Podręcznik użytkownika Anuluj

Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

W programie Photoshop za pomocą opcji panelu wyrównywania i rozmieszczania można łatwo dopasowywać i odpowiednio rozmieszczać warstwy obrazu, często służące do tworzenia obrazów panoramicznych.

Wyrównywanie obiektów na różnych warstwach

Narzędzie Przesuwanie umożliwia wyrównywanie zawartości warstw i grup . (Zobacz Przesuwanie zawartości warstw).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyrównać wiele warstw, zaznacz je na panelu Warstwy lub użyj narzędzia Przesuwanie. Można także zaznaczyć grupę.

  • Aby wyrównać zawartość jednej warstwy lub wielu warstw do krawędzi zaznaczenia, utwórz zaznaczenie na obrazie, a następnie zaznacz warstwy na panelu Warstwy. Punkt odniesienia operacji wyrównania może znajdować się w dowolnie wskazanym miejscu obrazu.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Wyrównaj, lub Warstwa > Wyrównaj warstwy do zaznaczenia oraz wybierz odpowiednią opcję z podmenu. Te same polecenia są dostępne jako przyciski Wyrównanie na pasku opcji narzędzia Przesuwanie:

  Górne krawędzie 

  Pozwala wyrównać najwyższy piksel zaznaczonych warstw do najwyższego piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub górnej krawędzi zaznaczenia.

  Środki pionowo 

  Pozwala wyrównać najbardziej wyśrodkowane piksele warstw zaznaczonych do najbardziej wypośrodkowanego piksela spośród pikseli wszystkich warstw lub do środka pionu zaznaczenia.

  Dolne krawędzie 

  Pozwala wyrównać położone najniżej piksele zaznaczonych warstw do najniżej położonego piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub do dolnej krawędzi zaznaczenia.

  Lewe krawędzie 

  Pozwala wyrównać lewe piksele zaznaczonych warstw do lewego piksela warstwy położonej najbardziej na lewo lub do lewej krawędzi zaznaczenia.

  Środki poziomo 

  Pozwala wyrównać najbardziej wyśrodkowane w poziomie piksele warstw zaznaczonych do najbardziej wyśrodkowanego piksela spośród pikseli wszystkich zaznaczonych warstw lub do środka poziomu zaznaczenia.

  Prawe krawędzie 

  Pozwala wyrównać prawe piksele zaznaczonych warstw do położonego najbardziej na prawo piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub do prawej krawędzi zaznaczenia.

Równe rozmieszczanie warstw i grup

Zaktualizowane w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

 1. Zaznacz przynajmniej trzy warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Rozmieść, a następnie zaznacz odpowiednią opcję. Można też wybrać narzędzie Przesuwanie i kliknąć jedną z opcji rozmieszczenia na pasku opcji.

  Górne krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się u góry poszczególnych warstw.

  Środki pionowo 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się na środku w pionie na poszczególnych warstwach.

  Dolne krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się u dołu poszczególnych warstw.

  Lewe krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się po lewej stronie poszczególnych warstw.

  Środki poziomo 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się na środku w poziomie na poszczególnych warstwach.

  Prawe krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się po prawej stronie poszczególnych warstw.

  W poziomie

  Rozmieszcza warstwy równomiernie w poziomie.

  W pionie

  Rozmieszcza warstwy równomiernie w pionie.

Automatyczne wyrównywanie warstw obrazu

Polecenie Auto-wyrównanie warstw może automatycznie wyrównać warstwy oparte na podobnej zawartości w różnych warstwach, takich jak narożniki czy krawędzie. Przypisujesz jedną warstwę, jako warstwę odniesienia lub polecasz programowi Photoshop automatyczny wybór warstwy odniesienia. Inne warstwy są wyrównane do warstwy odniesienia tak, że zgodna zawartość nakłada się na siebie.

Stosując polecenie Auto-wyrównanie warstw możesz łączyć obrazy na wiele sposobów:

 • Zastąp lub usuń części obrazów, które mają to samo tło. Po wyrównaniu obrazów, użyj maskowania lub mieszania efektów, aby połączyć części każdego z obrazów w jeden.

  Zobacz Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw.

 • Złącz obrazy, ze wspólną nachodzącą na siebie zawartością.

 • W przeciwieństwie do statycznego tła, ujęcia klatek wideo można konwertować na warstwy, a następnie dodawać lub usuwać zawartość w wielu różnych klatkach.

 1. Skopiuj lub umieść obrazy, które chcesz wyrównać w tym samym dokumencie.

  Każdy obraz znajdzie się w osobnej warstwie. Zobacz Powielanie warstw.

  Uwaga:

  Możesz również wczytać wiele obrazów w warstwy stosując skrypt. W tym celu wybierz polecenie Plik > Skrypty > Wczytaj warstwy do stosu.

 2. (Opcjonalnie) Na panelu Warstwy utwórz warstwę odniesienia przez zablokowanie tej warstwy. Zobacz Blokowanie warstw. Jeśli nie utworzysz warstwy odniesienia, program Photoshop przeanalizuje wszystkie warstwy i wybierze, jako warstwę odniesienia, jedną ze środka końcowej kompozycji.
 3. Zaznacz pozostałe warstwy, które chcesz wyrównać.

  Aby zaznaczyć na panelu kilka sąsiednich warstw, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift. Aby zaznaczyć warstwy, które nie są sąsiednie, kliknij je, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  Uwaga:

  Nie należy zaznaczać warstw dopasowania, warstw wektorowych ani obiektów inteligentnych, które nie zawierają informacji potrzebnych do wyrównywania.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Auto-wyrównanie warstw, a następnie opcję wyrównywania. Aby złączyć ze sobą wiele obrazów, ze wspólną nachodzącą na siebie zawartość — przykładem może być tworzenie panoramy — użyj opcji Automatyczne, Perspektywa lub opcji Cylindryczne. Aby wyrównać skanowane obrazy z przesuniętą zawartością, użyj opcji Tylko zmiana położenia.

  Automatycznie

  Program Photoshop analizuje źródło obrazu i stosuje Perspektywę lub Układ cylindryczny w zależności od tego, co da lepszy efekt połączenia.

  Perspektywa

  Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia kompozycji. Pozostałe obrazy są następnie przekształcane (przesuwane, rozciągane lub pochylane) tak, aby nakładające się na siebie elementy różnych warstw zostały dopasowane.

  Cylindrycznie

  Pozwala zredukować zniekształcenie w kształcie przewężenia, które występuje w układzie Perspektywa przy wyświetleniu pojedynczych obrazów na rozciągniętym walcu. Zachodzące na siebie elementy warstw są nadal dopasowywane. Obraz odniesienia jest umieszczany w środku. Układ sprawdza się najlepiej w przypadku szerokich panoram.

  Sferyczne

  Umożliwia wyrównanie obrazów przedstawiających szerokie pole widzenia (w pionie i poziomie). Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia. Pozostałe obrazy są poddawane przekształceniu sferycznemu w celu dopasowania nakładających się na siebie elementów.

  Kolaż scen

  Umożliwia wyrównanie warstw i dopasowanie nakładających się na siebie elementów bez konieczności zmieniania kształtu obiektów znajdujących się na obrazie (na przykład okrąg wciąż pozostaje okręgiem).

  Tylko zmiana położenia

  Powoduje wyrównanie warstw i dopasowanie elementów nakładających się. Nie są przekształcane (pochylane, rozciągane) żadne warstwy źródłowe.

  Korekcja obiektywu

  Umożliwia automatyczne skorygowanie defektów obiektywu:

  Usuwanie winiet

  Kompensuje defekt obiektywu powodujący, że brzegi obrazu, a szczególnie jego rogi, są ciemniejsze niż środek.

  Zniekształcenie geometryczne

  Kompensuje zniekształcenia beczkowate i poduszkowate oraz powodujące efekt rybiego oka.

  Uwaga:

  Funkcja Zniekształcenie geometryczne próbuje uwzględnić silne zniekształcenie w celu poprawy efektu wyrównania. Nie dotyczy to obiektywu rybie oko). Gdy zostaną wykryte metadane obiektywu rybie oko, opcja Zniekształcenie geometryczne wyrówna obrazy odpowiednio dla takiego obiektywu.

Po auto-wyrównywaniu możesz zastosować polecenie Edycja > Przekształcanie swobodne, aby ujednolicić dopasowanie lub wprowadzić korekty tonalne w celu zniwelowania różnic ekspozycji między warstwami, a następnie połączyć je w jeden obraz kompozytowy.

Uwaga:

Film przedstawiający tworzenie panoram przy użyciu narzędzi do wyrównywania w programie Photoshop można obejrzeć pod adresem Tworzenie zdjęcia panoramicznego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?