Wzorek to rysunek powtarzający się lub układany z segmentów w miarę używania narzędzia do wypełnienia warstwy lub zaznaczenia. Program Photoshop zawiera różne wzorki predefiniowane.

W programie Photoshop można tworzyć nowe wzorki, zapisywać je w specjalnych bibliotekach, a następnie stosować z różnymi narzędziami i poleceniami. Wzorki predefiniowane są wyświetlane w panelach podręcznych na pasku opcji narzędzi Wiadro z farbą, Stempel ze wzorkiem, Pędzel korygujący i Łatka, a także w oknie dialogowym Styl warstwy. Sposób wyświetlania wzorków w panelach podręcznych można zmienić, wybierając opcję wyświetlania z menu panelu podręcznego. Różne opcje wzorków można ustawiać także w menedżerze ustawień predefiniowanych.

Definiowanie obrazu jako wzorku predefiniowanego

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne  zaznacz na dowolnym otwartym obrazie obszar, który będzie używany jako wzorek. Opcja Wtapianie musi być ustawiona na 0 pikseli. Należy pamiętać, że duże obrazy może być trudno obsługiwać.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Zdefiniuj wzorek.
 3. Wpisz nazwę wzorku w oknie dialogowym Nazwa wzorku.

  Uwaga:

  Jeśli wzorek pochodzący z jednego obrazu jest stosowany do innego obrazu, to program Photoshop konwertuje jego tryb koloru.

  Uwaga:

  Program Photoshop zawiera wbudowany zestaw plików w formacie Illustrator, za pomocą których można tworzyć predefiniowane wzorki. Należy otworzyć wybrany plik, wybrać dowolną opcję renderingu i zdefiniować wzorek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online