W programie Photoshop za pomocą opcji panelu wyrównywania i rozmieszczania można łatwo dopasowywać i odpowiednio rozmieszczać warstwy obrazu, często służące do tworzenia obrazów panoramicznych.

Wyrównywanie obiektów na różnych warstwach

Narzędzie Przesuwanie umożliwia wyrównywanie zawartości warstw i grup . (Zobacz Przesuwanie zawartości warstw).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyrównać wiele warstw, zaznacz je na panelu Warstwy lub użyj narzędzia Przesuwanie. Można także zaznaczyć grupę.

  • Aby wyrównać zawartość jednej warstwy lub wielu warstw do krawędzi zaznaczenia, utwórz zaznaczenie na obrazie, a następnie zaznacz warstwy na panelu Warstwy. Punkt odniesienia operacji wyrównania może znajdować się w dowolnie wskazanym miejscu obrazu.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Wyrównaj, lub Warstwa > Wyrównaj warstwy do zaznaczenia oraz wybierz odpowiednią opcję z podmenu. Te same polecenia są dostępne jako przyciski Wyrównanie na pasku opcji narzędzia Przesuwanie:

  Górne krawędzie 

  Pozwala wyrównać najwyższy piksel zaznaczonych warstw do najwyższego piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub górnej krawędzi zaznaczenia.

  Środki pionowo 

  Pozwala wyrównać najbardziej wyśrodkowane piksele warstw zaznaczonych do najbardziej wypośrodkowanego piksela spośród pikseli wszystkich warstw lub do środka pionu zaznaczenia.

  Dolne krawędzie 

  Pozwala wyrównać położone najniżej piksele zaznaczonych warstw do najniżej położonego piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub do dolnej krawędzi zaznaczenia.

  Lewe krawędzie 

  Pozwala wyrównać lewe piksele zaznaczonych warstw do lewego piksela warstwy położonej najbardziej na lewo lub do lewej krawędzi zaznaczenia.

  Środki poziomo 

  Pozwala wyrównać najbardziej wyśrodkowane w poziomie piksele warstw zaznaczonych do najbardziej wyśrodkowanego piksela spośród pikseli wszystkich zaznaczonych warstw lub do środka poziomu zaznaczenia.

  Prawe krawędzie 

  Pozwala wyrównać prawe piksele zaznaczonych warstw do położonego najbardziej na prawo piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub do prawej krawędzi zaznaczenia.

Równe rozmieszczanie warstw i grup

Zaktualizowane w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

 1. Zaznacz przynajmniej trzy warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Rozmieść, a następnie zaznacz odpowiednią opcję. Można też wybrać narzędzie Przesuwanie i kliknąć jedną z opcji rozmieszczenia na pasku opcji.

  Górne krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się u góry poszczególnych warstw.

  Środki pionowo 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się na środku w pionie na poszczególnych warstwach.

  Dolne krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się u dołu poszczególnych warstw.

  Lewe krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się po lewej stronie poszczególnych warstw.

  Środki poziomo 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się na środku w poziomie na poszczególnych warstwach.

  Prawe krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się po prawej stronie poszczególnych warstw.

  W poziomie

  Rozmieszcza warstwy równomiernie w poziomie.

  W pionie

  Rozmieszcza warstwy równomiernie w pionie.

Automatyczne wyrównywanie warstw obrazu

Polecenie Auto-wyrównanie warstw może automatycznie wyrównać warstwy oparte na podobnej zawartości w różnych warstwach, takich jak narożniki czy krawędzie. Przypisujesz jedną warstwę, jako warstwę odniesienia lub polecasz programowi Photoshop automatyczny wybór warstwy odniesienia. Inne warstwy są wyrównane do warstwy odniesienia tak, że zgodna zawartość nakłada się na siebie.

Stosując polecenie Auto-wyrównanie warstw możesz łączyć obrazy na wiele sposobów:

 • Zastąp lub usuń części obrazów, które mają to samo tło. Po wyrównaniu obrazów, użyj maskowania lub mieszania efektów, aby połączyć części każdego z obrazów w jeden.

  Zobacz Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw.

 • Złącz obrazy, ze wspólną nachodzącą na siebie zawartością.

 • W przeciwieństwie do statycznego tła, ujęcia klatek wideo można konwertować na warstwy, a następnie dodawać lub usuwać zawartość w wielu różnych klatkach.

 1. Skopiuj lub umieść obrazy, które chcesz wyrównać w tym samym dokumencie.

  Każdy obraz znajdzie się w osobnej warstwie. Zobacz Powielanie warstw.

  Uwaga:

  Możesz również wczytać wiele obrazów w warstwy stosując skrypt. W tym celu wybierz polecenie Plik > Skrypty > Wczytaj warstwy do stosu.

 2. (Opcjonalnie) Na panelu Warstwy utwórz warstwę odniesienia przez zablokowanie tej warstwy. Zobacz Blokowanie warstw. Jeśli nie utworzysz warstwy odniesienia, program Photoshop przeanalizuje wszystkie warstwy i wybierze, jako warstwę odniesienia, jedną ze środka końcowej kompozycji.
 3. Zaznacz pozostałe warstwy, które chcesz wyrównać.

  Aby zaznaczyć na panelu kilka sąsiednich warstw, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift. Aby zaznaczyć warstwy, które nie są sąsiednie, kliknij je, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  Uwaga:

  Nie należy zaznaczać warstw dopasowania, warstw wektorowych ani obiektów inteligentnych, które nie zawierają informacji potrzebnych do wyrównywania.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Auto-wyrównanie warstw, a następnie opcję wyrównywania. Aby złączyć ze sobą wiele obrazów, ze wspólną nachodzącą na siebie zawartość — przykładem może być tworzenie panoramy — użyj opcji Automatyczne, Perspektywa lub opcji Cylindryczne. Aby wyrównać skanowane obrazy z przesuniętą zawartością, użyj opcji Tylko zmiana położenia.

  Automatycznie

  Program Photoshop analizuje źródło obrazu i stosuje Perspektywę lub Układ cylindryczny w zależności od tego, co da lepszy efekt połączenia.

  Perspektywa

  Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia kompozycji. Pozostałe obrazy są następnie przekształcane (przesuwane, rozciągane lub pochylane) tak, aby nakładające się na siebie elementy różnych warstw zostały dopasowane.

  Cylindrycznie

  Pozwala zredukować zniekształcenie w kształcie przewężenia, które występuje w układzie Perspektywa przy wyświetleniu pojedynczych obrazów na rozciągniętym walcu. Zachodzące na siebie elementy warstw są nadal dopasowywane. Obraz odniesienia jest umieszczany w środku. Układ sprawdza się najlepiej w przypadku szerokich panoram.

  Sferyczne

  Umożliwia wyrównanie obrazów przedstawiających szerokie pole widzenia (w pionie i poziomie). Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia. Pozostałe obrazy są poddawane przekształceniu sferycznemu w celu dopasowania nakładających się na siebie elementów.

  Kolaż scen

  Umożliwia wyrównanie warstw i dopasowanie nakładających się na siebie elementów bez konieczności zmieniania kształtu obiektów znajdujących się na obrazie (na przykład okrąg wciąż pozostaje okręgiem).

  Tylko zmiana położenia

  Powoduje wyrównanie warstw i dopasowanie elementów nakładających się. Nie są przekształcane (pochylane, rozciągane) żadne warstwy źródłowe.

  Korekcja obiektywu

  Umożliwia automatyczne skorygowanie defektów obiektywu:

  Usuwanie winiet

  Kompensuje defekt obiektywu powodujący, że brzegi obrazu, a szczególnie jego rogi, są ciemniejsze niż środek.

  Zniekształcenie geometryczne

  Kompensuje zniekształcenia beczkowate i poduszkowate oraz powodujące efekt rybiego oka.

  Uwaga:

  Funkcja Zniekształcenie geometryczne próbuje uwzględnić silne zniekształcenie w celu poprawy efektu wyrównania. Nie dotyczy to obiektywu rybie oko). Gdy zostaną wykryte metadane obiektywu rybie oko, opcja Zniekształcenie geometryczne wyrówna obrazy odpowiednio dla takiego obiektywu.

Po auto-wyrównywaniu możesz zastosować polecenie Edycja > Przekształcanie swobodne, aby ujednolicić dopasowanie lub wprowadzić korekty tonalne w celu zniwelowania różnic ekspozycji między warstwami, a następnie połączyć je w jeden obraz kompozytowy.

Uwaga:

Film przedstawiający tworzenie panoram przy użyciu narzędzi do wyrównywania w programie Photoshop można obejrzeć pod adresem Tworzenie zdjęcia panoramicznego.