Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 6. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 7. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 8. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 9. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 10. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 11. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 12. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 13. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 14. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 15. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 16. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 17. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 18. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 19. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 20. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 21. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 22. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

W programie Photoshop za pomocą opcji panelu wyrównywania i rozmieszczania można łatwo dopasowywać i odpowiednio rozmieszczać warstwy obrazu, często służące do tworzenia obrazów panoramicznych.

Wyrównywanie obiektów na różnych warstwach

Narzędzie Przesuwanie umożliwia wyrównywanie zawartości warstw i grup . (Zobacz Przesuwanie zawartości warstw).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyrównać wiele warstw, zaznacz je na panelu Warstwy lub użyj narzędzia Przesuwanie. Można także zaznaczyć grupę.

  • Aby wyrównać zawartość jednej warstwy lub wielu warstw do krawędzi zaznaczenia, utwórz zaznaczenie na obrazie, a następnie zaznacz warstwy na panelu Warstwy. Punkt odniesienia operacji wyrównania może znajdować się w dowolnie wskazanym miejscu obrazu.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Wyrównaj, lub Warstwa > Wyrównaj warstwy do zaznaczenia oraz wybierz odpowiednią opcję z podmenu. Te same polecenia są dostępne jako przyciski Wyrównanie na pasku opcji narzędzia Przesuwanie:

  Górne krawędzie 

  Pozwala wyrównać najwyższy piksel zaznaczonych warstw do najwyższego piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub górnej krawędzi zaznaczenia.

  Środki pionowo 

  Pozwala wyrównać najbardziej wyśrodkowane piksele warstw zaznaczonych do najbardziej wypośrodkowanego piksela spośród pikseli wszystkich warstw lub do środka pionu zaznaczenia.

  Dolne krawędzie 

  Pozwala wyrównać położone najniżej piksele zaznaczonych warstw do najniżej położonego piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub do dolnej krawędzi zaznaczenia.

  Lewe krawędzie 

  Pozwala wyrównać lewe piksele zaznaczonych warstw do lewego piksela warstwy położonej najbardziej na lewo lub do lewej krawędzi zaznaczenia.

  Środki poziomo 

  Pozwala wyrównać najbardziej wyśrodkowane w poziomie piksele warstw zaznaczonych do najbardziej wyśrodkowanego piksela spośród pikseli wszystkich zaznaczonych warstw lub do środka poziomu zaznaczenia.

  Prawe krawędzie 

  Pozwala wyrównać prawe piksele zaznaczonych warstw do położonego najbardziej na prawo piksela na wszystkich zaznaczonych warstwach lub do prawej krawędzi zaznaczenia.

Równe rozmieszczanie warstw i grup

Zaktualizowane w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

 1. Zaznacz przynajmniej trzy warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Rozmieść, a następnie zaznacz odpowiednią opcję. Można też wybrać narzędzie Przesuwanie i kliknąć jedną z opcji rozmieszczenia na pasku opcji.

  Górne krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się u góry poszczególnych warstw.

  Środki pionowo 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się na środku w pionie na poszczególnych warstwach.

  Dolne krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się u dołu poszczególnych warstw.

  Lewe krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się po lewej stronie poszczególnych warstw.

  Środki poziomo 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się na środku w poziomie na poszczególnych warstwach.

  Prawe krawędzie 

  Powoduje równomierne rozmieszczenie warstw, począwszy od pikseli znajdujących się po prawej stronie poszczególnych warstw.

  W poziomie

  Rozmieszcza warstwy równomiernie w poziomie.

  W pionie

  Rozmieszcza warstwy równomiernie w pionie.

Automatyczne wyrównywanie warstw obrazu

Polecenie Auto-wyrównanie warstw może automatycznie wyrównać warstwy oparte na podobnej zawartości w różnych warstwach, takich jak narożniki czy krawędzie. Przypisujesz jedną warstwę, jako warstwę odniesienia lub polecasz programowi Photoshop automatyczny wybór warstwy odniesienia. Inne warstwy są wyrównane do warstwy odniesienia tak, że zgodna zawartość nakłada się na siebie.

Stosując polecenie Auto-wyrównanie warstw możesz łączyć obrazy na wiele sposobów:

 • Zastąp lub usuń części obrazów, które mają to samo tło. Po wyrównaniu obrazów, użyj maskowania lub mieszania efektów, aby połączyć części każdego z obrazów w jeden.

  Zobacz Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw.

 • Złącz obrazy, ze wspólną nachodzącą na siebie zawartością.

 • W przeciwieństwie do statycznego tła, ujęcia klatek wideo można konwertować na warstwy, a następnie dodawać lub usuwać zawartość w wielu różnych klatkach.

 1. Skopiuj lub umieść obrazy, które chcesz wyrównać w tym samym dokumencie.

  Każdy obraz znajdzie się w osobnej warstwie. Zobacz Powielanie warstw.

  Uwaga:

  Możesz również wczytać wiele obrazów w warstwy stosując skrypt. W tym celu wybierz polecenie Plik > Skrypty > Wczytaj warstwy do stosu.

 2. (Opcjonalnie) Na panelu Warstwy utwórz warstwę odniesienia przez zablokowanie tej warstwy. Zobacz Blokowanie warstw. Jeśli nie utworzysz warstwy odniesienia, program Photoshop przeanalizuje wszystkie warstwy i wybierze, jako warstwę odniesienia, jedną ze środka końcowej kompozycji.
 3. Zaznacz pozostałe warstwy, które chcesz wyrównać.

  Aby zaznaczyć na panelu kilka sąsiednich warstw, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift. Aby zaznaczyć warstwy, które nie są sąsiednie, kliknij je, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  Uwaga:

  Nie należy zaznaczać warstw dopasowania, warstw wektorowych ani obiektów inteligentnych, które nie zawierają informacji potrzebnych do wyrównywania.

 4. Wybierz polecenie Edycja > Auto-wyrównanie warstw, a następnie opcję wyrównywania. Aby złączyć ze sobą wiele obrazów, ze wspólną nachodzącą na siebie zawartość — przykładem może być tworzenie panoramy — użyj opcji Automatyczne, Perspektywa lub opcji Cylindryczne. Aby wyrównać skanowane obrazy z przesuniętą zawartością, użyj opcji Tylko zmiana położenia.

  Automatycznie

  Program Photoshop analizuje źródło obrazu i stosuje Perspektywę lub Układ cylindryczny w zależności od tego, co da lepszy efekt połączenia.

  Perspektywa

  Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia kompozycji. Pozostałe obrazy są następnie przekształcane (przesuwane, rozciągane lub pochylane) tak, aby nakładające się na siebie elementy różnych warstw zostały dopasowane.

  Cylindrycznie

  Pozwala zredukować zniekształcenie w kształcie przewężenia, które występuje w układzie Perspektywa przy wyświetleniu pojedynczych obrazów na rozciągniętym walcu. Zachodzące na siebie elementy warstw są nadal dopasowywane. Obraz odniesienia jest umieszczany w środku. Układ sprawdza się najlepiej w przypadku szerokich panoram.

  Sferyczne

  Umożliwia wyrównanie obrazów przedstawiających szerokie pole widzenia (w pionie i poziomie). Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia. Pozostałe obrazy są poddawane przekształceniu sferycznemu w celu dopasowania nakładających się na siebie elementów.

  Kolaż scen

  Umożliwia wyrównanie warstw i dopasowanie nakładających się na siebie elementów bez konieczności zmieniania kształtu obiektów znajdujących się na obrazie (na przykład okrąg wciąż pozostaje okręgiem).

  Tylko zmiana położenia

  Powoduje wyrównanie warstw i dopasowanie elementów nakładających się. Nie są przekształcane (pochylane, rozciągane) żadne warstwy źródłowe.

  Korekcja obiektywu

  Umożliwia automatyczne skorygowanie defektów obiektywu:

  Usuwanie winiet

  Kompensuje defekt obiektywu powodujący, że brzegi obrazu, a szczególnie jego rogi, są ciemniejsze niż środek.

  Zniekształcenie geometryczne

  Kompensuje zniekształcenia beczkowate i poduszkowate oraz powodujące efekt rybiego oka.

  Uwaga:

  Funkcja Zniekształcenie geometryczne próbuje uwzględnić silne zniekształcenie w celu poprawy efektu wyrównania. Nie dotyczy to obiektywu rybie oko). Gdy zostaną wykryte metadane obiektywu rybie oko, opcja Zniekształcenie geometryczne wyrówna obrazy odpowiednio dla takiego obiektywu.

Po auto-wyrównywaniu możesz zastosować polecenie Edycja > Przekształcanie swobodne, aby ujednolicić dopasowanie lub wprowadzić korekty tonalne w celu zniwelowania różnic ekspozycji między warstwami, a następnie połączyć je w jeden obraz kompozytowy.

Uwaga:

Film przedstawiający tworzenie panoram przy użyciu narzędzi do wyrównywania w programie Photoshop można obejrzeć pod adresem Tworzenie zdjęcia panoramicznego.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto