Gradienty

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Photoshop w Internecie
  1. Photoshop w Internecie | Częste pytania
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 24. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Stosowanie wypełnienia gradientowego

Narzędzie Gradient umożliwia tworzenie stopniowych przejść między dwoma lub większą liczbą kolorów. Użytkownik może korzystać ze zdefiniowanych wypełnień gradientowych lub tworzyć swoje własne.

Uwaga:

Narzędzia Gradient nie można używać do obrazów bitmapowych ani z kolorami indeksowanymi.

 1. Aby wypełnić część obrazu, zaznacz żądany obszar. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden obszar, wypełnienie gradientowe będzie stosowane do całej warstwy aktywnej.
 2. Wybierz narzędzie Gradient . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Wiadro z farbą).
 3. Na pasku opcji wybierz wypełnienie z poszerzonej próbki gradientu:
  • Kliknij trójkąt obok próbki, aby użyć predefiniowanego wypełnienia gradientowego.

  • Kliknij wewnątrz próbki, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor gradientów. Wybierz predefiniowane wypełnienie gradientowe lub utwórz nowe wypełnienie gradientowe. (Zobacz Tworzenie łagodnych gradientów).

  Uwaga:

  Ustawienie domyślne Neutralna gęstość stanowi pomocny filtr fotograficzny wykorzystywany do zachodów słońca i innych scen wysokokontrastowych.

 4. Wybierz opcję określającą wpływ punktu początkowego (miejsca naciśnięcia przycisku myszy) i punktu końcowego (miejsca zwolnienia przycisku myszy) na wygląd gradientu.

  Gradient liniowy

  Kolejne odcienie koloru są umieszczane wzdłuż linii prostej, od punktu początkowego do końcowego.

  Gradient liniowy w programie Photoshop

  Gradient radialny

  Kolejne odcienie koloru są umieszczane w kole, między punktem końcowym i początkowym.

  Gradient promienisty w programie Photoshop

  Gradient kątowy

  Kolejne odcienie koloru są umieszczane wokół punktu początkowego, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

  Gradient kątowy w programie Photoshop

  Gradient lustrzany

  Tworzy odbicie lustrzane tego samego gradientu liniowego po obu stronach punktu początkowego.

  Gradient lustrzany w programie Photoshop

  Gradient romboidalny

  Tworzy cienie od punktu środkowego do zewnętrznych rogów wzorku w kształcie rombu.

  Gradient romboidalny w programie Photoshop

 5. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:

  • Określ krycie i tryb mieszania. (Zobacz Tryby mieszania).

  • Aby odwrócić kolejność kolorów w wypełnieniu gradientowym, zaznacz opcję Odwrotnie.

  • Aby uzyskać gładsze zlewanie się gradientu z mniejszą ilością pasm, należy zaznaczyć opcję Roztrząsanie.

  • Aby użyć maski przezroczystości dla wypełnienia gradientowego, należy zaznaczyć opcję Przezroczystość. (Zobacz Określanie przezroczystości gradientu).

 6. Umieść kursor w punkcie początkowym gradientu i przeciągnąć go, definiując punkt końcowy. Naciśnięcie klawisza Shift w czasie przeciągania ogranicza kąt nachylenia linii do wielokrotności 45 stopni.

Wybieranie gradientu w panelu Gradienty

Zaktualizowane w programie Photoshop 21.0 (listopad 2019 r.)

Korzystanie z nowych ustawień predefiniowanych w programie Photoshop

Tutaj uzyskasz informacje o nowych i ulepszonych panelach ustawień predefiniowanych w programie Photoshop. Julieanne Kost omawia wszystkie elementy — od próbek przez wzorki, gradienty i style po kształty.

Julieanne Kost

Stosowanie gradientów do warstw

Aby użyć gradientu jako efektu warstwy na warstwie tekstu, wykonaj dowolne z następujących czynności:

 • Zaznacz co najmniej jedną warstwę tekstu w panelu Warstwy i kliknij dowolny gradient w panelu Gradienty, aby go zastosować.
 • Przeciągnij gradient z panelu Gradienty na tekst w obszarze roboczym.
 • Przeciągnij gradient z panelu Gradienty na warstwę w panelu Warstwy.  

Aby użyć gradientu jako efektu warstwy na warstwie kształtu, wykonaj dowolne z następujących czynności:

 • Zaznacz co najmniej jedną warstwę tekstu w panelu Warstwy i kliknij dowolny gradient w panelu Gradienty, aby go zastosować.
 • Przeciągnij gradient z panelu Gradienty na tekst w obszarze roboczym.
 • Przeciągnij gradient z panelu Gradienty na warstwę w panelu Warstwy. 

Aby użyć gradientu jako warstwy wypełnienia na warstwie tekstu lub warstwie kształtu, wykonaj dowolne z następujących czynności:

 • Przytrzymaj klawisz Command (macOS) / Alt (Windows) i przeciągnij gradient z panelu Gradienty na tekst w obszarze roboczym.
 • Przytrzymaj klawisz Command (macOS) / Alt (Windows) i przeciągnij gradient z panelu Gradienty na warstwę w panelu Warstwy.  

Aby użyć gradientu na warstwie pikseli, wykonaj dowolne z następujących czynności:

 1. Przeciągnij gradient z panelu Gradienty na warstwę pikseli w panelu Warstwy.
 2. Program Photoshop automatycznie utworzy warstwę wypełnienia na warstwie pikseli.

Porządkowanie gradientów predefiniowanych w grupy

Umieszczanie gradientów w nowej grupie:

 1. W panelu Gradienty (Okno > Gradienty) kliknij ikonę Utwórz nową grupę. 
 2. Podaj nazwę grupy i kliknij przycisk OK. 
 3. Przeciągnij gradient lub zaznacz kilka gradientów przy użyciu klawisza Shift i przeciągnij je do grupy.

Tworzenie grup zagnieżdżonych:

 1. Zaznacz grupę w panelu Gradienty.
 2. Przeciągnij grupę i upuść ją pod inną grupą.

Wyświetlanie starszych gradientów

Z menu panelu Gradienty wybierz opcję Starsze gradienty.

Przywracanie domyślnych gradientów predefiniowanych

 1. Z menu panelu Gradienty wybierz opcję Przywróć gradienty domyślne. Można albo zastąpić bieżącą listę, albo dołączyć bibliotekę domyślną do bieżącej listy.

Zmiana sposobu wyświetlania predefiniowanych gradientów

 1. Z menu panelu Gradienty wybierz opcję wyświetlania:

  Tylko tekst

  Są wyświetlane same nazwy gradientów.

  Małe miniaturki lub Duże miniaturki

  Są wyświetlane same miniaturki gradientów.

  Mała lista lub Duża lista

  Są wyświetlane i nazwy gradientów, i miniaturki.

Zmiana nazwy predefiniowanych gradientów

 • Jeśli w panelu ustawiono wyświetlanie miniaturek gradientów, kliknij dwukrotnie gradient, wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.
 • Jeśli w panelu ustawiono wyświetlanie listy gradientów lub samego tekstu, kliknij dwukrotnie gradient, wprowadź nową nazwę w wierszu i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Przegląd Edytora gradientów

Aby wyświetlić okno dialogowe Edytor gradientów, kliknij próbkę bieżącego gradientu na pasku opcji. (Po zatrzymaniu wskaźnika nad próbką gradientu pojawia się podpowiedź „Kliknij, aby edytować gradient”).

Okno dialogowe Edytor gradientów umożliwia zdefiniowanie nowego gradientu przez modyfikację kopii istniejącego gradientu. Do gradientu można również dodać kolory pośrednie, tworząc mieszaninę więcej niż dwóch kolorów.

Okno dialogowe Edytor gradientów w programie Photoshop
Okno dialogowe Edytor gradientów

A. Menu panelu B. Znacznik krycia C. Znaczniki kolorów D. Umożliwia dopasowanie wartości lub usunięcie zaznaczonych znaczników krycia lub koloru E. Punkt środkowy 

Zapisywanie zestawu predefiniowanych ustawień gradientów jako biblioteki

 1. Kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Edytor gradientów lub przejdź na pasek opcji i wybierz opcję Zapisz gradienty z menu Próbnika gradientów.
 2. Wybierz położenie biblioteki gradientów, wpisz jej nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę można zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli plik biblioteki zostanie umieszczony w folderze Presets/Gradients w standardowym położeniu ustawień domyślnych, to po ponownym uruchomieniu programu Photoshop nazwa biblioteki pojawi się u dołu menu panelu.

Wczytywanie biblioteki predefiniowanych ustawień gradientów

 1. W oknie dialogowym Edytor gradientów wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wczytaj, aby dodać bibliotekę do bieżącej listy. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Aby zastąpić bieżącą listę inną biblioteką, wybierz polecenie Zastąp gradienty z menu panelu. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć i kliknij Wczytaj.

  • Wybierz plik biblioteki u dołu menu panelu. Kliknij przycisk OK, aby zastąpić bieżącą listę, lub kliknij przycisk Dołącz, aby dołączyć bibliotekę do bieżącej listy.

  Uwaga:

  Można też użyć polecenia Wczytaj gradienty lub Zastąp gradienty albo wybrać bibliotekę gradientów z menu Próbnika gradientów na pasku opcji.

Tworzenie gładkiego gradientu

 1. Wybierz narzędzie Gradient .
 2. Kliknij na próbce gradientu na pasku opcji i wyświetl okno dialogowe Edytor gradientów.
 3. Aby nowy gradient został utworzony na podstawie istniejącego gradientu, należy zaznaczyć jeden z gradientów w sekcji Ustawienia domyślne okna dialogowego.
 4. Z rozwijanego menu Rodzaj gradientu wybierz opcję Bryła.
 5. Aby określić kolor początkowy, kliknij lewy znacznik koloru  pod paskiem gradientu. Trójkąt nad tym znacznikiem zmieni kolor na czarny , co oznacza, że zmieniany jest kolor początkowy.
 6. Aby wybrać kolor, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij punkcie koloru lub kliknij próbkę koloru w obszarze Znaczniki okna dialogowego. Następnie wybierz kolor i kliknij przycisk OK.

  • Wybierz opcję z menu Kolor w sekcji Znaczniki okna dialogowego.

  • Umieść kursor nad paskiem gradientu (kursor zmieni się w kroplomierz) i kliknij, aby pobrać kolor, lub kliknij dowolne miejsce obrazu, aby pobrać kolor z obrazu.

 7. Aby zdefiniować kolor końcowy, kliknij prawy znacznik koloru pod paskiem gradientu. Następnie wybierz kolor.
 8. Aby zmienić położenie punktu początkowego lub końcowego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij odpowiedni znacznik koloru w wybrane miejsce.

  • Kliknij odpowiedni znacznik koloru i w obszarze Znaczniki okna dialogowego wpisz wartość określającą położenie. Wpisanie wartości 0% powoduje umieszczenie punktu na lewym końcu paska gradientu, a 100% — na prawym.

 9. Aby dostosować lokalizację punktu środkowego (w którym w gradiencie są wyświetlane kolory punktu początkowego i końcowego zmieszane w równym stopniu), przeciągnij romb wyświetlany poniżej paska gradientu w prawo lub w lewo albo kliknij go i wprowadź wartość lokalizacji.
 10. Aby dodać do gradientu kolory pośrednie, kliknij bezpośrednio pod paskiem gradientu w celu zdefiniowania nowego znacznika koloru. Określ kolor, a następnie ustaw położenie i punkt środkowy, tak samo jak w przypadku punktu początkowego i końcowego.
 11. Aby usunąć edytowany znacznik koloru, kliknij przycisk Usuń lub przeciągnij znacznik w dół, aż do zniknięcia.
 12. Aby określić stopień łagodności całego gradientu, wpisz odpowiednią wartość w polu Gładkość lub przeciągnij suwak o tej samej nazwie.
 13. Jeśli zachodzi taka potrzeba, określ przezroczystość gradientu.
 14. Wpisz nazwę nowego gradientu.
 15. Aby zapisać gradient jako predefiniowany, po zakończeniu jego tworzenia kliknij przycisk Nowy.
  Uwaga:

  Nowe ustawienia domyślne są zapisywane w pliku preferencji. Jeśli odpowiedni plik zostanie uszkodzony lub usunięty albo jeśli wczytana zostanie biblioteka domyślna, nowe ustawienia domyślne zostaną utracone. Aby nowe ustawienia domyślne gradientów zapisać na stałe, należy zapisać je w bibliotece.

Określanie przezroczystości gradientu

Każde wypełnienie gradientowe zawiera ustawienie kontrolujące przezroczystość wypełnienia w różnych punktach gradientu. Na przykład kolor początkowy gradientu można ustawić na krycie 100% i wypełnienie może płynnie przechodzić do koloru końcowego o kryciu 50%. Wzorek szachownicy na podglądzie gradientu pokazuje stopień przezroczystości.

 1. Utwórz gradient.
 2. Aby zmienić krycie w punkcie początkowym, kliknij lewy znacznik krycia nad paskiem gradientu. Trójkąt pod znacznikiem zmieni kolor na czarny, wskazując, że jest edytowana przezroczystość początkowa.
 3. W obszarze Znaczniki okna dialogowego wprowadź odpowiednią wartość w polu Krycie lub przeciągnij suwak Krycie.
 4. Aby dostosować krycie punktu końcowego, kliknij prawy znacznik przezroczystości nad paskiem gradientu. Następnie ustaw krycie w obszarze Znaczniki.
 5. Aby zmienić położenie krycia początkowego lub końcowego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wybrany znacznik krycia w lewo lub prawo.

  • Zaznacz odpowiedni znacznik krycia i wpisz wybraną wartość w polu Położenie.

 6. Aby zmienić położenie środkowego punktu krycia (punktu pomiędzy znacznikami krycia początkowego i końcowego), wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij romb nad paskiem gradientu w lewo lub prawo.

  • Wybierz romb i wprowadź wartość określającą położenie

 7. Aby usunąć edytowany znacznik krycia, kliknij przycisk Usuń.
 8. Aby dodać pośrednie krycie do maski, kliknij nad paskiem gradientu, aby zdefiniować w ten sposób nowy znacznik krycia. Znacznik ten można dopasowywać i przesuwać tak samo, jak znaczniki reprezentujące krycie początkowe i końcowe. Aby usunąć pośrednie krycie, należy przeciągnąć jego znacznik przezroczystości w górę i poza pasek gradientu.
 9. Aby utworzyć predefiniowany gradient, wprowadź nazwę w polu tekstowym Nazwa i kliknij przycisk Nowy. W ten sposób zostanie utworzony nowy gradient z określonym ustawieniem przezroczystości.

Tworzenie gradientu z zakłóceniami

Gradient z zakłóceniami zawiera przypadkowo rozmieszczone kolory z określonego zakresu kolorów.

Gradient z zakłóceniami przy różnych wartościach szumu w programie Photoshop
Gradient z zakłóceniami przy różnych wartościach szumu

A. 10% szumu B. 50% szumu C. 90% szumu 

 1. Wybierz narzędzie Gradient .
 2. Kliknij próbkę gradientu na pasku opcji, tak aby wyświetlić okno dialogowe Edytor gradientów.
 3. Aby nowy gradient został utworzony na podstawie istniejącego gradientu, należy zaznaczyć jeden z gradientów w sekcji Ustawienia domyślne okna dialogowego.
 4. Z menu wyskakującego Typ gradientu wybierz opcję Szum i ustaw następujące opcje:

  Nierówność

  Określa, na ile płynne są przejścia między paskami kolorów w gradiencie.

  Model kolorów

  Określa, które składniki kolorów można zmieniać. Dla każdego składnika można określić zakres dopuszczalnych wartości, przeciągając odpowiednie suwaki. Na przykład po wybraniu modelu HSB można ograniczyć gradient do barw niebieskozielonych, a ponadto do dużego nasycenia i średniej jasności.

  Ogranicz kolory

  Zapobiega nadmiernemu nasyceniu kolorów.

  Dodaj przezroczystość

  Nadaje przezroczystość losowo wybranym kolorom.

  Zapewnij losowość

  Losowo tworzy gradient odpowiadający powyższym ustawieniom. Klikaj przycisk aż do znalezienia właściwego ustawienia.

 5. Aby utworzyć predefiniowany gradient z określonymi ustawieniami, wprowadź nazwę w polu tekstowym Nazwa i kliknij przycisk Nowy.

Więcej materiałów tego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto