Zmiany pikseli będące skutkiem stosowania narzędzi do malowania i edycji są w dużej mierze określone przez aktywny tryb mieszania (ustawiany na pasku opcji). Efekty właściwe różnym trybom mieszania opisuje się przy użyciu następujących kolorów:

  • Kolor bazowy jest pierwotnym kolorem obrazu.

  • Kolor mieszany jest kolorem stosowanym z narzędziem do malowania lub edycji.

  • Kolor wynikowy jest kolorem, jaki powstaje w wyniku mieszania kolorów.

Opisy trybów mieszania

Tryby są wybierane z menu Tryb na pasku opcji.

Uwaga:

  • W menu podręcznym Tryb mieszania przewiń poszczególne opcje, aby sprawdzić ich wygląd na obrazie. Program Photoshop wyświetli aktywny podgląd trybów mieszania w obszarze roboczym.
  • Dla obrazów 32-bitowych są dostępne tylko następujące tryby mieszania: Zwykłe, Rozpuszczanie, Ciemniej, Mnożenie, Jaśniej, Rozjaśnienie liniowe (Dodaj), Różnica, Barwa, Nasycenie, Kolor, Jasność, Jaśniejszy kolor, Ciemniejszy kolor.

Zwykły

W wyniku edycji lub malowania kolor poszczególnych pikseli zmienia się na kolor wynikowy. Jest to tryb domyślny. (Tryb zwykły nazywany jest Progiem przy pracy z obrazami bitmapowymi lub w kolorach indeksowanych).

Rozpuszczanie

W wyniku edycji lub malowania kolor poszczególnych pikseli zmienia się na kolor wynikowy. W efekcie kolor wynikowy stanowi kolor bazowy lub kolor mieszany, w zależności od stopnia krycia w danym miejscu.

Z tyłu

Edycja i malowanie mają wpływ tylko na przezroczystą część warstwy. Tryb działa tylko na warstwach z wyłączoną opcją blokowania przezroczystości i daje efekt nakładania farby z tyłu przezroczystej folii.

Wyczyść

W wyniku edycji lub malowania poszczególne piksele stają się przezroczyste. Ten tryb jest dostępny dla narzędzi Kształt (gdy jest wybrany region wypełniania ), Wiadro z farbą , Pędzel i Ołówek oraz dla poleceń Wypełnij i Obrysuj. Aby użyć tego trybu, opcja blokowania przezroczystości warstwy musi być wyłączona.

Ciemniej

Program wyszukuje informacje o kolorach we wszystkich kanałach i jako kolor wynikowy wybiera kolor bazowy lub mieszany, w zależności od tego, który z nich jest ciemniejszy. Piksele jaśniejsze niż kolor mieszany są zastępowane, a piksele ciemniejsze od koloru mieszanego pozostają niezmienione.

Mnożenie

Program sprawdza informacje o kolorze we wszystkich kanałach i mnoży kolor bazowy przez kolor mieszany. Kolor wynikowy jest zawsze kolorem ciemniejszym. Mnożenie jakiegokolwiek koloru przez czarny daje czerń. Mnożenie dowolnego koloru przez biały pozostawia ten kolor bez zmian. Podczas malowania kolorem innym niż biały lub czarny kolejne pociągnięcia narzędziem do malowania dają kolory coraz ciemniejsze. Uzyskany efekt przypomina rysowanie wieloma markerami.

Ściemnianie

Program wyszukuje informacje o kolorach we wszystkich kanałach i przyciemnia kolor bazowy tak, by uwzględnić kolor mieszany poprzez zwiększenie kontrastu między kolorem bazowym a mieszanym. Mieszanie z bielą powoduje, że kolor nie zmienia się.

Ściemnianie liniowe

Program wyszukuje informacje o kolorach we wszystkich kanałach i wybiera jako kolor wynikowy ciemniejszy spośród kolorów bazowego i mieszanego. Mieszanie z bielą powoduje, że kolor nie zmienia się.

Jaśniej

Program wyszukuje informacje o kolorach we wszystkich kanałach i wybiera jako kolor wynikowy jaśniejszy spośród kolorów bazowego i mieszanego. Piksele ciemniejsze od koloru mieszanego zostają zastąpione, a piksele jaśniejsze od niego pozostają niezmienione.

Ekran

Program sprawdza informacje o kolorze we wszystkich kanałach i mnoży odwrotności koloru mieszanego i bazowego. Kolor wynikowy jest zawsze jaśniejszy. Mieszanie z czernią pozostawia kolor bez zmian. Mieszanie z bielą daje biel. Efekt jest zbliżony do nałożenia na siebie obrazu wielu slajdów fotograficznych.

Rozjaśnianie

Program wyszukuje informacje o kolorach we wszystkich kanałach i rozjaśnia kolor bazowy tak, by uwzględnić kolor mieszany poprzez zmniejszenie kontrastu między kolorem bazowym a mieszanym. Mieszanie z czernią powoduje, że kolor nie zmienia się.

Rozjaśnianie liniowe (Dodaj)

Program wyszukuje informacje o kolorach we wszystkich kanałach i rozjaśnia kolor bazowy poprzez zwiększenie jasności, tak aby uwzględnić kolor mieszany. Mieszanie z czernią powoduje, że kolor nie zmienia się.

Nakładka

Program mnoży wartości kolorów lub ich odwrotności w zależności od koloru bazowego. Wzorki lub kolory są nakładane na istniejące piksele przy zapisywaniu rozjaśnień i cieni koloru bazowego. Kolor bazowy nie jest zastępowany, ale jest mieszany z kolorem mieszanym w celu odzwierciedlenia poziomu jasności (lub ciemności) koloru oryginalnego.

Łagodne światło

Program przyciemnia lub rozjaśnia kolor w zależności od koloru mieszanego. Efekt jest podobny do efektu oświetlenia obrazu światłem rozproszonym. Jeśli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy niż 50% szarość, obraz zostanie rozjaśniony (jakby został opracowany narzędziem do rozjaśniania). Jeśli kolor mieszany jest ciemniejszy od 50% szarości, obraz zostaje przyciemniony (jakby został poddany zwiększaniu kontrastu). Malowanie czystą czernią lub bielą daje wyraźnie ciemniejsze lub jaśniejsze obszary, ale nie tworzy czystej bieli ani czerni.

Ostre światło

Program mnoży wartości kolorów lub ich odwrotności w zależności od koloru mieszanego. Efekt jest podobny do efektu oświetlenia obrazu ostrym światłem reflektora. Jeśli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy od 50% szarości, obraz zostaje rozjaśniony (jakby został poddany rozjaśnianiu kolorów). Operacja jest używana do wzbogacania obrazu o tony jasne. Jeśli kolor mieszany jest ciemniejszy od 50% szarości, obraz zostaje przyciemniony (jakby został poddany zwiększaniu kontrastu). Operacja jest używana do wzbogacania obrazu o tony ciemne. Malowanie czystą czernią lub bielą daje czystą czerń lub biel.

Światło jaskrawe

Program rozjaśnia lub przyciemnia kolory poprzez zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu w zależności od koloru mieszanego. Jeśli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy od 50% szarości, obraz zostaje rozjaśniony poprzez zmniejszenie kontrastu. Jeśli kolor mieszany jest ciemniejszy od 50% szarości, obraz zostaje przyciemniony poprzez zwiększenie kontrastu.

Światło liniowe

Program rozjaśnia lub przyciemnia kolory poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jasności w zależności od koloru mieszanego. Jeśli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy od 50% szarości, obraz zostaje rozjaśniony poprzez zwiększenie jasności. Jeśli kolor mieszany jest ciemniejszy od 50% szarości, obraz zostaje przyciemniony poprzez zmniejszenie jasności.

Światło punktowe

Kolory są zastępowane w zależności od koloru mieszanego. Jeśli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy od 50% szarości, piksele ciemniejsze od koloru mieszanego są zastępowane, a pozostałe nie ulegają żadnym zmianom. Jeśli kolor mieszany jest ciemniejszy od 50% szarości, piksele jaśniejsze od koloru mieszanego są zastępowane, a pozostałe nie ulegają żadnym zmianom. Opcja pozwala dodawać do obrazu efekty specjalne.

Mieszanie twarde

Do wartości RGB koloru bazowego dodawane są wartości kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego z koloru mieszanego. Jeśli wynikowa suma dla kanałów jest wyższa lub równa 255, otrzymuje on wartość 255; jeśli suma jest niższa od 255, to otrzymuje wartość 0. Oznacza to, że wszystkie piksele, których dotyczy mieszanie, mają wartości kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego równe 0 lub 255. Wszystkie piksele przyjmują podstawowe kolory addytywne (czerwony, zielony lub niebieski), kolor biały lub kolor czarny.

Uwaga:

Na obrazach CMYK opcja Mieszanie trwałe powoduje przypisanie wszystkim pikselom podstawowych kolorów subtraktywnych (niebieskozielonego, żółtego lub karmazynowego), koloru białego lub koloru czarnego. Maksymalna wartość koloru to 100.

Różnica

Program wyszukuje informacje o kolorach we wszystkich kanałach, po czym albo odejmuje od koloru bazowego kolor mieszany, albo od koloru mieszanego kolor bazowy — w zależności od tego, który jest jaśniejszy. Mieszanie z bielą odwraca wartości koloru bazowego; mieszanie z czernią nie powoduje żadnej zmiany.

Wykluczenie

Daje efekt podobny do trybu Różnica, ale mniej kontrastowy. Mieszanie z białym powoduje inwersję koloru bazowego. Mieszanie z czernią powoduje, że kolor nie zmienia się.

Odejmowanie

Program analizuje informacje o kolorze we wszystkich kanałach i odejmuje kolor mieszany od koloru bazowego. W obrazach 8- i 16-bitowych wszystkie ujemne wartości wynikowe są przycinane do zera.

Dzielenie

Program analizuje informacje o kolorze we wszystkich kanałach i oddziela kolor mieszany od koloru bazowego.

Barwa

Daje kolor wynikowy o jasności i nasyceniu koloru bazowego i barwie koloru mieszanego.

Nasycenie

Daje kolor wynikowy o jasności i barwie koloru bazowego oraz nasyceniu koloru mieszanego. Malowanie w tym trybie na obszarze o zerowym nasyceniu (szarym) nie powoduje żadnych zmian.

Kolor

Powstaje kolor wynikowy o jasności koloru bazowego oraz barwie i nasyceniu koloru mieszanego. Daje to efekt zachowania odcieni szarości obrazu i jest używane do barwienia obrazów monochromatycznych oraz nadawania odcienia obrazom kolorowym.

Jasność

Powstaje kolor wynikowy o barwie i nasyceniu koloru bazowego oraz jasności koloru mieszanego. Ten tryb daje efekt odwrotny do trybu Kolor.

Jaśniejszy kolor

Porównuje ogólną wartość wszystkich kanałów dla koloru mieszanego i bazowego, a następnie wyświetla kolor o wyższej wartości. Tryb Jaśniejszy kolor nie powoduje utworzenia trzeciego koloru mogącego wynikać z mieszania w trybie Jaśniej, ponieważ podczas tworzenia koloru wynikowego wybiera najwyższe wartości kanałów z koloru bazowego i koloru mieszanego.

Ciemniejszy kolor

Porównuje ogólną wartość wszystkich kanałów dla koloru mieszanego i bazowego i wyświetla kolor o niższej wartości. Tryb Ciemniejszy kolor nie powoduje utworzenia trzeciego koloru mogącego wynikać z mieszania w trybie Ciemniej, ponieważ podczas tworzenia koloru wynikowego wybiera najniższe wartości kanałów z koloru bazowego i koloru mieszanego.

Przykłady trybów mieszania

Poniższe przykłady pokazują wynik zastosowania do obrazu wybranych trybów mieszania.


Obraz oryginalny


Zwykły, 100% krycia


Zwykły, 50% krycia


Rozpuszczanie, 50% krycia


Z tyłu


Wyczyść


Ciemniej


Mnożenie


Ściemnianie


Ściemnianie liniowe


Jaśniej


Raster


Rozjaśnianie


Rozjaśnianie liniowe (Dodaj)


Nakładka


Łagodne światło


Ostre światło


Światło jaskrawe


Światło liniowe


Światło punktowe


Mieszanie twarde


Różnica


Wykluczenie


Odejmowanie


Dzielenie


Barwa


Nasycenie


Kolor


Jasność, 80% krycia


Jaśniejszy kolor


Ciemniejszy kolor

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online