Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawy pracy z warstwami

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Informacje o warstwach w programie Photoshop

Warstwy w programie Photoshop są jak arkusze przezroczystych folii ułożonych w stosy. Analogia z folią jest o tyle trafna, że przez przezroczyste obszary danej warstwy widać elementy znajdujące się pod nią. Przesuwasz warstwę w celu umieszczenia na niej zawartości tak, jak przesuwasz folię na stosie. Możesz także zmienić krycie warstwy tak, aby zawartość stała się częściowo przezroczysta.

Reprezentacja warstw w programie Photoshop
Przezroczyste obszary warstwy umożliwiają oglądanie warstw poniżej.

Możesz zastosować warstwy do wykonania zadań takich jak, składanie wielu obrazów lub dodanie grafiki wektorowej. Zastosuj style warstwy, gdy chcesz uzyskać specjalny efekt taki, jak cień lub blask.

Porządkowanie warstw w programie Photoshop

Każdy nowy obraz zawiera jedną warstwę. W trakcie pracy nad obrazem możesz dodawać nowe warstwy, zestawy warstw i efekty warstw. Ich liczba jest ograniczona tylko wielkością pamięci komputera.

Praca z warstwami odbywa się na panelu Warstwy. Grupy warstw umożliwiają porządkowanie warstw i zarządzanie nimi. Korzystając z grup. można porządkować warstwy według różnych kryteriów, co pozwala uniknąć nieporządku na panelu Warstwy. Grupy można zagnieżdżać wewnątrz innych grup. Grupy warstw umożliwiają też jednoczesne przypisywanie atrybutów i masek do wielu warstw.

Wskazówki dotyczące pracy z warstwami można uzyskać w samouczku wideo Porządkowanie materiałów za pomocą warstw i grup warstw.

Warstwy programu Photoshop — edycja bezpieczna

Czasami warstwy nie zawierają żadnej widocznej zawartości. Na przykład, warstwa dopasowania utrzymuje ustawienia tonów i kolorów, które oddziałują na warstwy pod nimi. Zamiast bezpośrednio edytować piksele obrazu, można edytować warstwę dopasowania i pozostawić umieszczone pod nią piksele niezmienione.

Specjalny typ warstwy, nazywany Obiektem inteligentnym, zawiera jedną lub więcej warstw zawartości. Możesz przekształcić (skalować, pochylać lub zmieniać kształt) obiekt inteligentny bez konieczności bezpośredniego edytowania pikseli obrazu. Możesz także edytować obiekt inteligentny jako osobny obraz nawet po umieszczeniu go w obrazie programu Photoshop. Obiekty inteligentne mogą również zawierać inteligentne efekty filtrujące, które pozwalają na bezpieczne zastosowanie do obrazów tak, że można je później stroić lub usunąć. Zobacz Bezpieczne edytowanie i Praca z obiektami inteligentnymi.

Warstwy wideo

Możesz użyć warstw wideo, aby dodać wideo do obrazu. Po zaimportowaniu klipu wideo do obrazu jako warstwy wideo można maskować warstwę, przekształcać ją, stosować efekty warstwy, malować w poszczególnych klatkach lub rasteryzować pojedynczą klatkę i konwertować ją na warstwę standardową. Panel Oś czasu umożliwia odtwarzanie wideo wewnątrz obrazów i daje dostęp do poszczególnych klatek. Zobacz Obsługiwane formaty plików wideo i sekwencji obrazów.

Omówienie panelu Warstwy w programie Photoshop

W panelu Warstwy programu Photoshop są wyświetlane wszystkie warstwy, grupy warstw i efekty warstw dla danego obrazu. Panel Warstwy umożliwia tworzenie nowych warstwy, wyświetlanie i ukrywanie warstw oraz korzystanie z grup warstw. W menu panelu Warstwy są dostępne dodatkowe polecenia i opcje.

Panel warstwy w programie Photoshop
Panel Warstwy w programie Photoshop

A. Menu panelu Warstwy B. Filtr C. Grupa warstw D. Warstwa E. Rozwijanie/Zwijanie efektów warstwy F. Efekt warstwy G. Miniaturka warstwy 

Wyświetlanie panelu Warstwy w programie Photoshop

 1. Wybierz polecenie Okno > Warstwy.

Wybieranie polecenia z menu panelu Warstwy w programie Photoshop

 1. Kliknij trójkąt w prawym górnym rogu panelu.

Zmienianie rozmiaru miniaturek warstwy w programie Photoshop

 1. Z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Opcje panelu, a następnie wybierz rozmiar miniaturki.

Zmienianie zawartości miniaturki

 1. Z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Opcje panelu, a następnie zaznacz opcję Cały dokument, aby wyświetlić zawartość całego dokumentu. Aby miniaturka pokazywała tylko obszar warstwy zajmowany przez obiekty, wybierz opcję Granice warstwy.

  Uwaga:

  W celu zwiększenia wydajności programu i uzyskania dodatkowego miejsca na ekranie funkcję miniaturek można wyłączyć.

