Podręcznik użytkownika Anuluj

Dopasowania, warstwy wypełnień i ustawienia predefiniowane

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Tematyka tego artykułu:

Informacje o warstwach dopasowań i wypełnień

Warstwy dopasowania pozwalają zmieniać kolory i tony obrazu bez trwałej ingerencji w kolory przypisane do pikseli. Na przykład, można utworzyć warstwę dopasowania poziomów lub krzywych zamiast bezpośrednio modyfikować sam obraz. Dopasowania kolorów i tonów są zapisane na warstwie dopasowania i mają zastosowanie do wszystkich warstw umieszczonych pod nią; w ten sposób można zastosować jedno dopasowanie do wielu warstw, bez konieczności dopasowywania każdej warstwy z osobna. Tym sposobem można w dowolnym momencie odrzucić zmiany i przywrócić pierwotny wygląd obrazu.

Warstwy wypełnienia umożliwiają wypełnienie warstwy jednolitym kolorem, wzorkiem lub gradientem. W odróżnieniu od warstw dopasowania warstwy wypełnienia nie mają wpływu na warstwy znajdujące się poniżej.

Warstwy dopasowania mają następujące zalety:

 • Bezpieczna edycja. Warstwę dopasowania można wielokrotnie edytować i dzięki temu porównywać wyniki różnych ustawień. Stopień oddziaływania efektu dopasowania można również regulować przez zmniejszenie krycia warstwy.

 • Edycja selektywna. Na warstwie dopasowania można zdefiniować maskę, która spowoduje zastosowanie zmian tylko do pewnych fragmentów obrazu. Maskę tę można edytować, co zapewnia kontrolę nad modyfikowanymi fragmentami obrazu. Intensywność dopasowań można różnicować, malując na masce w różnych odcieniach szarości.

 • Możliwość stosowania dopasowań do wielu obrazów. Te same zmiany kolorów i tonów mogą być stosowane do różnych obrazów przez kopiowanie i wklejanie warstw dopasowania.

Większość własności warstw dopasowania pokrywa się z własnościami warstw innego typu. Między innymi można zmieniać ich krycie i tryb mieszania; można też łączyć je w większe grupy (dostosowane do konkretnych zadań). Warstwy takie można też wyświetlać i ukrywać, co ułatwia podgląd uzyskanego efektu.

Warstwy dopasowań i wypełnień w programie Photoshop
Oryginał (po lewej); efekt zastosowania warstwy dopasowania do samego budynku (w środku) uwydatniający szczegóły stodoły; oraz efekt zastosowania warstwy dopasowania do całego obrazu (rozjaśniający wszystkie obiekty, ale powodujący zjawisko pikslowania chmur)

Uwaga:

Ponieważ warstwy dopasowania zawierają dane dotyczące dopasowań, a nie piksele, ich obecność powoduje znacznie mniejszy przyrost objętości pliku niż obecność warstw pikseli. Jednak w przypadku pracy z wyjątkowo dużym plikiem celowe może być ograniczenie jego rozmiaru poprzez scalenie warstw dopasowania z warstwami pikseli.

Tworzenie i ograniczanie warstw dopasowania i wypełnienia

Warstwy dopasowania i wypełnienia podlegają działaniu takich samych opcji trybów krycia i mieszania jak warstwy obrazu. Ponadto, warstwy takie rozmieszcza się, usuwa, ukrywa i powiela w taki sam sposób jak warstwy obrazu.

Tworzenie warstwy dopasowania lub wypełnienia w programie Photoshop

Utwórz warstwę dopasowania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Nowa warstwa dopasowania  u dołu panelu Warstwy i wybierz typ warstwy dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie odpowiednią opcję. Podaj nazwę warstwy, określ opcje warstwy i kliknij OK.

  Uwaga:

  Aby ograniczyć oddziaływanie warstwy dopasowania do konkretnych warstw obrazu, wybierz te warstwy, wybierz polecenie Warstwa > Nowy > Grupuj z warstw i zmień ustawienie Tryb z Przejście bezpośrednie na dowolny inny tryb mieszania. Następnie umieść warstwę dopasowania jako najwyższą warstwę w grupie.

Tworzenie warstwy wypełnienia

Aby utworzyć warstwę wypełnienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa wypełnienia, a następnie odpowiednią opcję: Kolor kryjący, Gradient lub Wzorek. Podaj nazwę warstwy, określ opcje warstwy i kliknij przycisk OK.
 • Kliknij przycisk Nowa warstwa dopasowania u dołu panelu Warstwy i wybierz typ warstwy wypełnienia: Kolor kryjący, Gradient lub Wzorek.

Kolor kryjący

Wypełnij warstwę dopasowania bieżącym kolorem narzędzia. Użyj Próbnika koloru, aby zaznaczyć inny kolor wypełnienia.

Gradient

Aby wyświetlić Edytor gradientów, kliknij gradient. Aby wybrać gradient z panelu podręcznego, kliknij odwróconą strzałkę. Jeśli to konieczne, ustaw dodatkowe opcje.

 • Opcja Styl określa kształt gradientu.
 • Opcja Kąt określa kąt gradientu.
 • Opcja Skala służy do zmiany wielkości gradientu.
 • Opcja Odwróć pozwala zmienić orientację gradientu.
 • Opcja Roztrząsaj pozwala zastosować do gradientu roztrząsanie.
 • Opcja Wyrównaj do warstwy pozwala obliczyć wypełnienie gradientowe na podstawie obwiedni warstwy. Środek gradientu można przesunąć, przeciągając go w oknie obrazu.

Wzorek

Począwszy od wersji Photoshop 21.2, można również ustawić kąt obrotu wzorku pociągnięcia ramki i łatwo zmienić jego orientację.

W oknie dialogowym Wypełnienie wzorkiem kliknij wzorek lub wybierz go z menu podręcznego. Ustaw następujące opcje zależnie od potrzeb:

 • Wartość Kąt określa kąt stosowania wzorku. Ustaw selektor kąta na konkretną liczbę stopni albo ręcznie wprowadź wartość kąta w celu obrócenia wzorku o odpowiedni kąt.
 • Opcja Skala służy do zmiany rozmiaru wzorku. Wpisz wartość lub przesuń suwak.
 • Opcja Połącz z warstwą powoduje przesuwanie wzorku wraz z warstwą.Gdy jest zaznaczona ta opcja i jest otwarte okno dialogowe Wypełnienie wzorkiem, możesz przeciągać obrazy, aby ustawić wzorek.
 • Opcja Przyciągaj do punktu początkowego powoduje umieszczenie początku wzorku w początku układu współrzędnych dokumentu.

Ograniczanie warstw dopasowania i wypełnienia do konkretnych obszarów

Maski warstw umożliwiają ograniczenie oddziaływania warstw dopasowania i wypełnienia do konkretnych obszarów. Domyślnie warstwy dopasowania i wypełnienia mają maski warstw, o czym informuje ikona maski po prawej stronie miniaturki warstwy. (Aby utworzyć warstwy dopasowania bez masek, usuń zaznaczenie opcji Domyślnie dodaj maskę w menu panelu Dopasowania).

Informacje o sposobie zmiany kształtu maski na istniejącej warstwie zawiera sekcja Edycja maski warstwy. Aby utworzyć nową warstwę dopasowania lub wypełnienia z maską o określonym kształcie, wykonaj jedną z poniższych procedur.

Tworzenie warstwy dopasowania lub wypełnienia przy użyciu zaznaczenia lub ścieżki

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę, do której zostanie zastosowana warstwa dopasowania wypełnienia.

 2. Na obrazie utwórz zaznaczenie pikseli lub utwórz i zaznacz zamkniętą ścieżkę.

  Zaznaczenie ogranicza oddziaływanie nowej warstwy dopasowania lub wypełnienia do obszaru wyznaczonego maską warstwy. Ścieżka ogranicza oddziaływanie nowej warstwy dopasowania lub wypełnienia do obszaru wyznaczonego maską wektorową.

 3. Utwórz warstwę dopasowania lub wypełnienia.

Tworzenie maski warstwy dopasowania za pomocą zakresu koloru

Funkcja Zakres koloru, która jest przydatna podczas tworzenia obszarów zaznaczenia na podstawie próbek kolorów pobranych z obrazu, może także posłużyć do utworzenia maski warstwy dopasowania. Więcej informacji znajduje się w sekcji Wybieranie zakresu koloru.

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę, do której zostanie zastosowana warstwa dopasowania.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie wybierz typ dopasowania.

 3. W obszarze Maski panelu Właściwości kliknij opcję Zakres kolorów.

 4. W oknie dialogowym Zakres koloru wybierz polecenie Próbkowane kolory z menu Zaznacz.

 5. Zaznacz opcję Zlokalizowane klastry kolorów, aby utworzyć maskę opartą na różnych zakresach kolorów obrazu.

 6. Ustaw opcję wyświetlania na pozycję Zaznaczenie, a opcję Podgląd zaznaczenia na pozycję Brak.

 7. Kliknij obszar koloru na obrazie.

  Uwaga:

  Aby pobrać próbki kilku obszarów, przytrzymaj klawisz Shift w celu włączenia kroplomierza z plusem. Aby włączyć kroplomierz z minusem, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS).

  Klikając obszary obrazu, można wyświetlić podgląd maski w oknie dialogowym Zakres koloru. Białe obszary oznaczają piksele bez maski, czarne — piksele zamaskowane, a szare — piksele częściowo zamaskowane.

 8. Korzystając z suwaka Rozmycie, można zwiększyć lub zmniejszyć zakres kolorów wokół kolorów próbki zawartych w obszarze zamaskowanym. Korzystając z suwaka Zakres, można określać odległość koloru od punktów próbki wymaganą do tego, aby kolor został dołączony do maski. Po dopasowaniu maski kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zakres koloru.

 9. Zmień dopasowanie odpowiednio do potrzeb w panelu Właściwości.

  Dopasowanie zostanie zastosowane tylko do obszarów bez maski (lub częściowo zamaskowanych). W razie potrzeby kliknij ponownie przycisk Zakres kolorów, aby poprawić maskę warstwy dopasowania.

Edytowanie lub scalanie warstw dopasowania i wypełnienia

Edytowanie warstw dopasowania i wypełnienia

Istnieje możliwość edytowania ustawień warstw dopasowania i wypełnienia. Można również edytować maskę warstwy dopasowania lub wypełnienia, aby zachować kontrolę nad jej wpływem na wygląd obrazu. Domyślnie żaden z obszarów warstwy dopasowania lub wypełnienia nie jest maskowany, a zatem wszystkie obszary są wyświetlane. (Zobacz Informacje o maskach warstw i maskach wektorowych).

Zmiana opcji warstw dopasowania i wypełnienia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy dopasowania lub wypełnienia na panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Opcje zawartości warstwy.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w panelu Właściwości.

  Uwaga:

  Nie można edytować ustawień odwróconych warstw dopasowania.

Scalanie warstw dopasowania lub wypełnienia

Warstwy dopasowania lub wypełnienia można scalać na kilka różnych sposobów: z warstwą leżącą pod nimi, z warstwami w obrębie grupy, z innymi wskazanymi warstwami, a także ze wszystkimi warstwami, które są widoczne. Warstwa dopasowania lub wypełnienia nie może jednak być warstwą docelową scalenia. Po scaleniu warstwy dopasowania lub wypełnienia z warstwą znajdującą się poniżej, dopasowania zostają rasteryzowane i zostają włączone na stałe do powstałej warstwy. Warstwa wypełnienia może być również rasteryzowana bez scalania. (Zobacz Rasteryzowanie warstw).

Warstwy dopasowania, których maski zawierają tylko wartości bieli, nie powiększają zbytnio wielkości pliku; dlatego też, nie trzeba ich łączyć w celu zmniejszania plików.

Dopasowania predefiniowane w programie Photoshop

Wprowadzone w programie Photoshop 24.5 (maj 2023 r.)

Dopasowania predefiniowane są to filtry umożliwiające wyświetlanie podglądu i modyfikowanie obrazów w kilku krokach. W tej wersji dodaliśmy około 30 nowych dopasowań predefiniowanych w panelu Dopasowania. Przed użyciem dopasowania możesz je wskazać, aby wyświetlić podgląd na obrazie. Po wybraniu ustawienia predefiniowanego możesz je dostosować, edytując dopasowanie w panelu Warstwy.

Dopasowania predefiniowane

Po wybraniu ustawienia predefiniowanego możesz je dostosować, edytując dopasowanie w panelu Warstwy.

Ustawienie predefiniowane w panelu Dopasowania

Panel Dopasowania zawiera teraz ustawienia predefiniowane Poziomo, Pionowo, Naprawa zdjęcia, Kreatywne, Czarno-biały i Kinowe. Ułatwiają one początkującym artystom tworzenie przepięknych obrazów, a także upraszczają złożone obiegi pracy.

Wskazując myszą miniaturkę ustawienia, możesz wyświetlić jego nazwę oraz podgląd na obrazie w obszarze roboczym. Aby wyświetlić grupę efektów w panelu Warstwy, wybierz ustawienie predefiniowane.

Są dostępne dwie metody wyświetlania różnorodnych dopasowań predefiniowanych — w formie listy lub ikon. Za pomocą ikony menu (trzy kreski) wybierz polecenie Właściwości > Dopasowania > Biblioteki, a następnie wybierz opcję Wyświetl jako ikony lub Wyświetl jako listę.

Więcej opcji dzięki dopasowaniom predefiniowanym

Wprowadzone w programie Photoshop 25.5 (luty 2024 r.)

Zestaw dopasowań możesz teraz zapisać jako własne dopasowanie predefiniowane do użycia w przyszłości w programie Adobe Photoshop.

Aby utworzyć własne ustawienia predefiniowane, wykonaj te proste czynności:

 1. Dodawanie odpowiednich dopasowań do obrazu 
 2. W panelu Warstwy zaznacz warstwy dopasowań, które chcesz zapisać jako dopasowanie predefiniowane. 
 3. W panelu Dopasowania wybierz ikonę + w okienku Moje ustawienia, po czym wybierz przycisk Zapisz.

Zapisane dopasowanie predefiniowane znajdziesz w panelu Moje ustawienia. Zostanie utworzony zrzut ekranu, którego możesz używać jako miniaturki. Ustawienia możesz wyświetlać jako listę lub miniaturki. Oba widoki pozwalają zmieniać nazwy ustawień oraz je usuwać.

Wskazując myszą dopasowania predefiniowane, możesz wyświetlać podgląd ich efektów na obszarze roboczym przed zastosowaniem zmian.

W tej wersji wprowadziliśmy też następujące funkcje:

 • Eksportowanie pojedynczego dopasowania predefiniowanego
 • Eksportowanie wszystkich własnych dopasowań predefiniowanych
 • Importowanie dopasowania predefiniowanego

W widoku listy możesz użyć ikony wielokropka, aby wyświetlić menu rozwijane. Aby otworzyć to menu w widoku ikon, kliknij miniaturkę prawym przyciskiem myszy.

Eksportowanie powoduje utworzenie pliku ustawienia predefiniowanego z rozszerzeniem PSAP.Pliki tego typu są kojarzone z programem Photoshop. Program wyświetla okno zapisywania ustawień w swoim folderze domyślnym. Możesz zmienić tę lokalizację.


Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online