Podręcznik użytkownika Anuluj

Retuszowanie i naprawianie zdjęć

Te narzędzia programu Photoshop ułatwiają usuwanie niechcianych fragmentów obrazu, retuszowanie skaz, wybielanie zębów, korygowanie efektu czerwonych oczu i poprawianie innych niedoskonałości.

Retuszowanie obrazów to jeden z podstawowych kroków obróbki obrazów, który zapewnia ich niepowtarzalność i dobry wygląd. Techniki retuszowania pozwalają usuwać i poprawiać niedoskonałości obrazów.

Tematyka tego artykułu:

Retuszowanie za pomocą narzędzia Usuwanie

Zaktualizowane w programie Photoshop 25.0 (wrzesień 2023 r).

W narzędziu Usuwanie () jest używana inteligentna technika usuwania niechcianych obiektów. Gdy użytkownik je zamalowuje, program automatycznie wypełnia dane obszary tłem, zachowując spójne obiekty i głębię złożonych obrazów. Ta funkcja szczególnie skutecznie eliminuje większe obiekty, efektywnie rozróżniając je od otoczenia.

Pozwala na przykład pozbyć się całego budynku lub samochodu, który zasłania górki krajobraz, zachowując dobry wygląd terenu w tle.

Aby zastąpić niechciane części obrazu przy użyciu narzędzia Usuwanie, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz narzędzie Usuwanie z grupy.

    Uwaga:

    Przy pierwszym użyciu tego narzędzia może zostać wyświetlone okno dialogowe z informacją o automatycznej instalacji wymaganych składników.

  2. Pole Rozmiar na pasku opcji pozwala wybrać rozmiar pędzla.Aby objąć cały poprawiany obszar jednym pociągnięciem, rozmiar pędzla powinien być nieco większy.

  3. (Opcjonalnie) Aby rozmiar pędzla zależał od siły nacisku pióra, zaznacz opcję Nacisk steruje rozmiarem.

  4. (Opcjonalnie) Aby dane były próbkowane na wszystkich widocznych warstwach, zaznacz pole wyboru Próbkuj wszystkie warstwy na pasku opcji.

    Uwaga:

    Aby zachować wszystkie dane, możesz utworzyć i zaznaczyć nową warstwę, a następnie włączyć opcję Próbkuj wszystkie warstwy. Nowe piksele zostaną utworzone na zaznaczonej obecnie warstwie.

  5. (Opcjonalnie) Aby przed zastosowaniem wypełnienia można było wykonać wiele pociągnięć pędzlem, wyłącz opcję Usuń po każdym pociągnięciu. Wielu pociągnięć możesz użyć w przypadku dużych lub złożonych obszarów. Aby wypełnienie było stosowane od razu po utworzeniu jednego pociągnięcia, pozostaw opcję Usuń po każdym pociągnięciu aktywną.

  6. Przeciągnij pędzlem po obszarze, który chcesz usunąć. Jeśli opcja Usuń po każdym pociągnięciu jest wyłączona, zmiany są wprowadzane dopiero po kliknięciu przycisku Zastosuj.

Uwaga:

Jeśli występują problemy z narzędziem Usuwanie, w kategorii Preferencje > Przetwarzanie obrazów > Przetwarzanie narzędzia Usuwanie wybierz opcję Stabilniej, aby poprawić stabilność.Więcej informacji znajdziesz w artykule Preferencje w programie Photoshop.

Zalecane/minimalne parametry sprzętowe narzędzia Usuwanie

Windows

  Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor 8 rdzeni (Intel Rocket Lake lub odpowiednik)
GPU Karta graficzna NVIDIA RTX 3060 lub wydajniejsza; co najmniej 8 GB pamięci VRAM
Pamięć 16 GB
Dysk SSD 512 GB

macOS

  Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor 8 rdzeni
GPU Karta graficzna średniej klasy; co najmniej 8 GB pamięci VRAM
Pamięć 16 GB
Dysk SSD 512 GB
Wersja systemu operacyjnego 12.6.3
Procesor M1 Pro ARM lub odpowiednik marki Intel

Znane problemy z narzędziem Usuwanie i ich obejścia

Narzędzie Usuwanie wymaga pobrania pewnych składników z serwerów firmy Adobe. Instalacja tych składników jest wyzwalana automatycznie po zainstalowaniu programu Photoshop za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Po zakończeniu w przypadku wybrania ikony menu (wielokropka) obok przycisku Otwórz w programie Photoshop i wybrania opcji Dodatki obok narzędzia Usuwanie jest wyświetlany dopisek Dodano.

Program Photoshop możesz otworzyć jeszcze przed zakończeniem tej instalacji. W przypadku wybrania narzędzia Usuwanie mogą wystąpić następujące problemy.

Problem

Rozdzielczość

Awaria podczas używania narzędzia Usuwanie

Nie można użyć narzędzia Usuwanie, a program Photoshop ulega awarii.

  1. Zawsze dbaj o to, aby sterowniki karty graficznej były aktualne.
  2. Wybierz opcję Stabilniej w polu Preferencje > Przetwarzanie obrazów > Przetwarzanie narzędzia Usuwanie.

Jest wyświetlany komunikat Trwa pobieranie wymaganych składników. Wróć tutaj za jakiś czas. Narzędzie będzie działać po pobraniu plików.

Wybranie narzędzia Usuwanie może spowodować wyświetlenie okna dialogowego z informacją o trwającym pobieraniu. Składniki są pobierane tylko raz. Nie anuluj tego pobierania. Wybierz opcję Wróć do poprzedniego narzędzia.

Jest wyświetlany komunikat: Wystąpił błąd podczas pobierania składników.

Może wystąpić błąd pobierania składników z serwera firmy Adobe.

  • Połącz komputer z Internetem.
  • Zwolnij miejsce na dysku i ponownie wybierz narzędzie Usuwanie. Składniki tej funkcji wymagają 0,5–1 GB miejsca na dysku.
  • Uruchom ponownie program Photoshop i wybierz narzędzie Usuwanie.

Nowe interakcje narzędzia Usuwanie

Narzędzie Usuwanie pozwala narysować pętlę wokół obszaru, który chcesz usunąć, zamiast go w całości zamalowywać.

Nie musisz nawet domknąć pętli. Program Photoshop analizuje odległość i automatycznie zamyka pętlę w celu wypełnienia obszaru.

Dzięki temu ulepszeniu łatwiej jest usuwać duże obszary, gdyż ich zaznaczanie nie wymaga zamalowania ich w całości.

Ogranicza to możliwość przegapienia pikseli podczas zamalowywania obszaru do usunięcia, co poprawia jakość wyników.

Aby namalować zamkniętą pętlę wokół elementu w celu jego usunięcia, wykonaj te czynności:

  1. Zamaluj granicę obszaru, który chcesz usunąć. Punkty końcowe nie muszą zostać w pełni połączone.

    Zawartość znajdująca się pod pędzlem i wewnątrz pętli zostanie usunięta. Program dostosuje obszar przez wykrywanie obiektów.

  2. Jeśli włączono tryb wielu pociągnięć, zwolnij przycisk myszy lub unieś pióro albo wybierz przycisk Zastosuj (znacznik wyboru).

    Obszar nakładki zostanie automatycznie wypełniony.

    Wskazówka:

    Te czynności możesz wykonywać niezależnie od tego, czy jest zaznaczone pole wyboru Usuń po każdym pociągnięciu (pole wyboru wielu pociągnięć).

Jeśli zaznaczysz coś przypadkiem podczas otaczania obiektu, możesz zmienić tryb pociągnięcia pędzlem z dodawania na odejmowanie i wprowadź poprawkę.

Aby użyć trybu dodawania (+) lub odejmowania (–), wykonaj następujące czynności:

  1. Wyczyść pole wyboru Usuń po każdym pociągnięciu na pasku opcji narzędzia, aby przejść do trybu wielu pociągnięć.

  2. Utwórz pociągnięcie pędzlem, aby wskazać obszar przeznaczony do usunięcia.

  3. Aby zmienić tryb narzędzia, kliknij przycisk trybu odejmowania (–) na pasku opcji narzędzia.

  4. Maluj ponownie na obrazie, aby odjąć niektóre części podświetlonego obrazu.

  5. Przełączaj tryby (+) i (–) zależnie od potrzeb, malując w celu dostosowania obszaru, który ma zostać usunięty.

  6. Po dostosowaniu obszaru kliknij/stuknij symbol zaznaczenia lub naciśnij klawisz Enter, aby zainicjować usunięcie wszystkich elementów z podświetlonego obszaru.

    Wskazówka:

    Używając klawisza Option (macOS) lub Alt (Windows), możesz szybko tymczasowo przełączać tryby (+) i (–).

Korzystanie z narzędzia Punktowy pędzel korygujący

Narzędzie Punktowy pędzel korygujący ( ) umożliwia szybkie usuwanie ze zdjęć różnego rodzaju plamek, skaz i zanieczyszczeń.

Narzędzie to działa podobnie do narzędzia Pędzel korygujący. Korygowane piksele są zamalowywane próbką lub wzorkiem, przy czym musi wystąpić zgodność pikseli korygujących z korygowanymi co do tekstury, oświetlenia i cieniowania.

W odróżnieniu od narzędzia Pędzel korygujący narzędzie Punktowy pędzel korygujący nie wymaga określenia punktu próbkowania — automatycznie próbkuje ono wokół retuszowanego obszaru.

Narzędzie Punktowy pędzel korygujący w programie Photoshop
Usuwanie plamek za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący

Uwaga:

W celu poprawienia większego obszaru lub dokładniejszego ustawienia próbkowania skuteczniejszym narzędziem może okazać się Pędzel korygujący (a nie Punktowy pędzel korygujący).

  1. Wybierz z przybornika narzędzie Punktowy pędzel korygujący . W razie potrzeby wybierz narzędzie Pędzel korygujący, Łatka lub Czerwone oczy, aby pokazać ukryte narzędzia i utworzyć zaznaczenie.

  2. Wybierz końcówkę pędzla na pasku opcji. Najlepszy wybór to końcówka nieco większa od poprawianego obszaru — do skorygowania obszaru wystarczy wówczas jedno kliknięcie.
  3. (Opcjonalnie) Z menu Tryb na pasku opcji wybierz tryb mieszania. Aby na brzegach obrysu pędzla zachować szum, ziarno błony filmowej oraz teksturę, zaznacz opcję Zastąp.

  4. Na pasku opcji wybierz pozycję z menu Typ:

    • Zgodność z otoczeniem: Obszar, który ma pełnić rolę łatki, wyznaczany jest na podstawie stanu pikseli w pobliżu krawędzi zaznaczenia.
    • Utwórz teksturę: Tekstura jest tworzona na podstawie pikseli w zaznaczeniu. Jeśli tekstura nie sprawdzi się, możesz ponownie przeciągnąć kursor przez korygowany obszar.
    • Uwzględnianie zawartości: Porównuje zawartość obrazu w sąsiednich obszarach, aby płynnie wypełnić zaznaczenie z zachowaniem w sposób realistyczny kluczowych szczegółów, takich jak cienie i krawędzie obiektów.
    Uwaga:

    Aby utworzyć większe lub bardziej precyzyjne zaznaczenie do użycia z opcją Uwzględnianie zawartości, wybierz polecenie Edycja > Wypełnienie. (Zobacz Wypełnienia z uwzględnianiem zawartości, wzorku lub historii).

  5. Aby dane były próbkowane na wszystkich widocznych warstwach, zaznacz pole wyboru Próbkuj wszystkie warstwy na pasku opcji. Aby próbkować tylko aktywną warstwę, usuń zaznaczenie opcji Próbkuj wszystkie warstwy.

  6. Kliknij w obrębie obszaru przeznaczonego do skorygowania lub kliknij i przeciągnij kursor w obszarze rozleglejszym.

Narzędzie Pędzel korygujący

Narzędzie Pędzel korygujący ( ) służy do poprawiania pewnych niedoskonałości obrazu. Dzięki niemu możesz je wtopić w otoczenie. Jego działanie przypomina działanie narzędzi do powielania, ponieważ w obu przypadkach na obrazie są umieszczane próbki pikseli z innego obrazu lub wzorku.

Próbkowane piksele i obraz do poprawienia w programie Photoshop
Próbkowane piksele i obraz do poprawienia

Odmienność tego narzędzia wyraża się w tym, że w jego wypadku musi wystąpić zgodność pikseli próbkowanych i źródłowych co do tekstury, oświetlenia i cieniowania.

W rezultacie poprawiane piksele wtapiają się niezauważalnie z resztą obrazu.

Narzędzie Pędzel korygujący możesz stosować do klatek animacji i wideo.

Wskazówki i przykłady użycia tego narzędzia znajdziesz w artykule Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący w programie Photoshop.

  1. Wybierz narzędzie Pędzel korygujący .

  2. Kliknij próbkę pędzla na pasku opcji i ustaw opcje pędzla w panelu podręcznym:
    Uwaga:

    Jeśli jest używana cyfrowa tabliczka wrażliwa na nacisk, w menu Wielkość wybierz opcję zmian wielkości pędzla w zależności od operacji wykonywanych na tabliczce. Aby zmiany tych wielkości uzależnić od nacisku pióra, wybierz opcję Nacisk pióra. Aby uzależnić je od położenia pokrętła pisaka, wybierz opcję Pokrętło pisaka. Aby wielkość pędzla nie zmieniała się, wybierz opcję Wyłączone.

    • Tryb: Określa tryb mieszania. Aby na brzegach obrysu pędzla zachować szum, ziarno błony filmowej oraz teksturę, zaznacz opcję Zastąp.
    • Źródło: Określa źródło używane do poprawiania pikseli. Opcja Próbka pozwala użyć pikseli z bieżącego obrazu, a Wzorek — pikseli wzorku. W przypadku wybrania opcji Wzorek wybierz wzorek z menu panelu Wzorek.
    • Wyrównany: Pozwala uzyskać efekt płynnego próbkowania pikseli z zachowaniem punktu próbkowania — nawet po zwolnieniu przycisku myszy. Aby po przerwaniu i wznowieniu malowania każdorazowo były używane piksele z pierwotnego punktu próbkowania, wyłącz opcję Wyrównany.
    • Próbka: Pozwala próbkować dane ze wskazanej warstwy. Aby próbkować dane z warstwy aktywnej i wszystkich warstw pod nią, wybierz opcję Bieżąca i poniższe. Aby próbkować dane tylko z warstwy aktywnej, wybierz opcję Bieżąca warstwa. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych, wybierz opcję Wszystkie warstwy. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych oprócz warstw dopasowania, wybierz opcję Wszystkie warstwy i kliknąć ikonę Pomiń warstwy dopasowania po prawej stronie menu podręcznego Próbka.
    • Dyfuzja: Steruje szybkością dopasowywania sąsiedztwa do obrazu otaczającego. Niższe wartości są skuteczniejsze w przypadku obrazów z ziarnem lub małymi szczegółami. Wyższe wartości są przydatne w przypadku gładkich obrazów
  3. Ustaw punkt próbkowania, umieszczając kursor nad wybranym fragmentem obrazu, a następnie kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

    Uwaga:

    Jeśli próbka pochodzi z jednego obrazka, a jest stosowana do drugiego, oba obrazki muszą być zapisane w tym samym trybie kolorów (o ile żaden z nich nie jest w trybie Skala szarości).

  4. (Opcjonalnie) W panelu Powielanie źródła kliknij przycisk powielania źródła i ustaw dodatkowy punkt próbkowania.

    Możesz ustawić do pięciu źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia edytowanego dokumentu w panelu Powielanie źródła są przechowywane próbkowane źródła.

  5. (Opcjonalnie) W panelu Powielanie źródła kliknij przycisk powielania źródła i wybierz źródło próbkowania.

  6. (Opcjonalnie) W panelu Powielanie źródła wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Aby zmienić wymiary powielanego źródła lub obrócić je, wprowadź nową wysokość, nową szerokość lub nowy kąt (w stopniach) .

    Inna możliwość: 

    • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki.
  7. Przeciągnij kursor na obrazie.

    Przy każdym zwolnieniu przycisku myszy próbkowane piksele są łączone z pikselami obrazu.

Uwaga:

Jeśli na brzegach poprawianego obszaru występuje silny kontrast, to przed zastosowaniem narzędzia Pędzel korygujący należy zaznaczyć jakiś obszar. Zaznaczenie powinno być większe od poprawianego obszaru i powinno obejmować piksele kontrastujące. Podczas malowania za pomocą narzędzia Pędzel korygujący zaznaczenie uniemożliwia barwienie pikseli z zewnątrz.

Panel Powielanie źródła

W panelu Powielanie źródła (Okno > Powielanie źródła) znajdują się opcje narzędzi Stempel i Pędzel korygujący.

Możesz dzięki nim skonfigurować do pięciu różnych źródeł próbek i szybko wybierać właściwe źródło — bez konieczności ponownego próbkowania za każdym razem, gdy zajdzie potrzeba zmiany źródła. Źródło próbki możesz wyświetlić w postaci nakładki, co ułatwia jego powielanie w określonym miejscu. Ponadto możesz skalować lub obracać źródło próbki w celu lepszego dopasowania rozmiaru i orientacji miejsca docelowego powielania.

W przypadku animacji definiowanych za pomocą osi czasu panel Powielanie źródła zawiera również opcje dotyczące określania relacji między źródłowymi i docelowymi klatkami animacji lub filmu wideo. Zobacz też Powielanie zawartości w klatkach filmów wideo i animacji.

Narzędzie Stempel

Narzędzie Stempel pozwala nanieść fragment obrazu na inny fragment tego samego obrazu lub fragment innego otwartego dokumentu, który charakteryzuje się takim samym trybem kolorów co obraz źródłowy. Może ono też służyć do powielania części jednej warstwy na innej warstwie. To narzędzie umożliwia powielanie obiektów oraz usuwanie skaz z obrazu.

Narzędzie Stempel umożliwia także powielanie elementów w klatkach animacji i filmów wideo. Zobacz też Powielanie zawartości w klatkach filmów wideo i animacji.

Modyfikowanie obrazu za pomocą narzędzia Stempel w programie Photoshop
Modyfikowanie obrazu za pomocą narzędzia Stempel

Przed zastosowaniem narzędzia Stempel należy ustawić punkt próbkowania na obszarze, który ma zostać skopiowany na inny obszar.

Aby przy każdym wznowieniu malowania za pomocą narzędzia Stempel była używana bieżąca próbka, należy zaznaczyć opcję Wyrównany.

Jeśli opcja Wyrównany nie będzie zaznaczona, do malowania będzie używana zawsze próbka początkowa (niezależnie od tego, ile razy przerwano i wznowiono malowanie).

Z narzędziem Stempel możesz skojarzyć dowolną końcówkę pędzla, co pozwala na sterowanie wielkością powielanego obszaru. Na sposób nakładania farby na klonowany obszar za pomocą tego narzędzia mają również wpływ ustawienia krycia i przepływu.

  1. Wybierz narzędzie Stempel .

  2. Wybierz końcówkę pędzla, po czym ustaw na pasku opcji opcje trybu mieszania, krycia i przepływu.
  3. Aby określić sposób wyrównywania próbkowanych pikseli, a także sposób próbkowania danych z warstw dokumentu, ustaw na pasku opcji następujące opcje:
    • Wyrównany: Pozwala uzyskać efekt płynnego próbkowania pikseli z zachowaniem punktu próbkowania — nawet po zwolnieniu przycisku myszy. Aby po przerwaniu i wznowieniu malowania każdorazowo były używane piksele z pierwotnego punktu próbkowania, wyłącz opcję Wyrównany.
    • Próbka: Pozwala próbkować dane ze wskazanej warstwy. Aby próbkować dane z warstwy aktywnej i wszystkich warstw pod nią, wybierz opcję Bieżąca i poniższe. Aby próbkować dane tylko z warstwy aktywnej, wybierz opcję Bieżąca warstwa. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych, wybierz opcję Wszystkie warstwy. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych oprócz warstw dopasowania, wybierz opcję Wszystkie warstwy i kliknij ikonę Pomiń warstwy dopasowania z prawej strony menu podręcznego Próbka.
  4. Ustaw punkt próbkowania, umieszczając kursor na części otwartego obrazu, który ma być próbkowany, a następnie kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

    Uwaga:

    Upewnij się, że nie pracujesz na warstwie dopasowania. Narzędzie Stempel nie działa na warstwach dopasowania.

  5. (Opcjonalnie) W panelu Powielanie źródła kliknij przycisk powielania źródła i ustaw dodatkowy punkt próbkowania.

    Możesz ustawić do pięciu źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia dokumentu w panelu Powielanie źródła są zapisywane próbkowane źródła.

  6. (Opcjonalnie) W panelu Powielanie źródła wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Aby zmienić wymiary powielanego źródła lub obrócić je, wprowadź nową wysokość, nową szerokość lub nowy kąt (w stopniach) .

    Inna możliwość:

    • Aby odwrócić kierunek źródła (co przydaje się w przypadku odbijania lustrzanego elementów, np. oczu), kliknij przyciski Odbij w poziomie lub Odbij w pionie .

    Inna możliwość:

    • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki.
    Uwaga:

    Wybierz opcję Przytnij, aby przyciąć nakładkę do rozmiaru pędzla.

  7. Przeciągnij po obszarze obrazu, który ma zostać poprawiony.

Ustawianie źródeł próbek przy klonowaniu i korygowaniu

Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący pozwalają próbkować źródła zawarte w bieżącym dokumencie oraz innych dokumentach otwartych za pomocą programu Photoshop.

Podczas powielania animacji i wideo punkty próbkowania możesz ustawić zarówno w bieżącej klatce, jak i w innych klatkach. Inne klatki mogą pochodzić nawet z innych warstw wideo oraz innych dokumentów.

W panelu Powielanie źródła możesz ustawić maksymalnie pięć źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia dokumentu w tym panelu są zapisywane próbkowane źródła.

  1. Aby powielić klatki animacji lub filmu wideo, otwórz panel Animacja. Jeśli powielasz inne obiekty, przejdź do kroku 2. Zaznacz opcję animacji z osią czasu i przesuń bieżący wskaźnik czasu do klatki zawierającej to źródło, które będzie próbkowane.

  2. Ustaw punkt próbkowania, wybierając narzędzie Stempel, a następnie klikając z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS) w dowolnym otwartym dokumencie.

  3. (Opcjonalnie) Ustaw inny punkt próbkowania, klikając inny przycisk Powiel źródło w panelu Powielanie źródła.

    Możesz zmienić źródło próbkowania skojarzone z danym przyciskiem Powiel źródło, ustawiając inny punkt próbkowania.

Skalowanie lub obracanie źródła próbkowania

  1. Wybierz narzędzie Stempel lub Pędzel korygujący i ustaw źródło lub źródła próbkowania.
  2. Przejdź na panel Powielanie źródła, zaznacz źródło powielania i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
    • Aby zmienić wymiary źródła próbkowania, wprowadź procentowe wartości dla szerokości lub wysokości (możesz skorzystać z suwaków). Przy ustawieniu domyślnym są zachowywane proporcje. Aby ustawić wymiary niezależnie od siebie albo przywrócić opcję zachowywania proporcji, kliknij przycisk Zachowaj proporcje .
    • Aby obrócić źródło próbkowania, wprowadź odpowiedni kąt lub skorzystaj z ikony Obróć źródło powielania .
    • Aby przywrócić oryginalny rozmiar i orientację źródła próbek, kliknij przycisk Wyzeruj przekształcenie .

Dopasowywanie opcji nakładki źródła próbkowania

Opcje nakładki źródła próbki możesz zmienić, tak aby podczas malowania za pomocą narzędzi Stempel i Pędzel korygujący zarówno nakładka, jak i obrazy pod nią były lepiej widoczne.

Uwaga:

Aby podczas malowania za pomocą narzędzia Stempel tymczasowo wyświetlić nakładkę, naciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (macOS). Pędzel zmieni się (tymczasowo) w narzędzie Przesuwanie nakładki źródła. Przeciągnij, aby przesunąć nakładkę w inne miejsce.

  1. W panelu Powielanie źródła wybierz opcję Pokaż nakładkę i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
    • Aby podczas maźnięć pędzlem nakładka była ukrywana, zaznacz opcję Auto-ukrywanie.
    • Aby przyciąć nakładkę do rozmiaru pędzla, włącz opcję Przycinanie.
    • Aby określić krycie nakładki, wprowadź wartość procentową w polu Krycie.
    • Aby określić wygląd nakładki, w dolnej części panelu Powielanie źródła wybierz z menu podręcznego jeden z trybów mieszania: Zwykły, Ciemniej, Jaśniej lub Różnica.
    • Aby odwrócić kolory nakładki, wybierz opcję Odwróć.
    Uwaga:

    Aby ułatwić wyszukiwanie identycznych obszarów w nakładce i obrazie, ustaw krycie na 50%, wybierz opcję Odwróć i usuń zaznaczenie opcji Przycięte. Odpowiadające sobie obszary będą miały kolor szary.

Określanie przesunięcia źródła powielania

Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący pozwalają umieścić próbkowane źródło w dowolnym miejscu obrazu docelowego. W wyborze odpowiednich miejsc mogą być pomocne opcje nakładki. Jeśli malowanie ma się odbywać w określonym miejscu w stosunku do punktu próbkowania, należy określić dokładne wielkości x i y przesunięcia (w pikselach).

W panelu Powielanie źródła wybierz źródło, po czym wprowadź wartości x i y ustawienia Przesunięcie.

Narzędzie Łatka

Narzędzie Łatka pozwala poprawić wybrany obszar przy użyciu pikseli z innego obszaru lub wzorku. Podobnie jak przy stosowaniu narzędzia Pędzel korygujący, musi wystąpić zgodność pikseli próbkowanych i źródłowych co do tekstury, oświetlenia i cieniowania.

Narzędzie Łatka pozwala też powielać izolowane obszary obrazu. Narzędzie Łatka jest dostępne w przypadku obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał.

Uwaga:

Jeśli piksele korygujące będą pochodzić z obrazu, najlepsze wyniki daje zaznaczenie na nim małego obszaru.

Informacje na temat używania narzędzia Łatka z uwzględnieniem zawartości znajdują się w dokumencie Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie.

Narzędzie Łatka w programie Photoshop
Zastępowanie pikseli za pomocą narzędzia Łatka

Obraz z łatką w programie Photoshop
Obraz z łatką

Naprawianie obszaru przy użyciu próbki pikseli

  1. Wybierz narzędzie Łatka  .

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar przeznaczony do naprawy, a następnie wybierz opcję Źródło na pasku opcji.

    Inna możliwość:

    • Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar próbki, a następnie wybierz opcję Cel na pasku opcji.
    Uwaga:

    Obszar możesz również zaznaczyć przed wybraniem narzędzia Łatka.

  3. Gdy zachodzi potrzeba dostosowania zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby dodać nowe zaznaczenie do wcześniejszego, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Shift.
    • Aby odjąć pewien obszar od wcześniejszego zaznaczenia, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).
    • Aby zaznaczyć część wspólną (przecięcie) nowego obszaru i wcześniejszego zaznaczenia, przeciągnij kursor z wciśniętymi klawiszami Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (macOS).
  4. Aby z próbkowanego obszaru wyodrębnić teksturę z przezroczystym tłem, zaznacz opcję Przezroczysty. Jeśli próbkowany obszar ma całkowicie zastąpić obszar docelowy, usuń zaznaczenie tej opcji.

    Uwaga:

    Opcja Przezroczysty sprawdza się najlepiej w przypadku tła litego lub gradientowego z wyraźnie wyodrębnionymi teksturami (takiego jak ptak na niebieskim niebie).

  5. Aby sterować szybkością dopasowywania sąsiedztwa do obrazu otaczającego, użyj suwaka Dyfuzja. Niższe wartości są skuteczniejsze w przypadku obrazów z ziarnem lub małymi szczegółami. Wyższe wartości są przydatne w przypadku gładkich obrazów.

  6. Ustaw kursor wewnątrz zaznaczenia i wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Jeśli jest zaznaczona opcja Źródło, przeciągnij krawędź zaznaczenia do obszaru, z którego ma pochodzić próbka. Po zwolnieniu przycisku myszy oryginalne zaznaczenie zostanie załatane pikselami próbki.
    • Jeśli jest zaznaczona opcja Cel, przeciągnij krawędź zaznaczenia do obszaru, który wymaga łatki. Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczony przed chwilą obszar zostanie "załatany" pikselami próbki.

Naprawianie obszaru przy użyciu wzorku

  1. Wybierz narzędzie Łatka  .

  2. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar do naprawienia.
    Uwaga:

    Obszar możesz również zaznaczyć przed wybraniem narzędzia Łatka.

  3. W razie potrzeby powtórz kroki 3–4 opisane powyżej (od pozycji Naprawianie obszaru przy użyciu próbki pikseli) w celu dopasowania zaznaczenia i zastosowania tekstury wzorku z przezroczystym tłem.

  4. Wybierz wzorek z panelu podręcznego Wzorek i kliknij przycisk Użyj wzorku.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

Narzędzie Czerwone oczy usuwa efekt czerwonych oczu ludzi i zwierząt występujący na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową.

  1. W trybie Kolor RGB wybierz narzędzie Czerwone oczy . Narzędzie Czerwone oczy znajduje się w tej samej grupie co narzędzie Punktowy pędzel korygujący . Aby wyświetlić dodatkowe narzędzia w grupie, przytrzymaj naciśnięty przycisk narzędzia.)

  2. Kliknij ikonę czerwonego oka. Jeśli wynik nie okaże się zadowalający, cofnij korektę, ustaw jedną albo więcej opcji na pasku opcji i ponownie kliknij w miejscu wystąpienia efektu czerwonych oczu.

    • Rozmiar źrenicy: Opcja zwiększa lub zmniejsza obszar poddany działaniu narzędzia Czerwone oczy.
    • Stopień ściemnienia: Opcja pozwala określić zaczernienie źrenicy.
Uwaga:

Efekt czerwonych oczu jest skutkiem odbicia flesza aparatu w siatkówce fotografowanej osoby. Efekt nasila się, gdy zdjęcia są wykonywane w ciemnościach, gdyż wtedy źrenice rozszerzają się. Większość aparatów fotograficznych jest wyposażona w specjalną funkcję redukcji czerwonych oczu. Niezależnie od jej zastosowania, możesz użyć drugiej lampy błyskowej zamontowanej w pewnym oddaleniu od obiektywu.

  1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
  2. Wprowadzenie do programu Photoshop
    1. Dream it. Make it.
    2. Nowości w programie Photoshop
    3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
    4. Tworzenie dokumentów
    5. Photoshop | Częste pytania
    6. Wymagania systemowe programu Photoshop
    7. Poznaj program Photoshop
  3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
    1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
    2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
    3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
    4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
    1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
    2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
    3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
    4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
    5. Dodawanie zdjęć
    6. Korzystanie z warstw
    7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
    8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
    9. Retuszowanie kompozycji
    10. Korzystanie z warstw dopasowania
    11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
    12. Stosowanie przekształceń
    13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
    14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
    15. Korzystanie z warstw tekstowych
    16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
    17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
    18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
    19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
    20. Skróty i gesty dotykowe
    21. Skróty klawiaturowe
    22. Edytowanie rozmiaru obrazu
    23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
    24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
    25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
    26. Praca z plikami Camera Raw
    27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
    28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
    29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
    30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
    31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
    32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
  5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
    1. Częste pytania
    2. Wymagania systemowe
    3. Skróty klawiaturowe
    4. Obsługiwane typy plików
    5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
    6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
    7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
    8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
    9. Szybkie operacje
    10. Korzystanie z warstw
    11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
    12. Szybkie zaznaczanie
    13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
    14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
    15. Rysowanie i malowanie
    16. Korzystanie z warstw tekstowych
    17. Współpraca z innymi przez Internet
    18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
    19. Generowanie obrazów
    20. Generowanie tła
    21. Obraz odniesienia
  6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
    1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
    2. Photoshop (beta) na komputer
    3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
    4. Generowanie tła z opisów tekstowych
  7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
    1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
    2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
    3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
    4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
    5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
    6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
    1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
    2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
    3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
  9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
    1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
    2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
    3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
    4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
    5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
    6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
    7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
    8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
    9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
  10. Przestrzeń robocza
    1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
    2. Preferencje
    3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
    4. Tworzenie dokumentów
    5. Umieszczanie plików
    6. Domyślne skróty klawiaturowe
    7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
    8. Galerie narzędzi
    9. Preferencje wydajności
    10. Korzystanie z narzędzi
    11. Ustawienia predefiniowane
    12. Siatka i linie pomocnicze
    13. Gesty dotykowe
    14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
    15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
    16. Zapowiedzi technologii
    17. Metadane i uwagi
    18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
    19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
    20. Miarki
    21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
    22. Określanie kolumn dla obrazu
    23. Cofanie i historia
    24. Panele i menu
    25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
    26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
    1. Photoshop dla projektantów
    2. Obszary kompozycji
    3. Podgląd urządzenia
    4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
    5. Cięcie stron internetowych na plasterki
    6. Opcje HTML dotyczące plasterków
    7. Modyfikowanie układu plasterków
    8. Korzystanie z grafiki internetowej
    9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
  12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
    1. Zmienianie rozmiarów obrazów
    2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
    3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
    4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
    5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
    6. Wyświetlanie obrazów
    7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
    8. Wyświetlanie wielu obrazów
    9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
    10. Obrazy HDR
    11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
    12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
    13. Tryby kolorów
    14. Wymazywanie części obrazu
    15. Tryby mieszania
    16. Wybieranie kolorów
    17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
    18. Informacje o obrazie
    19. Filtry zniekształcania są niedostępne
    20. Informacje o kolorach
    21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
    22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
    23. Próbka
    24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
    25. Poświata kolorowa
    26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
    27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
    28. Głębia bitowa i preferencje
  13. Warstwy
    1. Podstawy pracy z warstwami
    2. Bezpieczna edycja
    3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
    4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
    5. Umieszczanie obrazów w ramkach
    6. Krycie warstw i mieszanie
    7. Warstwy masek
    8. Stosowanie filtrów inteligentnych
    9. Kompozycje warstw
    10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
    11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
    12. Zarządzanie warstwami i grupami
    13. Efekty i style warstw
    14. Edytowanie masek warstw
    15. Wyodrębnianie zasobów
    16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
    17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
    18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
    19. Tryby mieszania
    20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
    21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
    22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
    23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
    24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
    25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  14. Zaznaczenia
    1. Podstawy zaznaczania
    2. Zaznaczanie elementów kompozycji
    3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
    4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
    5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
    6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
    7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
    8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
    9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
    10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
    11. Podstawy stosowania kanałów
    12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
    13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
    14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
    15. Obliczenia dotyczące kanałów
  15. Dopasowywanie obrazów
    1. Zastępowanie kolorów obiektu
    2. Wypaczenie perspektywy
    3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
    4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
    5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
    6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
    7. Omówienie dopasowań kolorów
    8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
    9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
    10. Dopasowanie Poziomy
    11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
    12. Dopasowanie jaskrawości
    13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
    14. Szybkie dopasowania tonalne
    15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
    16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
    17. Obrazy HDR
    18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
    19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
    20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
    21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
    22. Warstwy dopasowań i wypełnień
    23. Dopasowywanie krzywych
    24. Tryby mieszania
    25. Przygotowywanie obrazów do druku
    26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
    27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
    28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
    29. Dopasowania koloru selektywnego
  16. Adobe Camera Raw
    1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
    2. Nowości we wtyczce Camera Raw
    3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
    4. Tworzenie obrazów panoramicznych
    5. Obsługiwane obiektywy
    6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
    7. Domyślne skróty klawiaturowe
    8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
    9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
    10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
    11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
    12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
    13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
    14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
    15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
    16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
  17. Naprawianie i przywracanie obrazów
    1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
    2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
    3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
    4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
    5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
  18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
    1. Zastępowanie nieba na obrazach
    2. Przekształcanie obiektów
    3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
    4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
    5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
    6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
    7. Punkt zbiegu
    8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
    9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  19. Rysowanie i malowanie
    1. Malowanie wzorków symetrycznych
    2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
    3. Informacje o rysowaniu
    4. Rysowanie i edytowanie kształtów
    5. Narzędzia do malowania
    6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
    7. Tryby mieszania
    8. Dodawanie koloru do ścieżek
    9. Edytowanie ścieżek
    10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
    11. Pędzle predefiniowane
    12. Gradienty
    13. Interpolacja gradientów
    14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
    15. Rysowanie narzędziami Pióro
    16. Tworzenie wzorków
    17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
    18. Zarządzanie ścieżkami
    19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
    20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
    21. Tworzenie pędzli z teksturami
    22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
    23. Gradient
    24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
    25. Malowanie wzorkiem
    26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
    27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  20. Tekst
    1. Dodawanie i edytowanie tekstu
    2. Jednolity mechanizm tekstowy
    3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
    4. Formatowanie znaków
    5. Formatowanie akapitów
    6. Tworzenie efektów tekstowych
    7. Edytowanie tekstu
    8. Odstępy między wierszami i między znakami
    9. Tekst arabski i hebrajski
    10. Czcionki
    11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
    12. Tekst azjatycki
    13. Tworzenie tekstu
  21. Filtry i efekty
    1. Korzystanie z galerii rozmyć
    2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
    3. Dokumentacja efektów filtrów
    4. Dodawanie efektów świetlnych
    5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
    6. Korzystanie z filtra Farba olejna
    7. Korzystanie z filtra Formowanie
    8. Efekty i style warstw
    9. Stosowanie określonych filtrów
    10. Smużenie obszarów obrazu
  22. Zapisywanie i eksportowanie
    1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
    2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
    3. Obsługiwane formaty plików
    4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
    5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
    6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
    7. Zapisywanie plików PDF
    8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
  23. Zarządzanie kolorami
    1. Omówienie zarządzania kolorami
    2. Utrzymywanie spójności kolorów
    3. Ustawienia kolorów
    4. Bichromia
    5. Korzystanie z profilów kolorów
    6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
    7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
    8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
    9. Próby kolorów
  24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
    1. Photoshop dla projektantów
    2. Obszary kompozycji
    3. Podgląd urządzenia
    4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
    5. Cięcie stron internetowych na plasterki
    6. Opcje HTML dotyczące plasterków
    7. Modyfikowanie układu plasterków
    8. Korzystanie z grafiki internetowej
    9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
  25. Wideo i animacja
    1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
    2. Edytowanie warstw wideo i animacji
    3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
    4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
    5. Malowanie klatek na warstwach wideo
    6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
    7. Tworzenie animacji poklatkowych
    8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
    9. Tworzenie animacji z osią czasu
    10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
  26. Drukowanie
    1. Drukowanie obiektów 3D
    2. Drukowanie w programie Photoshop
    3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
    4. Stykówki i prezentacje PDF
    5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
    6. Drukowanie kolorów dodatkowych
    7. Profesjonalne drukowanie obrazów
    8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
    9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
  27. Automatyzacja
    1. Tworzenie operacji
    2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
    3. Korzystanie ze skryptów
    4. Przetwarzanie wsadowe plików
    5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
    6. Dodawanie operacji warunkowych
    7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
    8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
    9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
    10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
  28. Rozwiązywanie problemów
    1. Rozwiązane problemy 
    2. Znane problemy
    3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
    4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
    5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
    6. Usuwanie błędów programu
    7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
    8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
    9. Znajdowanie brakujących narzędzi
    10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online