Rozwijanie i zwijanie grup warstw

 1. Kliknij trójkąt po lewej stronie folderu grupy. Zobacz Wyświetlanie warstw i ich grup o obrębie grupy.

Filtrowanie warstw programu Photoshop

W górnej części panelu Warstwy znajdują się opcje filtrowania, które umożliwiają szybkie znajdowania kluczowych warstw w złożonych dokumentach. Można wyświetlać podzbiory warstw według nazwy, rodzaju, efektu, trybu, atrybutu lub etykiety koloru.

Opcje warstw filtrowania w panelu Warstwy programu Photoshop
Opcje warstw filtrowania w panelu Warstwy

 1. Wybierz typ filtra z menu podręcznego.

 2. Wybierz lub wprowadź kryteria filtrowania.

 3. Kliknij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć filtrowanie warstw.

Konwertowanie tła i warstw w programie Photoshop

Gdy zostanie utworzony nowy obraz o białym lub kolorowym tle, obraz znajdujący się na samym spodzie na panelu Warstwy otrzyma nazwę Tło. Obraz może mieć tylko jedną warstwę tła. Jej miejsce pośród innych warstw, tryb mieszania oraz krycie nie mogą ulegać żadnym zmianom. Tło można przekonwertować do warstwy standardowej, dla której można zmieniać wspomniane atrybuty.

Nowo utworzony obraz o przezroczystej zawartości nie ma warstwy tła. Ograniczenia warstwy tła nie dotyczą warstwy umieszczonej na samym spodzie, dlatego można dowolnie zmieniać jej położenie na panelu Warstwy, jej tryb mieszania oraz krycie.

Konwertowanie tła na warstwę w programie Photoshop

 1. Kliknij dwukrotnie opcję Tło na panelu Warstwy lub wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa z tła.

 2. Ustaw opcje warstwy. Zobacz Tworzenie warstw i grup.

 3. Kliknij przycisk OK.

Konwertowanie warstwy na tło w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy w programie Photoshop.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Tło z warstwy.

  Wszelkie przezroczyste piksele obecne w warstwie otrzymują kolor tła, a sama warstwa zostaje przesunięta na sam spód układu warstw.

  Uwaga:

  Tła nie można utworzyć przez nadanie zwykłej warstwie nazwy Tło. Należy w tym celu użyć polecenia Tło z warstwy.

Samouczek wideo: Przekształcanie warstwy tła w normalną warstwę

Scott Kelby

Powielanie warstw w programie Photoshop

Warstwy można powielać w obrębie jednego obrazu, lub między obrazami.

Powielanie warstwy lub grupy warstw w obrębie jednego obrazu w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę lub grupę na panelu Warstwy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij warstwę lub grupę na przycisk Utwórz nową warstwę .

  • Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę. Wpisz nazwę warstwy lub grupy i kliknij OK.

Powielanie warstwy lub grupy do innego obrazu w programie Photoshop

 1. Otwórz obraz źródłowy i docelowy.

 2. Na panelu Warstwy obrazu źródłowego zaznacz co najmniej jedną warstwę lub grupę warstw.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij warstwę lub grupę z panelu Warstwy do obrazu docelowego.

  • Używając narzędzia Przesuwanie , przeciągnij obiekt z obrazu źródłowego do docelowego. Powielona warstwa lub grupa zostanie wyświetlona nad warstwą aktywną na panelu Warstwy obrazu docelowego. Jeśli elementy zostaną przeciągnięte z wciśniętym klawiszem Shift, będą wyświetlane w tym samym miejscu co na obrazie źródłowym (o ile obraz źródłowy i docelowy mają takie same wymiary w pikselach) lub na środku okna dokumentu (jeśli obraz źródłowy i docelowy mają inne wymiary).

  • Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę. Z menu podręcznego Dokument wybierz dokument docelowy i kliknij OK.

  • Wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie piksele na warstwie, a następnie wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Następnie do obrazu docelowego zastosuj polecenie Edycja > Wklej. (W tej metodzie kopiowane są tylko piksele, z wyłączeniem właściwości warstwy, takich jak tryb mieszania.)

Tworzenie nowego dokumentu z warstwy lub grupy w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę lub grupę na panelu Warstwy.

 2. Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę.

 3. Z menu podręcznego Dokument wybierz polecenie Nowy i kliknij przycisk OK.

Próbka z wszystkich widocznych warstw w programie Photoshop

Domyślnie, przy pracy z narzędziami Pędzel mieszający, Różdżka, Smużenie, Rozmycie, Wyostrzanie, Wiadro z farbą, Stempel i Pędzel korygujący, stosowany jest kolor pobrany z pikseli warstwy aktywnej. Znaczy to, że zarówno smużenie, jak i próbkowanie może dotyczyć jednej warstwy.

 1. Aby zastosować wymienione narzędzia do smużenia lub próbkowania pikseli na wszystkich widocznych warstwach, zaznacz na pasku opcji pozycję Próbkuj wszystkie warstwy.

Zmiana preferencji przezroczystości

 1. W systemie Windows, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Przezroczystość i gamut. W systemie Mac OS, wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Przezroczystość i gamut.
 2. Wybierz wielkość i kolor siatki przezroczystości lub ustaw opcję Rozmiar oczek jako Brak, aby ukryć siatkę przezroczystości.
 3. Kliknij przycisk OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto