Wypaczanie elementu

Polecenie Wypaczenie pozwala zmieniać kształt różnych obiektów (np. obrazów, kształtów i ścieżek) metodą przeciągania ich punktów kontrolnych. Typ wypaczenia można wybrać z wyskakującego menu Styl wypaczenia na pasku opcji. Po wybraniu typu wypaczenia nadal można używać punktów kontrolnych.

Jeśli element jest zniekształcany za pomocą punktów kontrolnych, można korzystać z polecenia Widok > Dodatki, które służy do wyświetlania lub ukrywania punktów kontrolnych i siatki zniekształcenia.

Używanie narzędzia Wypaczanie w programie Photoshop
Wypaczanie

A. Wybór kształtu do wypaczenia B. Typ wypaczenia można wybrać z wyskakującego menu Styl wypaczenia na pasku opcji. C. Wynik zastosowania kilku opcji wypaczenia 
 1. Wybierz obiekt przeznaczony do wypaczenia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Przekształć > Wypaczenie.

  • Jeśli wybrane zostało inne przekształcenie lub polecenie Przekształć swobodnie, kliknij przycisk przejścia do trybu wypaczenia na pasku opcji.

 3. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby podstawą wypaczenia uczynić konkretny kształt, wybierz opcję z wyskakującego menu Styl wypaczenia na pasku opcji.

  Wypaczanie siatki przez przeciąganie punktu kontrolnego w programie Photoshop
  Wypaczanie siatki przez przeciąganie punktu kontrolnego

  • Aby zmienić bieżący kształt, przeciągnij jego punkty kontrolne, segment obwiedni lub siatki albo obszar wewnątrz siatki. Do dopasowywania krzywej służą uchwyty punktów kontrolnych. Ich stosowanie przypomina dopasowywanie kształtu zakrzywionych segmentów grafiki wektorowej.

  Uwaga:

  Aby cofnąć ostatnią zmianę położenia uchwytu, wybierz polecenie Edycja > Cofnij.

  Zmiana kształtu wypaczenia w programie Photoshop
  Zmiana kształtu wypaczenia

  • Aby zmienić orientację stylu wypaczenia wybranego z menu, kliknij opcję Zmień orientację wypaczenia  na pasku opcji.
  • Aby zmienić punkt odniesienia, kliknij odpowiedni kwadrat na lokalizatorze punktu odniesienia na pasku opcji.
  • Aby określić intensywność wypaczenia w postaci wartości liczbowych, przejdź na pasek opcji i wpisz odpowiednie wartości w polach tekstowych Wygnij (odpowiada za wygięcie), X (odpowiada za zniekształcenie w poziomie) i Y (odpowiada za zniekształcenie w pionie). Jeśli w wyskakującym menu Styl wypaczenia zaznaczona jest opcja Brak lub Własny, nie można wprowadzić wartości liczbowych.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS), po czym kliknij przycisk Zatwierdź  na pasku opcji.

  • Aby anulować przekształcenie, naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk Anuluj  na pasku opcji.

  Uwaga:

  Każde wypaczenie obrazu w trybie bitmapy (w przeciwieństwie do kształtu lub ścieżki) sprawia, iż staje się on mniej ostry. Z tego powodu korzystniej jest zastosować do niego jedno przekształcenie skumulowane niż wiele przekształceń pojedynczych.

Wypaczenie marionetkowe

Wypaczenie marionetkowe udostępnia na ekranie siatkę umożliwiającą silne odkształcenie określonych obszarów obrazu, przy zachowaniu pozostałych obszarów bez zmian. Funkcja ta ma różnorodne zastosowania, od drobnego retuszu obrazów (np. układania włosów) po całkowite transformacje (jak np. zmiana położenia rąk lub nóg).

Wypaczenie marionetkowe można zastosować nie tylko do warstw obrazów, lecz także do masek warstw i masek wektorowych. Do nieniszczących zniekształceń obrazów należy używać obiektów inteligentnych. (Zobacz Utwórz obiekty inteligentne).

 1. Na panelu Warstwy wybierz warstwę lub maskę, którą chcesz transformować.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Wypaczenie marionetkowe.

 3. Na pasku opcji dopasuj następujące ustawienia siatki:

  Tryb

  Określa ogólną elastyczność siatki.

  Uwaga:

  Wybierz opcję Zniekształcanie dla elastycznej siatki odpowiedniej dla wypaczonych obrazów panoramicznych i map tekstur.

  Gęstość

  Określa odległość między punktami siatki. Ustawienie Więcej punktów zwiększa precyzję, ale powoduje wydłużenie czasu przetwarzania; ustawienie Mniej punktów ma skutek przeciwny.

  Rozszerzenie

  Powoduje rozszerzenie lub zwężenie zewnętrznej krawędzi siatki.

  Pokaż siatkę

  Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że widoczne są tylko punkty dopasowujące siatkę, a nie sama siatka, przez co uzyskuje się bardziej przejrzysty podgląd transformacji.

  Uwaga:

  Aby tymczasowo ukryć punkty dopasowania, naciśnij klawisz H.

 4. Klikaj w oknie obrazu, aby dodawać punkty w miejscach, które mają podlegać transformacji, i w miejscach, które powinny zostać unieruchomione.

  Przesuwanie punktu na siatce marionetki w programie Photoshop
  Przesuwanie punktu na siatce marionetki. Punkty powodują, że pobliskie obszary nie ulegają zmianom.

 5. Aby zmienić położenie punktów lub usunąć punkty, wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Przeciągaj punkty, aby wypaczać siatkę.

  • Aby odsłonić obszar siatki zasłonięty przez inny obszar, klikaj przyciski Głębokość punktu na pasku opcji.

  • Aby usunąć zaznaczone punkty, naciśnij klawisz Delete. Aby usunąć pojedynczy punkt, umieść kursor bezpośrednio nad nim i naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS); gdy pojawi się ikona nożyczek , kliknij.

  • Kliknij przycisk Usuń wszystkie punkty na pasku opcji.

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć wiele punktów, klikaj je kolejno, trzymając wciśnięty klawisz Shift, lub z menu kontekstowego wybierz polecenie Zaznacz wszystko.

 6. Aby obrócić siatkę wokół punktu, wybierz go, następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby obrócić siatkę o określony kąt wyrażony w stopniach, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i umieść wskaźnik w pobliżu punktów, ale nie nad którymkolwiek z nich. Gdy pojawi się okrąg, obracaj siatkę, przeciągając wskaźnik.

  Uwaga:

  Na pasku opcji wyświetlany jest kąt obrotu.  

  • Aby automatycznie obrócić siatkę zgodnie z wybraną opcją Tryb, wybierz opcję Automatycznie z menu Obróć na pasku opcji.  
 7. Po zakończeniu transformacji naciśnij klawisz Enter lub Return.

Obracanie siatki wokół zaznaczonego punktu w programie Photoshop
Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS), aby obrócić siatkę wokół zaznaczonego punktu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online