Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawy korzystania z warstw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Funkcja warstw w programie Photoshop pozwala wprowadzać zmiany w bezpieczny sposób (bez trwałego zmieniania zawartości obrazu) przez nakładanie na siebie obrazów, tekstów czy grafik wektorowych bez konieczności mieszania ich pikseli.  

Tematyka tego artykułu:

Warstwy w programie Photoshop

Warstwy mogą służyć do wykonania zadań takich jak składanie wielu obrazów, dodawanie tekstu do obrazu czy dodanie kształtów wektorowych.

Dodając style warstw, możesz używać efektów specjalnych, takich jak cień czy blask, a także wyostrzać obiekty.

Możesz także zmienić krycie warstwy tak, aby zawartość stała się częściowo przezroczysta. 

Wyraźne szczegóły mogą w efektowny sposób wyróżnić obiekt na zdjęciu przyrody. Dzięki warstwom i filtrowi Maska wyostrzająca możesz w bezpieczny sposób podkreślać takie elementy.
Wyraźne szczegóły mogą w efektowny sposób wyróżnić obiekt na zdjęciu przyrody. Dzięki warstwom i filtrowi Maska wyostrzająca możesz w bezpieczny sposób podkreślać takie elementy.

Porządkowanie warstw przy użyciu grup

Podczas pracy nad obrazem zazwyczaj zaczynamy od jednej warstwy. Liczbę warstw, efektów warstw i zestawów warstw, które możesz dodać, ogranicza wyłącznie Twoja wyobraźnia.

Panel Warstwy ułatwia porządkowanie warstw. Możesz klasyfikować je w logicznie oddzielonych grupach, aby ograniczyć bałagan w tym panelu. Grupy warstw mogą być zagnieżdżane. Umożliwiają jednoczesne przypisywanie atrybutów i masek do wielu warstw.

Wskazówki dotyczące korzystania z warstw znajdziesz w samouczku wideo Porządkowanie materiałów za pomocą warstw i grup warstw.

Bezpieczna edycja dzięki warstwom

 • Warstwy dopasowania: Program umożliwia wprowadzanie bezpiecznych korekt barw i odcieni obrazu. Warstwy dopasowań możesz swobodnie edytować, nie zmieniając trwale pikseli obrazu. Pozwalają one precyzyjnie sterować zmianami oraz zapewniają elastyczność podczas edycji obrazu, której nie ma, gdy modyfikujesz go bezpośrednio. Więcej informacji o korzystaniu z warstwy dopasowań znajdziesz w artykule Warstwy dopasowań i wypełnień.
 • Obiekty inteligentne: Obiekty inteligentne to warstwy zawierające dane obrazów rastrowych lub wektorowych. Przechowują one zawartość źródła obrazu wraz z wszystkimi jego cechami, dzięki czemu umożliwiają bezpieczne edytowanie warstwy. Więcej informacji o korzystaniu z obiektów inteligentnych znajdziesz w artykule Korzystanie z obiektów inteligentnych.

Korzystanie z panelu Warstwy

Panel Warstwy zawiera warstwy, grupy warstw i efekty warstw danego obrazu. Umożliwia ich przeglądanie, tworzenie i edytowanie.

Aby włączyć ten panel, wybierz polecenie Okno > Warstwy lub naciśnij klawisz F7.

Korzystając z tego menu, możesz utworzyć nową warstwę lub powielić warstwę, pracować z grupą warstw, konwertować zawartość na obiekty inteligentne, a także dodawać efekty warstwy.

W tym menu znajdziesz opcje zmieniania wielkości miniaturek. Wybierz preferowaną miniaturkę, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz wielkość. 

Elementy panelu Warstwy w programie Photoshop
A. Menu panelu Warstwy, B. Filtry warstw; C. Grupa warstw; D. Rozwijanie i zwijanie efektów warstw; E. Efekty warstw

Zmienianie zawartości miniaturki

Z menu panelu Warstwy wybierz opcje panelu, a następnie wybierz opcję Cały dokument, aby wyświetlić zawartość całego dokumentu. Aby miniaturka pokazywała tylko obszar warstwy zajmowany przez obiekty, wybierz opcję Granice warstwy.

