Rysowanie narzędziami Pióro

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 6. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 7. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 8. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 9. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 10. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 11. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 12. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 13. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 14. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 15. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 16. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 17. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 18. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 19. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 20. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 21. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 22. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Program Photoshop zawiera kilka narzędzi grupy Pióro, które odpowiadają różnym zastosowaniom i stylom pracy twórczej:

 • Narzędzie Pióro krzywizny pozwala w intuicyjny sposób rysować krzywe i proste segmenty.
 • Standardowe narzędzie Pióro umożliwia dokładne rysowanie prostych segmentów i krzywych.
 • Narzędzie Pióro dowolne umożliwia rysowanie ścieżek w sposób przypominający rysowanie ołówkiem na papierze. 
 • Narzędzie Pióro magnetyczne pozwala narysować ścieżkę przyciąganą do krawędzi obszarów zdefiniowanych na obrazie. 
 • Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości umożliwia zautomatyzowanie procesu obrysowywania obrazów. (Zapowiedź technologii)

Skrót Shift+P przełącza między narzędziami z grupy Pióro.

Naciskając klawisze Shift+P, możesz przełączać narzędzia typu Pióro.

Narzędzia z grupy Pióro w połączeniu z narzędziami do tworzenia kształtów pozwalają na rysowanie złożonych kształtów. Dodatkowe informacje na temat trybów umożliwiających rysowanie narzędziem Pióro znajdują się w artykule Tryby rysowania.

Uwaga:

Aby automatycznie zapisać ścieżkę roboczą z nazwą, utwórz nową ścieżkę w panelu Ścieżki przed rozpoczęciem rysowania narzędziem Pióro.

Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości

Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości jest wprowadzane jako zapowiedź technologii w wydaniu programu Photoshop z października 2020 r. Pozwala ono tworzyć ścieżki wektorowe i zaznaczenia przez proste umieszczenie kursora nad krawędziami obrazu i kliknięcie.

Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości możesz włączyć, wybierając opcję Preferencje > Zapowiedzi technologii, a następnie uruchamiając ponownie program Photoshop.

 

Wypróbuj narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości, wykonując pięć prostych czynności:

 

 1. Z grupy narzędzi Pióro wybierz narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości.

  Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości
  Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości

 2. Umieść kursor na krawędzi obiektu, aby go wyróżnić.

  Narzędzie Zakreślacz uwzględniający zawartość
  Wyróżnianie krawędzi obrazu

  Uwaga:

  Różne poziomy powiększenia wpływają na sposób, w jaki program Photoshop widzi obraz, a co za tym idzie — jak narzędzie identyfikuje krawędzie.

  Jeśli na przykład pracujesz z obrazem o niższej rozdzielczości, zmniejszenie go może ułatwić programowi Photoshop zidentyfikowanie krawędzi. Powiększenie (100% lub więcej) spowoduje, że narzędzie będzie używać do identyfikowania krawędzi domyślnej rozdzielczości 1-1 piksela.

 3. Kliknij wyróżnioną sekcję, aby utworzyć ścieżkę.

  Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości
  Kliknięcie wyróżnionych krawędzi w celu utworzenia ścieżki

 4. Aby dodać coś do ścieżki, wskaż sąsiednią krawędź w celu wyróżnienia nowej sekcji, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij w celu rozszerzenia ścieżki. Wyświetlona różowa linia oznacza, że do istniejącej ścieżki jest dodawana nowa sekcja.

  Narzędzie Zakreślanie z uwzględnieniem zawartości
  Przytrzymanie naciśniętego klawisza Shift i kliknięcie w celu rozszerzenia ścieżki

 5. Aby usunąć obszar ze ścieżki, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) podczas klikania. Możesz również kliknąć i przeciągnąć w odpowiednim kierunku, aby usunąć większe sekcje.

  Narzędzie Zakreślacz uwzględniający zawartość
  Użycie klawisza Alt lub Option podczas klikania w celu usunięcia fragmentu ścieżki

Szczegół

Podczas regulacji suwaka Szczegół program Photoshop wyświetla podgląd krawędzi, które widzi. Przesunięcie suwaka w prawo powoduje zwiększenie ilości krawędzi wykrywanych przez program Photoshop, a przesunięcie go w lewo zmniejsza ilość wykrywanych krawędzi.

Suwak Szczegół
Suwak Szczegół

Zakreślanie

Tryby zakreślania (Szczegółowy, Zwykły i Uproszczony) pozwalają określić poziom szczegółowości lub teksturowania obrazu przed rozpoczęciem procesu zakreślania.

Zakreślanie
Tryby zakreślania

Aby uzyskać pożądane krawędzie, użyj opcji Zakreślanie razem z suwakiem Szczegół.

Narzędzie Pióro krzywizny

Narzędzie Pióro krzywizny umożliwia równie łatwe rysowanie gładkich krzywych i linii prostych. Korzystając z tego narzędzia, możesz tworzyć własne kształty w projektach oraz precyzyjnie definiować ścieżki, aby dostosować obraz. Podczas wykonywania tych czynności możesz tworzyć, przełączać, edytować, dodawać i usuwać punkty gładkie oraz narożne bez zmieniania narzędzi.

 1. Wybierz narzędzie Pióro krzywizny z grupy narzędzi Pióro.

 2. Aby utworzyć pierwszy punkt kotwiczenia, kliknij lub stuknij w dowolnym miejscu dokumentu.

 3. Kliknij lub stuknij ponownie, aby zdefiniować kolejny punkt kotwiczenia i zakończyć pierwszy segment ścieżki. Kliknij raz (domyślnie), aby następny segment był zakrzywiony. Kliknij dwukrotnie, aby następny segment był prosty.

  Uwaga:

  Pierwszy segment ścieżki zawsze jest początkowo wyświetlany w obszarze roboczym jako prosty odcinek. Program Photoshop dostosowuje go później zależnie od tego, czy następny segment zostanie narysowany jako prosty czy zakrzywiony. Jeśli następny narysowany segment jest zakrzywiony, program Photoshop zmienia pierwszy segment w krzywą płynnie połączoną z drugim segmentem.

 4. (Ścieżka krzywa) Korzystając z myszy lub urządzenia dotykowego, przeciągnij kursor w celu narysowania kolejnego segmentu ścieżki. Dostosuj krzywiznę segmentu, trzymając naciśnięty przycisk myszy. Poprzedni segment zostanie dopasowany automatycznie w celu uzyskania płynnej krzywej.

  Dostosuj krzywiznę segmentu, trzymając naciśnięty przycisk myszy.

 5. (Ścieżka krzywa) Zwolnij przycisk myszy, aby upuścić punkt kotwiczenia i zakończyć drugi segment.

 6. Przeciągnij dalsze segmenty i zakończ ścieżkę.

 7. Po zakończeniu rysowania naciśnij klawisz Esc.

Wskazówki dotyczące pracy z narzędziem Pióro krzywizny

 • Przy upuszczaniu punktu kotwiczenia kliknij raz, jeśli następny segment ścieżki ma być zakrzywiony. Aby następny segment był prosty, kliknij dwukrotnie. Program Photoshop utworzy odpowiednio punkty gładkie lub narożne.
 • Aby przekonwertować gładki punkt kotwiczenia na punkt narożny lub odwrotnie, kliknij dwukrotnie ten punkt.
 • Aby przenieść punkt kotwiczenia, przeciągnij go.
 • Aby usunąć punkt kotwiczenia, kliknij go i naciśnij klawisz Delete. Po usunięciu punktu kotwiczenia krzywa zostanie zachowana i dostosowana względem pozostałych punktów kotwiczenia.
Dodatkowy punkt kotwiczenia

Usunięto dodatkowy punkt kotwiczenia. Krzywizna została dostosowana.

 • Aby zmodyfikować krzywiznę, przeciągnij punkt kotwiczenia. Takie zmodyfikowanie segmentu ścieżki powoduje automatyczne dostosowanie sąsiednich segmentów.
 • Aby dodać punkt kotwiczenia, kliknij na środku segmentu ścieżki.
„Efekt Gumka recepturka”

Narzędzie Pióro

Rysowanie prostych segmentów

Najprostsza ścieżka, jaką możesz narysować za pomocą standardowego narzędzia Pióro, to linia prosta. Rysuje się ją klikając narzędzie Pióro w celu utworzenia dwóch punktów kontrolnych. Każde kolejne kliknięcie powoduje tworzenie ścieżki złożonej z kolejnych segmentów linii prostych połączonych z punktem narożnym.

