Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Photoshop w Internecie
  1. Photoshop w Internecie | Częste pytania
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 24. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Dowiedz się, jak przesuwać, kopiować i usuwać zaznaczone piksele obrazu.

Przesuwanie zaznaczenia

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie  .
 2. Umieść kursor wewnątrz krawędzi zaznaczenia i przeciągnij je w nowe miejsce. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka obszarów, narzędzie przesunie je wszystkie.

  Przesuwanie zaznaczenia w programie Photoshop
  Pierwotne zaznaczenie (po lewej) oraz zaznaczenie po przesunięciu za pomocą narzędzia Przesuwanie (po prawej)

Kopiowanie i wklejanie zaznaczeń

Narzędzie Przesuwanie można wykorzystać do kopiowania zaznaczeń w czasie przeciągania ich w obszarze obrazu lub pomiędzy obrazami. Zaznaczenia mogą być kopiowane i przenoszone za pomocą poleceń Kopiuj, Kopiuj scalone, Wytnij i Wklej. Przeciąganie za pomocą narzędzia Przesunięcie pozwala zaoszczędzić miejsce w pamięci, ponieważ podczas tej operacji nie jest używany schowek.

Przy wklejaniu zaznaczenia lub warstwy pomiędzy obrazami o różnych rozdzielczościach wklejane dane zachowują wymiary w pikselach. Operacja taka może spowodować, że wklejony element nie będzie dostosowany do proporcji nowego obrazu. Aby nadać obrazowi źródłowemu i docelowemu tę samą rozdzielczość przed skopiowaniem i wklejeniem zaznaczenia, można skorzystać z polecenia Rozmiar obrazu. Można też użyć polecenia Przekształcanie swobodne, które zmienia rozmiar wklejanej zawartości.

W zależności od ustawień zarządzania kolorem i profilu kolorów pliku (lub importowanych danych), na ekranie może pojawić się komunikat z prośbą o określenie zasad postępowania z kolorami pliku (lub importowanych danych).

Omówienie poleceń kopiowania i wklejania

Kopiuj

Kopiowany jest zaznaczony obszar warstwy aktywnej.

Kopiuj scalone

Powstaje scalona kopia wszystkich widocznych warstw zaznaczonego obszaru.

Wklej

Skopiowane zaznaczenie jest wklejane do innej części obrazu lub do innego obrazu w postaci nowej warstwy. Jeżeli na obrazie istnieje zaznaczenie, to skopiowane zaznaczenie jest wklejane nad nim. Gdy nie ma aktywnego zaznaczenia, skopiowane zaznaczenie jest wklejane na środku obszaru dokumentu.

Wklej lokalnie

Jeśli schowek zawiera dane pikseli skopiowane z innego dokumentu programu Photoshop, zaznaczenie jest wklejane w dokumencie docelowym w to samo położenie względne, w którym znajdowało się w dokumencie źródłowym.

Wklej do lub Wklej na zewnątrz

Skopiowane zaznaczenie jest wklejane do innego zaznaczenia lub na zewnątrz innego zaznaczenia w dowolnym obrazie. Zaznaczenie źródłowe jest wklejane na nowej warstwie, a krawędź zaznaczenia docelowego jest konwertowana na maskę warstwy.

Kopiowanie zaznaczenia

 1. Zaznacz obszar przeznaczony do skopiowania.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj, lub Edycja > Kopiuj scalone.

Kopiowanie zaznaczenia podczas przeciągania

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie  lub przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) albo Command (Mac OS), aby włączyć narzędziePrzesuwanie.
 2. Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij zaznaczenie przeznaczone do skopiowania.

  Kopiowanie pomiędzy obrazkami polega na przeciąganiu zaznaczenia z okna obrazka aktywnego na okno obrazka docelowego. Jeśli nie ma zaznaczenia, skopiowana zostaje cała aktywna warstwa. W czasie przeciągania zaznaczenia nad oknem innego obrazka, okno to może zostać wyróżnione podświetloną ramką, co oznacza, że można w nim upuścić zaznaczenie.

  Przeciąganie zaznaczenia do innego obrazu w programie Photoshop
  Przeciąganie zaznaczenia do innego obrazu

Tworzenie wielu kopii zaznaczenia w obrębie obrazu

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie lub przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) albo Command (macOS), aby włączyć narzędzie Przesuwanie.

 2. Skopiuj znaczenie:
  • Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i przeciągnij zaznaczenie.

  • Aby skopiować zaznaczenie i przesunąć duplikat o 1 piksel, wciśnij klawisz Alt lub Option i użyj klawisza strzałki.

  • Aby skopiować zaznaczenie i przesunąć duplikat o 10 pikseli, wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (macOS) i użyj klawisza strzałki.

   Tak długo, jak klawisze Alt lub Option są wciśnięte, każde kliknięcie na klawiszach strzałek tworzy kopię zaznaczenia i przesuwa ją o określoną odległość od ostatniej kopii. W takim przypadku kopie powstają na tej samej warstwie.

Wklejanie jednego zaznaczenia do innego lub na zewnątrz innego

 1. Wytnij lub skopiuj część obrazu przeznaczoną do wklejenia.
 2. W tym samym lub innym obrazie zaznacz obszar, który ma zostać wklejony do innego zaznaczenia lub na zewnątrz innego zaznaczenia. W wypadku wklejania na zewnątrz innego zaznaczenia zaznacz obszar mniejszy od skopiowanego zaznaczenia.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej specjalnie > Wklej do. Zawartość zaznaczenia źródłowego pojawi się w obrębie zaznaczenia docelowego.

  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej specjalnie > Wklej na zewnątrz. Zawartość zaznaczenia źródłowego pojawi się wokół zaznaczenia docelowego.

  Zastosowanie polecenia Wklej do lub Wklej na zewnątrz spowoduje powstanie nowej warstwy i nowej maski obrazu. Nowa warstwa w panelu Warstwy zawiera miniaturkę warstwy dla wklejonego zaznaczenia obok miniaturki maski warstwy. Podstawą dla maski warstwy jest zaznaczenie do którego została wklejona nowa zawartość: zaznaczenie to nie jest maskowane (ma kolor biały), podczas gdy reszta warstwy jest maskowana (ma kolor czarny). Warstwa i maska warstwy nie są połączone — oznacza to, że można przesuwać je niezależnie od siebie.

  Stosowanie polecenia Wklej do w programie Photoshop
  Stosowanie polecenia Wklej do

  A. Zaznaczone szyby okna B. Kopiowany obraz C. Wklej do, polecenie D. Miniaturki warstw i maska warstwy w panelu Warstwy E. Wklejony obraz po przemieszczeniu 

 4. Wybierz narzędzie Przesuwanie lub uaktywnij je, wciskając klawisz Ctrl (Windows) albo Command (macOS). Przeciągaj zawartość źródłową do momentu, aż wybrana jej część wyświetli się poprzez maskę.

 5. Aby określić stopień prześwitywania obrazu pod spodem, kliknij miniaturkę maski warstwy w panelu Warstwy, wybierz narzędzie do malowania i edytuj maskę:
  • Aby ukryć większą część obrazu umieszczonego pod warstwą, należy pomalować maskę na czarno.

  • Aby odkryć większą część obrazu umieszczonego pod spodem, należy pomalować maskę na biało.

  • Aby częściowo odkryć obraz umieszczony pod spodem, należy pomalować maskę na szaro.

 6. Po zakończeniu edycji wybierz polecenie Warstwa > Scal w dół, aby scalić nową warstwę i maskę warstwy z warstwą umieszczoną pod nią i wprowadzić na stałe dokonane zmiany.

Kopiowanie i wklejanie między aplikacjami

Polecenia Wytnij, Kopiuj lub Wklej pozwalają kopiować zaznaczenia z programu Photoshop i wklejać je do innych aplikacji, lub wklejać kompozycje pobrane z innych aplikacji do programu Photoshop. Wycięte lub skopiowane zaznaczenie pozostaje w schowku, aż do wycięcia lub skopiowania innego zaznaczenia. Kopiowanie kompozycji pomiędzy programami Photoshop i Illustrator może odbywać się metodą przeciągania i upuszczania.

W niektórych przypadkach zawartość schowka jest konwertowana na obraz rastrowy. Program Photoshop informuje o zamiarze rasteryzacji kompozycji wektorowej. Obraz jest rasteryzowany przy użyciu rozdzielczości pliku, do którego jest wklejany. Inteligentne obiekty wektorowe nie są rasteryzowane.

 1. W innej aplikacji zaznacz kompozycję i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.

 2. W programie Photoshop zaznacz obraz, do którego zostanie wklejone zaznaczenie.

 3. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.

 4. W oknie dialogowym Wklej ustaw następujące opcje wklejania jako:

  Obiekt inteligentny: Kompozycja jest umieszczana na nowej warstwie jako obiekt inteligentny.

  Piksele: Kompozycja jest rasteryzowana podczas wklejania. Rasteryzacja powoduje konwersję matematycznie zdefiniowanej kompozycji wektorowej do pikseli.

  Ścieżki: Pozwala wkleić kopię jako ścieżkę w panelu Ścieżki. Skopiowanie tekstu z programu Illustrator wymaga jego wcześniejszej konwersji na kontury.

  Warstwa kształtu: Powstaje warstwa nowego kształtu, gdzie funkcję maski wektorowej pełni ścieżka.

  Uwaga: W przypadku kopiowania kompozycji z programu Adobe Illustrator domyślne ustawienia schowka mogą uniemożliwiać wyświetlanie okna dialogowego Wklej programu Photoshop. Aby to okno było widoczne w trakcie wklejania kompozycji w programie Photoshop, otwórz okno dialogowe Preferencje programu Ilustrator, przejdź do sekcji Obsługa plików i Schowek, a następnie zaznacz opcję AICB.

 5. Jeśli w poprzednim punkcie zaznaczono opcję Wklej jako piksele, użytkownik może skorzystać z opcji Wygładzanie, dostępnej na pasku opcji, aby wygładzić przejścia między krawędziami zaznaczenia i pikselami wokół nich.Są też dostępne polecenia Usuwanie otoczki — przydatne jeśli już scalono dane i trzeba wydzielić dane rastrowe.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne.

  • (macOS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Ogólne.

 2. Zaznaczenie opcji Eksportuj schowek pozwala zapisać zawartość z programu Photoshop w schowku podczas zamykania programu.

Aby skopiować kompozycję z programu Illustrator, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij pożądane obiekty wektorowe programu Illustrator na obraz otwarty w programie Photoshop. Na obrazie powstanie wtedy warstwa wektorowego obiektu inteligentnego. Wybierz polecenie Warstwa > Obiekty inteligentne> Edytuj zawartość aby ponownie otworzyć zawartość w programie Illustrator i móc ją edytować.

 • W celu skopiowania kompozycji wektorowej jako ścieżki programu Photoshop, w czasie przeciągania kompozycji z programu Adobe Illustrator należy wcisnąć klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

 • W przypadku kopiowania zawartości warstwy zaznaczonej w danym momencie w programie Photoshop do programu Illustrator, należy skorzystać z narzędzia Przesuwanie, które umożliwi przeciągnięcie zawartości z okna programu źródłowego do docelowego dokumentu.

Usuwanie lub wycinanie zaznaczonych pikseli

Wybierz polecenie Edycja > Wyczyść lub naciśnij klawisz Backspace (Windows) albo Usuń (macOS). Aby wyciąć zaznaczenie do schowka, wybierz polecenie Edycja > Wytnij.

Usunięcie zaznaczenia na warstwie tła powoduje zastąpienie oryginalnego obrazu kolorem tła. Usunięcie zaznaczenia na warstwie standardowej powoduje zastąpienie oryginalnego koloru przezroczystością warstwy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto