Podręcznik użytkownika Anuluj

Retuszowanie i naprawianie zdjęć

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Korzystając z szeregu narzędzi programu Photoshop, można łatwo usuwać niedoskonałości, wybielać zęby, usuwać efekt czerwonych oczu i poprawiać wiele innych niedoskonałości obrazów.

Uwaga:

Program Photoshop nie obsługuje otwierania ani edytowania banknotów i not walutowych. Zobacz Mechanizm zabezpieczeń przed fałszerstwami.

Informacje o panelu Źródło powielania

Na panelu Źródło powielania (polecenie Okno > Źródło powielania) znajdują się opcje dla narzędzi Stempel i Pędzel korygujący. Można dzięki nim skonfigurować do pięciu różnych źródeł próbek i szybko wybierać właściwe źródło — bez konieczności ponownego próbkowania za każdym razem, gdy zajdzie potrzeba zmiany źródła. Źródło próbki można wyświetlić w postaci nakładki, co ułatwia jego powielanie w określonym miejscu. Ponadto można skalować lub obracać źródło próbki w celu lepszego dopasowania rozmiaru i orientacji miejsca docelowego powielania.

W przypadku animacji definiowanych za pomocą osi czasu panel Powielanie źródła zawiera również opcje dotyczące określania relacji między źródłowymi i docelowymi klatkami animacji lub filmu wideo. Zobacz też Powielanie zawartości w klatkach filmów wideo i animacji.

Retuszowanie za pomocą narzędzia Stempel

Narzędzie Stempel  pozwala nanieść fragment obrazu na inny fragment tego samego obrazu lub fragment innego otwartego dokumentu, który charakteryzuje się takim samym trybem kolorów co obraz źródłowy. Innego rodzaju zastosowanie to powielanie części jednej warstwy na innej warstwie. Narzędzie Stempel jest przydatne przy powielaniu obiektów i ich korekcie.

Narzędzie Stempel umożliwia także powielanie elementów w klatkach animacji i filmów wideo. Zobacz też Powielanie zawartości w klatkach filmów wideo i animacji.

Przed zastosowaniem narzędzia Stempel należy ustawić punkt próbkowania na obszarze, który ma zostać skopiowany na inny obszar. Aby przy każdym wznowieniu malowania za pomocą narzędzia Stempel była używana bieżąca próbka, należy zaznaczyć opcję Wyrównany. Jeśli opcja Wyrównany nie będzie zaznaczona, do malowania będzie używana zawsze próbka początkowa (niezależnie od tego, ile razy przerwano i wznowiono malowanie).

Z narzędziem Stempel można skojarzyć dowolną końcówkę pędzla, co pozwala na sterowanie wielkością powielanego obszaru. Na sposób nakładania farby na klonowany obszar za pomocą tego narzędzia mają również wpływ ustawienia krycia i przepływu.

Modyfikowanie obrazu za pomocą narzędzia Stempel w programie Photoshop
Modyfikowanie obrazu za pomocą narzędzia Stempel

 1. Wybierz narzędzie Stempel  .
 2. Wybierz końcówkę pędzla, po czym ustaw na pasku opcji opcje trybu mieszania, krycia i przepływu.
 3. Aby określić sposób wyrównywania próbkowanych pikseli, a także sposób próbkowania danych z warstw dokumentu, ustaw na pasku opcji następujące opcje:

  Wyrównany

  Pozwala uzyskać efekt płynnego próbkowania pikseli, bez utraty bieżącego punktu próbkowania nawet po zwolnieniu przycisku myszy. Aby po przerwaniu i wznowieniu malowania każdorazowo były używane piksele z oryginalnego punktu próbkowania, należy wyłączyć opcję Wyrównany.

  Próbka

  Pozwala próbkować dane ze wskazanej warstwy. Aby próbkować dane z warstwy aktywnej i wszystkich warstw pod nią, należy wybrać opcję Bieżąca i poniższe. Aby próbkować dane tylko z warstwy aktywnej, należy wybrać opcję Bieżąca warstwa. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych oprócz warstw dopasowania, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy i kliknąć ikonę Pomiń warstwy dopasowania, znajdującą się po prawej stronie wyskakującego menu Próbka.

 4. Ustaw punkt próbkowania, umieszczając kursor na części otwartego obrazu, który ma być próbkowany, a następnie kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  Uwaga:

  Upewnij się, że nie pracujesz na warstwie dopasowania. Narzędzie Stempel nie działa na warstwie dopasowania.

 5. (Opcjonalnie) Na panelu Źródło powielania kliknij przycisk powielania źródła  i ustaw dodatkowy punkt próbkowania.

  Można ustawić do 5 różnych źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia dokumentu na panelu Źródło powielania są zapisywane próbkowane źródła.

 6. (Opcjonalnie) Na panelu Źródło powielania wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić wymiary powielanego źródła lub obrócić je, wprowadź nową wysokość, nową szerokość lub nowy kąt (w stopniach) .
  • Aby odwrócić kierunek źródła (co przydaje się w przypadku odbijania lustrzanego elementów, np. oczu), kliknij przyciski Odbij w poziomie lub Odbij w pionie .
  • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki.
  Uwaga:

  Wybierz opcję Przytnij, aby przyciąć nakładkę do rozmiaru pędzla.

 7. Przeciągnij po obszarze obrazu, który ma zostać poprawiony.

Ustawianie źródeł próbek przy klonowaniu i korygowaniu

Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący pozwalają próbkować źródła zawarte w bieżącym dokumencie oraz innych dokumentach otwartych za pomocą programu Photoshop.

Przy powielaniu animacji i filmów wideo punkty próbkowania można ustawić zarówno w bieżącej klatce, jak i w innych klatkach. Inne klatki mogą pochodzić nawet z innych warstw wideo oraz innych dokumentów.

Na panelu Źródło powielania można ustawić maksymalnie 5 różnych źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia dokumentu na panelu Źródło powielania są zapisywane próbkowane źródła.

 1. Aby powielić klatki animacji lub filmu wideo, otwórz panel Animacja. Jeśli powielasz inne obiekty, przejdź do kroku 2. Zaznacz opcję animacji z osią czasu i przesuń bieżący wskaźnik czasu do klatki zawierającej to źródło, które będzie próbkowane.

 2. Ustaw punkt próbkowania, wybierając narzędzie Stempel, a następnie klikając z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) w dowolnym otwartym dokumencie.
 3. (Opcjonalnie) Ustaw inny punkt próbkowania, klikając inny przycisk Powiel źródło  na panelu Źródło powielania.

  Źródło próbkowania skojarzone z przyciskiem Powiel źródło można zmienić, ustawiając inny punkt próbkowania.

Skalowanie lub obracanie źródła próbkowania

 1. Wybierz narzędzie Stempel lub Pędzel korygujący i ustaw źródło lub źródła próbkowania.
 2. Przejdź na panel Źródło powielania, zaznacz źródło powielania i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby zmienić wymiary źródła próbkowania, wprowadź procentowe wartości dla szerokości lub wysokości (możesz skorzystać z suwaków). Przy ustawieniu domyślnym są zachowywane proporcje. Aby ustawić wymiary niezależnie od siebie albo przywrócić opcję zachowywania proporcji, kliknij przycisk Zachowaj proporcje .
  • Aby obrócić źródło próbkowania, wprowadź odpowiedni kąt lub skorzystaj z ikony Obróć źródło powielania .
  • Aby przywrócić oryginalny rozmiar i orientację źródła próbek, kliknij przycisk Wyzeruj przekształcenie .

Dopasowywanie opcji nakładki źródła próbkowania

Opcje nakładki źródła próbki można zmienić, tak aby podczas malowania za pomocą narzędzi Stempel i Pędzel korygujący zarówno nakładka, jak i obrazy pod nią były lepiej widoczne.

Uwaga:

Aby podczas malowania za pomocą narzędzia Stempel tymczasowo wyświetlić nakładkę, wciśnij klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS). Pędzel zmieni się (tymczasowo) w narzędzie Przesuwanie nakładki źródła. Przeciągnij, aby przesunąć nakładkę w inne miejsce.

 1. W panelu Źródło powielania wybierz opcję Pokaż nakładkę i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Aby podczas maźnięć pędzlem nakładka była ukrywana, zaznacz opcję Auto-ukrywanie.
  • Aby przyciąć nakładkę do rozmiaru pędzla, włącz opcję Przycinanie.
  • Aby określić krycie nakładki, wprowadź wartość procentową w polu Krycie.
  • Aby określić wygląd nakładki, przejdź do dolnej części panelu Źródło powielania i wybierz z menu podręcznego jeden z trybów mieszania: Zwykły, Ciemniej, Jaśniej lub Różnica.
  • Aby odwrócić kolory nakładki, wybierz opcję Odwróć.
  Uwaga:

  Aby ułatwić wyszukiwanie identycznych obszarów w nakładce i obrazie, ustaw krycie na 50%, wybierz opcję Odwróć i usuń zaznaczenie opcji Przycięte. Odpowiadające sobie obszary będą miały kolor szary.

Określanie przesunięcia źródła powielania

Narzędzia Stempel i Pędzel korygujący pozwalają umieścić próbkowane źródło w dowolnym miejscu obrazu docelowego. W wyborze odpowiednich miejsc mogą być pomocne opcje nakładki. Jeśli malowanie ma się odbywać w określonym miejscu w stosunku do punktu próbkowania, należy określić dokładne wielkości x i y przesunięcia (w pikselach).

 1. Przejdź na panel Źródło powielania, wybierz źródło, po czym wprowadź wartości x i y przesunięcia.

Retuszowanie za pomocą narzędzia Pędzel korygujący

Uwaga: Od wersji Photoshop CC 2015.5 można przywrócić zachowanie narzędzia Pędzel korygujący ze starszego programu Photoshop CC 2014. W tym celu wybierz opcję Preferencje > Narzędzia > Użyj starszego algorytmu korekcji pędzla korygującego. Więcej informacji o historii wersji programu Photoshop można znaleźć w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Narzędzie Pędzel korygujący służy do poprawiania pewnych niedoskonałości obrazu. Jego działanie przypomina działanie narzędzi do powielania, ponieważ i tu, i tu na obrazku są umieszczane próbki pikseli z innego obrazu lub wzorka. Odmienność Pędzla korygującego wyraża się w tym, że w jego wypadku musi wystąpić zgodność pikseli próbkowanych i źródłowych co do tekstury, oświetlenia i cieniowania. W rezultacie poprawiane piksele mieszają się niezauważalnie z resztą obrazu.

Narzędzie Pędzel korygujący można stosować do klatek animacji i filmów wideo. Wskazówki i przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący można znaleźć w artykule Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący w programie Photoshop.

Próbkowane piksele i obraz do poprawienia w programie Photoshop
Próbkowane piksele i obraz do poprawienia

 1. Wybierz narzędzie Pędzel korygujący  .
 2. Kliknij próbkę pędzla na pasku opcji i ustaw opcje pędzla na panelu podręcznym:
  Uwaga:

  Jeśli jest używana cyfrowa tabliczka wrażliwa na nacisk, w menu Wielkość wybierz opcję zmian wielkości pędzla w zależności od operacji wykonywanych na tabliczce. Aby zmiany tych wielkości uzależnić od nacisku pióra, wybierz opcję Nacisk pióra. Aby uzależnić je od położenia pokrętła pisaka, wybierz opcję Pokrętło pisaka. Aby wielkość pędzla nie zmieniała się, wybierz opcję Wyłączone.

  Tryb

  Określa tryb mieszania. Aby na brzegach obrysu pędzla zachować szum, ziarno błony filmowej oraz teksturę, zaznacz opcję Zastąp.

  Źródło

  Określa źródło wykorzystywane przy poprawianiu pikseli. Próbka, aby użyć pikseli z bieżącego obrazu; Wzorek, aby użyć pikseli ze wzorka. W przypadku wybrania opcji Wzorek należy wybrać wzorek z menu panelu Wzorek.

  Wyrównany

  Pozwala uzyskać efekt płynnego próbkowania pikseli, bez utraty bieżącego punktu próbkowania nawet po zwolnieniu przycisku myszy. Aby po przerwaniu i wznowieniu malowania każdorazowo były używane piksele z oryginalnego punktu próbkowania, należy wyłączyć opcję Wyrównany.

  Próbka

  Pozwala próbkować dane ze wskazanej warstwy. Aby próbkować dane z warstwy aktywnej i wszystkich warstw pod nią, należy wybrać opcję Bieżąca i poniższe. Aby próbkować dane tylko z warstwy aktywnej, należy wybrać opcję Bieżąca warstwa. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych oprócz warstw dopasowania, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy i kliknąć ikonę Pomiń warstwy dopasowania, znajdującą się po prawej stronie wyskakującego menu Próbka.

  Dyfuzja

  Steruje szybkością dopasowywania sąsiedztwa do obrazu otaczającego. Niższe wartości są skuteczniejsze w przypadku obrazów z ziarnem lub małymi szczegółami. Wyższe wartości są przydatne w przypadku gładkich obrazów.

 3. Ustaw punkt próbkowania, umieszczając kursor nad wybranym fragmentem obrazu, a następnie kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  Uwaga:

  Jeśli próbka pochodzi z jednego obrazka, a jest stosowana do drugiego, oba obrazki muszą być zapisane w tym samym trybie kolorów (o ile żaden z nich nie jest w trybie Skala szarości).

 4. (Opcjonalnie) Na panelu Źródło powielania kliknij przycisk powielania źródła  i ustaw dodatkowy punkt próbkowania.

  Można ustawić do 5 różnych źródeł próbkowania. Do momentu zamknięcia edytowanego dokumentu na panelu Źródło powielania są przechowywane próbkowane źródła.

 5. (Opcjonalnie) Na panelu Źródło powielania kliknij przycisk powielania źródła i wybierz źródło próbkowania.
 6. (Opcjonalnie) Na panelu Źródło powielania wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić wymiary powielanego źródła lub obrócić je, wprowadź nową wysokość, nową szerokość lub nowy kąt (w stopniach) .
  • Aby wyświetlić nakładkę powielanego źródła, wybierz opcję Pokaż nakładkę i ustaw opcje nakładki.
 7. Przeciągnij kursor na obrazie.

  Przy każdym zwolnieniu przycisku myszy próbkowane piksele są łączone z pikselami obrazu.

Uwaga:

Jeśli na brzegach poprawianego obszaru występuje silny kontrast, to przed zastosowaniem narzędzia Pędzel korygujący należy zaznaczyć jakiś obszar. Zaznaczenie powinno być większe od poprawianego obszaru i powinno obejmować piksele kontrastujące. Podczas malowania za pomocą narzędzia Pędzel korygujący zaznaczenie uniemożliwia barwienie pikseli z zewnątrz.

Retuszowanie za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący

Narzędzie Punktowy pędzel korygujący umożliwia szybkie usuwanie ze zdjęć różnego rodzaju plamek, skaz i zanieczyszczeń. Narzędzie to działa podobnie do narzędzia Pędzel korygujący: korygowane piksele są zamalowywane próbką lub wzorkiem, przy czym musi wystąpić zgodność pikseli korygujących z korygowanymi co do tekstury, oświetlenia i cieniowania. W odróżnieniu od narzędzia Pędzel korygujący, w tym wypadku nie jest wymagane określenie punktu próbki, następuje bowiem automatyczne próbkowanie pikseli wokół korygowanego obszaru.

Narzędzie Punktowy pędzel korygujący w programie Photoshop
Usuwanie plamek za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący

Uwaga:

W celu poprawienia większego obszaru lub dokładniejszego ustawienia próbkowania skuteczniejszym narzędziem może okazać się Pędzel korygujący (a nie Punktowy pędzel korygujący).

 1. Zaznacz w przyborniku narzędzie Punktowy pędzel korygujący . Jeśli narzędzie to nie jest widoczne, kliknij narzędzie Pędzel korygujący, Łatka lub Czerwone oczy, aby uzyskać dostęp do narzędzi ukrytych
 2. Wybierz końcówkę pędzla na pasku opcji. Najlepszy wybór to końcówka nieco większa od poprawianego obszaru — do skorygowania obszaru wystarczy wówczas jedno kliknięcie.
 3. (Opcjonalnie) Zależnie od potrzeby z menu Tryb na pasku opcji wybierz tryb mieszania. Aby na brzegach obrysu pędzla zachować szum, ziarno błony filmowej oraz teksturę, zaznaczyć opcję Zastąp.
 4. Wybierz opcję z menu Typ (na pasku opcji):

  Zgodność z otoczeniem

  Obszar, który ma pełnić rolę łatki, wyznaczany jest na podstawie stanu pikseli w pobliżu krawędzi zaznaczenia.

  Utwórz teksturę

  Tekstura tworzona jest na podstawie pikseli w zaznaczeniu. Jeśli tekstura nie sprawdzi się, można ponownie przeciągnąć kursor przez korygowany obszar.

  Uwzględnianie zawartości

  Porównuje zawartość obrazu w sąsiednich obszarach, aby płynnie wypełnić zaznaczenie z zachowaniem w sposób realistyczny kluczowych szczegółów, takich jak cienie i krawędzie obiektów.

  Uwaga:

  Aby utworzyć większe lub bardziej precyzyjne zaznaczenie do użycia z opcją Uwzględnianie zawartości, wybierz polecenie Edycja > Wypełnienie. (Zobacz Wypełnienia z uwzględnianiem zawartości, wzorku lub historii).

 5. Aby dane były próbkowane na wszystkich widocznych warstwach, zaznacz pole wyboru Próbkuj wszystkie warstwy na pasku opcji. Aby próbkować tylko aktywną warstwę, usuń zaznaczenie opcji Próbkuj wszystkie warstwy.
 6. Kliknij w obrębie obszaru przeznaczonego do skorygowania lub kliknij i przeciągnij kursor w obszarze rozleglejszym.

Wideo | Retuszowanie obrazów samochodów w programie Photoshop

Informacje o retuszowaniu obrazów samochodów w programie Photoshop

Scott Kelby

Nakładanie łatki

Narzędzie Łatka pozwala poprawić wybrany obszar przy użyciu pikseli z innego obszaru lub wzorka. Podobnie jak przy stosowaniu narzędzia Pędzel korygujący, i tu musi wystąpić zgodność pikseli próbkowanych i źródłowych co do tekstury, oświetlenia i cieniowania. Narzędzie Łatka pozwala też powielać izolowane obszary obrazu. Narzędzie Łatka jest dostępne dla obrazów o 8 lub 16 bitach na kanał.

Uwaga:

Jeśli piksele korygujące będą pochodzić z obrazu, najlepsze wyniki daje zaznaczenie na nim małego obszaru.

Informacje na temat używania narzędzia Łatka z uwzględnieniem zawartości znajdują się w dokumencie Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie.

Narzędzie Łatka w programie Photoshop
Zastępowanie pikseli za pomocą narzędzia Łatka

Obraz z łatką w programie Photoshop
Obraz z łatką

Naprawianie obszaru przy użyciu próbki pikseli

 1. Wybierz narzędzie Łatka  .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar przeznaczony do naprawy, a następnie wybierz opcję Źródło na pasku opcji.
  • Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar próbki, a następnie wybierz opcję Cel na pasku opcji.
  Uwaga:

  Obszar można również zaznaczyć przed wybraniem narzędzia Łatka.

 3. Gdy zachodzi potrzeba dostosowania zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać nowe zaznaczenie do wcześniejszego, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Shift.
  • Aby odjąć pewien obszar od wcześniejszego zaznaczenia, przeciągnij kursor z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  • Aby zaznaczyć część wspólną (przecięcie) nowego obszaru i wcześniejszego zaznaczenia, przeciągnij kursor z wciśniętymi klawiszami Alt-Shift (Windows) lub Option-Shift (Mac OS).
 4. Aby z próbkowanego obszaru wyodrębnić teksturę z przezroczystym tłem, zaznacz opcję Przezroczysty. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli próbkowany obszar ma całkowicie zastąpić obszar docelowy.
  Uwaga:

  Opcja Przezroczysty sprawdza się najlepiej w przypadku tła litego lub gradientowego z wyraźnie wyodrębnionymi teksturami (np. ptak na niebieskim niebie).

 5. Aby sterować szybkością dopasowywania sąsiedztwa do obrazu otaczającego, użyj suwaka Dyfuzja. Niższe wartości są skuteczniejsze w przypadku obrazów z ziarnem lub małymi szczegółami. Wyższe wartości są przydatne w przypadku gładkich obrazów.

 6. Ustaw kursor wewnątrz zaznaczenia i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli zaznaczona jest opcja Źródło, przeciągnij krawędź zaznaczenia do obszaru, z którego ma pochodzić próbka. Po zwolnieniu przycisku myszy oryginalne zaznaczenie zostanie „załatane” pikselami próbki.
  • Jeśli zaznaczona jest opcja Cel, przeciągnij krawędź zaznaczenia do obszaru, który wymaga łatki. Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczony przed chwilą obszar zostanie „załatany” pikselami próbki.

Naprawianie obszaru przy użyciu wzorka

 1. Zaznacz narzędzie Łatka  .
 2. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar do naprawienia.
  Uwaga:

  Obszar można również zaznaczyć przed wybraniem narzędzia Łatka.

 3. W razie potrzeby powtórz kroki 3–4 opisane powyżej w celu dopasowania zaznaczenia i zastosowania tekstury wzorku z przezroczystym tłem.
 4. Wybierz wzorek z panelu podręcznego Wzorek i kliknij przycisk Użyj wzorku.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

Wideo | Usuwanie efektu czerwonych oczu i wybielanie zębów

W tym odcinku programu Photoshop Playbook dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes demonstruje usuwanie efektu czerwonych oczu i wybielanie zębów w programie Photoshop.

Narzędzie Czerwone oczy usuwa efekt czerwonych oczu ludzi i zwierząt występujący na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową.

 1. W trybie Kolor RGB wybierz narzędzie Czerwone oczy . (Narzędzie Czerwone oczy znajduje się w tej samej grupie co narzędzie Punktowy pędzel korygujący . Aby wyświetlić dodatkowe narzędzia w grupie, przytrzymaj naciśnięty przycisk narzędzia).
 2. Kliknij miejsce wystąpienia efektu czerwonych oczu. Jeśli wynik nie okaże się zadowalający, cofnij korektę, ustaw jedną albo więcej opcji na pasku opcji i ponownie kliknij w miejscu wystąpienia efektu czerwonych oczu.

  Rozmiar źrenicy

  Opcja zwiększa lub zmniejsza obszar poddany działaniu narzędzia Czerwone oczy.

  Stopień ściemnienia

  Opcja pozwala określić zaczernienie źrenicy.

Uwaga:

Efekt czerwonych oczu jest skutkiem odbicia flesza aparatu w siatkówce fotografowanej osoby. Efekt nasila się, gdy zdjęcia są wykonywane w ciemnościach, gdyż wtedy źrenice rozszerzają się. Większość aparatów fotograficznych jest wyposażona w specjalną funkcję redukcji czerwonych oczu. Niezależnie od jej zastosowania, można użyć drugiej lampy błyskowej, zamontowanej w pewnym oddaleniu od obiektywu.

Wideo | Korekcja światła i usuwanie niechcianych obiektów

Dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes wyjaśnia, jak usunąć niechciane obiekty oraz za pomocą pędzla rozjaśniania kolorami wyrównać luminancję i temperaturę kolorów elementów obrazu.

Adobe Photoshop

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto