonę zerowania na pasku opcji narzędzia.

Uwaga:

Po zmianie zaznaczenia obszar próbkowania jest zerowany, ale wcześniejsze pociągnięcia pędzlem są zachowywane. Zaznaczanie jest też aktualizowane w dokumencie po wyjściu z przestrzeni roboczej Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości, kiedy wypełnienie jest zatwierdzane.

Narzędzie Rączka

To narzędzie pozwala panoramować między fragmentami obrazu w oknie dokumentu i podglądzie obrazu w panelu Podgląd.Aby szybko użyć narzędzia Rączka, można nacisnąć klawisz H podczas używania innego narzędzia.

Narzędzie Lupka

Narzędzie Lupka umożliwia powiększenie lub zmniejszenie widoku obrazu w oknie dokumentu lub podglądu obrazu w panelu Podgląd. 

 • Narzędzie Lupka w przestrzeni roboczej Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości funkcjonuje tak samo jak normalnie w programie Photoshop. Zobacz Powiększanie i zmniejszanie obrazu.
 • Aby zmienić powiększenie w panelu Podgląd, można też przeciągnąć suwak powiększenia lub wpisać wartość w polu tekstowym u dołu tego panelu.

Dopasowywanie ustawień funkcji Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości

W panelu Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości można określić następujące ustawienia.

Pokaż obszar próbkowania

Wybierając tę opcję, można wyświetlić obszar próbkowania lub obszar wykluczony jako nakładkę na obraz w oknie dokumentu.

 • Aby wyzerować domyślny obszar próbkowania, kliknij ikonę zerowania obok opcji Pokaż obszar próbkowania.

Opcje próbkowania

Krycie

Określa krycie nakładki wyświetlanej w oknie dokumentu. Aby dopasować krycie, przeciągnij suwak lub wpisz wartość procentową w polu tekstowym. 

Kolor

Pozwala przypisać kolor nakładki wyświetlanej w oknie dokumentu. Kliknij pole wyboru koloru i wybierz kolor w Próbniku kolorów Adobe.

Wskazuje

Pozwala wyświetlić nakładkę w obszarze próbkowania lub wykluczonym. Wybierz opcję z listy rozwijanej: Obszar próbkowania lub Wykluczony obszar.

Ustawienia wypełniania

Adaptacja kolorów

Umożliwia adaptację kontrastu i jasności w celu lepszego dopasowania do obrazu. To ustawienie jest przydatne, kiedy trzeba wypełnić zawartość stopniowanymi zmianami koloru lub tekstury. Wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej: Brak, Domyślna, Wysoka lub Bardzo wysoka.

Adaptacja kolorów
Ustawienie Adaptacja kolorów pozwala wypełnić zawartość, stosując stopniowe zmiany kolorów lub tekstury.

Dopasowanie obrotu

Umożliwia obrócenie zawartości w celu lepszego dopasowania. To ustawienie jest przydatne, gdy trzeba wypełnić zawartość przy użyciu obróconych lub zakrzywionych wzorków.Wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej: Brak, Niskie, Średnie, Wysokie lub Pełne.

Dopasowanie obrotu
Ustawienie Dopasowanie obrotu umożliwia wypełnianie zawartości przy użyciu obróconych lub zakrzywionych wzorków.

Skala

Wybranie tej opcji umożliwia zmianę rozmiaru zawartości w celu lepszego dopasowania. Jest to przydatne, gdy zawartość jest wypełniana powtarzającymi się wzorkami, fragmentami o innym rozmiarze lub obrazem w innej perspektywie.

Skala
Opcja Skala ułatwia wypełnianie zawartości powtarzającymi się wzorkami o różnych rozmiarach lub z różnej perspektywy.

Odbicie

Wybranie tej opcji umożliwia odbicie zawartości w poziomie w celu lepszego dopasowania. Jest to przydatne, gdy obraz ma symetrię poziomą.

Odbicie
Opcja Odbicie umożliwia wypełnianie obrazów przy użyciu symetrii poziomej.

Aby wyzerować domyślne ustawienia wypełniania, kliknij ikonę zerowania w menu Ustawienia wypełniania.

Ustawienia wyjścia

Wyjście do

Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości można zastosować do bieżącej warstwy, nowej warstwy lub powielonej warstwy.

Podgląd w pełnej rozdzielczości w panelu Podgląd

Podczas pracy nad obszarami próbkowania i wypełniania oraz modyfikowania ustawień wypełniania w panelu Podgląd jest renderowany (w pełnej rozdzielczości) efekt wprowadzanych zmian.

Uwaga:

Program Photoshop renderuje najpierw podgląd w niskiej rozdzielczości. Następnie jest generowany podgląd w pełnej rozdzielczości. W czasie generowania tego podglądu może być widoczna ikona ostrzeżenia obok obracającej się ikony w prawym dolnym rogu panelu Podgląd.

 • Aby zmienić powiększenie obrazu podglądu, można przeciągnąć suwak powiększenia lub wpisać wartość w polu tekstowym u dołu panelu. Można również użyć narzędzia Lupka dostępnego w panelu narzędzi.
 • Aby panoramować między częściami obrazu podglądu, można szybko włączyć narzędzie Rączka, naciskając klawisz H podczas używania jakiegokolwiek innego narzędzia.

Zatwierdzanie lub anulowanie wypełnienia

 • Kiedy uzyskasz oczekiwane wypełnienie obrazu, kliknij przycisk OK u dołu panelu Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości lub naciśnij klawisz Enter (Windows) albo Return (macOS) w celu zatwierdzenia wypełnienia.
 • Aby anulować wypełnianie i opuścić przestrzeń roboczą Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości, kliknij przycisk Anuluj u dołu jej panelu albo naciśnij klawisz Esc.

Zerowanie wszystkich ustawień wypełnienia

Aby wyzerować ustawienia funkcji Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości, kliknij ikonę zerowania w lewym dolnym rogu panelu Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online