Uwaga:

Miniaturki możesz wyłączyć, aby zwiększyć wydajność i oszczędzić miejsce na obszarze roboczym.

Warstwy filtrów

Opcje filtrowania znajdujące się u góry panelu Warstwy ułatwiają znajdowanie najważniejszych warstw złożonych dokumentów. Aby wyświetlić podzbiór warstw, możesz użyć opcji Rodzaj, Nazwa, Efekt, Tryb lub Obszar kompozycji.

Aby użyć opcji filtrowania w panelu Warstwy, wykonaj następujące czynności.

Opcje filtrowania w panelu Warstwy
Opcje filtrowania w panelu Warstwy; przełącznik filtrów warstw

 1. Wybierz typ filtra z menu podręcznego.

 2. Wybierz lub wprowadź kryteria filtrowania.

 3. Kliknij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć filtrowanie warstw.

Warstwy wideo

Do obrazu możesz dodać wideo, używając warstwy wideo.

Po zaimportowaniu klipu do obrazu jako warstwy wideo są dostępne następujące możliwości:

 • Maskowanie i przekształcanie warstwy
 • Stosowanie efektów warstwy
 • Malowanie na poszczególnych klatkach
 • Rasteryzacja klatki i przekonwertowanie jej na standardową warstwę

Panel Oś czasu umożliwia odtwarzanie wideo wewnątrz obrazów i daje dostęp do poszczególnych klatek. Zobacz Obsługiwane formaty plików wideo i sekwencji obrazów.

Konwertowanie tła i warstw w programie Photoshop

Podczas tworzenia nowego obrazu pierwszą (dolną) warstwą jest białe lub kolorowe tło. Obraz może mieć tylko jedną warstwę tła.

Choć nie możesz zmienić kolejności układania, trybu mieszania ani krycia warstwy tła, możesz przekonwertować ją na zwykłą warstwę, aby następnie zmienić jej atrybuty.

Nowo utworzony obraz o przezroczystej zawartości nie ma warstwy tła. Tę warstwę możesz przenieść w dowolne miejsce panelu Warstwy z odpowiednim kryciem i trybem mieszania.

Aby przekonwertować warstwę tła na zwykłą, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie opcję Tło w panelu Warstwy lub wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa z tła.

 2. Ustaw opcje warstwy. (Zobacz Tworzenie warstw i grup).

 3. Wybierz przycisk OK.

Aby przekonwertować zwykłą warstwę na warstwę tła, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz zwykłą warstwę w panelu Warstwy.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Tło z warstwy.

  Wszelkie przezroczyste piksele obecne w warstwie otrzymają kolor tła, a sama warstwa zostanie przesunięta na sam spód układu warstw.

  Uwaga:

  Tła nie możesz utworzyć przez nadanie zwykłej warstwie nazwy Tło. Należy w tym celu użyć polecenia Tło z warstwy.

Samouczek wideo: Przekształcanie warstwy tła w zwykłą warstwę

Scott Kelby

Powielanie warstw w programie Photoshop

Warstwy możesz powielać w obrębie jednego obrazu lub między obrazami.

Powielanie warstwy lub grupy warstw w obrębie jednego obrazu w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę lub grupę w panelu Warstwy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij warstwę lub grupę na przycisk Utwórz nową warstwę.

   Inna możliwość:

  • Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę. Wprowadź nazwę warstwy lub grupy i kliknij przycisk OK.

Powielanie warstwy lub grupy do innego obrazu w programie Photoshop

 1. Otwórz obrazy źródłowy i docelowy.

 2. W panelu Warstwy obrazu źródłowego zaznacz co najmniej jedną warstwę lub grupę warstw.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij warstwę lub grupę z panelu Warstwy do obrazu docelowego.

   Inna możliwość:

  • Używając narzędzia Przesuwanie , przeciągnij obiekt z obrazu źródłowego do docelowego. Powielona warstwa lub grupa zostanie wyświetlona nad warstwą aktywną w panelu Warstwy obrazu docelowego. Jeśli elementy zostaną przeciągnięte z wciśniętym klawiszem Shift, będą wyświetlane w tym samym miejscu co na obrazie źródłowym (o ile obraz źródłowy i docelowy mają takie same wymiary w pikselach) lub na środku okna dokumentu (jeśli obraz źródłowy i docelowy mają inne wymiary).

   Inna możliwość:

  • Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę. Wybierz dokument docelowy z menu podręcznego Dokument wybierz dokument docelowy i kliknij przycisk OK.

   Inna możliwość:

  • Wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie piksele na warstwie, a następnie wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Następnie przejdź do obrazu docelowego i użyj polecenia Edycja > Wklej. (W przypadku tej metody są kopiowane tylko piksele — bez właściwości warstwy, takich jak tryb mieszania).

Tworzenie nowego dokumentu z warstwy lub grupy w programie Photoshop

 1. Zaznacz warstwę lub grupę w panelu Warstwy.

 2. Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę lub Powiel grupę.

 3. Wybierz polecenie Nowy z menu podręcznego Dokument i kliknij przycisk OK.

Próbkowanie wszystkich widocznych warstw w programie Photoshop

Domyślnie podczas korzystania z narzędzi Pędzel mieszający, Różdżka, Smużenie, Rozmycie, Wyostrzanie, Wiadro z farbą, Stempel i Pędzel korygujący możesz próbkować lub rozmywać kolor tylko spośród pikseli aktywnej warstwy.

Aby użyć smużenia lub próbkowania przy użyciu pikseli z wszystkich widocznych warstw, zaznacz na pasku opcji pozycję Próbkuj wszystkie warstwy.

Zmienianie preferencji przezroczystości

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Przezroczystość i gamut (w systemie Windows) lub Photoshop > Preferencje > Przezroczystość i gamut (w systemie macOS).

 2. Wybierz wielkość i kolor siatki przezroczystości lub ustaw opcję Rozmiar oczek na Brak, aby ukryć siatkę przezroczystości.

 3. Wybierz przycisk OK.

Ulepszenia panelu Warstwy

W najnowszej wersji programu Photoshop wprowadzono szereg ulepszeń panelu Warstwy, które usprawniają i przyspieszają korzystanie z niego w twórczy sposób.

Intuicyjny i prosty w użyciu panel Warstwy

Zaktualizowane w programie Photoshop 25.2 (listopad 2023 r.)

Efektywny i wygodny panel Warstwy usprawnia obiegi pracy.

Intuicyjny i prosty w użyciu panel Warstwy w programie Photoshop z listopada 2023 r.

Wydajniejsze menu podręczne

Zaktualizowane w programie Photoshop 25.2 (listopad 2023 r.)

Wykorzystaj maksymalnie zalety menu podręcznego, dostosowując jego opcje. 

Wydajniejsze menu podręczne w programie Photoshop z listopada 2023 r.

Funkcjonalne, modyfikowalne opcje menu podręcznego

Zaktualizowane w programie Photoshop 25.2 (listopad 2023 r.)

Nowe i ulepszone opcje menu podręcznego pozwalają na pracę w profesjonalny sposób, aby zwiększyć produktywność.

Efektywne opcje menu podręcznego łatwe do modyfikowania w programie Photoshop z listopada 2023 r.

Szybsza i łatwiejsza praca dzięki nowym podpowiedziom i nagraniom wideo

Zaktualizowane w programie Photoshop 24.6 (czerwiec 2023 r).

Aby odtworzyć wideo, użyj przycisku odtwarzania na miniaturce albo kliknij przycisk Obejrzyj materiał wideo.

Jest to wygodna opcja ułatwiająca naukę nowym użytkownikom programu Photoshop. Rozbudowane podpowiedzi zawierają osadzone wideo informacyjne. 


Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto