Program Photoshop zawiera kilka narzędzi grupy Pióro, które odpowiadają różnym zastosowaniom i stylom pracy twórczej:

 • Narzędzie Pióro krzywizny pozwala w intuicyjny sposób rysować krzywe i proste segmenty.
 • Standardowe narzędzie Pióro umożliwia dokładne rysowanie prostych segmentów i krzywych.
 • Narzędzie Pióro dowolne umożliwia rysowanie ścieżek w sposób przypominający rysowanie ołówkiem na papierze. 
 • Narzędzie Pióro magnetyczne pozwala narysować ścieżkę przyciąganą do krawędzi obszarów zdefiniowanych na obrazie. 

Skrót Shift+P przełącza między narzędziami z grupy Pióro.

Different-Pen-tools
Naciskając klawisze Shift+P, można przełączać narzędzia typu Pióro.

Narzędzia z grupy Pióro w połączeniu z narzędziami do tworzenia kształtów pozwalają na rysowanie złożonych kształtów. Dodatkowe informacje na temat trybów umożliwiających rysowanie narzędziem Pióro znajdują się w artykule Tryby rysowania.

Uwaga:

Aby automatycznie zapisać ścieżkę roboczą z nazwą, utwórz nową ścieżkę w panelu Ścieżki przed rozpoczęciem rysowania narzędziem Pióro.

Korzystanie z narzędzia Pióro krzywizny

Narzędzie Pióro krzywizny umożliwia równie łatwe rysowanie gładkich krzywych i linii prostych. Korzystając z tego narzędzia, można tworzyć własne kształty w projektach oraz precyzyjnie definiować ścieżki, aby dostosować obraz. Podczas wykonywania tych czynności można tworzyć, przełączać, edytować, dodawać i usuwać punkty gładkie oraz narożne bez zmieniania narzędzi.

 1. Wybierz narzędzie Pióro krzywizny z grupy narzędzi Pióro.

  Different-Pen-tools
 2. Aby utworzyć pierwszy punkt kotwiczenia, kliknij lub stuknij w dowolnym miejscu dokumentu.

  Path-1
 3. Kliknij lub stuknij ponownie, aby zdefiniować kolejny punkt kotwiczenia i zakończyć pierwszy segment ścieżki. Kliknij raz (domyślnie), aby następny segment był zakrzywiony. Kliknij dwukrotnie, aby następny segment był prosty.

  Uwaga:

  Pierwszy segment ścieżki zawsze jest początkowo wyświetlany w obszarze roboczym jako prosty odcinek. Program Photoshop dostosowuje go później zależnie od tego, czy następny segment zostanie narysowany jako prosty czy zakrzywiony. Jeśli następny narysowany segment jest zakrzywiony, program Photoshop zmienia pierwszy segment w krzywą płynnie połączoną z drugim segmentem.

  Path-2
 4. (Ścieżka krzywa) Korzystając z myszy lub urządzenia dotykowego, przeciągnij kursor w celu narysowania kolejnego segmentu ścieżki. Dostosuj krzywiznę segmentu, trzymając naciśnięty przycisk myszy. Poprzedni segment zostanie dopasowany automatycznie w celu uzyskania płynnej krzywej.

  Path-3-edited
  Path-4
  Dostosuj krzywiznę segmentu, trzymając naciśnięty przycisk myszy.
 5. (Ścieżka krzywa) Zwolnij przycisk myszy, aby upuścić punkt kotwiczenia i zakończyć drugi segment.

 6. Przeciągnij dalsze segmenty i zakończ ścieżkę.

  Path-8
 7. Po zakończeniu rysowania naciśnij klawisz Esc.

Wskazówki dotyczące pracy z narzędziem Pióro krzywizny

 • Przy upuszczaniu punktu kotwiczenia kliknij raz, jeśli następny segment ścieżki ma być zakrzywiony. Aby następny segment był prosty, kliknij dwukrotnie. Program Photoshop utworzy odpowiednio punkty gładkie lub narożne.
 • Aby przekonwertować gładki punkt kotwiczenia na punkt narożny lub odwrotnie, kliknij dwukrotnie ten punkt.
 • Aby przenieść punkt kotwiczenia, przeciągnij go.
 • Aby usunąć punkt kotwiczenia, kliknij go i naciśnij klawisz Delete. Po usunięciu punktu kotwiczenia krzywa zostanie zachowana i dostosowana względem pozostałych punktów kotwiczenia.
extra-point
Dodatkowy punkt kotwiczenia
extra-point-deleted
Usunięto dodatkowy punkt kotwiczenia. Krzywizna została dostosowana.

 • Aby zmodyfikować krzywiznę, przeciągnij punkt kotwiczenia. Takie zmodyfikowanie segmentu ścieżki powoduje automatyczne dostosowanie sąsiednich segmentów.
 • Aby dodać punkt kotwiczenia, kliknij na środku segmentu ścieżki.
rubber-band-effect
Dostosowywanie krzywizny

Używanie standardowego narzędzia Pióro

Rysowanie prostych segmentów

Najprostsza ścieżka, jaką można narysować za pomocą standardowego narzędzia Pióro, to linia prosta. Rysuje się ją klikając narzędzie Pióro w celu utworzenia dwóch punktów kontrolnych. Każde kolejne kliknięcie powoduje tworzenie ścieżki złożonej z kolejnych segmentów linii prostych połączonych z punktem narożnym.

Narzędzie Pióro w programie Photoshop
Klikanie narzędzia Pióro tworzy segmenty prostych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro.
 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w punkcie początku segmentu prostej i kliknij, aby zdefiniować pierwszy punkt kontrolny (nie przeciągaj).

  Uwaga:

  Pierwszy rysowany segment nie będzie widoczny, dopóki nie kliknie się drugiego punktu kontrolnego. (Wybierz opcję Gumowa nić w programie Photoshop, aby wstępnie zapoznać się z segmentami ścieżki). Pojawienie się linii kierunkowych oznacza, że przypadkowo przeciągnięto narzędziem Pióro; wybierz polecenie Edycja > Cofnij i kliknij jeszcze raz.

 3. Kliknij ponownie punkt, który ma być punktem końcowym segmentu (aby ograniczyć kąt segmentu do wielokrotności 45°, należy kliknąć klawisz Shift).
 4. Kontynuując klikanie można wskazać punkty kontrolne dla kolejnych segmentów prostych.

  Ostatni dodany punkt kontrolny ma zawsze postać wypełnionego kwadratu, co oznacza, że jest zaznaczony. Dodanie nowych punktów kontrolnych powoduje, że dotychczasowe punkty kontrolne stają się puste i odznaczone.

 5. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

  Aby pozostawić ścieżkę otwartą, można także wybrać inne narzędzie.

Rysowanie krzywych za pomocą standardowego narzędzia Pióro

Krzywą tworzy się poprzez dodanie punktu kontrolnego w miejsce, gdzie krzywa zmienia kierunek i przeciągnięcie linii kierunkowych, które nadają jej kształt. Długość i kąt linii kierunkowych określa kształt krzywej.

Krzywe łatwiej będzie edytować, a system szybciej będzie je wyświetlać i drukować, jeżeli zostaną narysowane przy użyciu jak najmniejszej liczby punktów kontrolnych. Użycie zbyt wielkiej liczby punktów może również wprowadzić na krzywej niepożądane wybrzuszenia. Należy raczej korzystać ze znacznie od siebie oddalonych punktów kontrolnych, a kształt krzywej kontrolować poprzez dostosowywanie długości i kąta linii kierunkowych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro.
 2. Umieść kursor narzędzia Pióro w miejscu, w którym chcesz rozpocząć rysowanie krzywej i przytrzymaj przycisk myszy.

  Pojawi się pierwszy punkt kontrolny, a kursor narzędzia Pióro zmieni kształt na grot strzałki. (W programie Photoshop kursor zmienia się tylko wtedy, gdy rozpocznie się przeciąganie).

 3. Przeciągnij kursor, aby określić pochylenie tworzonego segmentu krzywej i zwolnij przycisk myszy.

  Zwykle linię kierunkową przedłuża się o jedną trzecią odległości do następnego punktu kierunkowego, który planujemy narysować. (Dopasowanie jednej lub dwóch stron linii kierunkowych może być przeprowadzone później).

  Aby ograniczyć pracę narzędzia do wielokrotności 45°, wciśnij klawisz Shift.

  Rysowanie pierwszego punktu krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie pierwszego punktu krzywej

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Rozpoczęcie przeciągania (wciśnięty przycisk myszy) C. Przeciąganie w celu wydłużenia linii kierunkowych 
 4. Umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie segment krzywej ma się kończyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery “C”, należy przeciągnąć kursor w kierunku przeciwnym do poprzedniej linii kierunkowej. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie drugiego punktu krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie drugiego punktu krzywej

  • Aby utworzyć krzywą w kształcie S, należy przeciągnąć w tym samym kierunku, co poprzednia linia kierunkowa. Następnie trzeba zwolnić przycisk myszy.

  Rysowanie krzywej w kształcie litery S narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie krzywej w kształcie litery S

  Uwaga:

  Aby ostro zmienić kierunek krzywej, zwolnij przycisk myszy, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij punkt kierunkowy w kierunku krzywej. Następnie zwolnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przycisk myszki, przesuń kursor w miejsce planowanego zakończenia segmentu i przeciągnij go w przeciwnym kierunku, aby zakończyć segment krzywej.

 5. Kontynuowanie przeciągania narzędzia Pióro z różnych miejsc pozwoli utworzyć serię punktów gładkich. Należy zauważyć, że punkty kontrolne umieszcza się na początku i na końcu każdej krzywej, a nie na czubku krzywej.

  Uwaga:

  Aby oddzielić linie kierunkowe od punktu kontrolnego, należy przeciągać je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 6. Aby zakończyć rysowanie ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami albo wybierz inne narzędzie.

Rysowanie linii prostych i krzywych

 1. Aby utworzyć segment prostej przy pomocy narzędzia Pióro, kliknij punkty narożne w dwóch miejscach.
 2. Umieść narzędzie Pióro nad wybranym punktem końcowym. Obok narzędzia Pióro pojawi się mała linia przekątna (ukośnik). Aby ustawić pochylenie segmentu krzywej, który zostanie za moment narysowany, kliknij punkt kontrolny i przeciągnij pojawiającą się linię kierunkową.

  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 1)

  A. Zakończenie tworzenia segmentu prostej B. Umieszczenie narzędzia Pióro nad punktem końcowym C. Przeciąganie punktu kierunkowego 
 3. Umieść końcówkę pióra w miejscu, gdzie ma się znaleźć następny punkt kontrolny. Następnie kliknij (i przeciągnij, w razie potrzeby) nowy punkt kontrolny, aby zakończyć rysowanie krzywej.
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Rysowanie segmentu prostej, za którym następuje segment krzywej (część 2)

  A. Wybieranie pozycji narzędzia Pióro B. Przeciąganie linii kierunkowej C. Nowy segment krzywej został zakończony 

Rysowanie krzywych a potem linii prostych

 1. Włącz narzędzie Pióro i przeciągnij kursorem tworząc pierwszy punkt gładki segmentu krzywego i zwolnij przycisk myszy.
 2. Przemieść narzędzie Pióro do miejsca, gdzie ma się kończyć segment zakrzywiony. Przeciągnij w celu zakończenia krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
 3. Wybierz narzędzie Konwertowanie punktów z przybornika i kliknij zaznaczony punkt końcowy, aby przekonwertować go z punktu gładkiego na narożny.

  Uwaga:

  Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby tymczasowo zmienić narzędzie Pióro na Konwertowanie punktów.

 4. Zaznacz w przyborniku narzędzie Pióro, umieść je w miejscu zakończenia segmentu prostego i kliknij, kończąc prosty segment.

Rysowanie dwóch segmentów krzywych połączonych punktem narożnym

 1. Wybierz narzędzie Pióro i przeciągnij, aby utworzyć pierwszy punkt gładki segmentu krzywej.
 2. Zmień położenie narzędzia Pióro i przeciągnij, aby utworzyć krzywą z drugim punktem gładkim. Następnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a potem przeciągnij linię kierunkową w kierunku jej przeciwnego końca, aby ustawić pochylenie kolejnej krzywej. Zwolnij klawisz i przycisk myszy.

  Nastąpi proces konwersji punktu gładkiego na punkt narożny przez rozdzielenie linii kierunkowych.

 3. Przenieś narzędzie Pióro w miejsce, gdzie ma się kończyć drugi segment krzywej, a następnie przeciągnij nowy punkt gładki, aby zakończyć rysowanie drugiego segmentu krzywej.
Rysowanie dwóch krzywych narzędziem Pióro w programie Photoshop
Rysowanie dwóch krzywych

A. Przeciąganie nowego punktu gładkiego B. Naciskanie klawisza Alt/Option, aby rozdzielić linie kierunkowe podczas przeciągania i przemieszczania linii kierunkowej w górę C. Rezultat po zmianie położenia i przeciągnięciu po raz trzeci 

Kończenie rysowania ścieżki

 1. Zakończ rysowanie ścieżki na jeden z następujących sposobów:
  • Aby zamknąć ścieżkę, należy umieścić kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok poprawnie ustawionego kursora narzędzia Pióro  pojawia się małe kółko. Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) gdziekolwiek poza obiektami.

Ustawienia na pasku opcji

Po wybraniu standardowego narzędzia Pióro, w pasku opcji są dostępne następujące opcje:

 • Opcja Auto +/– umożliwia dodanie punktu kotwiczenia przez kliknięcie segmentu linii lub usunięcie tego punktu przez kliknięcie.
 • Opcja Gumka recepturka umożliwia wyświetlanie podglądu segmentów ścieżki podczas przeciągania pomiędzy kliknięciami. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, kliknij menu podręczne po prawej stronie ikony Kształt własny.

Korzystanie z narzędzia Pióro dowolne

Narzędzie Pióro dowolne umożliwia rysowanie ścieżki w sposób przypominający rysowanie ołówkiem na papierze. Podczas rysowania punkty kontrolne pojawiają się automatycznie. Użytkownik nie może określić położenia punktów, ale może dopasować je po zakończeniu tworzenia ścieżki. W celu uzyskania większej precyzji należy użyć narzędzia Pióro.

 1. Wybierz narzędzie Pióro dowolne .

 2. Aby określić wrażliwość wynikowej ścieżki na ruch myszy lub pisaka, kliknij odwróconą strzałkę obok przycisków kształtów (na pasku opcji) albo przejdź do pola Dopasowanie krzywej i wprowadź w nim wartość między 0,5 i 10,0 pikseli. Wyższe wartości powodują tworzenie prostszych ścieżek z mniejszą liczbą punktów kontrolnych.

 3. Przeciągnij kursor na obrazie. W czasie przeciągania ścieżka pozostawia ślad za kursorem. Po zwolnieniu przycisku myszy zostanie utworzona ścieżka robocza.

 4. Aby kontynuować istniejącą ścieżkę odręczną, umieść wskaźnik pióra na końcu ścieżki i przeciągnij.

 5. Zakończ ścieżkę, zwalniając przycisk myszki. Aby utworzyć ścieżkę zamkniętą, umieść kursor nad pierwszym punktem kontrolnym (poprawne położenie jest oznaczone okręgiem) i zwolnij przycisk myszy.

Rysowanie przy użyciu opcji pióra magnetycznego

Pióro magnetyczne jest pewną odmianą Pióra dowolnego i pozwala rysować ścieżki, które są przyciągane do krawędzi zdefiniowanych obszarów obrazka. Można zdefiniować zakres i czułość przyciągania oraz złożoność rysowanej ścieżki. Narzędzia Pióro magnetyczne i Lasso magnetyczne mają podobne opcje.

 1. Aby przełączyć narzędzie Pióro dowolne na narzędzie Pióro magnetyczne , zaznacz opcję Magnetyczne na pasku opcji lub kliknij odwróconą strzałkę obok przycisków kształtu na pasku opcji, wybierz opcję Magnetyczne oraz określ następujące ustawienia:
  • W części Szerokość wpisz wartość pikseli z przedziału od 1 do 256. Narzędzie Pióro magnetyczne będzie wykrywać krawędzie tylko w określonej odległości od wskaźnika.

  • W polu Kontrast wpisz wartość procentową (od 1 do 100), określającą kontrast pomiędzy pikselami wymagany do potraktowania obszaru jako krawędzi. Wyższe wartości są przeznaczone dla obrazków mniej kontrastowych.

  • W polu Częstotliwość wpisz wartość z przedziału od 0 do 100, określającą częstość rozmieszczania punktów kontrolnych. Wyższa wartość skutkuje szybszym rozmieszczaniem punktów.

  • Jeśli używana jest tabliczka naciskowa, zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Nacisk pisaka. Po zaznaczeniu opcji zwiększenie nacisku pisaka powoduje zwiększenie szerokości.

 2. Kliknij wybrane miejsce na obrazie, aby wskazać pierwszy punkt zaczepienia.
 3. Narysuj segment swobodny, przesuwając kursor wzdłuż krawędzi, która ma być obrysowana.

  Ostatni segment krawędzi pozostaje aktywny. Podczas przesuwania kursora aktywny segment jest przyciągany do najsilniejszej krawędzi obrazka, co powoduje połączenie kursora z ostatnim punktem zaczepienia. Od czasu do czasu Lasso magnetyczne dodaje do krawędzi zaznaczenia punkty zaczepienia w celu zakotwiczania wcześniejszych sekcji.

  Punkty zaczepienia i dalsze śledzenie kształtu narzędziem Pióro w programie Photoshop
  Kliknięcie pozwala dodać punkty zaczepienia; po ich dodaniu można kontynuować śledzenie kształtu.

 4. Jeżeli ścieżka nie zostanie przyciągnięta do pożądanej krawędzi, kliknij raz, aby ręcznie dodać punkt zaczepienia i zapobiec przesuwaniu się ścieżki. Kontynuuj obrysowanie krawędzi, a jeśli zajdzie taka potrzeba, dodaj punkty zaczepienia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, naciśnij klawisz Delete, aby usunąć ostatni punkt zaczepienia.
 5. Aby w trakcie pracy zmienić atrybuty Pióra magnetycznego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby narysować ścieżkę dowolną, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby narysować proste segmenty, kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby zmniejszyć szerokość Pióra magnetycznego o 1 piksel, naciśnij klawisz [ (otwierający nawias kwadratowy). Aby zwiększyć szerokość Pióra magnetycznego o 1 piksel, naciśnij klawisz ] (zamykający nawias kwadratowy).

 6. Zakończ ścieżkę, wykonując następujące czynności:
  • Aby zakończyć otwartą ścieżkę, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  • Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć ścieżkę z segmentem magnetycznym.

  • Aby zamknąć ścieżkę z prostym segmentem, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij dwukrotnie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online