Narzędzie Pióro w programie Photoshop
Klikanie narzędzia Pióro tworzy segmenty prostych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro.
 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w punkcie początku segmentu prostej i kliknij, aby zdefiniować pierwszy punkt kontrolny (nie przeciągaj).
  Uwaga:

  Pierwszy rysowany segment nie będzie widoczny, dopóki nie kliknie się drugiego punktu kontrolnego. (Wybierz opcję Gumowa nić w programie Photoshop, aby wstępnie zapoznać się z segmentami ścieżki). Pojawienie się linii kierunkowych oznacza, że przypadkowo przeciągnięto narzędziem Pióro; wybierz polecenie Edycja > Cofnij i kliknij jeszcze raz.

 3. Kliknij ponownie punkt, który ma być punktem końcowym segmentu (aby ograniczyć kąt segmentu do wielokrotności 45°, należy kliknąć klawisz Shift).
 4. Kontynuując klikanie możesz wskazać punkty kontrolne dla kolejnych segmentów prostych.

  Ostatni dodany punkt kontrolny ma zawsze postać wypełnionego kwadratu, co oznacza, że jest zaznaczony. Dodanie nowych punktów kontrolnych powoduje, że dotychczasowe punkty kontrolne stają się puste i odznaczone.

 5. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

  Aby pozostawić ścieżkę otwartą, możesz także wybrać inne narzędzie.

Rysowanie krzywych przy pomocy narzędzia Pióro

Krzywą tworzy się poprzez dodanie punktu kontrolnego w miejsce, gdzie krzywa zmienia kierunek i przeciągnięcie linii kierunkowych, które nadają jej kształt. Długość i kąt linii kierunkowych określa kształt krzywej.

Krzywe łatwiej będzie edytować, a system szybciej będzie je wyświetlać i drukować, jeżeli zostaną narysowane przy użyciu jak najmniejszej liczby punktów kontrolnych. Użycie zbyt wielkiej liczby punktów może również wprowadzić na krzywej niepożądane wybrzuszenia. Należy raczej korzystać ze znacznie od siebie oddalonych punktów kontrolnych, a kształt krzywej kontrolować poprzez dostosowywanie długości i kąta linii kierunkowych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro.
 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w miejscu, w którym chcesz rozpocząć rysowanie krzywej i przytrzymaj przycisk myszy.

  Pojawi się pierwszy punkt kontrolny, a kursor narzędzia Pióro zmieni kształt na grot strzałki. (W programie Photoshop kursor zmienia się tylko wtedy, gdy rozpocznie się przeciąganie).

 3. Przeciągnij kursor, aby określić pochylenie tworzonego segmentu krzywej i zwolnij przycisk myszy.

  Zwykle linię kierunkową przedłuża się o jedną trzecią odległości do następnego punktu kierunkowego, który planujemy narysować. (Dopasowanie jednej lub dwóch stron linii kierunkowych może być przeprowadzone później).

  Aby ograniczyć pracę narzędzia do wielokrotności 45°, wciśnij klawisz Shift.

  Rysowanie pierwszego punktu krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie pierwszego punktu krzywej

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Rozpoczęcie przeciągania (wciśnięty przycisk myszy) C. Przeciąganie w celu wydłużenia linii kierunkowych 

 4. Umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie segment krzywej ma się kończyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery “C”, należy przeciągnąć kursor w kierunku przeciwnym do poprzedniej linii kierunkowej. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie drugiego punktu krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie drugiego punktu krzywej

  • Aby utworzyć krzywą w kształcie S, należy przeciągnąć w tym samym kierunku, co poprzednia linia kierunkowa. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie krzywej w kształcie litery S narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie krzywej w kształcie litery S

  Uwaga:

  Aby ostro zmienić kierunek krzywej, zwolnij przycisk myszy, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij punkt kierunkowy w kierunku krzywej. Następnie zwolnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przycisk myszy, przesuń kursor w miejsce planowanego zakończenia segmentu i przeciągnij go w przeciwnym kierunku, aby zakończyć segment krzywej.

 5. Kontynuowanie przeciągania narzędzia Pióro z różnych miejsc pozwoli utworzyć serię punktów gładkich. Należy zauważyć, że punkty kontrolne umieszcza się na początku i na końcu każdej krzywej, a nie na czubku krzywej.
  Uwaga:

  Aby oddzielić linie kierunkowe od punktu kontrolnego, należy przeciągać je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 6. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami albo wybierz inne narzędzie.

Rysowanie linii prostych i krzywych

 1. Aby utworzyć segment prostej przy pomocy narzędzia Pióro, kliknij punkty narożne w dwóch miejscach.
 2. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. Obok narzędzia Pióro pojawi się mała linia przekątna (ukośnik). Aby ustawić pochylenie segmentu krzywej, który zostanie za moment narysowany, kliknij punkt kontrolny i przeciągnij pojawiającą się linię kierunkową.

  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 1)

  A. Zakończenie tworzenia segmentu prostej B. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym C. Przeciąganie punktu kierunkowego 

 3. Umieść końcówkę pióra w miejscu, gdzie ma się znaleźć następny punkt kontrolny. Następnie kliknij (i przeciągnij, w razie potrzeby) nowy punkt kontrolny, aby zakończyć rysowanie krzywej.
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 2)

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Przeciąganie linii kierunkowej C. Nowy segment krzywej został zakończony 

Rysowanie krzywych a potem linii prostych

 1. Włącz narzędzie Pióro i przeciągnij kursorem tworząc pierwszy punkt gładki segmentu krzywego i zwolnij przycisk myszy.
 2. Przemieść narzędzie Pióro do miejsca, gdzie ma się kończyć segment zakrzywiony. Przeciągnij w celu zakończenia krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
 3. Wybierz narzędzie Konwertowanie punktów z przybornika i kliknij zaznaczony punkt końcowy, aby przekonwertować go z punktu gładkiego na narożny.
  Uwaga:

  Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby tymczasowo zmienić narzędzie Pióro na Konwertowanie punktów.

 4. Zaznacz w przyborniku narzędzie Pióro, umieść je w miejscu zakończenia segmentu prostego i kliknij, kończąc prosty segment.

Rysowanie dwóch segmentów krzywych połączonych punktem narożnym

 1. Wybierz narzędzie Pióro i przeciągnij, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej.
 2. Zmień położenie narzędzia Pióro i przeciągnij, aby utworzyć krzywą z drugim punktem gładkim. Następnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a potem przeciągnij linię kierunkową w kierunku jej przeciwnego końca, aby ustawić pochylenie kolejnej krzywej. Zwolnij klawisz i przycisk myszy.

  Nastąpi proces konwersji punktu gładkiego na punkt narożny przez rozdzielenie linii kierunkowych.

 3. Przenieś narzędzie Pióro w miejsce, gdzie ma się kończyć drugi segment krzywej, a następnie przeciągnij nowy punkt gładki, aby zakończyć rysowanie drugiego segmentu krzywej.
Rysowanie dwóch krzywych narzędziem Pióro w programie Photoshop
Rysowanie dwóch krzywych

A. Przeciąganie nowego punktu gładkiego B. Naciskanie klawisza Alt/Option, aby rozdzielić linie kierunkowe podczas przeciągania i przemieszczania linii kierunkowej w górę C. Rezultat po zmianie położenia i przeciągnięciu po raz trzeci 

Kończenie rysowania ścieżki

 1. Zakończ rysowanie ścieżki na jeden z następujących sposobów:
  • Aby zamknąć ścieżkę, należy umieścić kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

Ustawienia na pasku opcji

Po wybraniu standardowego narzędzia Pióro, w pasku opcji są dostępne następujące opcje:

 • Opcja Auto Dodawanie/Usuwanie umożliwia dodanie punktu kontrolnego po kliknięciu segmentu linii lub usunięcie tego punktu po kliknięciu tego punktu.
 • Opcja Gumka recepturka umożliwia wyświetlanie podglądu segmentów ścieżki podczas przeciągania pomiędzy kliknięciami. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, kliknij menu podręczne po prawej stronie ikony Kształt własny.

Narzędzie Pióro dowolne

Narzędzie Pióro dowolne umożliwia rysowanie ścieżki w sposób przypominający rysowanie ołówkiem na papierze. Podczas rysowania punkty kontrolne pojawiają się automatycznie. Użytkownik nie może określić położenia punktów, ale może dopasować je po zakończeniu tworzenia ścieżki. W celu uzyskania większej precyzji należy użyć narzędzia Pióro.

 1. Wybierz narzędzie Pióro dowolne .

 2. Aby określić wrażliwość wynikowej ścieżki na ruch myszy lub pisaka, kliknij odwróconą strzałkę obok przycisków kształtów (na pasku opcji) albo przejdź do pola Dopasowanie krzywej i wprowadź w nim wartość między 0,5 i 10,0 pikseli. Wyższe wartości powodują tworzenie prostszych ścieżek z mniejszą liczbą punktów kontrolnych.

 3. Przeciągnij kursor na obrazie. W czasie przeciągania ścieżka pozostawia ślad za kursorem. Po zwolnieniu przycisku myszy zostanie utworzona ścieżka robocza.

 4. Aby kontynuować istniejącą ścieżkę odręczną, umieść wskaźnik pióra na końcu ścieżki i przeciągnij.

 5. Zakończ ścieżkę, zwalniając przycisk myszki. Aby utworzyć ścieżkę zamkniętą, umieść kursor nad pierwszym punktem kontrolnym (poprawne położenie jest oznaczone okręgiem) i zwolnij przycisk myszy.

Rysowanie przy użyciu opcji pióra magnetycznego

Pióro magnetyczne jest pewną odmianą Pióra dowolnego i pozwala rysować ścieżki, które są przyciągane do krawędzi zdefiniowanych obszarów obrazka. Możesz zdefiniować zakres i czułość przyciągania oraz złożoność rysowanej ścieżki. Narzędzia Pióro magnetyczne i Lasso magnetyczne mają podobne opcje.

 1. Aby przełączyć narzędzie Pióro dowolne na narzędzie Pióro magnetyczne , zaznacz opcję Magnetyczne na pasku opcji lub kliknij odwróconą strzałkę obok przycisków kształtu na pasku opcji, wybierz opcję Magnetyczne oraz określ następujące ustawienia:
  • W części Szerokość wpisz wartość pikseli z przedziału od 1 do 256. Narzędzie Pióro magnetyczne będzie wykrywać krawędzie tylko w określonej odległości od wskaźnika.

  • W polu Kontrast wpisz wartość procentową (od 1 do 100), określającą kontrast pomiędzy pikselami wymagany do potraktowania obszaru jako krawędzi. Wyższe wartości są przeznaczone dla obrazków mniej kontrastowych.

  • W polu Częstotliwość wpisz wartość z przedziału od 0 do 100, określającą częstość rozmieszczania punktów kontrolnych. Wyższa wartość skutkuje szybszym rozmieszczaniem punktów.

  • Jeśli używana jest tabliczka naciskowa, zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Nacisk pisaka. Po zaznaczeniu opcji zwiększenie nacisku pisaka powoduje zwiększenie szerokości.

 2. Kliknij wybrane miejsce na obrazie, aby wskazać pierwszy punkt zaczepienia.
 3. Narysuj segment swobodny, przesuwając kursor wzdłuż krawędzi, która ma być obrysowana.

  Ostatni segment krawędzi pozostaje aktywny. Podczas przesuwania kursora aktywny segment jest przyciągany do najsilniejszej krawędzi obrazka, co powoduje połączenie kursora z ostatnim punktem zaczepienia. Od czasu do czasu Lasso magnetyczne dodaje do krawędzi zaznaczenia punkty zaczepienia w celu zakotwiczania wcześniejszych sekcji.

  Punkty zaczepienia i dalsze śledzenie kształtu narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Kliknięcie pozwala dodać punkty zaczepienia; po ich dodaniu możesz kontynuować śledzenie kształtu.

 4. Jeżeli ścieżka nie zostanie przyciągnięta do pożądanej krawędzi, kliknij raz, aby ręcznie dodać punkt zaczepienia i zapobiec przesuwaniu się ścieżki. Kontynuuj obrysowanie krawędzi, a jeśli zajdzie taka potrzeba, dodaj punkty zaczepienia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, naciśnij klawisz Delete, aby usunąć ostatni punkt zaczepienia.
 5. Aby w trakcie pracy zmienić atrybuty Pióra magnetycznego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby narysować ścieżkę dowolną, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby narysować proste segmenty, kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby zmniejszyć szerokość Pióra magnetycznego o 1 piksel, naciśnij klawisz [ (otwierający nawias kwadratowy). Aby zwiększyć szerokość Pióra magnetycznego o 1 piksel, naciśnij klawisz ] (zamykający nawias kwadratowy).

 6. Zakończ ścieżkę, wykonując następujące czynności:
  • Aby zakończyć otwartą ścieżkę, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  • Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć ścieżkę z segmentem magnetycznym.

  • Aby zamknąć ścieżkę z prostym segmentem, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij dwukrotnie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto